text.skipToContent

 

Sharp
hitachi
electrolux
lg
mitsubishi
panasonic

 

Khuyến mãi:
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít, Inverter
20.290.000đ 21.310.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.690.833đ/tháng
Hoàn 609.000đ
Ưu đãi 2,500,000đ khi cho vào giỏ hàng
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
5.779.000đ 5.940.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 481.583đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255L, Inverter
10.869.000đ 13.900.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 905.750đ/tháng
Hoàn 217.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSV2, 322L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV369QSV2, 322L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSV2, 322L, Inverter
10.969.000đ 13.900.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 914.083đ/tháng
Hoàn 219.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BC369QKV2, 322L, Inverter (Mới 2018)Tủ lạnh Panasonic NR-BC369QKV2, 322L, Inverter (Mới 2018)
Tủ lạnh Panasonic NR-BC369QKV2, 322L, Inverter (Mới 2018)
12.630.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.052.500đ/tháng
Hoàn 253.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, Inverter
9.469.000đ 11.800.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 789.083đ/tháng
Hoàn 189.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GMVN, 491L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-CY558GMVN, 491L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GMVN, 491L, Inverter
20.869.000đ 30.470.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 1.739.083đ/tháng
Hoàn 417.000đ
Tủ lạnh Panasonic DZ600GKVN, 550L, Inverter (2018)Tủ lạnh Panasonic DZ600GKVN, 550L, Inverter (2018)
Tủ lạnh Panasonic DZ600GKVN, 550L, Inverter (2018)
26.539.000đ 34.500.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 2.211.583đ/tháng
Hoàn 531.000đ
Tủ lạnh dung tích 234 lít Panasonic Inverter NR-BL267VSV1Tủ lạnh dung tích 234 lít Panasonic Inverter NR-BL267VSV1
Tủ lạnh dung tích 234 lít Panasonic Inverter NR-BL267VSV1
5.950.000đ 6.500.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 495.833đ/tháng
Hoàn 119.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
6.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 508.333đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
7.090.000đ 7.600.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 590.833đ/tháng
Hoàn 213.000đ
Ưu đãi 800,000đ khi cho vào giỏ hàng
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSV2, 255 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV289QSV2, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSV2, 255 lít, Inverter
8.890.000đ 9.490.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 740.833đ/tháng
Hoàn 178.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QKV2, 255 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV289QKV2, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QKV2, 255 lít, Inverter
9.190.000đ 11.330.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 765.833đ/tháng
Hoàn 184.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, Inverter
9.509.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 792.417đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, Inverter
9.990.000đ 11.090.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 832.500đ/tháng
Hoàn 200.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, Inverter
10.160.000đ 11.960.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 846.667đ/tháng
Hoàn 203.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, Inverter
10.249.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 854.083đ/tháng
Hoàn 205.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255 lít, Inverter
10.860.000đ 13.750.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 905.000đ/tháng
Hoàn 217.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL389PKVN, 366 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL389PKVN, 366 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL389PKVN, 366 lít, Inverter
11.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 990.833đ/tháng
Hoàn 238.000đ
Tủ lạnh Panasonic BV328GKV2, 290 lít, InverterTủ lạnh Panasonic BV328GKV2, 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic BV328GKV2, 290 lít, Inverter
12.199.000đ 15.200.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.016.583đ/tháng
Hoàn 244.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290L, Inverter (Mới 2018)Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290L, Inverter (Mới 2018)
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290L, Inverter (Mới 2018)
13.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.099.167đ/tháng
Hoàn 264.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, Inverter
14.490.000đ 17.400.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.207.500đ/tháng
Hoàn 290.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290 lít, Inverter
14.690.000đ 15.430.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.224.167đ/tháng
Hoàn 441.000đ
Ưu đãi 1,400,000đ khi cho vào giỏ hàng
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, Inverter
14.879.000đ 18.000.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.239.917đ/tháng
Hoàn 298.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, Inverter
16.490.000đ 17.210.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 1.374.167đ/tháng
Hoàn 495.000đ
Ưu đãi 1,100,000đ khi cho vào giỏ hàng
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468XSVN, 405 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BX468XSVN, 405 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468XSVN, 405 lít, Inverter
17.590.000đ 18.470.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.465.833đ/tháng
Hoàn 528.000đ
Ưu đãi 2,300,000đ khi cho vào giỏ hàng
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lítTủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít
18.690.000đ 19.630.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.557.500đ/tháng
Hoàn 561.000đ
Ưu đãi 2,400,000đ khi cho vào giỏ hàng
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GXVN, 491 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-CY558GXVN, 491 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GXVN, 491 lít, Inverter
27.289.000đ 35.000.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 2.274.083đ/tháng
Hoàn 546.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GKV2, 491L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-CY558GKV2, 491L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GKV2, 491L, Inverter
29.790.000đ 30.650.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 2.482.500đ/tháng
Hoàn 894.000đ
Ưu đãi 2,000,000đ khi cho vào giỏ hàng
Tủ lạnh Panasonic NR-DZ600GKVN, 550L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-DZ600GKVN, 550L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-DZ600GKVN, 550L, Inverter
31.990.000đ 33.590.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 2.665.833đ/tháng
Hoàn 960.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ khi cho vào giỏ hàng
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
52.439.000đ 55.290.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 4.369.917đ/tháng
Hoàn 1.049.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-F503GT-T2, 491L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-F503GT-T2, 491L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F503GT-T2, 491L, Inverter
56.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.740.833đ/tháng
Hoàn 1.707.000đ

Mua ngay tủ lạnh giá hấp dẫn chỉ có tại Adayroi!

Là nhà cung cấp sản phẩm uy tín, các thiết bị của Panasonic chất lượng đảm bảo với mức giá tốt trên thị trường hiện nay. Hơn thế, khi mua hàng tại Adayroi, quý khách sẽ có rất nhiều cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn.

Mua tủ lạnh của Panasonic tại Adayroi.com, bạn có thể lựa chọn mẫu mã, dung tích từ 50 lít đến hơn 800 lít, các loại cánh tủ từ cánh đơn, nhiều cánh, side by side... phù hợp với đúng nhu cầu sử dụng và tài chính cá nhân. Để luôn đảm bảo thực phẩm được bảo quản tươi ngon cho những bữa ăn gia đình thì tủ lạnh Panasonic là một “trợ thủ” đắc lực cho các bà nội trợ.

Cơ hội săn với giá cực sốc cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn như giao hàng tận nhà, giảm giá thẻ VinID hay chế độ bảo hành, chính sách đổi trả dễ dàng,... Mua tủ lạnh Panasonic đến ngay Adayroi!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín