text.skipToContent

 

Sharp
hitachi
electrolux
lg
mitsubishi
panasonic

 

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255 lít, Inverter
10.849.000đ 15.200.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 904.083đ/tháng
Hoàn 217.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290L, Inverter (Mới 2018)Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290L, Inverter (Mới 2018)
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328GKV2, 290L, Inverter (Mới 2018)
12.690.000đ 18.500.000đ -31%
Trả góp 0%
Chỉ 1.057.500đ/tháng
Hoàn 254.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368GKV2, 322 lít, Inverter
14.329.000đ 20.300.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 1.194.083đ/tháng
Hoàn 287.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, Inverter
9.459.000đ 11.800.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 788.250đ/tháng
Hoàn 189.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GMVN, 491L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-CY558GMVN, 491L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GMVN, 491L, Inverter
20.859.000đ 30.470.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 1.738.250đ/tháng
Hoàn 417.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV280QSVN, 255 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV280QSVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV280QSVN, 255 lít, Inverter
8.729.000đ 14.000.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 727.417đ/tháng
Hoàn 175.000đ
Tủ lạnh dung tích 234 lít Panasonic Inverter NR-BL267VSV1Tủ lạnh dung tích 234 lít Panasonic Inverter NR-BL267VSV1
Tủ lạnh dung tích 234 lít Panasonic Inverter NR-BL267VSV1
5.950.000đ 6.500.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 495.833đ/tháng
Hoàn 119.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329XSV2, 290L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV329XSV2, 290L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329XSV2, 290L, Inverter
11.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 965.833đ/tháng
Hoàn 232.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BC369QKV2, 322L, Inverter (Mới 2018)Tủ lạnh Panasonic NR-BC369QKV2, 322L, Inverter (Mới 2018)
Tủ lạnh Panasonic NR-BC369QKV2, 322L, Inverter (Mới 2018)
12.879.000đ 25.758.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 1.073.250đ/tháng
Hoàn 258.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GXVN, 491 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-CY558GXVN, 491 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-CY558GXVN, 491 lít, Inverter
25.469.000đ 35.000.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 2.122.417đ/tháng
Hoàn 509.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ158SSV2 135LTủ lạnh Panasonic NR-BJ158SSV2 135L
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ158SSV2 135L
3.899.000đ 5.900.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 324.917đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
6.099.000đ 8.500.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 508.250đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
6.189.000đ 8.700.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 515.750đ/tháng
Hoàn 124.000đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267VSV1Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267VSV1
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267VSV1
6.199.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 516.583đ/tháng
Hoàn 124.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, Inverter
8.139.000đ 13.000.000đ -37%
Trả góp 0%
Chỉ 678.250đ/tháng
Hoàn 163.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL300PKVN, 268L, Inverter
8.499.000đ 13.300.000đ -36%
Trả góp 0%
Chỉ 708.250đ/tháng
Hoàn 170.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSV2, 255 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV289QSV2, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSV2, 255 lít, Inverter
8.599.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 716.583đ/tháng
Hoàn 172.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL340PKVN, 306L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BL340PKVN, 306L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL340PKVN, 306L, Inverter
8.669.000đ 13.900.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 722.417đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVNTủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN
Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN
8.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 724.167đ/tháng
Hoàn 174.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, Inverter
9.049.000đ 14.500.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 754.083đ/tháng
Hoàn 181.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL300GKVN, 268L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BL300GKVN, 268L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL300GKVN, 268L, Inverter
9.099.000đ 14.600.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 758.250đ/tháng
Hoàn 182.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PSVN, 326 lít, Inverter
9.299.000đ 14.300.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 774.917đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSV2, 290L, Inverter
9.399.000đ 14.000.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 783.250đ/tháng
Hoàn 188.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, Inverter
9.529.000đ 15.200.000đ -37%
Trả góp 0%
Chỉ 794.083đ/tháng
Hoàn 191.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL359PKVN, 326 lít, Inverter
9.699.000đ 14.200.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 808.250đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV320QSVN, 290 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV320QSVN, 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV320QSVN, 290 lít, Inverter
9.849.000đ 15.800.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 820.750đ/tháng
Hoàn 197.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QKV2, 290 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV329QKV2, 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QKV2, 290 lít, Inverter
10.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 882.500đ/tháng
Hoàn 212.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKV2, 255L, Inverter
10.859.000đ 13.900.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 904.917đ/tháng
Hoàn 217.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV360QSVN, 332 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV360QSVN, 332 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV360QSVN, 332 lít, Inverter
10.869.000đ 17.400.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 905.750đ/tháng
Hoàn 217.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSV2, 322L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV369QSV2, 322L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSV2, 322L, Inverter
11.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 965.833đ/tháng
Hoàn 232.000đ
Tủ lạnh Panasonic BV328GKV2, 290 lít, InverterTủ lạnh Panasonic BV328GKV2, 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic BV328GKV2, 290 lít, Inverter
12.739.000đ 15.200.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 1.061.583đ/tháng
Hoàn 255.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, Inverter
15.089.000đ 18.000.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 1.257.417đ/tháng
Hoàn 302.000đ
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lítTủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít
18.690.000đ 19.630.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.557.500đ/tháng
Hoàn 561.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít, Inverter
20.290.000đ 21.310.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.690.833đ/tháng
Hoàn 609.000đ
Ưu đãi 2.500.000đ
Tủ lạnh Panasonic DZ600GKVN, 550L, Inverter (2018)Tủ lạnh Panasonic DZ600GKVN, 550L, Inverter (2018)
Tủ lạnh Panasonic DZ600GKVN, 550L, Inverter (2018)
25.689.000đ 34.500.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 2.140.750đ/tháng
Hoàn 514.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-F503GT-T2, 491L, InverterTủ lạnh Panasonic NR-F503GT-T2, 491L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F503GT-T2, 491L, Inverter
49.900.000đ 57.110.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 4.158.333đ/tháng
Hoàn 998.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-F503GT-X2, 491L, Inverter (Model 2018)Tủ lạnh Panasonic NR-F503GT-X2, 491L, Inverter (Model 2018)
Tủ lạnh Panasonic NR-F503GT-X2, 491L, Inverter (Model 2018)
50.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.241.667đ/tháng
Hoàn 1.018.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
52.439.000đ 55.290.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 4.369.917đ/tháng
Hoàn 1.049.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-N2, 589L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-N2, 589L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-N2, 589L, Inverter
58.990.000đ 69.500.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 4.915.833đ/tháng
Hoàn 1.180.000đ
Tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-X2, 589L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-X2, 589L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-X2, 589L, Inverter
62.900.000đ 73.810.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 5.241.667đ/tháng
Hoàn 1.258.000đ

Mua ngay tủ lạnh giá hấp dẫn chỉ có tại Adayroi!

Là nhà cung cấp sản phẩm uy tín, các thiết bị của Panasonic chất lượng đảm bảo với mức giá tốt trên thị trường hiện nay. Hơn thế, khi mua hàng tại Adayroi, quý khách sẽ có rất nhiều cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn.

Mua tủ lạnh của Panasonic tại Adayroi.com, bạn có thể lựa chọn mẫu mã, dung tích từ 50 lít đến hơn 800 lít, các loại cánh tủ từ cánh đơn, nhiều cánh, side by side... phù hợp với đúng nhu cầu sử dụng và tài chính cá nhân. Để luôn đảm bảo thực phẩm được bảo quản tươi ngon cho những bữa ăn gia đình thì tủ lạnh Panasonic là một “trợ thủ” đắc lực cho các bà nội trợ.

Cơ hội săn với giá cực sốc cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn như giao hàng tận nhà, giảm giá thẻ VinID hay chế độ bảo hành, chính sách đổi trả dễ dàng,... Mua tủ lạnh Panasonic đến ngay Adayroi!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín