text.skipToContent

Tủ lạnh 6 cánh

Tìm thấy 60 sản phẩm
Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS, 586 lít (Trắng) Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS, 586 lít (Trắng)
Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS, 586 lít (Trắng)
55.999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
66.190.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
46.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
46.929.000đ 49.989.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
44.399.000đ 57.889.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
47.000.000đ 49.000.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L
Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L
76.400.000đ 84.500.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L
Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L
75.900.000đ 76.300.000đ
-1%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter
56.400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít
Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít
50.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
42.320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
46.260.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
56.360.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter
79.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
42.320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
56.360.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
60.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS
Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS
62.450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter
68.000.000đ 84.900.000đ
-20%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-T, 601 lít, Inverter Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-T, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-T, 601 lít, Inverter
47.399.000đ 57.499.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
57.100.000đ 60.000.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic  NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic  NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
61.690.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
42.599.000đ 46.500.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
47.399.000đ 57.499.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
56.100.000đ 72.000.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
46.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít
Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít
50.499.000đ 58.000.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
42.399.000đ 52.000.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
47.499.000đ 74.000.000đ
-36%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
46.499.000đ 50.000.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
49.990.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
42.599.000đ 46.500.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter
110.000.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
46.399.000đ 51.900.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
56.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic  NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic  NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
56.700.000đ 60.000.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
41.349.000đ 46.500.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
43.999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter
80.399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
53.699.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
57.599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter
68.000.000đ 84.900.000đ
-20%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
80.799.000đ 100.000.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
41.349.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít
Tủ lạnh Hitachi R-SF48EMV (W), 475 lít
50.250.000đ 59.500.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-N2, 588 lít, Inverter
53.599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
60.299.000đ 65.900.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F681GT-X2, 657 lít, Inverter
83.600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
53.999.000đ 64.900.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-N2, 489 lít, Inverter
41.349.000đ 42.499.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi SF48CMS Tủ lạnh Hitachi SF48CMS
Tủ lạnh Hitachi SF48CMS
55.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-X2, 489 lít, Inverter
45.499.000đ 51.900.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
46.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-W2, 588 lít, Inverter
61.690.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F610GT-X2, 588 lít, Inverter
61.100.000đ 65.000.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
44.399.000đ 48.689.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-F510GT-W2, 489 lít, Inverter
41.349.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-P-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-P-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-P-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
80.799.000đ 100.000.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L
Tủ lạnh Hitachi R-E6200V-XK, 657L
72.659.000đ 79.900.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-X670GV (X) 722 lít Tủ lạnh Hitachi R-X670GV (X) 722 lít
Tủ lạnh Hitachi R-X670GV (X) 722 lít
103.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy