text.skipToContent

Tủ lạnh 2 cánh

Tìm thấy 917 sản phẩm
Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PKV1, 188L Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PKV1, 188L
Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PKV1, 188L
5.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh AQUA AQR-IG377DN(GB), 373L Tủ lạnh AQUA AQR-IG377DN(GB), 373L
Tủ lạnh AQUA AQR-IG377DN(GB), 373L
9.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L
Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L
11.180.000đ 11.400.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GN-L702S 547L Tủ lạnh LG GN-L702S 547L
Tủ lạnh LG GN-L702S 547L
13.330.000đ 13.800.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GN-L602S 516L Tủ lạnh LG GN-L602S 516L
Tủ lạnh LG GN-L602S 516L
12.840.000đ 13.200.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GN-L315PS, 333 lít, Inverter Tủ lạnh LG GN-L315PS, 333 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GN-L315PS, 333 lít, Inverter
8.240.000đ 8.500.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GN-L315PN, 333 lít, Inverter Tủ lạnh LG GN-L315PN, 333 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GN-L315PN, 333 lít, Inverter
8.630.000đ 8.800.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG) 359 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG) 359 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG) 359 lít, Inverter
12.550.000đ 12.800.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XG) 409L, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XG) 409L, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XG) 409L, Inverter
14.020.000đ 14.300.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328XSVN, 290 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV328XSVN, 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328XSVN, 290 lít, Inverter
10.690.000đ 11.690.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter
14.020.000đ 14.490.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288XSVN, 255 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV288XSVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288XSVN, 255 lít, Inverter
9.090.000đ 10.290.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-WG58VDAZ(GG), 546 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-WG58VDAZ(GG), 546 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-WG58VDAZ(GG), 546 lít, Inverter
17.600.000đ 18.900.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter
14.090.000đ 14.690.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L
Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L
9.220.000đ 10.890.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368XSVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV368XSVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368XSVN, 322 lít, Inverter
12.200.000đ 13.190.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter
Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter
10.490.000đ 12.290.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter
9.410.000đ 10.200.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-WG66VDAZ(GG), loại lớn, 600 lít Tủ lạnh Toshiba GR-WG66VDAZ(GG), loại lớn, 600 lít
Tủ lạnh Toshiba GR-WG66VDAZ(GG), loại lớn, 600 lít
18.280.000đ 19.400.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter
10.780.000đ 11.500.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter
17.010.000đ 18.200.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter
9.310.000đ 10.890.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter
12.550.000đ 12.990.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít
8.820.000đ 8.990.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033S8/SV, 264 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033S8/SV, 264 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033S8/SV, 264 lít, Inverter
8.140.000đ 8.600.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT22M4033S8/SV, 243 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT22M4033S8/SV, 243 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT22M4033S8/SV, 243 lít, Inverter
7.650.000đ 7.900.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033UT/SV, 264 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033UT/SV, 264 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033UT/SV, 264 lít, Inverter
8.240.000đ 8.900.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít
13.920.000đ 14.200.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter
17.640.000đ 20.690.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter
17.350.000đ 19.790.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter
15.390.000đ 17.990.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter
17.150.000đ 19.590.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter
13.820.000đ 15.000.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter
14.510.000đ 15.500.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter
14.900.000đ 16.590.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter
15.999.000đ 19.000.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-I246BN(DC), 247 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-I246BN(DC), 247 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-I246BN(DC), 247 lít, Inverter
5.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV, 216 lít Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV, 216 lít
Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV, 216 lít
5.590.000đ 5.700.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK) Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK)
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK)
12.999.000đ 13.900.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-MG36VUBZ(XB) 305L Tủ lạnh Toshiba GR-MG36VUBZ(XB) 305L
Tủ lạnh Toshiba GR-MG36VUBZ(XB) 305L
9.299.000đ 9.900.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Sharp SJ-XP400PG-SL, 397 lít, Inverter (Màu sắc: Bạc) Tủ lạnh Sharp SJ-XP400PG-SL, 397 lít, Inverter (Màu sắc: Bạc)
Tủ lạnh Sharp SJ-XP400PG-SL, 397 lít, Inverter (Màu sắc: Bạc)
9.939.000đ 11.927.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW), 365 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW), 365 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW), 365 lít, Inverter
12.999.000đ 14.349.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG-XVN 230 lít Inverter Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG-XVN 230 lít Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG-XVN 230 lít Inverter
6.280.000đ 7.990.000đ
-21%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-125BN(SS), 123 lít Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-125BN(SS), 123 lít
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-125BN(SS), 123 lít
4.020.000đ 4.900.000đ
-18%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-T17EGV4-SLS, 168L Tủ lạnh Hitachi R-T17EGV4-SLS, 168L
Tủ lạnh Hitachi R-T17EGV4-SLS, 168L
5.699.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-U235BN (SU), 228 lít
5.199.000đ 7.000.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter
10.639.000đ 15.900.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG, 246 lít, Inverter Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG, 246 lít, Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG, 246 lít, Inverter
5.189.000đ 7.609.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSVN, 255 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSVN, 255 lít, Inverter
7.709.000đ 11.900.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter
7.799.000đ 11.300.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi BG410PGV6 (GBK), 330 lít Tủ lạnh Hitachi BG410PGV6 (GBK), 330 lít
Tủ lạnh Hitachi BG410PGV6 (GBK), 330 lít
12.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi BG410PGV6X (GBK), 330 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi BG410PGV6X (GBK), 330 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi BG410PGV6X (GBK), 330 lít, Inverter
14.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(ZW), 359 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(ZW), 359 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(ZW), 359 lít, Inverter
11.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468XSVN, 405 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BX468XSVN, 405 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468XSVN, 405 lít, Inverter
15.800.000đ 18.700.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK)
12.999.000đ 14.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Tủ lạnh Toshiba GR-WG66VDAZ(ZW), 600 lít, Inverter
16.999.000đ 18.708.600đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(ZW)
12.999.000đ 14.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
240x240
Tủ lạnh Toshiba GR-WG58VDAZ(GG), 546 lít, Inverter
16.799.000đ 20.000.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG), 359 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG), 359 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG), 359 lít, Inverter
11.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux ETE5722GA, 532 lít Tủ lạnh Electrolux ETE5722GA, 532 lít
Tủ lạnh Electrolux ETE5722GA, 532 lít
16.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy