text.skipToContent

Tủ lạnh 2 cánh

Tìm thấy 184 sản phẩm
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSVN, 255 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289QSVN, 255 lít, Inverter
8.690.000đ 9.130.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít
13.920.000đ 14.600.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, Inverter
6.390.000đ 8.800.000đ
-27%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSVN, 290 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSVN, 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329QSVN, 290 lít, Inverter
10.190.000đ 10.700.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter
13.900.000đ 14.490.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BA178PSV1, 152 lít Tủ lạnh Panasonic NR-BA178PSV1, 152 lít
Tủ lạnh Panasonic NR-BA178PSV1, 152 lít
6.700.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PSVN 271 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PSVN 271 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PSVN 271 lít, Inverter
8.350.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít
9.440.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418XSVN, 363 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BX418XSVN, 363 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418XSVN, 363 lít, Inverter
16.700.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
5.900.000đ 7.600.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG540PGV3(GBK), 450 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG540PGV3(GBK), 450 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG540PGV3(GBK), 450 lít, Inverter
20.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, Inverter
12.690.000đ 16.000.000đ
-21%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter
12.280.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter
12.200.000đ 12.990.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
11.990.000đ 13.500.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3-GBW, 365 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3-GBW, 365 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3-GBW, 365 lít, Inverter
12.750.000đ 14.500.000đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468VSVN, 405 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BX468VSVN, 405 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468VSVN, 405 lít, Inverter
15.330.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter
13.100.000đ 16.590.000đ
-21%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289XSVN, 255L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV289XSVN, 255L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV289XSVN, 255L, Inverter
9.790.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329XSVN, 290L, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV329XSVN, 290L, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV329XSVN, 290L, Inverter
11.290.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV328GKVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV328GKVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV328GKVN, 322 lít, Inverter
13.850.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter
15.430.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Electrolux ETB2302MG, 246 lít Tủ lạnh Electrolux ETB2302MG, 246 lít
Tủ lạnh Electrolux ETB2302MG, 246 lít
5.249.000đ 7.249.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBW), 395 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBW), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBW), 395 lít, Inverter
13.169.000đ 19.990.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT22HAR4DSA/SV, 234 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT22HAR4DSA/SV, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT22HAR4DSA/SV, 234 lít, Inverter
6.249.000đ 7.999.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8, 360 lít + Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên) Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8, 360 lít + Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên)
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8, 360 lít + Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên)
11.989.000đ 14.669.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 2 cánh LG GR-L205PS, 205L, Inverter Tủ lạnh 2 cánh LG GR-L205PS, 205L, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh LG GR-L205PS, 205L, Inverter
5.189.000đ 7.229.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418VSVN, 363 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BX418VSVN, 363 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418VSVN, 363 lít, Inverter
13.690.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter
11.990.000đ 13.500.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBK), 365 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBK), 365 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBK), 365 lít, Inverter
12.750.000đ 14.100.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter
11.690.000đ 12.280.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PSV1 188L Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PSV1 188L
Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PSV1 188L
7.500.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PSV1 167L Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PSV1 167L
Tủ lạnh Panasonic NR-BA188PSV1 167L
7.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BL348PKVN 303 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BL348PKVN 303 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL348PKVN 303 lít, Inverter
9.760.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV4(SLS), 290 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV4(SLS), 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV4(SLS), 290 lít, Inverter
11.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV4(SLS), 260 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV4(SLS), 260 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV4(SLS), 260 lít, Inverter
10.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV4(SLS), 230 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV4(SLS), 230 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV4(SLS), 230 lít, Inverter
9.200.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BL268PSVN 188L Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BL268PSVN 188L Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL268PSVN 188L Inverter
7.660.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít
16.100.000đ 19.000.000đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter
11.669.000đ 15.900.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Toshiba GR-M28VBZ(DS) 226L Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-M28VBZ(DS) 226L Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-M28VBZ(DS) 226L Inverter
7.310.000đ 9.000.000đ
-19%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter
13.600.000đ 15.000.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít Inverter Tủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít Inverter
6.770.000đ 8.290.000đ
-18%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251E-DS, 241 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251E-DS, 241 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251E-DS, 241 lít, Inverter
5.879.000đ 7.949.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV369QSVN, 322 lít, Inverter
10.379.000đ 15.900.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV4, 203 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV4, 203 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV4, 203 lít, Inverter
7.690.000đ 9.690.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh LG GN-L208PS, 225 lít, Inverter Tủ lạnh LG GN-L208PS, 225 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GN-L208PS, 225 lít, Inverter
6.470.000đ 6.800.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L
Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L
11.000.000đ 11.400.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV, 216 lít Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV, 216 lít
Tủ lạnh Samsung RT19M300BGS/SV, 216 lít
5.590.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter
17.350.000đ 19.790.000đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 2 cánh Sharp Apricot SJ-X346E-DS, 342L, Inverter  Tủ lạnh 2 cánh Sharp Apricot SJ-X346E-DS, 342L, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Sharp Apricot SJ-X346E-DS, 342L, Inverter
7.449.000đ 9.499.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-XP430PG-BK, 428 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-XP430PG-BK, 428 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-XP430PG-BK, 428 lít, Inverter
10.059.000đ 12.039.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
11.669.000đ 15.900.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, Inverter
13.769.000đ 15.489.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lít Tủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lít
Tủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lít
7.650.000đ 9.490.000đ
-19%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Electrolux ETE5107SD, 510 lít Tủ lạnh Electrolux ETE5107SD, 510 lít
Tủ lạnh Electrolux ETE5107SD, 510 lít
11.689.000đ 13.689.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter
10.279.000đ 12.389.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-DS, 271 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-DS, 271 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-DS, 271 lít, Inverter
6.389.000đ 8.429.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ, 305 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ, 305 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ, 305 lít, Inverter
8.089.000đ 10.189.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy