text.skipToContent

Tủ lạnh 1 cánh

Tìm thấy 28 sản phẩm
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152GR 260LTủ lạnh Gorenje Retro ORB152GR 260L
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152GR 260L
42.888.800đ 46.900.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152BL 260LTủ lạnh Gorenje Retro ORB152BL 260L
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152BL 260L
42.888.800đ 46.900.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (RXB), 184 lítTủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (RXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (RXB), 184 lít
5.399.000đ 6.500.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152CH 260LTủ lạnh Gorenje Retro ORB152CH 260L
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152CH 260L
42.888.800đ 46.900.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh độc lập Gorenje RB60299OW, 288 litTủ lạnh độc lập Gorenje RB60299OW, 288 lit
Tủ lạnh độc lập Gorenje RB60299OW, 288 lit
39.888.800đ 43.580.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OP 288LTủ lạnh Gorenje Retro RB60299OP 288L
Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OP 288L
42.888.800đ 46.900.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lítTủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít
2.799.000đ 4.899.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lítTủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít
2.539.000đ 3.300.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh độc lập Gorenje R6191SX, 370 litTủ lạnh độc lập Gorenje R6191SX, 370 lit
Tủ lạnh độc lập Gorenje R6191SX, 370 lit
35.035.000đ 38.500.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lítTủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lít
2.499.000đ 3.500.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Midea HS-65SN, 50LTủ lạnh Midea HS-65SN, 50L
Tủ lạnh Midea HS-65SN, 50L
2.400.000đ 2.800.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lítTủ Lạnh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít
2.539.000đ 3.500.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 1 cánh, 90 lítTủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 1 cánh, 90 lít
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 1 cánh, 90 lít
2.850.000đ 3.090.000đ
-8%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lítTủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lít
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lít
2.539.000đ 3.500.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lítTủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lít
2.539.000đ 3.300.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lítTủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít
2.600.000đ 2.790.000đ
-7%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lítTủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lít
5.399.000đ 6.500.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L (Vân gỗ)Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L (Vân gỗ)
Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L (Vân gỗ)
2.800.000đ 3.400.000đ
-18%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SH), 1 cánh, 50 lítTủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SH), 1 cánh, 50 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SH), 1 cánh, 50 lít
2.600.000đ 2.790.000đ
-7%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Midea HS-122SN, 90LTủ lạnh Midea HS-122SN, 90L
Tủ lạnh Midea HS-122SN, 90L
2.950.000đ 3.300.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5(GXB), 184 lítTủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5(GXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5(GXB), 184 lít
5.690.000đ 6.500.000đ
-12%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OC 288LTủ lạnh Gorenje Retro RB60299OC 288L
Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OC 288L
41.888.800đ 46.900.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SG), 90 lítTủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SG), 90 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SG), 90 lít
2.539.000đ 3.500.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lítTủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít
2.499.000đ 3.500.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 93 lítTủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 93 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 93 lít
3.199.000đ 5.149.000đ
-38%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SG), 53 lítTủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SG), 53 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SG), 53 lít
2.799.000đ 4.899.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68LTủ lạnh Midea HS-90SN, 68L
Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L
2.750.000đ 3.100.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lítTủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lít
5.399.000đ 6.500.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy