text.skipToContent

Tủ lạnh 1 cánh

Tìm thấy 35 sản phẩm
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 1 cánh, 90 lít Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 1 cánh, 90 lít
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 1 cánh, 90 lít
2.800.000đ 3.090.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít
2.499.000đ 2.790.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR (SH), 90 lít
2.499.000đ 3.500.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít
Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít
2.699.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh độc lập Retro Gorenje ORB152RD, 260 lít Tủ lạnh độc lập Retro Gorenje ORB152RD, 260 lít
Tủ lạnh độc lập Retro Gorenje ORB152RD, 260 lít
43.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L
Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L
2.349.000đ 3.100.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Midea HS-122SN, 93L (Xám) Tủ lạnh Midea HS-122SN, 93L (Xám)
Tủ lạnh Midea HS-122SN, 93L (Xám)
2.399.000đ 2.700.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lít Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lít
Tủ Lạnh Aqua AQR-95AR(SS), 90 lít
2.499.000đ 3.500.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lít Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lít
2.539.000đ 3.300.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít
2.539.000đ 3.300.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SG), 1 cánh, 50 lít
2.550.000đ 2.790.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR- 55AR(SG), 50 lít Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR- 55AR(SG), 50 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR- 55AR(SG), 50 lít
2.359.000đ 3.300.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Midea HS-122SN, 90L Tủ lạnh Midea HS-122SN, 90L
Tủ lạnh Midea HS-122SN, 90L
2.900.000đ 3.300.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (RXB), 184 lít Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (RXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (RXB), 184 lít
5.399.000đ 6.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lít Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lít
5.399.000đ 6.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh độc lập Gorenje RB60299OW, 288 lit Tủ lạnh độc lập Gorenje RB60299OW, 288 lit
Tủ lạnh độc lập Gorenje RB60299OW, 288 lit
39.888.800đ 43.580.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152BL 260L Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152BL 260L
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152BL 260L
42.888.800đ 46.900.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152GR 260L Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152GR 260L
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152GR 260L
42.888.800đ 46.900.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SH), 1 cánh, 50 lít Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SH), 1 cánh, 50 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR(SH), 1 cánh, 50 lít
2.550.000đ 2.790.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152CH 260L Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152CH 260L
Tủ lạnh Gorenje Retro ORB152CH 260L
42.888.800đ 46.900.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OC 288L Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OC 288L
Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OC 288L
41.888.800đ 46.900.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OP 288L Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OP 288L
Tủ lạnh Gorenje Retro RB60299OP 288L
42.888.800đ 46.900.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lít Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-55AR(SH), 50 lít
2.399.000đ 3.300.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lít Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lít
5.399.000đ 6.600.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lít Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (GXB), 184 lít
5.399.000đ 6.600.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SG), 90 lít Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SG), 90 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR(SG), 90 lít
2.539.000đ 3.500.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh độc lập Gorenje R6191SX, 370 lit Tủ lạnh độc lập Gorenje R6191SX, 370 lit
Tủ lạnh độc lập Gorenje R6191SX, 370 lit
35.035.000đ 38.500.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SG), 90 lít Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SG), 90 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SG), 90 lít
2.499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 90 lít Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 90 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 90 lít
2.499.000đ 2.790.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 93 lít Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 93 lít
Tủ lạnh 1 cánh Aqua AQR-95AR (SS), 93 lít
3.199.000đ 5.149.000đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Midea HS-65SN, 50L Tủ lạnh Midea HS-65SN, 50L
Tủ lạnh Midea HS-65SN, 50L
2.360.000đ 2.800.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SG), 53 lít Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SG), 53 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SG), 53 lít
2.799.000đ 4.899.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L
Tủ lạnh Midea HS-90SN, 68L
2.700.000đ 3.100.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít
2.799.000đ 4.899.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lít Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5 (BXB), 184 lít
5.399.000đ 6.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy