text.skipToContent

Tủ, kệ hồ sơ

Tìm thấy 21 sản phẩm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3B-S 91,5 x 45 x 183 cmTủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3B-S 91,5 x 45 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3B-S 91,5 x 45 x 183 cm
2.705.000đ 3.381.200đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-18N-03 91,5 x 45 x 183 cmTủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-18N-03 91,5 x 45 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-18N-03 91,5 x 45 x 183 cm
4.363.300đ 5.454.100đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng 2 cánh kính mở Xuân Hòa CA-3A-SG 91,5 x 45 x 183 cmTủ sắt văn phòng 2 cánh kính mở Xuân Hòa CA-3A-SG 91,5 x 45 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng 2 cánh kính mở Xuân Hòa CA-3A-SG 91,5 x 45 x 183 cm
2.686.000đ 3.357.500đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng 2 khoang 8 ngăn Xuân Hòa CA-8D 100 x 45,2 x 183 cmTủ sắt văn phòng 2 khoang 8 ngăn Xuân Hòa CA-8D 100 x 45,2 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng 2 khoang 8 ngăn Xuân Hòa CA-8D 100 x 45,2 x 183 cm
3.267.000đ 4.083.700đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3A-L 100 x 45,2 x 183 cmTủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3A-L 100 x 45,2 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3A-L 100 x 45,2 x 183 cm
2.774.000đ 3.467.500đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-2C-S1 91,5 x 45 x 183 cmTủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-2C-S1 91,5 x 45 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-2C-S1 91,5 x 45 x 183 cm
2.688.200đ 3.360.200đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-20N-05 153 x 45 x 183 cmTủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-20N-05 153 x 45 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-20N-05 153 x 45 x 183 cm
5.794.000đ 7.242.500đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3A-S 91,5 x 45 x 183 cmTủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3A-S 91,5 x 45 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3A-S 91,5 x 45 x 183 cm
2.664.900đ 3.331.100đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ cao Stylo 40 x 80 x 160 cm (Trắng) - ILMGHTủ cao Stylo 40 x 80 x 160 cm (Trắng) - ILMGH
Tủ cao Stylo 40 x 80 x 160 cm (Trắng) - ILMGH
2.990.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Khay tài liệu 3 tầng DOKUMENT Ikea 25 x 29 x 35 cmKhay tài liệu 3 tầng DOKUMENT Ikea 25 x 29 x 35 cm
Khay tài liệu 3 tầng DOKUMENT Ikea 25 x 29 x 35 cm
264.000đ 330.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3B-L 100 x 45 x 183 cmTủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3B-L 100 x 45 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa CA-3B-L 100 x 45 x 183 cm
2.998.000đ 3.747.500đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-12N-03 91,5 x 45 x 183 cmTủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-12N-03 91,5 x 45 x 183 cm
Tủ sắt văn phòng Xuân Hòa LK-12N-03 91,5 x 45 x 183 cm
3.694.400đ 4.618.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ gỗ văn phòng Xuân Hòa TG-14-00 80 x 40 x 183 cmTủ gỗ văn phòng Xuân Hòa TG-14-00 80 x 40 x 183 cm
Tủ gỗ văn phòng Xuân Hòa TG-14-00 80 x 40 x 183 cm
1.928.000đ 2.410.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy