text.skipToContent

Tủ đông

Tìm thấy 97 sản phẩm
Tủ đông Sanaky VH3699W1 Tủ đông Sanaky VH3699W1
Tủ đông Sanaky VH3699W1
5.690.000đ 6.600.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông SANAKY VH3699A1, 1 ngăn, 360 Lít Tủ đông SANAKY VH3699A1, 1 ngăn, 360 Lít
Tủ đông SANAKY VH3699A1, 1 ngăn, 360 Lít
5.590.000đ 6.500.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3699 WXL Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3699 WXL
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3699 WXL
5.250.000đ 5.650.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông mát SANAKY VH2899W1, 2 ngăn 280 Lít Tủ đông mát SANAKY VH2899W1, 2 ngăn 280 Lít
Tủ đông mát SANAKY VH2899W1, 2 ngăn 280 Lít
5.390.000đ 6.400.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông SANAKY VH6699HY, 1 ngăn, 660 Lít, 187W Tủ đông SANAKY VH6699HY, 1 ngăn, 660 Lít, 187W
Tủ đông SANAKY VH6699HY, 1 ngăn, 660 Lít, 187W
10.590.000đ 12.090.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông SANAKY VH2899A1, 1 ngăn, 280 Lít Tủ đông SANAKY VH2899A1, 1 ngăn, 280 Lít
Tủ đông SANAKY VH2899A1, 1 ngăn, 280 Lít
5.390.000đ 6.320.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông mát Sanaky VH-4099W1, 2 ngăn, 2 cánh, 400 lít Tủ đông mát Sanaky VH-4099W1, 2 ngăn, 2 cánh, 400 lít
Tủ đông mát Sanaky VH-4099W1, 2 ngăn, 2 cánh, 400 lít
6.030.000đ 6.890.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-4099A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 400 lít Tủ đông Sanaky VH-4099A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 400 lít
Tủ đông Sanaky VH-4099A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 400 lít
5.980.000đ 6.970.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Kangaroo KG388VC2, 388 lít Tủ đông Kangaroo KG388VC2, 388 lít
Tủ đông Kangaroo KG388VC2, 388 lít
7.650.000đ 7.800.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Kangaroo KG428IC1, 428 lít, Inverter Tủ đông Kangaroo KG428IC1, 428 lít, Inverter
Tủ đông Kangaroo KG428IC1, 428 lít, Inverter
8.730.000đ 9.800.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Kangaroo KG298VC2 298L Tủ đông Kangaroo KG298VC2 298L
Tủ đông Kangaroo KG298VC2 298L
6.960.000đ 7.100.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG235C1, 235L Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG235C1, 235L
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG235C1, 235L
5.540.000đ 6.700.000đ
-17%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C2, 388L Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C2, 388L
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C2, 388L
7.350.000đ 8.250.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C1, 388L Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C1, 388L
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C1, 388L
6.960.000đ 7.150.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG292C1, 292L Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG292C1, 292L
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG292C1, 292L
6.180.000đ 7.300.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ Đông DARLING DMF-2799 AXL- 270L - Đèn LED - Smart Control (Nhà cung cấp: Tân Liên Minh) Tủ Đông DARLING DMF-2799 AXL- 270L - Đèn LED - Smart Control (Nhà cung cấp: Tân Liên Minh)
Tủ Đông DARLING DMF-2799 AXL- 270L - Đèn LED - Smart Control (Nhà cung cấp: Tân Liên Minh)
4.843.000đ 5.200.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4688 WX Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4688 WX
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4688 WX
5.300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4699 WI Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4699 WI
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4699 WI
6.600.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3699 WI Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3699 WI
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3699 WI
6.160.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 6899 WX Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 6899 WX
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 6899 WX
7.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2699 WXL Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2699 WXL
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2699 WXL
4.850.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 6799 AX Tủ đông một ngăn Darling DMF - 6799 AX
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 6799 AX
7.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2688 WX Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2688 WX
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2688 WX
4.450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 8779 AX Tủ đông một ngăn Darling DMF - 8779 AX
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 8779 AX
11.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4799 AX Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4799 AX
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4799 AX
5.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3799 AXL Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3799 AXL
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3799 AXL
5.250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ kem một ngăn Darling DMF - 3078 AXK Tủ kem một ngăn Darling DMF - 3078 AXK
Tủ kem một ngăn Darling DMF - 3078 AXK
6.400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ kem một ngăn Darling DMF - 4078 AXK Tủ kem một ngăn Darling DMF - 4078 AXK
Tủ kem một ngăn Darling DMF - 4078 AXK
7.400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4788 AX Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4788 AX
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4788 AX
5.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 7779 AX Tủ đông một ngăn Darling DMF - 7779 AX
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 7779 AX
8.500.000đ 9.100.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 6788 AX Tủ đông một ngăn Darling DMF - 6788 AX
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 6788 AX
6.150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3799 Ai-1 Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3799 Ai-1
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3799 Ai-1
6.250.000đ 6.900.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 6888 WX Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 6888 WX
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 6888 WX
6.750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4799 Ai-1 Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4799 Ai-1
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 4799 Ai-1
6.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 9779 AX Tủ đông một ngăn Darling DMF - 9779 AX
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 9779 AX
12.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 2799 AXL Tủ đông một ngăn Darling DMF - 2799 AXL
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 2799 AXL
4.843.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4699 WXL Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4699 WXL
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 4699 WXL
5.700.000đ 6.100.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ kem một ngăn Darling DMF - 4079 AXK Tủ kem một ngăn Darling DMF - 4079 AXK
Tủ kem một ngăn Darling DMF - 4079 AXK
8.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ kem một ngăn Darling DMF - 3079 AXK Tủ kem một ngăn Darling DMF - 3079 AXK
Tủ kem một ngăn Darling DMF - 3079 AXK
7.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Panasonic SCR-P1497 385L Tủ đông Panasonic SCR-P1497 385L
Tủ đông Panasonic SCR-P1497 385L
13.390.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2688 WX Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2688 WX
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 2688 WX
4.450.000đ 5.500.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông mát Sanaky VH-225W2, 2 ngăn, 2 cánh, 170 lít Tủ đông mát Sanaky VH-225W2, 2 ngăn, 2 cánh, 170 lít
Tủ đông mát Sanaky VH-225W2, 2 ngăn, 2 cánh, 170 lít
5.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Panasonic SCR-P997 269L Tủ đông Panasonic SCR-P997 269L
Tủ đông Panasonic SCR-P997 269L
8.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông mát Sanaky VH-365W2, 2 ngăn, 2 cánh, 300 lít Tủ đông mát Sanaky VH-365W2, 2 ngăn, 2 cánh, 300 lít
Tủ đông mát Sanaky VH-365W2, 2 ngăn, 2 cánh, 300 lít
6.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-282K, 1 ngăn đông, 280 lít Tủ đông Sanaky VH-282K, 1 ngăn đông, 280 lít
Tủ đông Sanaky VH-282K, 1 ngăn đông, 280 lít
6.399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-1399HY, 1 ngăn đông, 3 cánh, 1300 lít Tủ đông Sanaky VH-1399HY, 1 ngăn đông, 3 cánh, 1300 lít
Tủ đông Sanaky VH-1399HY, 1 ngăn đông, 3 cánh, 1300 lít
27.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-365A2, 1 ngăn đông, 2 cánh, 300 lít Tủ đông Sanaky VH-365A2, 1 ngăn đông, 2 cánh, 300 lít
Tủ đông Sanaky VH-365A2, 1 ngăn đông, 2 cánh, 300 lít
6.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-8088K, 1 ngăn đông, 800 lít Tủ đông Sanaky VH-8088K, 1 ngăn đông, 800 lít
Tủ đông Sanaky VH-8088K, 1 ngăn đông, 800 lít
13.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-225HY2, 1 ngăn đông, 1 cánh, 170 lít Tủ đông Sanaky VH-225HY2, 1 ngăn đông, 1 cánh, 170 lít
Tủ đông Sanaky VH-225HY2, 1 ngăn đông, 1 cánh, 170 lít
5.400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông mát Sanaky VH-255W2, 2 ngăn, 2 cánh, 230 lít Tủ đông mát Sanaky VH-255W2, 2 ngăn, 2 cánh, 230 lít
Tủ đông mát Sanaky VH-255W2, 2 ngăn, 2 cánh, 230 lít
6.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-868HY2, 1 ngăn đông, 800 lít Tủ đông Sanaky VH-868HY2, 1 ngăn đông, 800 lít
Tủ đông Sanaky VH-868HY2, 1 ngăn đông, 800 lít
11.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ trữ đông Alaska BD-200C, 1 ngăn, 200L Tủ trữ đông Alaska BD-200C, 1 ngăn, 200L
Tủ trữ đông Alaska BD-200C, 1 ngăn, 200L
5.559.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông SANAKY VH8088K, 1 ngăn 800 lít, 550W Tủ đông SANAKY VH8088K, 1 ngăn 800 lít, 550W
Tủ đông SANAKY VH8088K, 1 ngăn 800 lít, 550W
13.870.000đ 14.300.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông SANAKY VH5699HY, 1 ngăn, 560 Lít, 187W Tủ đông SANAKY VH5699HY, 1 ngăn, 560 Lít, 187W
Tủ đông SANAKY VH5699HY, 1 ngăn, 560 Lít, 187W
8.920.000đ 10.500.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-8099K,1 ngăn đông, 800 lít Tủ đông Sanaky VH-8099K,1 ngăn đông, 800 lít
Tủ đông Sanaky VH-8099K,1 ngăn đông, 800 lít
17.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-3699A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 300 lít Tủ đông Sanaky VH-3699A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 300 lít
Tủ đông Sanaky VH-3699A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 300 lít
7.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông Sanaky VH-1168HY2, 1 ngăn đông, 3 cánh, 1000 lít Tủ đông Sanaky VH-1168HY2, 1 ngăn đông, 3 cánh, 1000 lít
Tủ đông Sanaky VH-1168HY2, 1 ngăn đông, 3 cánh, 1000 lít
19.400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông mát Sanaky VH-5699W1, 2 ngăn, 2 cánh, 500 lít Tủ đông mát Sanaky VH-5699W1, 2 ngăn, 2 cánh, 500 lít
Tủ đông mát Sanaky VH-5699W1, 2 ngăn, 2 cánh, 500 lít
8.920.000đ 9.890.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3688 WX Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3688 WX
Tủ đông hai ngăn Darling DMF - 3688 WX
4.650.000đ 5.500.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3788 AX Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3788 AX
Tủ đông một ngăn Darling DMF - 3788 AX
4.550.000đ 5.890.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy