text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-4099W3, 2 ngăn, 2 cánh, 400 lít, InverterTủ đông Sanaky VH-4099W3, 2 ngăn, 2 cánh, 400 lít, Inverter
Tủ đông Sanaky VH-4099W3, 2 ngăn, 2 cánh, 400 lít, Inverter
6.700.000đ 7.900.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 558.333đ/tháng
Hoàn 201.000đ
Tủ đông Sanaky VH-3699A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 360 lítTủ đông Sanaky VH-3699A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 360 lít
Tủ đông Sanaky VH-3699A1, 1 ngăn đông, 2 cánh, 360 lít
5.400.000đ 6.500.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 450.000đ/tháng
Tủ đông Sanaky VH-3699A3, 280L, InverterTủ đông Sanaky VH-3699A3, 280L, Inverter
Tủ đông Sanaky VH-3699A3, 280L, Inverter
6.200.000đ 7.500.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 516.667đ/tháng
Tủ đông Sanaky VH-3699A3, 1 ngăn đông, 2 cánh, 360L, InverterTủ đông Sanaky VH-3699A3, 1 ngăn đông, 2 cánh, 360L, Inverter
Tủ đông Sanaky VH-3699A3, 1 ngăn đông, 2 cánh, 360L, Inverter
6.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Tủ đông Sanaky VH-4099A3, 400L, InverterTủ đông Sanaky VH-4099A3, 400L, Inverter
Tủ đông Sanaky VH-4099A3, 400L, Inverter
6.600.000đ 7.200.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 550.000đ/tháng
Tủ đông dàn đồng dung tích 162 lít 1 ngăn Hòa Phát HCF 336S1Đ1Tủ đông dàn đồng dung tích 162 lít 1 ngăn Hòa Phát HCF 336S1Đ1
Tủ đông dàn đồng dung tích 162 lít 1 ngăn Hòa Phát HCF 336S1Đ1
3.990.000đ 4.400.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
TỦ ĐÔNG 205L 2 ngăn 2 chế độ dàn đồng HÒA PHÁT HCF-506S2Đ2TỦ ĐÔNG 205L 2 ngăn 2 chế độ dàn đồng HÒA PHÁT HCF-506S2Đ2
TỦ ĐÔNG 205L 2 ngăn 2 chế độ dàn đồng HÒA PHÁT HCF-506S2Đ2
4.530.000đ 4.990.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 377.500đ/tháng
Hoàn 91.000đ
TỦ ĐÔNG 245L 2 ngăn 2 chế độ dàn đồng HÒA PHÁT HCF-606S2Đ2TỦ ĐÔNG 245L 2 ngăn 2 chế độ dàn đồng HÒA PHÁT HCF-606S2Đ2
TỦ ĐÔNG 245L 2 ngăn 2 chế độ dàn đồng HÒA PHÁT HCF-606S2Đ2
4.760.000đ 5.250.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 396.667đ/tháng
Hoàn 95.000đ
Tủ Đông Hòa Phát HCF 666S1Đ2 352 Lít 1 Ngăn 1 Chế Độ ĐôngTủ Đông Hòa Phát HCF 666S1Đ2 352 Lít 1 Ngăn 1 Chế Độ Đông
Tủ Đông Hòa Phát HCF 666S1Đ2 352 Lít 1 Ngăn 1 Chế Độ Đông
5.350.000đ 6.140.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 445.833đ/tháng
Hoàn 107.000đ
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 271 lít 2 NGĂN 2 CHẾ ĐỘ DÀN ĐỒNG HCF-656S2Đ2TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 271 lít 2 NGĂN 2 CHẾ ĐỘ DÀN ĐỒNG HCF-656S2Đ2
TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 271 lít 2 NGĂN 2 CHẾ ĐỘ DÀN ĐỒNG HCF-656S2Đ2
5.650.000đ 6.250.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 470.833đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG236C2 236LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG236C2 236L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG236C2 236L
6.800.000đ 7.700.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 566.667đ/tháng
Hoàn 136.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298C1 298LTủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298C1 298L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298C1 298L
6.950.000đ 7.910.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 579.167đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG296C2 296LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG296C2 296L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG296C2 296L
7.380.000đ 8.200.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 615.000đ/tháng
Hoàn 148.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG298C2 298LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG298C2 298L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG298C2 298L
7.460.000đ 8.400.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 621.667đ/tháng
Hoàn 149.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298VC1, 485LTủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298VC1, 485L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298VC1, 485L
7.550.000đ 8.508.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 629.167đ/tháng
Hoàn 151.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388C2 388LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388C2 388L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388C2 388L
8.150.000đ 9.310.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 679.167đ/tháng
Hoàn 163.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418C2 418LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418C2 418L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418C2 418L
8.520.000đ 9.660.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 710.000đ/tháng
Hoàn 170.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG428VC1 428L + 01 máy xay thịt KG3TTủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG428VC1 428L + 01 máy xay thịt KG3T
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG428VC1 428L + 01 máy xay thịt KG3T
8.570.000đ 9.786.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 714.167đ/tháng
Hoàn 171.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418VC2, 607LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418VC2, 607L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418VC2, 607L
9.530.000đ 10.788.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 794.167đ/tháng
Hoàn 191.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388NC2, 562L, InverterTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388NC2, 562L, Inverter
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388NC2, 562L, Inverter
9.890.000đ 11.868.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 824.167đ/tháng
Hoàn 198.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668C1 688LTủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668C1 688L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668C1 688L
12.350.000đ 13.720.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 1.029.167đ/tháng
Hoàn 247.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668VC1, 736LTủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668VC1, 736L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668VC1, 736L
13.090.000đ 14.700.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.090.833đ/tháng
Hoàn 262.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG566VC2, 825LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG566VC2, 825L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG566VC2, 825L
13.100.000đ 14.820.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 1.091.667đ/tháng
Hoàn 262.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG688VC2, 965LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG688VC2, 965L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG688VC2, 965L
16.250.000đ 18.348.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.354.167đ/tháng
Hoàn 325.000đ

MUA SẮM TỦ ĐÔNG GIÁ HỢP LÝ CÙNG ADAYROI.COM

Ngày nay, tủ cấp đông là một trong những thiết bị bảo quản thực phẩm đang được ưa chuộng nhất hiện nay tại nhiều cửa hiệu, siêu thị, những hộ kinh doanh  nhà hàng. Một chiếc tủ sẽ giúp ta có thể bảo quản được nhiều thực phẩm tránh tình trạng hư hỏng, gây lãng phí. Hãy tìm hiểu thêm ở bài viết dưới đây nhé!

1. Giới thiệu chung

 Tủ đá thường được dùng trong nhiều chuỗi nhà hàng công nghiệp, chuỗi nhà máy hay thương mại. Thường thì những sản phẩm sẽ được giữ ở nhiệt độ -18 độ C và thường được duy trì lâu dài. Thậm chí có một số cơ sở còn bảo quản ở -34 độ C. Để giữ cho việc làm lạnh lâu dài thì sẽ phải có hệ thống giữ nhiệt độ theo quy chuẩn nhất định.

2. Khi nào nên mua tủ đông?

Nếu bạn đang có dự định mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn, việc lựa chọn mua tủ cấp đông sẽ là đúng thời điểm. Tùy theo nhu cầu của thị trường mà ngày nay có rất nhiều loại tủ phù hợp cho những tiệm ăn nhỏ.

3. Kinh nghiệm mua tủ đông

- Mua tủ đông theo công suất và khả năng làm lạnh:  công suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc tiêu thụ điện năng. Nếu công suất càng cao thì khả năng tiêu thụ điện sẽ càng lớn và ngược lại. Do đó, trên thị trường ngày nay đã có nhiều tủ tích hợp công nghệ Inverter vì sẽ tiết kiệm được nhiều điện năng hơn tủ thường.

- Lựa chọn tủ có dung tích phù hợp với nhu cầu: Các loại tủ thường có dung tích 500L. Đây cùng là dòng đang được ưa chuộng trên thị trường ngày nay. Với nhu cầu và kích thước cũng như dung tích khác nhau bạn có thể lựa chọn thêm nhiều sản phẩm dung tích 300L rất tiết kiệm diện tích.

4. Những thương hiệu tủ đông uy tín trên thị trường

- Sanaky: là thương hiệu đến từ Việt Nam được đông đảo nhiều người lựa chọn, các dòng sản phẩm có thiết kế trang nhã, tiện lợi và sử dụng với nhiều nhu cầu khác nhau.

- Darling: có giá thành thấp hơn Sanaky: tủ Darling cũng được thiết kế 2 ngăn gồm 1 ngăn đông và 1 ngăn mát có dung tích 360L, nhiệt độ dưới hoặc bằng -20 độ C.

- Alaska: Nếu bạn có mức ngân sách nhiều hơn, có thể sử dụng tủ với công nghệ tiết kiệm điện thường lưu trữ thực phẩm lâu dài hơn và có dung tích 450L, thiết kế 2 ngăn gồm 1 mát và 1 đông.. Tủ cũng được thiết kế bằng nhôm sơn và dàn lạnh chuyên nghiệp cho hệ thống vận hành sẽ tối ưu hơn.

Kangaroo: với khả năng kháng khuẩn cao ở 2 ngăn, có dung tích 418L và công suất 180W với nhiệt độ ≤ -18 độ, tủ Kangaroo cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Bạn có thể mua tủ đông trả góp hiện tại đang được áp dụng trên Adayroi.com, giá tủ cấp đông tại trang thương mại điện tử của tập đoàn Vingroup luôn cạnh tranh với thị trường, hãy yên tâm mua tủ đông tại đây vì bạn sẽ được bảo hành chính hãng từ những nhà cung cấp sản phẩm uy tín. Hãy bắt tay vào công cuộc mua sắm ngay hôm nay cùng Adayroi nhé!

Thưởng thức ẩm thực 4 phương - Tặng code đến 80.000đ
X
Vinpro - Bão sale giá sốc
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín