text.skipToContent

Trái cây đóng hộp

Tìm thấy 42 sản phẩm
Đào tươi Dole lon 820g Đào tươi Dole lon 820g
Đào tươi Dole lon 820g
84.500đ 86.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái ô liu tách hạt Loreto lọ 450g Trái ô liu tách hạt Loreto lọ 450g
Trái ô liu tách hạt Loreto lọ 450g
81.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quả ô liu xanh nguyên trái La Pedriza lọ 340g Quả ô liu xanh nguyên trái La Pedriza lọ 340g
Quả ô liu xanh nguyên trái La Pedriza lọ 340g
56.500đ 59.400đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô liu xanh có nhân quả nhỏ Loreto lọ 440g Ô liu xanh có nhân quả nhỏ Loreto lọ 440g
Ô liu xanh có nhân quả nhỏ Loreto lọ 440g
81.600đ 82.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quả ô liu đen tách hạt Loreto hộp 350g Quả ô liu đen tách hạt Loreto hộp 350g
Quả ô liu đen tách hạt Loreto hộp 350g
44.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô liu đen có hạt Loreto lon 350g Ô liu đen có hạt Loreto lon 350g
Ô liu đen có hạt Loreto lon 350g
44.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài ngâm chua ngọt Linh Anh gói 600g Xoài ngâm chua ngọt Linh Anh gói 600g
Xoài ngâm chua ngọt Linh Anh gói 600g
24.400đ 27.900đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài non Linh Anh lọ 400g Xoài non Linh Anh lọ 400g
Xoài non Linh Anh lọ 400g
22.000đ 25.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cóc cay chua ngọt Nhật Minh gói 450g Cóc cay chua ngọt Nhật Minh gói 450g
Cóc cay chua ngọt Nhật Minh gói 450g
16.800đ 17.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô Mỹ Red Jumbo Sunview 425g Nho khô Mỹ Red Jumbo Sunview 425g
Nho khô Mỹ Red Jumbo Sunview 425g
141.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chanh muối trái Thanh Bình hộp 600g Chanh muối trái Thanh Bình hộp 600g
Chanh muối trái Thanh Bình hộp 600g
22.500đ 22.700đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cóc ngâm chua ngọt Ngọc Liên hộp 850g Cóc ngâm chua ngọt Ngọc Liên hộp 850g
Cóc ngâm chua ngọt Ngọc Liên hộp 850g
30.100đ 32.600đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đá me hạt mềm Thanh Bình lọ 600g Đá me hạt mềm Thanh Bình lọ 600g
Đá me hạt mềm Thanh Bình lọ 600g
39.700đ 40.100đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tắc xí muội Thanh Bình hộp 600g Tắc xí muội Thanh Bình hộp 600g
Tắc xí muội Thanh Bình hộp 600g
39.700đ 40.100đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cocktail trái cây ngâm siro Kronos Lon 820g Cocktail trái cây ngâm siro Kronos Lon 820g
Cocktail trái cây ngâm siro Kronos Lon 820g
89.500đ 94.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài ngâm đường Ngọc Liên hộp 800g Xoài ngâm đường Ngọc Liên hộp 800g
Xoài ngâm đường Ngọc Liên hộp 800g
35.100đ 38.800đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đào cắt đôi ngâm siro Kronos lon 820g Đào cắt đôi ngâm siro Kronos lon 820g
Đào cắt đôi ngâm siro Kronos lon 820g
79.800đ 84.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái ô liu có hạt Ybarra lọ 240g Trái ô liu có hạt Ybarra lọ 240g
Trái ô liu có hạt Ybarra lọ 240g
37.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài chua ngọt Bốn Mùa túi 500g Xoài chua ngọt Bốn Mùa túi 500g
Xoài chua ngọt Bốn Mùa túi 500g
19.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái ô liu nhồi cá hồi Ybarra lọ 240g Trái ô liu nhồi cá hồi Ybarra lọ 240g
Trái ô liu nhồi cá hồi Ybarra lọ 240g
48.900đ 49.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái ô liu nhồi hạt dẻ Ybarra lọ 240g Trái ô liu nhồi hạt dẻ Ybarra lọ 240g
Trái ô liu nhồi hạt dẻ Ybarra lọ 240g
48.900đ 49.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái ô liu nhồi phô mai Ybarra lọ 240g Trái ô liu nhồi phô mai Ybarra lọ 240g
Trái ô liu nhồi phô mai Ybarra lọ 240g
48.900đ 49.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chanh xí muội Thanh Bình hộp 600g Chanh xí muội Thanh Bình hộp 600g
Chanh xí muội Thanh Bình hộp 600g
39.700đ 40.100đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái nhãn Chaokoh lon 565g Trái nhãn Chaokoh lon 565g
Trái nhãn Chaokoh lon 565g
51.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đào ngâm nước đường Del Monte lon 825g Đào ngâm nước đường Del Monte lon 825g
Đào ngâm nước đường Del Monte lon 825g
135.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô liu xanh trái lớn nhồi ớt ngọt Fragata lọ 450g Ô liu xanh trái lớn nhồi ớt ngọt Fragata lọ 450g
Ô liu xanh trái lớn nhồi ớt ngọt Fragata lọ 450g
155.900đ 160.400đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô liu nhồi ớt ngọt Fragata lọ 450g Ô liu nhồi ớt ngọt Fragata lọ 450g
Ô liu nhồi ớt ngọt Fragata lọ 450g
88.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đào ngâm Gold Reef hộp 825g Đào ngâm Gold Reef hộp 825g
Đào ngâm Gold Reef hộp 825g
84.200đ 86.600đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô liu nguyên hạt Fragata hộp 350g Ô liu nguyên hạt Fragata hộp 350g
Ô liu nguyên hạt Fragata hộp 350g
49.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mơ ngâm đường Ajinomoto lọ 650g Mơ ngâm đường Ajinomoto lọ 650g
Mơ ngâm đường Ajinomoto lọ 650g
61.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô liu xanh Fragata lọ 283g Ô liu xanh Fragata lọ 283g
Ô liu xanh Fragata lọ 283g
76.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quả ô liu đen nguyên trái tách hạt La Pedriza lọ 340g Quả ô liu đen nguyên trái tách hạt La Pedriza lọ 340g
Quả ô liu đen nguyên trái tách hạt La Pedriza lọ 340g
61.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái ô liu xanh không hạt Latino Bella lọ 450g Trái ô liu xanh không hạt Latino Bella lọ 450g
Trái ô liu xanh không hạt Latino Bella lọ 450g
60.300đ 71.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái vải Chaokoh lon 565g Trái vải Chaokoh lon 565g
Trái vải Chaokoh lon 565g
57.500đ 59.800đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái ô liu đã tách hạt Ybarra lọ 240g Trái ô liu đã tách hạt Ybarra lọ 240g
Trái ô liu đã tách hạt Ybarra lọ 240g
40.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ô liu xanh trái nhỏ tách hạt Fragata lọ 440g Ô liu xanh trái nhỏ tách hạt Fragata lọ 440g
Ô liu xanh trái nhỏ tách hạt Fragata lọ 440g
85.100đ 88.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cóc cay chua ngọt Nhật Minh lọ 600g Cóc cay chua ngọt Nhật Minh lọ 600g
Cóc cay chua ngọt Nhật Minh lọ 600g
27.800đ 29.700đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái ô liu xanh không hạt Latino Bella lọ 235g Trái ô liu xanh không hạt Latino Bella lọ 235g
Trái ô liu xanh không hạt Latino Bella lọ 235g
36.500đ 43.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài cay chua ngọt Nhật Minh gói 600g Xoài cay chua ngọt Nhật Minh gói 600g
Xoài cay chua ngọt Nhật Minh gói 600g
17.700đ 21.800đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp hạt Crystal lon 432g Bắp hạt Crystal lon 432g
Bắp hạt Crystal lon 432g
38.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài cay chua ngọt Nhật Minh Foods gói 450g Xoài cay chua ngọt Nhật Minh Foods gói 450g
Xoài cay chua ngọt Nhật Minh Foods gói 450g
15.300đ 17.900đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái nhãn ngâm nước đường Aroy-D lon 565g Trái nhãn ngâm nước đường Aroy-D lon 565g
Trái nhãn ngâm nước đường Aroy-D lon 565g
55.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy