text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trà xanh Nhật Kirin chai 345mlTrà xanh Nhật Kirin chai 345ml
Trà xanh Nhật Kirin chai 345ml
8.800đ 8.900đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà hoa cúc Cozy hộp 20 túi x 2gTrà hoa cúc Cozy hộp 20 túi x 2g
Trà hoa cúc Cozy hộp 20 túi x 2g
27.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Cozy hộp 50gTrà xanh Cozy hộp 50g
Trà xanh Cozy hộp 50g
28.500đ 30.500đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Trà Đại Gia hộp 50gTrà xanh Trà Đại Gia hộp 50g
Trà xanh Trà Đại Gia hộp 50g
16.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50gTrà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
Trà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
35.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2gTrà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2g
Trà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2g
23.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Bá Tước Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50gTrà Bá Tước Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
Trà Bá Tước Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
45.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh gói 100gChè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh gói 100g
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh gói 100g
32.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Lipton hộp 37.5gTrà xanh Lipton hộp 37.5g
Trà xanh Lipton hộp 37.5g
39.400đ 45.200đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80gTrà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80g
Trà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80g
24.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Buổi Sáng Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50gTrà Buổi Sáng Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
Trà Buổi Sáng Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
38.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 80gTrà xanh Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 80g
Trà xanh Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 80g
23.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 500gTrà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 500g
Trà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 500g
77.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hồng trà Cozy hộp 50gHồng trà Cozy hộp 50g
Hồng trà Cozy hộp 50g
33.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 200gTrà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 200g
Trà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 200g
61.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 500gTrà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 500g
Trà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 500g
182.400đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà túi lọc hương hoa nhài Dilmah hộp 30gTrà túi lọc hương hoa nhài Dilmah hộp 30g
Trà túi lọc hương hoa nhài Dilmah hộp 30g
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40gTrà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
Trà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
45.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200gChè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200g
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200g
63.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh sống động tươi mới Lipton hộp 75gTrà xanh sống động tươi mới Lipton hộp 75g
Trà xanh sống động tươi mới Lipton hộp 75g
85.600đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh hương táo C2 thùng 24 chai x 360mlTrà xanh hương táo C2 thùng 24 chai x 360ml
Trà xanh hương táo C2 thùng 24 chai x 360ml
154.700đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh truyền thống Teapins hộp 100gTrà xanh truyền thống Teapins hộp 100g
Trà xanh truyền thống Teapins hộp 100g
159.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh đặc sản Tân Cương Việt Anh gói 150gTrà xanh đặc sản Tân Cương Việt Anh gói 150g
Trà xanh đặc sản Tân Cương Việt Anh gói 150g
32.800đ 33.500đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà bá tước Dilmah hộp 50gTrà bá tước Dilmah hộp 50g
Trà bá tước Dilmah hộp 50g
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30gTrà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30g
Trà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30g
15.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Hùng Thái hộp 30gTrà xanh Hùng Thái hộp 30g
Trà xanh Hùng Thái hộp 30g
15.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh loại đặc sản Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 100gTrà xanh loại đặc sản Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 100g
Trà xanh loại đặc sản Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 100g
22.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên loại cao cấp Trà Đại Gia gói 100gTrà xanh Thái Nguyên loại cao cấp Trà Đại Gia gói 100g
Trà xanh Thái Nguyên loại cao cấp Trà Đại Gia gói 100g
29.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 200gTrà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 200g
Trà xanh Thái Nguyên Trà Đại Gia gói 200g
31.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên thượng hạng Trà Đại Gia gói 100gTrà xanh Thái Nguyên thượng hạng Trà Đại Gia gói 100g
Trà xanh Thái Nguyên thượng hạng Trà Đại Gia gói 100g
37.900đ 46.800đ -19%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà No.1 Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50gTrà No.1 Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
Trà No.1 Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
38.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà ngon Hùng Thái gói 100gTrà ngon Hùng Thái gói 100g
Trà ngon Hùng Thái gói 100g
41.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100gTrà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100g
Trà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100g
46.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Bát Tiên đặc biệt Trà Đại Gia túi 100gTrà Bát Tiên đặc biệt Trà Đại Gia túi 100g
Trà Bát Tiên đặc biệt Trà Đại Gia túi 100g
54.000đ 56.500đ -4%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Thái Nguyên Vinatea túi 100gTrà Thái Nguyên Vinatea túi 100g
Trà Thái Nguyên Vinatea túi 100g
54.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên đặc biệt Trà Đại Gia gói 150gTrà xanh Thái Nguyên đặc biệt Trà Đại Gia gói 150g
Trà xanh Thái Nguyên đặc biệt Trà Đại Gia gói 150g
56.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Hùng Thái gói 200gTrà xanh Hùng Thái gói 200g
Trà xanh Hùng Thái gói 200g
59.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà hoa sen Bảo Long Trà hộp vuông 100gTrà hoa sen Bảo Long Trà hộp vuông 100g
Trà hoa sen Bảo Long Trà hộp vuông 100g
75.500đ 108.900đ -31%
Hoàn 2.000đ
Trà xanh Hùng Thái hộp 18 gói x 10gTrà xanh Hùng Thái hộp 18 gói x 10g
Trà xanh Hùng Thái hộp 18 gói x 10g
76.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Shan Tuyết đặc biệt Trà Đại Gia túi 200gTrà Shan Tuyết đặc biệt Trà Đại Gia túi 200g
Trà Shan Tuyết đặc biệt Trà Đại Gia túi 200g
81.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà ngon Hùng Thái gói 200gTrà ngon Hùng Thái gói 200g
Trà ngon Hùng Thái gói 200g
81.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Trà xanh - Những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe và làm đẹp

Trong cuộc sống thường nhật của người Việt, trà xanh là một thức uống tạo nên những bản sắc văn hóa rất riêng và đặc sắc không nơi nào có được. Không những thế, nó còn mang trên mình nhiều giá trị to lớn về sức khỏe và làm đẹp. Bạn đã biết những công dụng đặc biệt của sản phẩm này hay chưa?

Về dược lý học, trà xanh có vị đắng, chát, có tính mát và tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể, tiêu cơm, lợi tiểu, định thần giúp đầu óc luôn được thanh tỉnh, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Do trong thành phần có chứa cafein và theophyllin, nó còn được xem là một chất kích thích não, tim và hô hấp, giúp tăng cường sức làm việc của trí óc và các cơ, điều hòa nhịp tim cho cơ thể.

Ngoài ra, đây còn là thực phẩm, thức uống có hàm lượng chất chống Oxy hóa cao, giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào cơ thể, ngăn cản sự hình ung thư, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, diệt khuẩn, giảm lượng đường trong máu, chống hôi miệng..

Đặc biệt, ngoài những lợi ích tuyệt vời với sức khỏe, nó còn được các chị em sử dụng nhiều trong làm đẹp, giúp làm trắng da, trị mụn, trị sẹo mụn và chống lão hóa da, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho tế bào giúp làn da khỏe mạnh, trắng sáng.

Nếu bạn đang cần một địa chỉ mua trà xanh nguyên chất, giá tốt cùng các dịch vụ chăm sóc khách hàng, chuyển hàng nhanh chóng, chu đáo thì Adayroi.com chắc chắn sẽ là điểm đến hàng đầu dành cho bạn. Với hàng ngàn chương trình khuyến mãi về giá và dịch vụ dành cho quý khách hàng của mình mỗi ngày, Adayroi đảm bảo sẽ đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho bạn và cả những vị khách khó tính nhất đấy.
Nhanh tay bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp của mình cùng hàng ngàn sản phẩm trà Cozy, Dilmah, Bona….. chất lượng cao, nguyên chất cùng Adayroi ngay hôm nay!

Ưu đãi từ đối tác
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín