text.skipToContent

Trà

Tìm thấy 256 sản phẩm
Trà gạo lứt Hùng Phát gói 225g Trà gạo lứt Hùng Phát gói 225g
Trà gạo lứt Hùng Phát gói 225g
34.000đ 34.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Ô long Phúc Long gói 150g Trà Ô long Phúc Long gói 150g
Trà Ô long Phúc Long gói 150g
145.300đ 149.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Ô long Tâm Châu hộp 200g Trà Ô long Tâm Châu hộp 200g
Trà Ô long Tâm Châu hộp 200g
166.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Ô long Trà Đại Gia túi 200g Trà Ô long Trà Đại Gia túi 200g
Trà Ô long Trà Đại Gia túi 200g
114.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột trà sữa 3 trong 1 King hộp 300g Bột trà sữa 3 trong 1 King hộp 300g
Bột trà sữa 3 trong 1 King hộp 300g
45.700đ 46.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột trà sữa Matcha King hộp 300g Bột trà sữa Matcha King hộp 300g
Bột trà sữa Matcha King hộp 300g
53.700đ 55.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100g Trà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100g
Trà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100g
46.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột trà xanh Matcha Gold gói 100g Bột trà xanh Matcha Gold gói 100g
Bột trà xanh Matcha Gold gói 100g
240.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột trà xanh Matcha Gold hộp 100g Bột trà xanh Matcha Gold hộp 100g
Bột trà xanh Matcha Gold hộp 100g
251.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột trà xanh Matcha Gold hộp 50g Bột trà xanh Matcha Gold hộp 50g
Bột trà xanh Matcha Gold hộp 50g
125.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà hòa tan vị táo Blendy Stick hộp 45g Trà hòa tan vị táo Blendy Stick hộp 45g
Trà hòa tan vị táo Blendy Stick hộp 45g
80.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Atiso hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 40g Trà Atiso hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà Atiso hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 40g
21.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Thái Nguyên Vinatea túi 200g Trà Thái Nguyên Vinatea túi 200g
Trà Thái Nguyên Vinatea túi 200g
99.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà atiso Hùng Phát hộp 50g Trà atiso Hùng Phát hộp 50g
Trà atiso Hùng Phát hộp 50g
18.300đ 19.600đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh Hùng Phát hộp 50g Trà xanh Hùng Phát hộp 50g
Trà xanh Hùng Phát hộp 50g
22.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà túi lọc Bảo Bảo 20 túi x 5g Trà túi lọc Bảo Bảo 20 túi x 5g
Trà túi lọc Bảo Bảo 20 túi x 5g
87.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà bí đao Không Độ Collagen chai 350ml Trà bí đao Không Độ Collagen chai 350ml
Trà bí đao Không Độ Collagen chai 350ml
6.600đ 7.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Thái Nguyên Vinatea gói 480g Trà Thái Nguyên Vinatea gói 480g
Trà Thái Nguyên Vinatea gói 480g
132.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà cỏ ngọt túi lọc Vĩnh Tiến gói 200g Trà cỏ ngọt túi lọc Vĩnh Tiến gói 200g
Trà cỏ ngọt túi lọc Vĩnh Tiến gói 200g
67.500đ 68.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà atiso - nhân sâm Hùng Phát hộp 50g Trà atiso - nhân sâm Hùng Phát hộp 50g
Trà atiso - nhân sâm Hùng Phát hộp 50g
22.200đ 22.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Ô long Tâm Châu gói 250g Trà Ô long Tâm Châu gói 250g
Trà Ô long Tâm Châu gói 250g
156.400đ 167.200đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà khổ qua Thực Phẩm Cầu Tre hộp 100g Trà khổ qua Thực Phẩm Cầu Tre hộp 100g
Trà khổ qua Thực Phẩm Cầu Tre hộp 100g
45.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200g Trà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200g
Trà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200g
79.400đ 80.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà giảm cân Kingphar hộp 60g Trà giảm cân Kingphar hộp 60g
Trà giảm cân Kingphar hộp 60g
77.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà túi lọc Atisô Relax gói 200g Trà túi lọc Atisô Relax gói 200g
Trà túi lọc Atisô Relax gói 200g
81.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà hương bí đao nhân sâm Cozy hộp 270g Trà hương bí đao nhân sâm Cozy hộp 270g
Trà hương bí đao nhân sâm Cozy hộp 270g
26.400đ 31.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà ngon Hùng Thái gói 100g Trà ngon Hùng Thái gói 100g
Trà ngon Hùng Thái gói 100g
41.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Ô long Thực Phẩm Cầu Tre hộp 200g Trà Ô long Thực Phẩm Cầu Tre hộp 200g
Trà Ô long Thực Phẩm Cầu Tre hộp 200g
140.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà túi lọc hương bạc hà Dilmah hộp 30g Trà túi lọc hương bạc hà Dilmah hộp 30g
Trà túi lọc hương bạc hà Dilmah hộp 30g
62.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh đặc sản Tân Cương Việt Anh gói 150g Trà xanh đặc sản Tân Cương Việt Anh gói 150g
Trà xanh đặc sản Tân Cương Việt Anh gói 150g
24.900đ 33.500đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 80g Trà xanh Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 80g
Trà xanh Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 80g
18.500đ 23.300đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Atisô Đại Gia hộp 150g Trà Atisô Đại Gia hộp 150g
Trà Atisô Đại Gia hộp 150g
37.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà trái nhàu Hùng Phát hộp 50g Trà trái nhàu Hùng Phát hộp 50g
Trà trái nhàu Hùng Phát hộp 50g
22.200đ 22.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà dây đau xương Hùng Phát hộp 50g Trà dây đau xương Hùng Phát hộp 50g
Trà dây đau xương Hùng Phát hộp 50g
24.900đ 27.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà tam diệp thế hệ 2 Hùng Phát hộp 60g Trà tam diệp thế hệ 2 Hùng Phát hộp 60g
Trà tam diệp thế hệ 2 Hùng Phát hộp 60g
65.500đ 66.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà chùm ngây Cozy hộp 20 túi x 2g Trà chùm ngây Cozy hộp 20 túi x 2g
Trà chùm ngây Cozy hộp 20 túi x 2g
30.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà hoa Atiso túi lọc Vĩnh Tiến gói 400g Trà hoa Atiso túi lọc Vĩnh Tiến gói 400g
Trà hoa Atiso túi lọc Vĩnh Tiến gói 400g
132.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà linh chi Hùng Phát hộp 50g Trà linh chi Hùng Phát hộp 50g
Trà linh chi Hùng Phát hộp 50g
28.200đ 29.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g
Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g
159.000đ 164.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà hương nhài Tâm Châu hộp 100g Trà hương nhài Tâm Châu hộp 100g
Trà hương nhài Tâm Châu hộp 100g
75.900đ 79.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g
Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g
24.900đ 27.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà tươi Actiso cao cấp Ladophar hộp 200g Trà tươi Actiso cao cấp Ladophar hộp 200g
Trà tươi Actiso cao cấp Ladophar hộp 200g
249.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà râu bắp Hùng Phát hộp 50g Trà râu bắp Hùng Phát hộp 50g
Trà râu bắp Hùng Phát hộp 50g
22.200đ 22.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà lài Thực Phẩm Cầu Tre hộp 150g Trà lài Thực Phẩm Cầu Tre hộp 150g
Trà lài Thực Phẩm Cầu Tre hộp 150g
16.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà giảo cổ lam Cozy hộp 20 túi x 2g Trà giảo cổ lam Cozy hộp 20 túi x 2g
Trà giảo cổ lam Cozy hộp 20 túi x 2g
30.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà khổ qua Vĩnh Tiến gói 80g Trà khổ qua Vĩnh Tiến gói 80g
Trà khổ qua Vĩnh Tiến gói 80g
23.800đ 24.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà đậu đỏ Hùng Phát gói 225g Trà đậu đỏ Hùng Phát gói 225g
Trà đậu đỏ Hùng Phát gói 225g
27.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà lài Thực Phẩm Cầu Tre hộp 150g Trà lài Thực Phẩm Cầu Tre hộp 150g
Trà lài Thực Phẩm Cầu Tre hộp 150g
33.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Hà Thủ Ô túi lọc Vĩnh Tiến hộp 40g Trà Hà Thủ Ô túi lọc Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà Hà Thủ Ô túi lọc Vĩnh Tiến hộp 40g
23.100đ 23.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giảo cổ lam Extra Kingphar hộp 50g Giảo cổ lam Extra Kingphar hộp 50g
Giảo cổ lam Extra Kingphar hộp 50g
41.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà hoa tan Yến Nho Nhà Yến Nha Trang hộp 300g Trà hoa tan Yến Nho Nhà Yến Nha Trang hộp 300g
Trà hoa tan Yến Nho Nhà Yến Nha Trang hộp 300g
284.100đ 312.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà buổi sáng Dilmah hộp 50g Trà buổi sáng Dilmah hộp 50g
Trà buổi sáng Dilmah hộp 50g
62.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà lài Hùng Phát hộp 50g Trà lài Hùng Phát hộp 50g
Trà lài Hùng Phát hộp 50g
24.900đ 25.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà thanh nhiệt Trà Đại Gia gói 500g Trà thanh nhiệt Trà Đại Gia gói 500g
Trà thanh nhiệt Trà Đại Gia gói 500g
39.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà linh chi thượng hạng Vĩnh Tiến hộp 40g Trà linh chi thượng hạng Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà linh chi thượng hạng Vĩnh Tiến hộp 40g
29.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà túi lọc Diệp Hạ Châu Vĩnh Tiến gói 200g Trà túi lọc Diệp Hạ Châu Vĩnh Tiến gói 200g
Trà túi lọc Diệp Hạ Châu Vĩnh Tiến gói 200g
70.600đ 74.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ sưu tập trà Classic Anh Quốc hộp 40g Bộ sưu tập trà Classic Anh Quốc hộp 40g
Bộ sưu tập trà Classic Anh Quốc hộp 40g
56.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2g Trà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2g
Trà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2g
18.500đ 23.300đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà xanh Xin Chào Hùng Thái gói 100g Trà xanh Xin Chào Hùng Thái gói 100g
Trà xanh Xin Chào Hùng Thái gói 100g
29.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trà gừng Vĩnh Tiến hộp 40g Trà gừng Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà gừng Vĩnh Tiến hộp 40g
25.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy