text.skipToContent

 

Trà

Tìm thấy 150 sản phẩm
Trà Lipton Bá Tước Earl Grey T18 (2g x 25 túi) Trà Lipton Bá Tước Earl Grey T18 (2g x 25 túi)
Trà Lipton Bá Tước Earl Grey T18 (2g x 25 túi)
59.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Lipton English Breakfast T18 (2.4g x 25 túi) Trà Lipton English Breakfast T18 (2.4g x 25 túi)
Trà Lipton English Breakfast T18 (2.4g x 25 túi)
59.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Lipton hoa cúc Chamomie T18 (1g x 25 túi) Trà Lipton hoa cúc Chamomie T18 (1g x 25 túi)
Trà Lipton hoa cúc Chamomie T18 (1g x 25 túi)
59.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Lipton bạc hà Peppermint T18 (1.5g x 25 túi) Trà Lipton bạc hà Peppermint T18 (1.5g x 25 túi)
Trà Lipton bạc hà Peppermint T18 (1.5g x 25 túi)
59.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà sen Thái Nguyên hộp 50g Trà sen Thái Nguyên hộp 50g
Trà sen Thái Nguyên hộp 50g
12.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 450ml Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 450ml
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 450ml
8.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 450ml Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 450ml
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 450ml
8.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17g Trà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17g
Trà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17g
46.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà hòa tan Thiên Lộc hộp 20 gói x 15g Trà hòa tan Thiên Lộc hộp 20 gói x 15g
Trà hòa tan Thiên Lộc hộp 20 gói x 15g
68.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Ô long Vân Tiên Cozy gói 100g Trà Ô long Vân Tiên Cozy gói 100g
Trà Ô long Vân Tiên Cozy gói 100g
107.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g
Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g
164.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Atiso hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 40g Trà Atiso hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà Atiso hạng nhất Vĩnh Tiến hộp 40g
21.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà diệp hạ châu Vĩnh Tiến hộp 40g Trà diệp hạ châu Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà diệp hạ châu Vĩnh Tiến hộp 40g
18.900đ 19.600đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Organic Peppermint English Tea Shop hộp 30g Trà Organic Peppermint English Tea Shop hộp 30g
Trà Organic Peppermint English Tea Shop hộp 30g
112.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Atiso Hùng Thái hộp 30g Trà Atiso Hùng Thái hộp 30g
Trà Atiso Hùng Thái hộp 30g
15.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Ô long Trà Đại Gia gói 100g Trà Ô long Trà Đại Gia gói 100g
Trà Ô long Trà Đại Gia gói 100g
57.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thức uống dinh dưỡng Vegi Pro Hùng Phát hộp 200g Thức uống dinh dưỡng Vegi Pro Hùng Phát hộp 200g
Thức uống dinh dưỡng Vegi Pro Hùng Phát hộp 200g
32.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà đen hương dâu Cozy hộp 50g Trà đen hương dâu Cozy hộp 50g
Trà đen hương dâu Cozy hộp 50g
34.800đ 37.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà linh chi thượng hạng Vĩnh Tiến hộp 40g Trà linh chi thượng hạng Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà linh chi thượng hạng Vĩnh Tiến hộp 40g
29.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Ceylon Gold 25 Dilmah hộp 50g Trà Ceylon Gold 25 Dilmah hộp 50g
Trà Ceylon Gold 25 Dilmah hộp 50g
47.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chè hương nhài Kim Anh hộp 50g Chè hương nhài Kim Anh hộp 50g
Chè hương nhài Kim Anh hộp 50g
27.700đ 29.000đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bột trà xanh Matcha Gold hộp 100g Bột trà xanh Matcha Gold hộp 100g
Bột trà xanh Matcha Gold hộp 100g
251.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200g Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200g
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200g
63.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Organic Slim Me English Tea Shop hộp 30g Trà Organic Slim Me English Tea Shop hộp 30g
Trà Organic Slim Me English Tea Shop hộp 30g
123.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh Trà Đại Gia hộp 50g Trà xanh Trà Đại Gia hộp 50g
Trà xanh Trà Đại Gia hộp 50g
16.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh hương sen Cozy hộp 50g Trà xanh hương sen Cozy hộp 50g
Trà xanh hương sen Cozy hộp 50g
28.500đ 30.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Ô long Thực Phẩm Cầu Tre hộp 200g Trà Ô long Thực Phẩm Cầu Tre hộp 200g
Trà Ô long Thực Phẩm Cầu Tre hộp 200g
140.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Thái Nguyên Vinatea túi 200g Trà Thái Nguyên Vinatea túi 200g
Trà Thái Nguyên Vinatea túi 200g
99.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2g Trà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2g
Trà Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 25 túi x 2g
20.500đ 23.300đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà khổ qua Thực Phẩm Cầu Tre gói 80g Trà khổ qua Thực Phẩm Cầu Tre gói 80g
Trà khổ qua Thực Phẩm Cầu Tre gói 80g
20.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà hòa tan gừng Trà Đại Gia hộp 200g Trà hòa tan gừng Trà Đại Gia hộp 200g
Trà hòa tan gừng Trà Đại Gia hộp 200g
46.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà gừng Hùng Phát hộp 50g Trà gừng Hùng Phát hộp 50g
Trà gừng Hùng Phát hộp 50g
26.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Thái Nguyên Vinatea túi 100g Trà Thái Nguyên Vinatea túi 100g
Trà Thái Nguyên Vinatea túi 100g
50.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Atiso hòa tan Trà Đại Gia hộp 200g Trà Atiso hòa tan Trà Đại Gia hộp 200g
Trà Atiso hòa tan Trà Đại Gia hộp 200g
33.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà tim sen Hùng Phát hộp 50g Trà tim sen Hùng Phát hộp 50g
Trà tim sen Hùng Phát hộp 50g
22.200đ 24.000đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà hoa tan Yến Nho Nhà Yến Nha Trang hộp 300g Trà hoa tan Yến Nho Nhà Yến Nha Trang hộp 300g
Trà hoa tan Yến Nho Nhà Yến Nha Trang hộp 300g
284.100đ 312.500đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà tam diệp Hùng Phát hộp 50g Trà tam diệp Hùng Phát hộp 50g
Trà tam diệp Hùng Phát hộp 50g
63.000đ 63.500đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà phúc bồn tử Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g Trà phúc bồn tử Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
Trà phúc bồn tử Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
45.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà atiso đặc sản túi lọc Vĩnh Tiến gói 200g Trà atiso đặc sản túi lọc Vĩnh Tiến gói 200g
Trà atiso đặc sản túi lọc Vĩnh Tiến gói 200g
68.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà tam diệp dành cho nam giới Hùng Phát hộp 60g Trà tam diệp dành cho nam giới Hùng Phát hộp 60g
Trà tam diệp dành cho nam giới Hùng Phát hộp 60g
85.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh Hùng Phát hộp 50g Trà xanh Hùng Phát hộp 50g
Trà xanh Hùng Phát hộp 50g
22.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30g Trà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30g
Trà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30g
15.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà gừng HotGinger Cozy hộp 200g Trà gừng HotGinger Cozy hộp 200g
Trà gừng HotGinger Cozy hộp 200g
43.000đ 45.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà thanh nhiệt Vĩnh Tiến hộp 60g Trà thanh nhiệt Vĩnh Tiến hộp 60g
Trà thanh nhiệt Vĩnh Tiến hộp 60g
23.900đ 24.200đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Nụ vối Trà Đại Gia gói 200g Nụ vối Trà Đại Gia gói 200g
Nụ vối Trà Đại Gia gói 200g
28.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà túi lọc atiso đặc biệt Ngọc Duy gói 200g Trà túi lọc atiso đặc biệt Ngọc Duy gói 200g
Trà túi lọc atiso đặc biệt Ngọc Duy gói 200g
73.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà giảm cân Hùng Thái hộp 40g Trà giảm cân Hùng Thái hộp 40g
Trà giảm cân Hùng Thái hộp 40g
44.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Bancha (trà 3 năm) Hùng Phát túi 80g Trà Bancha (trà 3 năm) Hùng Phát túi 80g
Trà Bancha (trà 3 năm) Hùng Phát túi 80g
53.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà khổ qua Vĩnh Tiến hộp 40g Trà khổ qua Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà khổ qua Vĩnh Tiến hộp 40g
25.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Bắc Thái Trà Đại Gia gói 500g Trà Bắc Thái Trà Đại Gia gói 500g
Trà Bắc Thái Trà Đại Gia gói 500g
107.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80g Trà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80g
Trà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80g
21.600đ 24.600đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200g Trà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200g
Trà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200g
79.400đ 80.000đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà túi lọc hương hoa nhài Dilmah hộp 30g Trà túi lọc hương hoa nhài Dilmah hộp 30g
Trà túi lọc hương hoa nhài Dilmah hộp 30g
68.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà hoa nhài Vinatea hộp 100g Trà hoa nhài Vinatea hộp 100g
Trà hoa nhài Vinatea hộp 100g
76.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà Ô long cao cấp Thực Phẩm Cầu Tre hộp 100g Trà Ô long cao cấp Thực Phẩm Cầu Tre hộp 100g
Trà Ô long cao cấp Thực Phẩm Cầu Tre hộp 100g
48.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh gói 100g Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh gói 100g
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh gói 100g
32.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Trà xanh Nhật Kirin chai 345ml Trà xanh Nhật Kirin chai 345ml
Trà xanh Nhật Kirin chai 345ml
8.800đ 8.900đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy