text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Có quà tặng
Tích điểm VinID
Trà xanh Cozy hộp 50gTrà xanh Cozy hộp 50g
Trà xanh Cozy hộp 50g
28.500đ 30.500đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Nhật Kirin chai 345mlTrà xanh Nhật Kirin chai 345ml
Trà xanh Nhật Kirin chai 345ml
8.800đ 8.900đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà sữa Nestea Milk Tea 160g (8 gói x 20g)Trà sữa Nestea Milk Tea 160g (8 gói x 20g)
Trà sữa Nestea Milk Tea 160g (8 gói x 20g)
33.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Nestea vị chanh Nestlé hộp 252gTrà Nestea vị chanh Nestlé hộp 252g
Trà Nestea vị chanh Nestlé hộp 252g
35.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80gTrà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80g
Trà xanh Thái Nguyên hương nhài Việt Anh hộp 80g
24.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hồng trà Cozy hộp 50gHồng trà Cozy hộp 50g
Hồng trà Cozy hộp 50g
33.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17gTrà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17g
Trà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17g
46.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 350mlTrà đào và hạt chia Fuzetea chai 350ml
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 350ml
6.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh hương sen Cozy hộp 50gTrà xanh hương sen Cozy hộp 50g
Trà xanh hương sen Cozy hộp 50g
28.500đ 30.000đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà hòa tan hương đào Cozy hộp 270gTrà hòa tan hương đào Cozy hộp 270g
Trà hòa tan hương đào Cozy hộp 270g
29.200đ 30.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà hương đào Cozy hộp 50gTrà hương đào Cozy hộp 50g
Trà hương đào Cozy hộp 50g
34.800đ 37.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà lúa mạch Dongsuh hộp 150gTrà lúa mạch Dongsuh hộp 150g
Trà lúa mạch Dongsuh hộp 150g
48.000đ 55.200đ -13%
Hoàn 1.000đ
Trà Ô long Tea+ Plus vị chanh chai 455mlTrà Ô long Tea+ Plus vị chanh chai 455ml
Trà Ô long Tea+ Plus vị chanh chai 455ml
8.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50gTrà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
Trà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 50g
35.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà thanh nhiệt Dr. Thanh không đường chai 350mlTrà thanh nhiệt Dr. Thanh không đường chai 350ml
Trà thanh nhiệt Dr. Thanh không đường chai 350ml
9.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Giảo Cổ Lam Trà Đại Gia gói 100gGiảo Cổ Lam Trà Đại Gia gói 100g
Giảo Cổ Lam Trà Đại Gia gói 100g
21.900đ 27.400đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nụ vối Trà Đại Gia gói 200gNụ vối Trà Đại Gia gói 200g
Nụ vối Trà Đại Gia gói 200g
29.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà đen hương dâu Cozy hộp 50gTrà đen hương dâu Cozy hộp 50g
Trà đen hương dâu Cozy hộp 50g
34.800đ 37.000đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Bộ sưu tập trà Classic Anh Quốc hộp 40gBộ sưu tập trà Classic Anh Quốc hộp 40g
Bộ sưu tập trà Classic Anh Quốc hộp 40g
56.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh Thái Nguyên đặc biệt Trà Đại Gia gói 150gTrà xanh Thái Nguyên đặc biệt Trà Đại Gia gói 150g
Trà xanh Thái Nguyên đặc biệt Trà Đại Gia gói 150g
56.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350mlTrà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350ml
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350ml
6.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà Ice Tea vị đào Lipton hộp 224gTrà Ice Tea vị đào Lipton hộp 224g
Trà Ice Tea vị đào Lipton hộp 224g
36.100đ 36.600đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40gTrà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
Trà nhài Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
45.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà Lipton hoa cúc Chamomie T18 (1g x 25 túi)Trà Lipton hoa cúc Chamomie T18 (1g x 25 túi)
Trà Lipton hoa cúc Chamomie T18 (1g x 25 túi)
59.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà chanh mật ong Lipton Ice Tea hộp 16 gói x 14gTrà chanh mật ong Lipton Ice Tea hộp 16 gói x 14g
Trà chanh mật ong Lipton Ice Tea hộp 16 gói x 14g
36.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà hoa nhài Vinatea hộp 50gTrà hoa nhài Vinatea hộp 50g
Trà hoa nhài Vinatea hộp 50g
36.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà hoa cúc Cozy hộp 20 túi x 2gTrà hoa cúc Cozy hộp 20 túi x 2g
Trà hoa cúc Cozy hộp 20 túi x 2g
27.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà gừng HotGinger Cozy hộp 200gTrà gừng HotGinger Cozy hộp 200g
Trà gừng HotGinger Cozy hộp 200g
43.000đ 45.500đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà thanh nhiệt Hùng Phát hộp 75gTrà thanh nhiệt Hùng Phát hộp 75g
Trà thanh nhiệt Hùng Phát hộp 75g
28.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà sữa Royal Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18gTrà sữa Royal Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18g
Trà sữa Royal Ajinomoto Blendy hộp 10 gói x 18g
40.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà phúc bồn tử Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40gTrà phúc bồn tử Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
Trà phúc bồn tử Anh Quốc Ahmad Tea hộp 40g
45.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200gChè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200g
Chè xanh đặc biệt Thái Nguyên Việt Anh túi 200g
63.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà hương táo Fuzetea+ chai 350mlTrà hương táo Fuzetea+ chai 350ml
Trà hương táo Fuzetea+ chai 350ml
6.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200gTrà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200g
Trà túi lọc Atiso Vĩnh Tiến hộp 200g
87.700đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30gTrà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30g
Trà xanh hương sen Hùng Thái hộp 30g
15.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ
Trà chanh Cozy hộp 270gTrà chanh Cozy hộp 270g
Trà chanh Cozy hộp 270g
29.200đ 31.500đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 6%
Ưu đãi 4%
Ưu đãi 15,000đ

3 loại trà tốt cho sức khỏe bạn nên biết!

Trà là một trong những đồ uống phổ biến trên thế giới. Uống mỗi ngày không chỉ để giải khát mà còn có ảnh hưởng tích cực đối với sức khỏe. Dưới đây là 3 dòng được xếp hạng tốt cho sức khỏe và lại rất dễ mua.

Loại màu đen

Được xếp hạng đầu tiên trong số những loại đồ uống tốt cho sức khỏe. Với rất nhiều những nghiên cứu và thử nghiệm các nhà khoa học đã chứng minh rằng loại đồ uống màu đen đặc trưng có chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại nhiều bệnh tật, bao gồm theaflavin, thearubigin, và catechin (tốt cho người bị bệnh tim, ung thư).

Một nghiên cứu gần đây cho thấy uống loại thức uống này có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường… Rebecca Baer, một chuyên gia dinh dưỡng ở thành phố New York đã nghiên cứu và chỉ ra rằng những người uống khoảng 3 tách mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ tới 21%.

Loại Oolong

Đây là loại trà có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng lại là loại tiêu biểu của Đài Loan, với lượng sản xuất khá lớn. Oolong hỗ trợ rất tốt việc giảm cân. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng những phụ nữ uống OoLong có thể đốt cháy calo nhiều hơn một chút trong khoảng thời gian hai giờ so với những người chỉ uống nước.

Loại màu xanh

Được xem là một loại trà ngon truyền thống. Trong hương vị của loại này có đầy đủ các chất chống oxy hóa gọi là catechin, một nhóm khác được gọi là EGCG có thể ngăn chặn tất cả mọi thứ từ ung thư đến bệnh tim, Karen Collins, một chuyên gia và cố vấn dinh dưỡng tại Viện nghiên cứu Ung thư Mỹ, ở Washington DC đã nghiên cứu và cho thấy tiêu thụ mỗi cốc hàng ngày có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch 10 %.
Thưởng thức trà ngon mỗi ngày lại tốt cho sức khỏe bằng cách chọn mua ngay những loại bạn thích trên trang Adayroi. Tại đây, bạn có thể chọn những thương hiệu yêu thích như Dilmah, Cozy… với giá cả hấp dẫn lại còn được ưu đãi vận chuyển mà không cần mất công đi lại.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín