text.skipToContent

Trà

Tìm thấy 282 sản phẩm
Trà xanh hữu cơ Organic Green Tea hộp 25 gói Trà xanh hữu cơ Organic Green Tea hộp 25 gói
Trà xanh hữu cơ Organic Green Tea hộp 25 gói
167.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà đen túi lọc Dammann 4 Fruits Rouges hộp 24 gói Trà đen túi lọc Dammann 4 Fruits Rouges hộp 24 gói
Trà đen túi lọc Dammann 4 Fruits Rouges hộp 24 gói
455.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Dammann Jardin Bleu hộp 24 gói Trà Dammann Jardin Bleu hộp 24 gói
Trà Dammann Jardin Bleu hộp 24 gói
455.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ô long Blue Dragon Pearl Oolong Tea hộp 25 gói Trà Ô long Blue Dragon Pearl Oolong Tea hộp 25 gói
Trà Ô long Blue Dragon Pearl Oolong Tea hộp 25 gói
167.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà đen Dammann Breakfast hộp 24 gói Trà đen Dammann Breakfast hộp 24 gói
Trà đen Dammann Breakfast hộp 24 gói
420.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh túi lọc Dammann Jasmin hộp 24 gói Trà xanh túi lọc Dammann Jasmin hộp 24 gói
Trà xanh túi lọc Dammann Jasmin hộp 24 gói
493.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh bạc hà túi lọc Dammann hộp 24 gói Trà xanh bạc hà túi lọc Dammann hộp 24 gói
Trà xanh bạc hà túi lọc Dammann hộp 24 gói
423.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp trà Bảo Long Mã Đáo Thành Công - Trà xanh Mộc hộp đôi 200g Hộp trà Bảo Long Mã Đáo Thành Công - Trà xanh Mộc hộp đôi 200g
Hộp trà Bảo Long Mã Đáo Thành Công - Trà xanh Mộc hộp đôi 200g
653.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hoa sen Bảo Long hộp thiếc 100g Trà hoa sen Bảo Long hộp thiếc 100g
Trà hoa sen Bảo Long hộp thiếc 100g
83.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Mộc Bảo Long hộp thiếc 100g Trà xanh Mộc Bảo Long hộp thiếc 100g
Trà xanh Mộc Bảo Long hộp thiếc 100g
72.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp trà Bảo Long Vinh Quy Bái Tổ - Trà xanh Ô long hộp đơn 100g Hộp trà Bảo Long Vinh Quy Bái Tổ - Trà xanh Ô long hộp đơn 100g
Hộp trà Bảo Long Vinh Quy Bái Tổ - Trà xanh Ô long hộp đơn 100g
354.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Ô long Bảo Long hộp thiếc 200g Trà xanh Ô long Bảo Long hộp thiếc 200g
Trà xanh Ô long Bảo Long hộp thiếc 200g
157.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hoa nhài Bảo Long hộp thiếc 100g Trà hoa nhài Bảo Long hộp thiếc 100g
Trà hoa nhài Bảo Long hộp thiếc 100g
76.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Mộc Bảo Long gói 100g Trà xanh Mộc Bảo Long gói 100g
Trà xanh Mộc Bảo Long gói 100g
33.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà thảo mộc túi lọc Dammann Camomille hộp 24 gói Trà thảo mộc túi lọc Dammann Camomille hộp 24 gói
Trà thảo mộc túi lọc Dammann Camomille hộp 24 gói
463.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh túi lọc Dammann L'Oriental hộp 24 gói Trà xanh túi lọc Dammann L'Oriental hộp 24 gói
Trà xanh túi lọc Dammann L'Oriental hộp 24 gói
486.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Bảo Long Vinh Quy Bái Tổ - Trà hoa nhài hộp đơn 100g Trà Bảo Long Vinh Quy Bái Tổ - Trà hoa nhài hộp đơn 100g
Trà Bảo Long Vinh Quy Bái Tổ - Trà hoa nhài hộp đơn 100g
292.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hoa sen Bảo Long gói 100g Trà hoa sen Bảo Long gói 100g
Trà hoa sen Bảo Long gói 100g
38.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Ô long Bảo Long hộp giấy 200g Trà xanh Ô long Bảo Long hộp giấy 200g
Trà xanh Ô long Bảo Long hộp giấy 200g
194.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Ô long Bảo Long hộp thiếc 150g Trà xanh Ô long Bảo Long hộp thiếc 150g
Trà xanh Ô long Bảo Long hộp thiếc 150g
107.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hoa nhài Bảo Long hộp bán nguyệt 150g Trà hoa nhài Bảo Long hộp bán nguyệt 150g
Trà hoa nhài Bảo Long hộp bán nguyệt 150g
97.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà đen túi lọc Dammann Darjeeling hộp 24 gói Trà đen túi lọc Dammann Darjeeling hộp 24 gói
Trà đen túi lọc Dammann Darjeeling hộp 24 gói
481.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Mộc Bảo Long hộp giấy 200g Trà xanh Mộc Bảo Long hộp giấy 200g
Trà xanh Mộc Bảo Long hộp giấy 200g
146.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hoa nhài Bảo Long gói 100g Trà hoa nhài Bảo Long gói 100g
Trà hoa nhài Bảo Long gói 100g
35.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Organic Refresh Me English Tea Shop hộp 30g Trà Organic Refresh Me English Tea Shop hộp 30g
Trà Organic Refresh Me English Tea Shop hộp 30g
117.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Organic Peppermint English Tea Shop hộp 30g Trà Organic Peppermint English Tea Shop hộp 30g
Trà Organic Peppermint English Tea Shop hộp 30g
107.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ceylon Gold 25 Dilmah hộp 50g Trà Ceylon Gold 25 Dilmah hộp 50g
Trà Ceylon Gold 25 Dilmah hộp 50g
37.000đ 40.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Organic Slim Me English Tea Shop hộp 30g Trà Organic Slim Me English Tea Shop hộp 30g
Trà Organic Slim Me English Tea Shop hộp 30g
117.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Organic Earl Grey hiệu English Tea Shop hộp 40g Trà Organic Earl Grey hiệu English Tea Shop hộp 40g
Trà Organic Earl Grey hiệu English Tea Shop hộp 40g
106.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 100 túi lọc x 2g Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 100 túi lọc x 2g
Trà Dilmah Ceylon Gold hộp 100 túi lọc x 2g
137.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ô long Tâm Việt hộp sắt 100g (Đỏ) Trà Ô long Tâm Việt hộp sắt 100g (Đỏ)
Trà Ô long Tâm Việt hộp sắt 100g (Đỏ)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ô long Tâm Việt truyền thống cao cấp hộp 200g Trà Ô long Tâm Việt truyền thống cao cấp hộp 200g
Trà Ô long Tâm Việt truyền thống cao cấp hộp 200g
285.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà ướp nhài Tâm Việt hộp sắt 100g Trà ướp nhài Tâm Việt hộp sắt 100g
Trà ướp nhài Tâm Việt hộp sắt 100g
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ô long Tâm Việt hộp sắt 100g (Vàng) Trà Ô long Tâm Việt hộp sắt 100g (Vàng)
Trà Ô long Tâm Việt hộp sắt 100g (Vàng)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ô long Tâm Việt hộp 200g Trà Ô long Tâm Việt hộp 200g
Trà Ô long Tâm Việt hộp 200g
245.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Buổi Sáng Anh Quốc English Tea Shop hộp 40g Trà Buổi Sáng Anh Quốc English Tea Shop hộp 40g
Trà Buổi Sáng Anh Quốc English Tea Shop hộp 40g
106.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà đinh tân cương Trà Đại Gia hộp Tết 100g Trà đinh tân cương Trà Đại Gia hộp Tết 100g
Trà đinh tân cương Trà Đại Gia hộp Tết 100g
269.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà tân cương móc câu Trà Đại Gia hộp Tết 100g Trà tân cương móc câu Trà Đại Gia hộp Tết 100g
Trà tân cương móc câu Trà Đại Gia hộp Tết 100g
100.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà giảm cân Trà Đại Gia hộp 60g (1,5g x 40 túi) Trà giảm cân Trà Đại Gia hộp 60g (1,5g x 40 túi)
Trà giảm cân Trà Đại Gia hộp 60g (1,5g x 40 túi)
79.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà tân cương nõn tôm Trà Đại Gia hộp tết 100g Trà tân cương nõn tôm Trà Đại Gia hộp tết 100g
Trà tân cương nõn tôm Trà Đại Gia hộp tết 100g
212.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà ngủ ngon Vinatea hộp 50g Trà ngủ ngon Vinatea hộp 50g
Trà ngủ ngon Vinatea hộp 50g
38.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 450ml Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 450ml
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 450ml
8.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 450ml Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 450ml
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 450ml
8.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ô long Vân Tiên Cozy gói 100g Trà Ô long Vân Tiên Cozy gói 100g
Trà Ô long Vân Tiên Cozy gói 100g
107.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh túi lọc Phúc Long hộp 50g Trà xanh túi lọc Phúc Long hộp 50g
Trà xanh túi lọc Phúc Long hộp 50g
27.900đ 28.100đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 350ml Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 350ml
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 350ml
6.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350ml Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350ml
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350ml
6.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà bột uống hỗn hợp Nokchawon hộp 270g Trà bột uống hỗn hợp Nokchawon hộp 270g
Trà bột uống hỗn hợp Nokchawon hộp 270g
104.500đ 111.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà nhân sâm Hàn Quốc Nokchawon lọ 580g Trà nhân sâm Hàn Quốc Nokchawon lọ 580g
Trà nhân sâm Hàn Quốc Nokchawon lọ 580g
185.000đ 187.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g
Bột trà xanh Nokachawon hộp 50g
159.000đ 164.000đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17g Trà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17g
Trà Matcha sữa 3 in 1 Cozy hộp 18 túi x 17g
46.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100g Trà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100g
Trà Thái Nguyên Vân Tiên Cozy gói 100g
46.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà diệp hạ châu Vĩnh Tiến hộp 40g Trà diệp hạ châu Vĩnh Tiến hộp 40g
Trà diệp hạ châu Vĩnh Tiến hộp 40g
18.900đ 19.600đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột trà xanh Matcha Gold gói 100g Bột trà xanh Matcha Gold gói 100g
Bột trà xanh Matcha Gold gói 100g
240.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Ô long Trà Đại Gia gói 100g Trà Ô long Trà Đại Gia gói 100g
Trà Ô long Trà Đại Gia gói 100g
57.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Atiso Hùng Thái hộp 30g Trà Atiso Hùng Thái hộp 30g
Trà Atiso Hùng Thái hộp 30g
15.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 25 túi x 2g Trà Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 25 túi x 2g
Trà Thái Nguyên hương sen Việt Anh hộp 25 túi x 2g
22.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hương đào Dilmah hộp 30g Trà hương đào Dilmah hộp 30g
Trà hương đào Dilmah hộp 30g
41.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g
Trà hoa cúc Hùng Phát hộp 50g
24.900đ 27.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh hương táo C2 thùng 24 chai x 360ml Trà xanh hương táo C2 thùng 24 chai x 360ml
Trà xanh hương táo C2 thùng 24 chai x 360ml
118.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy