text.skipToContent

Samsung
tcl
lg
sony
sharp
xiaomi

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Smart Tivi 4K UHD LG 55 inch 55UK6320PTESmart Tivi 4K UHD LG 55 inch 55UK6320PTE
Smart Tivi 4K UHD LG 55 inch 55UK6320PTE
11.499.000đ 21.500.000đ -47%
Trả góp 0%
Chỉ 958.250đ/tháng
Hoàn 230.000đ
Smart Tivi LG UHD 4K 43UK6340 43inchSmart Tivi LG UHD 4K 43UK6340 43inch
Smart Tivi LG UHD 4K 43UK6340 43inch
7.689.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 640.750đ/tháng
Hoàn 154.000đ
Smart Tivi OLED UHD 4K LG 65 inch 65C8PTA Smart Tivi OLED UHD 4K LG 65 inch 65C8PTA
Smart Tivi OLED UHD 4K LG 65 inch 65C8PTA
58.490.000đ 70.900.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 4.874.167đ/tháng
Hoàn 1.170.000đ
Smart Tivi Super UHD 4K LG 55 inch 55SK8500PTA - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi Super UHD 4K LG 55 inch 55SK8500PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi Super UHD 4K LG 55 inch 55SK8500PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
21.490.000đ 28.790.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 1.790.833đ/tháng
Hoàn 430.000đ
Smart Tivi Full HD LG 43 inch 43LK5700Smart Tivi Full HD LG 43 inch 43LK5700
Smart Tivi Full HD LG 43 inch 43LK5700
7.529.000đ 10.600.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 627.417đ/tháng
Hoàn 151.000đ
Smart TV 4K Ultra HD LG 55 inch 55UK7500 Smart TV 4K Ultra HD LG 55 inch 55UK7500
Smart TV 4K Ultra HD LG 55 inch 55UK7500
24.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.075.000đ/tháng
Hoàn 747.000đ
Smart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55B8PTA - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55B8PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55B8PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
28.890.000đ 36.470.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 2.407.500đ/tháng
Hoàn 578.000đ
Smart Tivi 4K UHD LG 65 inch 65UK6100 + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi 4K UHD LG 65 inch 65UK6100 + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi 4K UHD LG 65 inch 65UK6100 + Ấm siêu tốc KES 3866
18.869.000đ 32.400.000đ -42%
Trả góp 0%
Chỉ 1.572.417đ/tháng
Hoàn 377.000đ
Smart Tivi 4K UHD LG 50 inch 50UK6540 - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi 4K UHD LG 50 inch 50UK6540 - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi 4K UHD LG 50 inch 50UK6540 - Giao Hàng 24h Nội Thành
11.890.000đ 22.900.000đ -48%
Trả góp 0%
Chỉ 990.833đ/tháng
Hoàn 238.000đ
Smart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8PTASmart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8PTA
Smart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8PTA
35.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.958.333đ/tháng
Hoàn 710.000đ
Smart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55B8PTASmart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55B8PTA
Smart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55B8PTA
29.399.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.449.917đ/tháng
Hoàn 588.000đ
Smart Tivi 4K UHD LG 65 inch 65UK6340 - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi 4K UHD LG 65 inch 65UK6340 - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi 4K UHD LG 65 inch 65UK6340 - Giao Hàng 24h Nội Thành
21.990.000đ 35.700.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 1.832.500đ/tháng
Hoàn 440.000đ
Smart Tivi 4K UHD LG 43 inch 43UK6540 + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi 4K UHD LG 43 inch 43UK6540 + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi 4K UHD LG 43 inch 43UK6540 + Ấm siêu tốc KES 3866
9.329.000đ 14.200.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 777.417đ/tháng
Hoàn 187.000đ
Smart Tivi 4K UHD LG 43 inch 43UK6340 + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi 4K UHD LG 43 inch 43UK6340 + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi 4K UHD LG 43 inch 43UK6340 + Ấm siêu tốc KES 3866
8.799.000đ 13.600.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 733.250đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Smart Tivi Full HD LG 43 inch 43LK5700Smart Tivi Full HD LG 43 inch 43LK5700
Smart Tivi Full HD LG 43 inch 43LK5700
7.199.000đ 11.900.000đ -40%
Trả góp 0%
Chỉ 599.917đ/tháng
Hoàn 144.000đ
Smart Tivi HD LG 32 inch 32LK540Smart Tivi HD LG 32 inch 32LK540
Smart Tivi HD LG 32 inch 32LK540
5.309.000đ 7.400.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 442.417đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Smart Tivi Super UHD 4K LG 75 inch 75SK8000PTA - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi Super UHD 4K LG 75 inch 75SK8000PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi Super UHD 4K LG 75 inch 75SK8000PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
57.900.000đ 69.480.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 4.825.000đ/tháng
Hoàn 1.158.000đ
Smart Tivi Super UHD 4K LG 75 inch 75SK8000 - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi Super UHD 4K LG 75 inch 75SK8000 - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi Super UHD 4K LG 75 inch 75SK8000 - Giao Hàng 24h Nội Thành
57.390.000đ 75.900.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 4.782.500đ/tháng
Hoàn 1.148.000đ
Smart Tivi OLED LG 65 inch 65B6T + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi OLED LG 65 inch 65B6T + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi OLED LG 65 inch 65B6T + Ấm siêu tốc KES 3866
56.689.000đ 65.900.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 4.724.083đ/tháng
Hoàn 1.134.000đ
Smart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55E8PTA (Mới 2018)Smart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55E8PTA (Mới 2018)
Smart Tivi OLED 4K LG 55 inch 55E8PTA (Mới 2018)
42.390.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.532.500đ/tháng
Hoàn 848.000đ
Smart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8 + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8 + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8 + Ấm siêu tốc KES 3866
35.519.000đ 50.300.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 2.959.917đ/tháng
Hoàn 710.000đ
Smart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8PTA - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi OLED UHD 4K LG 55 inch 55C8PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
34.190.000đ 58.900.000đ -42%
Trả góp 0%
Chỉ 2.849.167đ/tháng
Hoàn 684.000đ
Smart Tivi Super UHD 4K LG 65 inch 65SK8500 - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi Super UHD 4K LG 65 inch 65SK8500 - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi Super UHD 4K LG 65 inch 65SK8500 - Giao Hàng 24h Nội Thành
33.090.000đ 65.900.000đ -50%
Trả góp 0%
Chỉ 2.757.500đ/tháng
Hoàn 662.000đ
Smart TV Super UHD 4K LG 55 inch 55SK8000PTASmart TV Super UHD 4K LG 55 inch 55SK8000PTA
Smart TV Super UHD 4K LG 55 inch 55SK8000PTA
32.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.741.667đ/tháng
Hoàn 987.000đ
Smart Tivi 4K UHD LG 70 inch 70UK6540PTA - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi 4K UHD LG 70 inch 70UK6540PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi 4K UHD LG 70 inch 70UK6540PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
31.990.000đ 48.700.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 2.665.833đ/tháng
Hoàn 640.000đ
Smart Tivi 4K UHD LG 70 inch 70UK6540 + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi 4K UHD LG 70 inch 70UK6540 + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi 4K UHD LG 70 inch 70UK6540 + Ấm siêu tốc KES 3866
31.699.000đ 47.600.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 2.641.583đ/tháng
Hoàn 634.000đ
Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T + Ấm siêu tốc KES 3866
30.689.000đ 45.390.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 2.557.417đ/tháng
Hoàn 614.000đ
Smart Tivi Super UHD 4K LG 65 inch 65SK8000PTA - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart Tivi Super UHD 4K LG 65 inch 65SK8000PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart Tivi Super UHD 4K LG 65 inch 65SK8000PTA - Giao Hàng 24h Nội Thành
29.590.000đ 44.390.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 2.465.833đ/tháng
Hoàn 592.000đ
Smart TV 4K Ultra HD LG 65 inch 65UK7500 - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart TV 4K Ultra HD LG 65 inch 65UK7500 - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart TV 4K Ultra HD LG 65 inch 65UK7500 - Giao Hàng 24h Nội Thành
28.090.000đ 46.300.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 2.340.833đ/tháng
Hoàn 562.000đ
Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T
Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T
27.459.000đ 43.000.000đ -36%
Trả góp 0%
Chỉ 2.288.250đ/tháng
Hoàn 549.000đ
Smart Tivi OLED màn hình cong LG 55 inch 55C6T + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi OLED màn hình cong LG 55 inch 55C6T + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi OLED màn hình cong LG 55 inch 55C6T + Ấm siêu tốc KES 3866
27.459.000đ 45.000.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 2.288.250đ/tháng
Hoàn 549.000đ
Smart Tivi LG UHD 4K 65UK6540 65inchSmart Tivi LG UHD 4K 65UK6540 65inch
Smart Tivi LG UHD 4K 65UK6540 65inch
26.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.249.167đ/tháng
Hoàn 540.000đ
Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T + Ấm siêu tốc KES 3866Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T + Ấm siêu tốc KES 3866
Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B6T + Ấm siêu tốc KES 3866
26.399.000đ 45.000.000đ -41%
Trả góp 0%
Chỉ 2.199.917đ/tháng
Hoàn 528.000đ
Smart TV 4K UHD LG 65 inch 65UK6540 - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart TV 4K UHD LG 65 inch 65UK6540 - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart TV 4K UHD LG 65 inch 65UK6540 - Giao Hàng 24h Nội Thành
24.890.000đ 40.200.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 2.074.167đ/tháng
Hoàn 498.000đ
Smart TV UHD 4K LG 55 inch 55UK6340PTFSmart TV UHD 4K LG 55 inch 55UK6340PTF
Smart TV UHD 4K LG 55 inch 55UK6340PTF
20.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.741.667đ/tháng
Hoàn 627.000đ
Smart TV Super UHD LG 55 inch 55SK8000 - Giao Hàng 24h Nội ThànhSmart TV Super UHD LG 55 inch 55SK8000 - Giao Hàng 24h Nội Thành
Smart TV Super UHD LG 55 inch 55SK8000 - Giao Hàng 24h Nội Thành
19.090.000đ 30.700.000đ -38%
Trả góp 0%
Chỉ 1.590.833đ/tháng
Hoàn 382.000đ

Tivi LG được coi là một trong những ông lớn trên thị trường, là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn bởi chất lượng vượt trội, công nghệ hiển thị độc quyền và rất nhiều tính năng thời thượng.

Có nhiều mức giá cho bạn thoải mái lựa chọn

Tivi LG có rất nhiều mức giá dành cho đối tượng khách hàng từ tầm trung đến cao cấp, có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế của người tiêu dùng.

Kích cỡ màn hình đa dạng

Tương tự như giá Tivi LG, sản phẩm này cũng mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn đa dạng và phong phú với nhiều kích cỡ màn hình khác nhau, đáp ứng tối đa sự phù hợp về diện tích sản phẩm với không gian gia đình người sử dụng.

Thiết kế đẹp mắt, sang trọng, đẳng cấp

Từ lâu, các dòng sản phẩm đến từ thương hiệu này luôn được đánh giá rất cao về thiết kế đẹp mắt, tinh tế, mang đến tính thẩm mỹ cao, sang trọng và đẳng cấp cho mọi không gian sử dụng.

Hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thực, sống động

Với độ phân giải lớn, sản phẩm này mang lại sự sắc nét đến từng chi tiết hình ảnh, giúp hình ảnh luôn rực rỡ và sống động như thật, ngoài ra, áp dụng công nghệ âm thanh tiên tiến, sản phẩm này cho bạn trải nghiệm âm thanh chân thực, bùng nổ như xem phim tại rạp.

Đừng quên ghé thăm Adayroi.com mua Tivi LG chất lượng, chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn về giá nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín