text.skipToContent

Tinh dầu xông & thăng hương

Tìm thấy 306 sản phẩm
Tinh dầu bưởi Cây Grapefruit Essential Oil Premium 20ml Tinh dầu bưởi Cây Grapefruit Essential Oil Premium 20ml
Tinh dầu bưởi Cây Grapefruit Essential Oil Premium 20ml
253.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu tràm trà Cây Tea Tree Essential Oil Premium 5ml Tinh dầu tràm trà Cây Tea Tree Essential Oil Premium 5ml
Tinh dầu tràm trà Cây Tea Tree Essential Oil Premium 5ml
159.500đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu thì là tây Ecolife Fennel Essential Oil 10ml Tinh dầu thì là tây Ecolife Fennel Essential Oil 10ml
Tinh dầu thì là tây Ecolife Fennel Essential Oil 10ml
165.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 10ml/lọ
139.000đ 220.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu bạc hà Evarosa Peppermint Essential Oil 30ml Tinh dầu bạc hà Evarosa Peppermint Essential Oil 30ml
Tinh dầu bạc hà Evarosa Peppermint Essential Oil 30ml
135.000đ 250.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 30ml Tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 30ml
Tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 30ml
165.000đ 330.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu cam ngọt Evarosa Orange Essential Oil 30ml Tinh dầu cam ngọt Evarosa Orange Essential Oil 30ml
Tinh dầu cam ngọt Evarosa Orange Essential Oil 30ml
135.000đ 250.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu tràm trà treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml Tinh dầu tràm trà treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml
Tinh dầu tràm trà treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml
89.000đ 120.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu vỏ bưởi Ecolife Pomelo Essential Oil 10ml Tinh dầu vỏ bưởi Ecolife Pomelo Essential Oil 10ml
Tinh dầu vỏ bưởi Ecolife Pomelo Essential Oil 10ml
110.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 30ml Tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 30ml
Tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 30ml
135.000đ 250.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu bạc hà Evarosa Peppermint Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu bạc hà Evarosa Peppermint Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu bạc hà Evarosa Peppermint Essential Oil 10ml/lọ
119.000đ 170.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu hoa nhài Evarosa Jasmine Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu hoa nhài Evarosa Jasmine Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu hoa nhài Evarosa Jasmine Essential Oil 10ml/lọ
330.000đ 340.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu ngọc lan tây Evarosa Ylang Ylang Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu ngọc lan tây Evarosa Ylang Ylang Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu ngọc lan tây Evarosa Ylang Ylang Essential Oil 10ml/lọ
139.000đ 220.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu oải hương Evarosa Lavender Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu oải hương Evarosa Lavender Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu oải hương Evarosa Lavender Essential Oil 10ml/lọ
139.000đ 220.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu cam ngọt Evarosa Orange Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu cam ngọt Evarosa Orange Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu cam ngọt Evarosa Orange Essential Oil 10ml/lọ
119.000đ 170.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu oải hương Evarosa Lavender Essential Oil 30ml Tinh dầu oải hương Evarosa Lavender Essential Oil 30ml
Tinh dầu oải hương Evarosa Lavender Essential Oil 30ml
165.000đ 330.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 10ml/lọ
139.000đ 220.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 10ml Tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 10ml
Tinh dầu tràm trà Evarosa Tea Tree Essential Oil 10ml
85.000đ 95.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu tràm FML Family Cajeput Oil 30ml Tinh dầu tràm FML Family Cajeput Oil 30ml
Tinh dầu tràm FML Family Cajeput Oil 30ml
110.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 10ml/lọ
119.000đ 170.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 30ml Tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 30ml
Tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 30ml
135.000đ 250.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 lọ tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 10ml/lọ Combo 2 lọ tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 10ml/lọ
Combo 2 lọ tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 10ml/lọ
119.000đ 170.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu oải hương treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml Tinh dầu oải hương treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml
Tinh dầu oải hương treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml
89.000đ 120.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 30ml Tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 30ml
Tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 30ml
165.000đ 330.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu cam hương Ecolife Bergamot Essential Oil 10ml Tinh dầu cam hương Ecolife Bergamot Essential Oil 10ml
Tinh dầu cam hương Ecolife Bergamot Essential Oil 10ml
135.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoa nhài Evarosa Jasmine Essential Oil 30ml Tinh dầu hoa nhài Evarosa Jasmine Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoa nhài Evarosa Jasmine Essential Oil 30ml
465.000đ 720.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu treo dầu sả chanh FML Family Lemongrass Oil Tinh dầu treo dầu sả chanh FML Family Lemongrass Oil
Tinh dầu treo dầu sả chanh FML Family Lemongrass Oil
260.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoa nhài Evarosa Jacmine Essential Oil 10ml Tinh dầu hoa nhài Evarosa Jacmine Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa nhài Evarosa Jacmine Essential Oil 10ml
190.000đ 230.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoa cam Ecolife Neroli Essential Oil 10ml Tinh dầu hoa cam Ecolife Neroli Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa cam Ecolife Neroli Essential Oil 10ml
300.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 10ml Tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 10ml
Tinh dầu vỏ quế Evarosa Cinnamon Essential Oil 10ml
69.000đ 85.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu treo dầu hoa nhài FML Family Jasmin Nature Tinh dầu treo dầu hoa nhài FML Family Jasmin Nature
Tinh dầu treo dầu hoa nhài FML Family Jasmin Nature
340.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu treo dầu quế FML Family Casia Leaf Oil Tinh dầu treo dầu quế FML Family Casia Leaf Oil
Tinh dầu treo dầu quế FML Family Casia Leaf Oil
260.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 10ml Tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 10ml
Tinh dầu sả chanh Evarosa Lemongrass Essential Oil 10ml
68.000đ 85.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu tràm gió Ecolife Cajeput Essential Oil 10ml Tinh dầu tràm gió Ecolife Cajeput Essential Oil 10ml
Tinh dầu tràm gió Ecolife Cajeput Essential Oil 10ml
90.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu bách tùng Ecolife Cypress Essential Oil 10ml Tinh dầu bách tùng Ecolife Cypress Essential Oil 10ml
Tinh dầu bách tùng Ecolife Cypress Essential Oil 10ml
140.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu vỏ bưởi treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml Tinh dầu vỏ bưởi treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml
Tinh dầu vỏ bưởi treo ô tô Evarosa hình tháp 10ml
89.000đ 120.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 10ml Tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 10ml
Tinh dầu vỏ bưởi Evarosa Grapefruit Essential Oil 10ml
85.000đ 95.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu tràm Nhị Long 30ml Tinh dầu tràm Nhị Long 30ml
Tinh dầu tràm Nhị Long 30ml
58.000đ 70.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo Tinh dầu chống muỗi Susinia 50ml + Tinh dầu xoa bóp Ông Tiên 20ml Combo Tinh dầu chống muỗi Susinia 50ml + Tinh dầu xoa bóp Ông Tiên 20ml
Combo Tinh dầu chống muỗi Susinia 50ml + Tinh dầu xoa bóp Ông Tiên 20ml
136.000đ 160.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy