text.skipToContent

Tinh dầu dành cho mặt

Tìm thấy 37 sản phẩm
Combo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100mlCombo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100ml
Combo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100ml
289.000đ 340.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30mlTinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30ml
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30ml
175.500đ 195.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30mlTinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30ml
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30ml
297.000đ 330.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10mlTinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10ml
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10ml
166.500đ 185.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu cam hương Milaganics 10mlTinh dầu cam hương Milaganics 10ml
Tinh dầu cam hương Milaganics 10ml
144.000đ 160.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10mlTinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10ml
171.000đ 190.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10mlTinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10ml
207.000đ 230.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10mlTinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10ml
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10ml
81.000đ 90.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10mlTinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10ml
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10ml
207.000đ 230.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30mlTinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30ml
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30ml
157.500đ 175.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30mlTinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30ml
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30ml
175.500đ 195.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10mlTinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10ml
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10ml
76.500đ 85.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30mlTinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30ml
405.000đ 450.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10mlTinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10ml
310.500đ 345.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10mlTinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10ml
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10ml
94.500đ 105.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30mlTinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30ml
745.200đ 828.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10mlTinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10ml
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10ml
144.000đ 160.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10mlTinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10ml
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10ml
126.000đ 140.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30mlTinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30ml
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30ml
388.800đ 432.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30mlTinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30ml
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30ml
216.000đ 240.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 10mlTinh dầu cam ngọt Milaganics 10ml
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 10ml
54.000đ 60.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30mlTinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30ml
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30ml
225.000đ 250.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10mlTinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10ml
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10ml
85.500đ 95.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200mlTinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200ml
Tinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200ml
239.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10mlTinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10ml
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10ml
63.000đ 70.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dầu gấc Milaganics 100mlDầu gấc Milaganics 100ml
Dầu gấc Milaganics 100ml
65.000đ 70.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30mlTinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30ml
496.800đ 552.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30mlTinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30ml
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30ml
496.800đ 552.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 30mlTinh dầu chanh Milaganics Lemon 30ml
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 30ml
234.000đ 260.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 10mlTinh dầu chanh Milaganics Lemon 10ml
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 10ml
94.500đ 105.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 30mlTinh dầu cam ngọt Milaganics 30ml
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 30ml
135.000đ 150.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tinh dầu cam hương Milaganics 30mlTinh dầu cam hương Milaganics 30ml
Tinh dầu cam hương Milaganics 30ml
345.600đ 384.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy