text.skipToContent

Tinh dầu dành cho mặt

Tìm thấy 48 sản phẩm
Combo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100ml Combo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100ml
Combo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100ml
289.000đ 340.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu massage mặt Saroma hương hoa phong lữ 50ml Dầu massage mặt Saroma hương hoa phong lữ 50ml
Dầu massage mặt Saroma hương hoa phong lữ 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu massage mặt Saroma hương lavender 50ml Dầu massage mặt Saroma hương lavender 50ml
Dầu massage mặt Saroma hương lavender 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu massage mặt Saroma hương cam Bergamot 50ml Dầu massage mặt Saroma hương cam Bergamot 50ml
Dầu massage mặt Saroma hương cam Bergamot 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu massage mặt Saroma hương cúc La Mã 50ml Dầu massage mặt Saroma hương cúc La Mã 50ml
Dầu massage mặt Saroma hương cúc La Mã 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30ml Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30ml
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30ml
175.500đ 195.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu massage mặt phong lữ cho da khô Saroma Geranium 50ml Tinh dầu massage mặt phong lữ cho da khô Saroma Geranium 50ml
Tinh dầu massage mặt phong lữ cho da khô Saroma Geranium 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30ml Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30ml
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30ml
297.000đ 330.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10ml Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10ml
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10ml
166.500đ 185.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu pơ mu Saroma 10ml Tinh dầu pơ mu Saroma 10ml
Tinh dầu pơ mu Saroma 10ml
77.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu lăn Focus ATZ Healthy Life 10ml Tinh dầu lăn Focus ATZ Healthy Life 10ml
Tinh dầu lăn Focus ATZ Healthy Life 10ml
210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Tonifiante 100ml Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Tonifiante 100ml
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Tonifiante 100ml
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam hương Milaganics 10ml Tinh dầu cam hương Milaganics 10ml
Tinh dầu cam hương Milaganics 10ml
144.000đ 160.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10ml Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10ml
171.000đ 190.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10ml Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10ml
207.000đ 230.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu phong lữ Saroma 50ml Tinh dầu phong lữ Saroma 50ml
Tinh dầu phong lữ Saroma 50ml
1.140.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10ml Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10ml
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10ml
81.000đ 90.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu phong lữ Saroma 30ml Tinh dầu phong lữ Saroma 30ml
Tinh dầu phong lữ Saroma 30ml
951.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng (Bangalore) Saroma 30ml Tinh dầu hoa hồng (Bangalore) Saroma 30ml
Tinh dầu hoa hồng (Bangalore) Saroma 30ml
970.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Exotique 100ml Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Exotique 100ml
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Exotique 100ml
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Relaxante 100ml Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Relaxante 100ml
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Relaxante 100ml
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10ml Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10ml
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10ml
207.000đ 230.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30ml Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30ml
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30ml
157.500đ 175.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu massage mặt cam hương Bergamot cho da dầu Saroma 50ml Tinh dầu massage mặt cam hương Bergamot cho da dầu Saroma 50ml
Tinh dầu massage mặt cam hương Bergamot cho da dầu Saroma 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30ml Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30ml
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30ml
175.500đ 195.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10ml Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10ml
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10ml
76.500đ 85.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30ml Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30ml
405.000đ 450.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10ml Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10ml
310.500đ 345.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10ml Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10ml
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10ml
94.500đ 105.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30ml Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30ml
745.200đ 828.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10ml Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10ml
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10ml
144.000đ 160.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10ml Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10ml
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10ml
126.000đ 140.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30ml Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30ml
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30ml
388.800đ 432.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30ml Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30ml
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30ml
216.000đ 240.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 10ml Tinh dầu cam ngọt Milaganics 10ml
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 10ml
54.000đ 60.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30ml Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30ml
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30ml
225.000đ 250.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10ml Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10ml
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10ml
85.500đ 95.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200ml Tinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200ml
Tinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200ml
239.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10ml Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10ml
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10ml
63.000đ 70.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu gấc Milaganics 100ml Dầu gấc Milaganics 100ml
Dầu gấc Milaganics 100ml
65.000đ 70.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30ml Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30ml
496.800đ 552.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30ml Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30ml
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30ml
496.800đ 552.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 30ml Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 30ml
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 30ml
234.000đ 260.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 10ml Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 10ml
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 10ml
94.500đ 105.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 30ml Tinh dầu cam ngọt Milaganics 30ml
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 30ml
135.000đ 150.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam hương Milaganics 30ml Tinh dầu cam hương Milaganics 30ml
Tinh dầu cam hương Milaganics 30ml
345.600đ 384.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu phong lữ Saroma 10ml Tinh dầu phong lữ Saroma 10ml
Tinh dầu phong lữ Saroma 10ml
358.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 30ml Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 30ml
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 30ml
333.000đ 370.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy