text.skipToContent

Tinh dầu dành cho mặt

Tìm thấy 48 sản phẩm
Dầu gấc Milaganics 100mlDầu gấc Milaganics 100ml
Dầu gấc Milaganics 100ml
70.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30mlTinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30ml
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 30ml
250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu phong lữ Saroma 30mlTinh dầu phong lữ Saroma 30ml
Tinh dầu phong lữ Saroma 30ml
951.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10mlTinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10ml
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 10ml
185.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Tonifiante 100mlTinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Tonifiante 100ml
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Tonifiante 100ml
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10mlTinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10ml
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 10ml
230.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30mlTinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30ml
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 30ml
195.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10mlTinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 10ml
190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10mlTinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10ml
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 10ml
85.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng (Bangalore) Saroma 30mlTinh dầu hoa hồng (Bangalore) Saroma 30ml
Tinh dầu hoa hồng (Bangalore) Saroma 30ml
970.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30mlTinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30ml
Tinh dầu gừng Milaganics Ginger Essential Oil 30ml
552.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 30mlTinh dầu chanh sần Milaganics Lime 30ml
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 30ml
370.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30mlTinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30ml
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 30ml
175.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30mlTinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 30ml
552.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30mlTinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoắc hương Milaganics Patchouli Essential Oil 30ml
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10mlTinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10ml
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 10ml
95.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30mlTinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30ml
Tinh dầu húng quế Milaganics Basil Essential Oil 30ml
195.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30mlTinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30ml
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 30ml
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Exotique 100mlTinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Exotique 100ml
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Exotique 100ml
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu pơ mu Saroma 10mlTinh dầu pơ mu Saroma 10ml
Tinh dầu pơ mu Saroma 10ml
77.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30mlTinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30ml
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 30ml
828.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam hương Milaganics 10mlTinh dầu cam hương Milaganics 10ml
Tinh dầu cam hương Milaganics 10ml
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu phong lữ Saroma 50mlTinh dầu phong lữ Saroma 50ml
Tinh dầu phong lữ Saroma 50ml
1.140.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10mlTinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa cam Milaganics Neroli Essential Oil 10ml
230.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 10mlTinh dầu cam ngọt Milaganics 10ml
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 10ml
60.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 30mlTinh dầu cam ngọt Milaganics 30ml
Tinh dầu cam ngọt Milaganics 30ml
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10mlTinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10ml
Tinh dầu chanh sần Milaganics Lime 10ml
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30mlTinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30ml
Tinh dầu lá đinh hương Milaganics Clove Leaf Essential Oil 30ml
240.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 30mlTinh dầu chanh Milaganics Lemon 30ml
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 30ml
260.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 10mlTinh dầu chanh Milaganics Lemon 10ml
Tinh dầu chanh Milaganics Lemon 10ml
105.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10mlTinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10ml
Tinh dầu gỗ hồng Milaganics Rosewood Essential Oil 10ml
140.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10mlTinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10ml
Tinh dầu bạc hà Milaganics Peppermint 10ml
90.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Relaxante 100mlTinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Relaxante 100ml
Tinh dầu khô dưỡng da Christian Lénart Huile Sèche Relaxante 100ml
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu massage mặt phong lữ cho da khô Saroma Geranium 50mlTinh dầu massage mặt phong lữ cho da khô Saroma Geranium 50ml
Tinh dầu massage mặt phong lữ cho da khô Saroma Geranium 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10mlTinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10ml
Tinh dầu hoa hồng Milaganics Roses Essential Oil 10ml
345.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu massage mặt cam hương Bergamot cho da dầu Saroma 50mlTinh dầu massage mặt cam hương Bergamot cho da dầu Saroma 50ml
Tinh dầu massage mặt cam hương Bergamot cho da dầu Saroma 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10mlTinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10ml
Tinh dầu gỗ thông Milaganics Pine Essential Oil 10ml
105.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30mlTinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30ml
Tinh dầu nụ đinh hương Milaganics Clove Bud Essential Oil 30ml
432.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200mlTinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200ml
Tinh dầu dưỡng ẩm HBMIC Beau Blanc Jojoba Oil 200ml
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10mlTinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10ml
Tinh dầu bạch đàn chanh Milaganics 10ml
70.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu cam hương Milaganics 30mlTinh dầu cam hương Milaganics 30ml
Tinh dầu cam hương Milaganics 30ml
384.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu phong lữ Saroma 10mlTinh dầu phong lữ Saroma 10ml
Tinh dầu phong lữ Saroma 10ml
358.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu massage mặt Saroma hương cam Bergamot 50mlDầu massage mặt Saroma hương cam Bergamot 50ml
Dầu massage mặt Saroma hương cam Bergamot 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu massage mặt Saroma hương cúc La Mã 50mlDầu massage mặt Saroma hương cúc La Mã 50ml
Dầu massage mặt Saroma hương cúc La Mã 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu massage mặt Saroma hương hoa phong lữ 50mlDầu massage mặt Saroma hương hoa phong lữ 50ml
Dầu massage mặt Saroma hương hoa phong lữ 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu massage mặt Saroma hương lavender 50mlDầu massage mặt Saroma hương lavender 50ml
Dầu massage mặt Saroma hương lavender 50ml
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu lăn Focus ATZ Healthy Life 10mlTinh dầu lăn Focus ATZ Healthy Life 10ml
Tinh dầu lăn Focus ATZ Healthy Life 10ml
210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100mlCombo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100ml
Combo Tinh dầu vỏ bưởi 10ml + Nước hoa hồng thiên nhiên 100ml
340.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy