text.skipToContent

Tiếng Hoa

Tìm thấy 64 sản phẩm
10 Phút Tự Học Tiếng Trung Mỗi Ngày (Kèm CD) 10 Phút Tự Học Tiếng Trung Mỗi Ngày (Kèm CD)
10 Phút Tự Học Tiếng Trung Mỗi Ngày (Kèm CD)
62.400đ 78.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
3500 Câu Giao Tiếp Hoa Việt (Kèm CD) 3500 Câu Giao Tiếp Hoa Việt (Kèm CD)
3500 Câu Giao Tiếp Hoa Việt (Kèm CD)
71.100đ 79.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD) Đàm Thoại Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD)
Đàm Thoại Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD)
28.800đ 32.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
3000 Câu Giao Tiếp Hoa Việt (Kèm CD) 3000 Câu Giao Tiếp Hoa Việt (Kèm CD)
3000 Câu Giao Tiếp Hoa Việt (Kèm CD)
71.100đ 79.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Trung Cho Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung Cho Nhân Viên Văn Phòng
Tiếng Trung Cho Nhân Viên Văn Phòng
40.500đ 45.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
250 Chữ Tiếng Hoa Thông Dụng - Phát Âm & Luyện Viết (Tập 2) 250 Chữ Tiếng Hoa Thông Dụng - Phát Âm & Luyện Viết (Tập 2)
250 Chữ Tiếng Hoa Thông Dụng - Phát Âm & Luyện Viết (Tập 2)
94.500đ 105.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Tiếng Trung Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng (Kèm CD) Tự Học Tiếng Trung Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng (Kèm CD)
Tự Học Tiếng Trung Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng (Kèm CD)
49.600đ 62.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Từ Điển Hoa - Việt Thông Dụng Từ Điển Hoa - Việt Thông Dụng
Từ Điển Hoa - Việt Thông Dụng
49.500đ 55.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngữ Pháp Tiếng Hoa Cơ Bản - Hiện Đại Ngữ Pháp Tiếng Hoa Cơ Bản - Hiện Đại
Ngữ Pháp Tiếng Hoa Cơ Bản - Hiện Đại
45.000đ 50.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
1800 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bộ 3 Cuốn) 1800 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bộ 3 Cuốn)
1800 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bộ 3 Cuốn)
63.000đ 70.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đọc Và Viết Tiếng Hoa Chữ Giản Thế Đọc Và Viết Tiếng Hoa Chữ Giản Thế
Đọc Và Viết Tiếng Hoa Chữ Giản Thế
55.200đ 69.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
250 Ký Tự Tiếng Hoa Giản Thể Thường Dùng 250 Ký Tự Tiếng Hoa Giản Thể Thường Dùng
250 Ký Tự Tiếng Hoa Giản Thể Thường Dùng
98.400đ 123.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Tiếng Trung Cấp Tốc Tự Học Tiếng Trung Cấp Tốc
Tự Học Tiếng Trung Cấp Tốc
64.800đ 72.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Hoa Dành Cho Người Việt Tiếng Hoa Dành Cho Người Việt
Tiếng Hoa Dành Cho Người Việt
63.000đ 70.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chữ Hán Trung Quốc Chữ Hán Trung Quốc
Chữ Hán Trung Quốc
64.800đ 72.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
2000 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa 2000 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa
2000 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa
67.500đ 75.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
1300 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa Phổ Thông - Tập 2 1300 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa Phổ Thông - Tập 2
1300 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa Phổ Thông - Tập 2
51.200đ 64.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sổ Tay Lượng Từ Trong Tiếng Hán Hiện Đại Sổ Tay Lượng Từ Trong Tiếng Hán Hiện Đại
Sổ Tay Lượng Từ Trong Tiếng Hán Hiện Đại
72.000đ 80.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Hoa Trong Các Tình Huống Khẩn Cấp Đàm Thoại Tiếng Hoa Trong Các Tình Huống Khẩn Cấp
Đàm Thoại Tiếng Hoa Trong Các Tình Huống Khẩn Cấp
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tân Hoa Tả Tự Tự Điển - Phương Pháp Viết Chữ Hán Tân Hoa Tả Tự Tự Điển - Phương Pháp Viết Chữ Hán
Tân Hoa Tả Tự Tự Điển - Phương Pháp Viết Chữ Hán
88.200đ 98.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Hán Ngữ Tập 1 - Quyển Hạ 2 (Kèm CD) Giáo Trình Hán Ngữ Tập 1 - Quyển Hạ 2 (Kèm CD)
Giáo Trình Hán Ngữ Tập 1 - Quyển Hạ 2 (Kèm CD)
79.200đ 88.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tập Viết 300 Chữ Hán Thông Dụng Tập Viết 300 Chữ Hán Thông Dụng
Tập Viết 300 Chữ Hán Thông Dụng
58.400đ 73.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Tiếng Trung Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng Tự Học Tiếng Trung Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng
Tự Học Tiếng Trung Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng
55.800đ 62.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Và Viết Hiệu Quả 500 Ký Tự Tiếng Hoa Cơ Bản Tự Học Và Viết Hiệu Quả 500 Ký Tự Tiếng Hoa Cơ Bản
Tự Học Và Viết Hiệu Quả 500 Ký Tự Tiếng Hoa Cơ Bản
94.400đ 118.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Nghe - Nói Tiếng Trung Căn Bản (Tập 2) Tự Học Nghe - Nói Tiếng Trung Căn Bản (Tập 2)
Tự Học Nghe - Nói Tiếng Trung Căn Bản (Tập 2)
56.700đ 63.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Từ Vựng Tiếng Trung Theo Chủ Đề Từ Vựng Tiếng Trung Theo Chủ Đề
Từ Vựng Tiếng Trung Theo Chủ Đề
44.000đ 55.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tập Viết Chữ Hán Thông Dụng Tập Viết Chữ Hán Thông Dụng
Tập Viết Chữ Hán Thông Dụng
70.400đ 88.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Nghe - Nói Tiếng Trung Căn Bản (Tập 1) Tự Học Nghe - Nói Tiếng Trung Căn Bản (Tập 1)
Tự Học Nghe - Nói Tiếng Trung Căn Bản (Tập 1)
55.800đ 62.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc - Tập 1 (Kèm CD) Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc - Tập 1 (Kèm CD)
Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc - Tập 1 (Kèm CD)
49.500đ 55.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
30 Phút Tự Học Giao Tiếp Tiếng Trung Mỗi Ngày (Kèm CD) 30 Phút Tự Học Giao Tiếp Tiếng Trung Mỗi Ngày (Kèm CD)
30 Phút Tự Học Giao Tiếp Tiếng Trung Mỗi Ngày (Kèm CD)
62.400đ 78.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc - Tập 2 (Kèm CD) Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc - Tập 2 (Kèm CD)
Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc - Tập 2 (Kèm CD)
58.500đ 65.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Hoa Cho Người Việt (Kèm CD) Tiếng Hoa Cho Người Việt (Kèm CD)
Tiếng Hoa Cho Người Việt (Kèm CD)
77.400đ 86.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD) Tự Học Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD)
Tự Học Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD)
55.800đ 62.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Hán Hiện Đại Sơ - Trung Cấp Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Hán Hiện Đại Sơ - Trung Cấp
Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Hán Hiện Đại Sơ - Trung Cấp
88.000đ 110.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Hán Hiện Đại Sơ - Trung Cấp Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Hán Hiện Đại Sơ - Trung Cấp
Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Hán Hiện Đại Sơ - Trung Cấp
99.000đ 110.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
1200 Câu Giao Tiếp Hoa - Việt (Kèm CD) 1200 Câu Giao Tiếp Hoa - Việt (Kèm CD)
1200 Câu Giao Tiếp Hoa - Việt (Kèm CD)
67.500đ 75.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Hán Ngữ Boya Trung Cấp (Tập 2) Giáo Trình Hán Ngữ Boya Trung Cấp (Tập 2)
Giáo Trình Hán Ngữ Boya Trung Cấp (Tập 2)
104.000đ 130.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Tiếng Trung Cho Người Đi Du Lịch Tự Học Tiếng Trung Cho Người Đi Du Lịch
Tự Học Tiếng Trung Cho Người Đi Du Lịch
46.800đ 52.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Hoa Giải Trí Đàm Thoại Tiếng Hoa Giải Trí
Đàm Thoại Tiếng Hoa Giải Trí
48.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Hoa Du Lịch Đàm Thoại Tiếng Hoa Du Lịch
Đàm Thoại Tiếng Hoa Du Lịch
33.600đ 42.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Hoa Vỡ Lòng Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 2 (Kèm 1 VCD) Tiếng Hoa Vỡ Lòng Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 2 (Kèm 1 VCD)
Tiếng Hoa Vỡ Lòng Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 2 (Kèm 1 VCD)
40.500đ 45.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Hoa Dành Cho Mọi Người Tiếng Hoa Dành Cho Mọi Người
Tiếng Hoa Dành Cho Mọi Người
63.000đ 70.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Từ Ngữ Then Chốt Trong Thi Nghe HSK Từ Ngữ Then Chốt Trong Thi Nghe HSK
Từ Ngữ Then Chốt Trong Thi Nghe HSK
31.600đ 39.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Hoa Thông Dụng (Kèm CD - Tái Bản 2015) 5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Hoa Thông Dụng (Kèm CD - Tái Bản 2015)
5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Hoa Thông Dụng (Kèm CD - Tái Bản 2015)
54.000đ 60.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thành Ngữ Trung Việt Thông Dụng Thành Ngữ Trung Việt Thông Dụng
Thành Ngữ Trung Việt Thông Dụng
71.100đ 79.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tam Thiên Tự Tam Thiên Tự
Tam Thiên Tự
45.000đ 50.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Từ Ngữ Thường Dùng Trong Thi Nghe HSK Từ Ngữ Thường Dùng Trong Thi Nghe HSK
Từ Ngữ Thường Dùng Trong Thi Nghe HSK
22.800đ 28.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu
Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu
79.200đ 88.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Hoa Sơ Cấp - Tập 1 Đàm Thoại Tiếng Hoa Sơ Cấp - Tập 1
Đàm Thoại Tiếng Hoa Sơ Cấp - Tập 1
38.700đ 43.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Hoa Thường Ngày Đàm Thoại Tiếng Hoa Thường Ngày
Đàm Thoại Tiếng Hoa Thường Ngày
47.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Hán Ngữ Boya Sơ Cấp I ( Kèm CD) Giáo Trình Hán Ngữ Boya Sơ Cấp I ( Kèm CD)
Giáo Trình Hán Ngữ Boya Sơ Cấp I ( Kèm CD)
144.000đ 160.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thần Tốc Tập Viết Chữ Hán Thần Tốc Tập Viết Chữ Hán
Thần Tốc Tập Viết Chữ Hán
48.000đ 60.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Đàm Thoại Tiếng Hoa Thông Dụng (Tập 2) Giáo Trình Đàm Thoại Tiếng Hoa Thông Dụng (Tập 2)
Giáo Trình Đàm Thoại Tiếng Hoa Thông Dụng (Tập 2)
39.200đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sổ Tay Từ Vựng Tiếng Trung Trình Độ B Sổ Tay Từ Vựng Tiếng Trung Trình Độ B
Sổ Tay Từ Vựng Tiếng Trung Trình Độ B
53.100đ 59.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Hán Ngữ (Tập 2) Giáo Trình Hán Ngữ (Tập 2)
Giáo Trình Hán Ngữ (Tập 2)
16.800đ 21.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Hoa Học Đường Đàm Thoại Tiếng Hoa Học Đường
Đàm Thoại Tiếng Hoa Học Đường
65.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đột Phá Từ Vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK - Trình Độ D Đột Phá Từ Vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK - Trình Độ D
Đột Phá Từ Vựng Hán Ngữ Quốc Tế HSK - Trình Độ D
55.600đ 69.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Hoa Vỡ Lòng Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 1 (Kèm 1 VCD) Tiếng Hoa Vỡ Lòng Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 1 (Kèm 1 VCD)
Tiếng Hoa Vỡ Lòng Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 1 (Kèm 1 VCD)
40.500đ 45.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Đàm Thoại Tiếng Hoa Thông Dụng - Tập 4 Giáo Trình Đàm Thoại Tiếng Hoa Thông Dụng - Tập 4
Giáo Trình Đàm Thoại Tiếng Hoa Thông Dụng - Tập 4
39.200đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tiếng Hoa - 6500 Câu Giao Tiếp (Kèm CD) Tiếng Hoa - 6500 Câu Giao Tiếp (Kèm CD)
Tiếng Hoa - 6500 Câu Giao Tiếp (Kèm CD)
58.500đ 65.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy