text.skipToContent

Thuỷ hải sản khác

Tìm thấy 21 sản phẩm
Đầu mực lá 6 - 10 chiếc/kg Đầu mực lá 6 - 10 chiếc/kg
Đầu mực lá 6 - 10 chiếc/kg
36.000đ 42.600đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá chim đen tươi Cá chim đen tươi
Cá chim đen tươi
65.000đ 71.200đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu cắt khúc Cá thu cắt khúc
Cá thu cắt khúc
78.000đ 81.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm sú tươi 35 - 40 con/kg Tôm sú tươi 35 - 40 con/kg
Tôm sú tươi 35 - 40 con/kg
85.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt sò lông Thịt sò lông
Thịt sò lông
23.100đ 28.700đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thác lác tươi Cá thác lác tươi
Cá thác lác tươi
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá kèo tươi Cá kèo tươi
Cá kèo tươi
52.500đ 81.500đ
-36%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt ốc làm sạch Thịt ốc làm sạch
Thịt ốc làm sạch
15.000đ 18.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống 8 - 15 cm/con Mực ống 8 - 15 cm/con
Mực ống 8 - 15 cm/con
82.900đ 99.500đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bao tử cá basa Bao tử cá basa
Bao tử cá basa
26.700đ 27.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá lăng đen cắt khúc Cá lăng đen cắt khúc
Cá lăng đen cắt khúc
81.300đ 129.000đ
-37%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm càng tươi Tôm càng tươi
Tôm càng tươi
140.000đ 152.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực nang làm sạch có đầu 10 - 12 con/kg Mực nang làm sạch có đầu 10 - 12 con/kg
Mực nang làm sạch có đầu 10 - 12 con/kg
92.100đ 100.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá chẽm 0.8 - 1.5 kg/con Cá chẽm 0.8 - 1.5 kg/con
Cá chẽm 0.8 - 1.5 kg/con
112.500đ 117.000đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm thẻ tươi 80 - 100 con/kg Tôm thẻ tươi 80 - 100 con/kg
Tôm thẻ tươi 80 - 100 con/kg
42.200đ 59.700đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tép đồng Tép đồng
Tép đồng
24.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá kèo tươi Cá kèo tươi
Cá kèo tươi
29.700đ 34.200đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực lá làm sạch còn đầu 4-6 con/kg Mực lá làm sạch còn đầu 4-6 con/kg
Mực lá làm sạch còn đầu 4-6 con/kg
116.100đ 164.500đ
-29%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
51.900đ 53.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
65.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nghêu sạch Lenger khay 600g Nghêu sạch Lenger khay 600g
Nghêu sạch Lenger khay 600g
27.500đ 29.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy