text.skipToContent

Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450gTôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g
73.400đ 142.100đ
-48%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500gCá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
31.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450gTôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
180.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Hoa Linh gói 450gTôm thịt đông lạnh size 31/40 Hoa Linh gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Hoa Linh gói 450g
81.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450gTôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450g
155.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500gCá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
37.600đ 67.200đ
-44%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450gTôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
148.900đ 162.500đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450gTôm thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g
Tôm thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g
140.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420gCá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g
Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g
60.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu đao (cá kìm)Cá thu đao (cá kìm)
Cá thu đao (cá kìm)
45.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu một nắngCá thu một nắng
Cá thu một nắng
64.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá nục một nắng Ngọc AnhCá nục một nắng Ngọc Anh
Cá nục một nắng Ngọc Anh
50.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300gHải sản ngũ sắc SG Food gói 300g
Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300g
39.400đ 41.700đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500gĐầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g
Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g
90.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450gMực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g
Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g
107.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500gTôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
157.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt Home Food gói 382gTôm thịt Home Food gói 382g
Tôm thịt Home Food gói 382g
137.200đ 151.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500gTôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
191.500đ 200.600đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500gLẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
58.000đ 64.100đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500gCá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
68.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt Home Food gói 500gTôm thịt Home Food gói 500g
Tôm thịt Home Food gói 500g
214.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500gCá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
53.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450gTôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
101.000đ 132.900đ
-24%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500gChả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
195.600đ 209.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300gCá bống đông lạnh Thabifood khay 300g
Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300g
30.000đ 39.100đ
-23%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450gCá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g
Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g
95.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500gTôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g
143.500đ 172.900đ
-17%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350gCá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
36.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đầu cá hồi Thabifood gói 600gĐầu cá hồi Thabifood gói 600g
Đầu cá hồi Thabifood gói 600g
39.000đ 40.500đ
-4%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mực trứng loại A Home Food khay 300gMực trứng loại A Home Food khay 300g
Mực trứng loại A Home Food khay 300g
88.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá viên SG Food gói 500gCá viên SG Food gói 500g
Cá viên SG Food gói 500g
50.500đ 63.000đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450gTôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g
137.500đ 149.900đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu cắt khúc Thabifood gói 500gCá thu cắt khúc Thabifood gói 500g
Cá thu cắt khúc Thabifood gói 500g
84.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200gCá trứng Canada Thaibifood khay 200g
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200g
31.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500gCá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
44.000đ 72.000đ
-39%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy