text.skipToContent

Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450gMực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g
Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g
76.900đ 107.000đ -28%
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500gCá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g
Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g
57.500đ 67.700đ -15%
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450gTôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
148.900đ 162.500đ -8%
Hoàn 4.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500gCá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
39.300đ 67.200đ -42%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá thu cắt khúc Home Food gói 500gCá thu cắt khúc Home Food gói 500g
Cá thu cắt khúc Home Food gói 500g
98.300đ
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá nục một nắng Ngọc AnhCá nục một nắng Ngọc Anh
Cá nục một nắng Ngọc Anh
1 Khối lượng
50.000đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400gCá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g
Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g
47.300đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500gCá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
31.600đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350gCá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
36.500đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Mực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500gMực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500g
Mực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500g
138.600đ
Hoàn 4.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450gTôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
115.200đ 180.800đ -36%
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500gTôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
92.800đ 157.900đ -41%
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Đầu mực Minh Tiến gói 500gĐầu mực Minh Tiến gói 500g
Đầu mực Minh Tiến gói 500g
62.500đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500gCá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
53.600đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300gHải sản ngũ sắc SG Food gói 300g
Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300g
39.400đ 41.700đ -6%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300gCá bống đông lạnh Thabifood khay 300g
Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300g
37.900đ 39.100đ -3%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500gCá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
82.100đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt Home Food gói 500gTôm thịt Home Food gói 500g
Tôm thịt Home Food gói 500g
214.200đ
Hoàn 6.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500gChả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
195.600đ 209.000đ -6%
Hoàn 6.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500gTôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g
169.900đ 172.900đ -2%
Hoàn 5.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Hoa Linh gói 450gTôm thịt đông lạnh size 31/40 Hoa Linh gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Hoa Linh gói 450g
167.900đ
Hoàn 5.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt Home Food gói 382gTôm thịt Home Food gói 382g
Tôm thịt Home Food gói 382g
160.500đ
Hoàn 5.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500gTôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
150.100đ 200.600đ -25%
Hoàn 5.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450gTôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g
142.100đ
Hoàn 4.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450gTôm thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g
Tôm thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g
138.100đ 140.900đ -2%
Hoàn 4.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450gTôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g
137.500đ 149.900đ -8%
Hoàn 4.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt đông lạnh size 100/200 Hoa Linh gói 450gTôm thịt đông lạnh size 100/200 Hoa Linh gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 100/200 Hoa Linh gói 450g
129.200đ
Hoàn 4.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450gTôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
95.900đ 132.900đ -28%
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450gCá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g
Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g
95.800đ
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450gTôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450g
91.100đ 155.000đ -41%
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500gĐầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g
Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g
90.900đ
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Mực hấp Cảnh Thành khay 300gMực hấp Cảnh Thành khay 300g
Mực hấp Cảnh Thành khay 300g
89.900đ
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Mực trứng loại A Home Food khay 300gMực trứng loại A Home Food khay 300g
Mực trứng loại A Home Food khay 300g
88.200đ
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá trứng Thabifood khay 500gCá trứng Thabifood khay 500g
Cá trứng Thabifood khay 500g
63.000đ 67.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá trứng Nauy Thabifood khay 450gCá trứng Nauy Thabifood khay 450g
Cá trứng Nauy Thabifood khay 450g
52.900đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200gCá trứng Canada Thaibifood khay 200g
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200g
31.900đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín