text.skipToContent

Thủy hải sản đông lạnh

Tìm thấy 40 sản phẩm
Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420gCá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g
Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g
46.300đ 60.500đ
-23%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu chay An Nhiên gói 500gCá thu chay An Nhiên gói 500g
Cá thu chay An Nhiên gói 500g
94.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá kèo chay An Nhiên gói 500gCá kèo chay An Nhiên gói 500g
Cá kèo chay An Nhiên gói 500g
94.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu một nắngCá thu một nắng
Cá thu một nắng
108.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá nục một nắng Ngọc AnhCá nục một nắng Ngọc Anh
Cá nục một nắng Ngọc Anh
50.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450gTôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
148.900đ 162.500đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450gTôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
180.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500gTôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
157.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500gTôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
178.300đ 200.600đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Minh Tiến khay 400gCá trứng Minh Tiến khay 400g
Cá trứng Minh Tiến khay 400g
46.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500gLẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
58.000đ 64.100đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500gCá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
68.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500gCá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
48.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450gTôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
78.900đ 132.900đ
-41%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500gChả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
184.400đ 209.000đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500gTôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g
169.900đ 172.900đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng đông lạnh Home Food khay 400gCá trứng đông lạnh Home Food khay 400g
Cá trứng đông lạnh Home Food khay 400g
50.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350gCá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
36.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mực trứng loại A Home Food khay 300gMực trứng loại A Home Food khay 300g
Mực trứng loại A Home Food khay 300g
78.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá basa phi lê Thabifood gói 500gCá basa phi lê Thabifood gói 500g
Cá basa phi lê Thabifood gói 500g
45.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500gCá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g
Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g
66.300đ 67.700đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500gCá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
43.100đ 67.200đ
-36%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450gTôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g
137.500đ 149.900đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200gCá trứng Canada Thaibifood khay 200g
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200g
29.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500gCá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
72.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500gCá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
Cá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
66.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400gCá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g
Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g
42.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Nauy Thabifood khay 450gCá trứng Nauy Thabifood khay 450g
Cá trứng Nauy Thabifood khay 450g
52.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500gMực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500g
Mực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500g
123.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng khay 300gCá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng khay 300g
Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng khay 300g
161.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mực hấp Cảnh Thành khay 300gMực hấp Cảnh Thành khay 300g
Mực hấp Cảnh Thành khay 300g
83.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500gCá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g
Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g
45.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500gCá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g
Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g
27.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450gTôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450g
Tôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450g
155.700đ 159.900đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500gCá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
31.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 500gCá thu một nắng Miền Hạ Long gói 500g
Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 500g
137.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy