text.skipToContent

Thủy hải sản đông lạnh

Tìm thấy 145 sản phẩm
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
184.400đ 209.000đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu chay An Nhiên gói 500g Cá thu chay An Nhiên gói 500g
Cá thu chay An Nhiên gói 500g
88.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thanh cua surimi vị cua A.P. Frozen gói 500g Thanh cua surimi vị cua A.P. Frozen gói 500g
Thanh cua surimi vị cua A.P. Frozen gói 500g
121.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá Capelin gói 500g ( không trứng ) Cá Capelin gói 500g ( không trứng )
Cá Capelin gói 500g ( không trứng )
19.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chả tôm Ngọc Anh Chả tôm Ngọc Anh
Chả tôm Ngọc Anh
36.700đ 37.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu một nắng Cá thu một nắng
Cá thu một nắng
98.500đ 108.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu đao (cá kìm) Cá thu đao (cá kìm)
Cá thu đao (cá kìm)
22.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá nục một nắng Ngọc Anh Cá nục một nắng Ngọc Anh
Cá nục một nắng Ngọc Anh
49.000đ 50.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
154.400đ 162.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300g Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300g
Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300g
39.400đ 41.700đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực trứng Phi Long Ichiban gói 200g Mực trứng Phi Long Ichiban gói 200g
Mực trứng Phi Long Ichiban gói 200g
46.900đ 50.700đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng Phi Long Ichiban gói 500g Cá trứng Phi Long Ichiban gói 500g
Cá trứng Phi Long Ichiban gói 500g
49.400đ 55.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt vế cua Hiền Nhung Gói 200g Thịt vế cua Hiền Nhung Gói 200g
Thịt vế cua Hiền Nhung Gói 200g
231.000đ 274.300đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ghim Arrow Squid Thaimex gói 250g Mực ghim Arrow Squid Thaimex gói 250g
Mực ghim Arrow Squid Thaimex gói 250g
48.900đ 49.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá mập sữa Đại Nam gói 500g Cá mập sữa Đại Nam gói 500g
Cá mập sữa Đại Nam gói 500g
76.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống nguyên con Miền Hạ Long gói 810g Mực ống nguyên con Miền Hạ Long gói 810g
Mực ống nguyên con Miền Hạ Long gói 810g
120.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
180.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng sấy cao cấp Tân Hải Hòa gói 180g Cá trứng sấy cao cấp Tân Hải Hòa gói 180g
Cá trứng sấy cao cấp Tân Hải Hòa gói 180g
29.600đ 31.100đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g
Trứng cá thu Tân Hải Hòa gói 500g
46.900đ 52.300đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá hồi phi lê Hải Nam gói 200g Cá hồi phi lê Hải Nam gói 200g
Cá hồi phi lê Hải Nam gói 200g
62.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng Hải Lộc gói 200g Cá trứng Hải Lộc gói 200g
Cá trứng Hải Lộc gói 200g
29.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm sú thịt tươi size 8/12 Thabifood khay 450g Tôm sú thịt tươi size 8/12 Thabifood khay 450g
Tôm sú thịt tươi size 8/12 Thabifood khay 450g
233.600đ 240.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vây cá hồi SG Food gói 500g Vây cá hồi SG Food gói 500g
Vây cá hồi SG Food gói 500g
39.300đ 40.800đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống nhồi thịt Hải Nam gói 500g Mực ống nhồi thịt Hải Nam gói 500g
Mực ống nhồi thịt Hải Nam gói 500g
119.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
78.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cam cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g Cá cam cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g
Cá cam cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g
55.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g
Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g
83.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực trứng Minh Tiến gói 400g Mực trứng Minh Tiến gói 400g
Mực trứng Minh Tiến gói 400g
77.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng Tân Hải Hòa gói 200g Cá trứng Tân Hải Hòa gói 200g
Cá trứng Tân Hải Hòa gói 200g
23.300đ 24.900đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hải sâm đông lạnh An Vĩnh gói 200g Hải sâm đông lạnh An Vĩnh gói 200g
Hải sâm đông lạnh An Vĩnh gói 200g
61.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ngoe cua Hiền Nhung gói 200g Ngoe cua Hiền Nhung gói 200g
Ngoe cua Hiền Nhung gói 200g
161.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống nguyên con Miền Hạ Long 500g - 600g Mực ống nguyên con Miền Hạ Long 500g - 600g
Mực ống nguyên con Miền Hạ Long 500g - 600g
78.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g
Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g
98.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
157.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm thịt Home Food gói 382g Tôm thịt Home Food gói 382g
Tôm thịt Home Food gói 382g
151.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm hấp đông lạnh 71-90 An Vĩnh gói 500g Tôm hấp đông lạnh 71-90 An Vĩnh gói 500g
Tôm hấp đông lạnh 71-90 An Vĩnh gói 500g
170.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu cắt khúc đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 500g Cá thu cắt khúc đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá thu cắt khúc đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 500g
78.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực ống nhấp nháy Thaimex gói 1kg Mực ống nhấp nháy Thaimex gói 1kg
Mực ống nhấp nháy Thaimex gói 1kg
256.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá basa phi lê đông lạnh Đại An gói 500g Cá basa phi lê đông lạnh Đại An gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Đại An gói 500g
47.100đ 50.900đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
191.500đ 200.600đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng SG Food gói 200g Cá trứng SG Food gói 200g
Cá trứng SG Food gói 200g
30.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng Minh Tiến khay 400g Cá trứng Minh Tiến khay 400g
Cá trứng Minh Tiến khay 400g
46.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
50.500đ 64.100đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thát lát tẩm gia vị Việt Nam An Vĩnh gói 200g Cá thát lát tẩm gia vị Việt Nam An Vĩnh gói 200g
Cá thát lát tẩm gia vị Việt Nam An Vĩnh gói 200g
44.300đ 68.600đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá kìm nguyên con Miền Hạ Long gói 500g Cá kìm nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
Cá kìm nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
36.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm thẻ - Vannamei đông lạnh Minh Phú gói 280g Tôm thẻ - Vannamei đông lạnh Minh Phú gói 280g
Tôm thẻ - Vannamei đông lạnh Minh Phú gói 280g
113.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
68.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vây cá hồi đông lạnh Việt Nam An Vĩnh khay 500g Vây cá hồi đông lạnh Việt Nam An Vĩnh khay 500g
Vây cá hồi đông lạnh Việt Nam An Vĩnh khay 500g
38.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá trứng SG Food một nắng khay 180g Cá trứng SG Food một nắng khay 180g
Cá trứng SG Food một nắng khay 180g
28.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm thịt Home Food gói 500g Tôm thịt Home Food gói 500g
Tôm thịt Home Food gói 500g
193.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
48.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá thu cắt khúc Hoa Linh gói 500g Cá thu cắt khúc Hoa Linh gói 500g
Cá thu cắt khúc Hoa Linh gói 500g
81.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
132.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300g Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300g
Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300g
36.400đ 39.100đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm thịt đông lạnh size 100/200 Hoa Linh gói 450g Tôm thịt đông lạnh size 100/200 Hoa Linh gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 100/200 Hoa Linh gói 450g
129.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm đông lạnh 51-60 Đại Nam gói 200g Tôm đông lạnh 51-60 Đại Nam gói 200g
Tôm đông lạnh 51-60 Đại Nam gói 200g
59.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g
Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g
84.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá basa phi lê Agfish gói 250g Cá basa phi lê Agfish gói 250g
Cá basa phi lê Agfish gói 250g
25.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm sú thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g Tôm sú thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g
Tôm sú thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g
140.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g
Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g
48.300đ 49.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy