text.skipToContent

 

Thủy hải sản đông lạnh

Tìm thấy 67 sản phẩm
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
48.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt Home Food gói 500g Tôm thịt Home Food gói 500g
Tôm thịt Home Food gói 500g
193.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm sú thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g Tôm sú thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g
Tôm sú thịt tươi size 61/70 Minh Tiến gói 450g
138.100đ 140.900đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g
Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g
59.700đ 67.700đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Minh Tiến khay 400g Cá trứng Minh Tiến khay 400g
Cá trứng Minh Tiến khay 400g
46.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
Tôm thịt size 71/90 Home Food gói 450g
104.200đ 132.900đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
68.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá basa phi lê Thabifood gói 500g Cá basa phi lê Thabifood gói 500g
Cá basa phi lê Thabifood gói 500g
37.900đ 45.500đ
-17%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200g Cá trứng Canada Thaibifood khay 200g
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200g
29.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Nauy Thabifood khay 450g Cá trứng Nauy Thabifood khay 450g
Cá trứng Nauy Thabifood khay 450g
52.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Đầu mực Minh Tiến gói 500g Đầu mực Minh Tiến gói 500g
Đầu mực Minh Tiến gói 500g
62.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng Thabifood khay 500g Cá trứng Thabifood khay 500g
Cá trứng Thabifood khay 500g
52.500đ 67.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500g Mực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500g
Mực trứng loại A size 9 - 12cm Home Food khay 500g
123.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá bống NaUy Đôi Đũa Vàng gói 500g Cá bống NaUy Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá bống NaUy Đôi Đũa Vàng gói 500g
72.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mực trứng loại A Home Food khay 300g Mực trứng loại A Home Food khay 300g
Mực trứng loại A Home Food khay 300g
78.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
30.400đ 36.500đ
-17%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 1kg Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 1kg
Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 1kg
255.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt 8/12 Đôi Đũa Vàng khay 450g Tôm thịt 8/12 Đôi Đũa Vàng khay 450g
Tôm thịt 8/12 Đôi Đũa Vàng khay 450g
227.300đ 231.800đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g
Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g
37.900đ 42.900đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450g Tôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450g
Tôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450g
155.700đ 159.900đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu cắt khúc Home Food gói 500g Cá thu cắt khúc Home Food gói 500g
Cá thu cắt khúc Home Food gói 500g
78.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g
Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g
22.900đ 27.500đ
-17%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g
Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g
50.400đ 60.500đ
-17%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu chay An Nhiên gói 500g Cá thu chay An Nhiên gói 500g
Cá thu chay An Nhiên gói 500g
94.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá kèo chay An Nhiên gói 500g Cá kèo chay An Nhiên gói 500g
Cá kèo chay An Nhiên gói 500g
94.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
78.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
147.000đ 157.900đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Chả mực Hạ Long đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
184.400đ 209.000đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 31/40 Miền Hạ Long gói 500g
158.200đ 172.900đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
108.000đ 200.600đ
-46%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
58.000đ 64.100đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
43.100đ 67.200đ
-36%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500g Cá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
Cá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
66.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
106.300đ 180.800đ
-41%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mực ống nguyên con Miền Hạ Long gói 810g Mực ống nguyên con Miền Hạ Long gói 810g
Mực ống nguyên con Miền Hạ Long gói 810g
120.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g
Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g
45.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng khay 300g Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng khay 300g
Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng khay 300g
161.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 500g Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 500g
Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 500g
137.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
31.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
121.000đ 162.500đ
-26%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450g Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Hoa Linh gói 450g
94.900đ 155.000đ
-39%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cồi điệp Hải Nam size 60 - 80 gói 200g Cồi điệp Hải Nam size 60 - 80 gói 200g
Cồi điệp Hải Nam size 60 - 80 gói 200g
76.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 51/70 Đôi Đũa Vàng gói 450g
137.500đ 149.900đ
-8%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
72.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm hùm đông lạnh 1,5kg/1hùng Tôm hùm đông lạnh 1,5kg/1hùng
Tôm hùm đông lạnh 1,5kg/1hùng
1.258.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá thu đao (cá kìm) Cá thu đao (cá kìm)
Cá thu đao (cá kìm)
22.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cá hồi đại dương xông khói Loch Fyne 1,26kg Cá hồi đại dương xông khói Loch Fyne 1,26kg
Cá hồi đại dương xông khói Loch Fyne 1,26kg
1.738.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá tuyết Pháp phi lê Qwehli 1,854kg Cá tuyết Pháp phi lê Qwehli 1,854kg
Cá tuyết Pháp phi lê Qwehli 1,854kg
4.434.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá dây Pháp phi lê Qwehli 0,16kg Cá dây Pháp phi lê Qwehli 0,16kg
Cá dây Pháp phi lê Qwehli 0,16kg
390.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá thu Pháp phi lê Qwehli 0,429kg Cá thu Pháp phi lê Qwehli 0,429kg
Cá thu Pháp phi lê Qwehli 0,429kg
319.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá hồi vân Pháp nguyên con Qwehli 0,5kg Cá hồi vân Pháp nguyên con Qwehli 0,5kg
Cá hồi vân Pháp nguyên con Qwehli 0,5kg
293.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá bơn Pháp nguyên con Qwehli 447g Cá bơn Pháp nguyên con Qwehli 447g
Cá bơn Pháp nguyên con Qwehli 447g
655.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá chẽm Pháp phi lê Qwehli 0,492kg Cá chẽm Pháp phi lê Qwehli 0,492kg
Cá chẽm Pháp phi lê Qwehli 0,492kg
561.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá mặt quỷ phi lê Pháp Qwehli 647g Cá mặt quỷ phi lê Pháp Qwehli 647g
Cá mặt quỷ phi lê Pháp Qwehli 647g
1.029.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá bơn Pháp cắt khúc Qwehli 260g Cá bơn Pháp cắt khúc Qwehli 260g
Cá bơn Pháp cắt khúc Qwehli 260g
530.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá mòi phi lê Pháp Qwehli 180g Cá mòi phi lê Pháp Qwehli 180g
Cá mòi phi lê Pháp Qwehli 180g
140.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Trứng cá tầm Nga cao cấp Caviar de Đuc hộp 50g Trứng cá tầm Nga cao cấp Caviar de Đuc hộp 50g
Trứng cá tầm Nga cao cấp Caviar de Đuc hộp 50g
1.250.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Trứng cá tầm Nga cao cấp Caviar de Đuc hộp 10g Trứng cá tầm Nga cao cấp Caviar de Đuc hộp 10g
Trứng cá tầm Nga cao cấp Caviar de Đuc hộp 10g
250.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cá thu một nắng Cá thu một nắng
Cá thu một nắng
97.500đ 108.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy