text.skipToContent

Thủy hải sản đông lạnh

Tìm thấy 165 sản phẩm
Mực ống nguyên con làm sạch Hải Nam gói 500g Mực ống nguyên con làm sạch Hải Nam gói 500g
Mực ống nguyên con làm sạch Hải Nam gói 500g
72.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống đông lạnh Đại Nam gói 500g Mực ống đông lạnh Đại Nam gói 500g
Mực ống đông lạnh Đại Nam gói 500g
110.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực một nắng cao cấp Đại Nam gói 300g Mực một nắng cao cấp Đại Nam gói 300g
Mực một nắng cao cấp Đại Nam gói 300g
109.900đ 116.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá mập sữa Đại Nam gói 500g Cá mập sữa Đại Nam gói 500g
Cá mập sữa Đại Nam gói 500g
59.900đ 70.500đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ đại dương Đại Nam gói 500g Cá ngừ đại dương Đại Nam gói 500g
Cá ngừ đại dương Đại Nam gói 500g
117.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm đông lạnh 51-60 Đại Nam gói 200g Tôm đông lạnh 51-60 Đại Nam gói 200g
Tôm đông lạnh 51-60 Đại Nam gói 200g
56.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực trứng đông lạnh Phan Thiết Đại Nam gói 500g Mực trứng đông lạnh Phan Thiết Đại Nam gói 500g
Mực trứng đông lạnh Phan Thiết Đại Nam gói 500g
93.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hồi xông khói nóng Smoked Seafood gói 1kg Cá hồi xông khói nóng Smoked Seafood gói 1kg
Cá hồi xông khói nóng Smoked Seafood gói 1kg
545.000đ 695.000đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu cắt khúc Đại An gói 300g Cá thu cắt khúc Đại An gói 300g
Cá thu cắt khúc Đại An gói 300g
42.900đ 49.400đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
61.800đ 76.900đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt cua Hiền Nhung gói 200g Thịt cua Hiền Nhung gói 200g
Thịt cua Hiền Nhung gói 200g
163.100đ 193.600đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá mập cắt hạt lựu Hải Nam gói 500g Cá mập cắt hạt lựu Hải Nam gói 500g
Cá mập cắt hạt lựu Hải Nam gói 500g
59.200đ 61.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá basa phi lê đông lạnh Đại An gói 500g Cá basa phi lê đông lạnh Đại An gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Đại An gói 500g
47.100đ 50.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu cá hồi cắt lát làm sạch Tân Hải Hòa gói 500g Đầu cá hồi cắt lát làm sạch Tân Hải Hòa gói 500g
Đầu cá hồi cắt lát làm sạch Tân Hải Hòa gói 500g
37.600đ 39.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm sú thịt tươi Thabifood cỡ 26/30 khay 450g Tôm sú thịt tươi Thabifood cỡ 26/30 khay 450g
Tôm sú thịt tươi Thabifood cỡ 26/30 khay 450g
172.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá basa tươi cắt khúc đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 500g Cá basa tươi cắt khúc đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá basa tươi cắt khúc đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 500g
43.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lườn cá hồi Tân Hải Hòa gói 500g Lườn cá hồi Tân Hải Hòa gói 500g
Lườn cá hồi Tân Hải Hòa gói 500g
53.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực trứng Minh Tiến gói 400g Mực trứng Minh Tiến gói 400g
Mực trứng Minh Tiến gói 400g
77.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu cá hồi Tân Hải Hòa gói 600-650g Đầu cá hồi Tân Hải Hòa gói 600-650g
Đầu cá hồi Tân Hải Hòa gói 600-650g
28.100đ 33.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ghim Arrow Squid Thaimex gói 250g Mực ghim Arrow Squid Thaimex gói 250g
Mực ghim Arrow Squid Thaimex gói 250g
48.900đ 49.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá basa cắt khúc Minh Tiến khay 500g Cá basa cắt khúc Minh Tiến khay 500g
Cá basa cắt khúc Minh Tiến khay 500g
41.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm nõn size 71/90 Miền Hạ Long gói 500g Tôm nõn size 71/90 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 71/90 Miền Hạ Long gói 500g
121.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá Capelin gói 500g ( không trứng ) Cá Capelin gói 500g ( không trứng )
Cá Capelin gói 500g ( không trứng )
19.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thanh cua surimi vị cua A.P. Frozen gói 500g Thanh cua surimi vị cua A.P. Frozen gói 500g
Thanh cua surimi vị cua A.P. Frozen gói 500g
121.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hồi phi lê Hải Nam gói 200g Cá hồi phi lê Hải Nam gói 200g
Cá hồi phi lê Hải Nam gói 200g
51.900đ 56.900đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm thẻ - Vannamei đông lạnh Minh Phú gói 280g Tôm thẻ - Vannamei đông lạnh Minh Phú gói 280g
Tôm thẻ - Vannamei đông lạnh Minh Phú gói 280g
113.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống nhấp nháy Thaimex gói 1kg Mực ống nhấp nháy Thaimex gói 1kg
Mực ống nhấp nháy Thaimex gói 1kg
256.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm hấp đông lạnh 71-90 An Vĩnh gói 500g Tôm hấp đông lạnh 71-90 An Vĩnh gói 500g
Tôm hấp đông lạnh 71-90 An Vĩnh gói 500g
170.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá basa cắt khúc Thabifood gói 450g Cá basa cắt khúc Thabifood gói 450g
Cá basa cắt khúc Thabifood gói 450g
45.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt vế cua Hiền Nhung Gói 200g Thịt vế cua Hiền Nhung Gói 200g
Thịt vế cua Hiền Nhung Gói 200g
231.000đ 274.300đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá trứng Minh Tiến khay 200g Cá trứng Minh Tiến khay 200g
Cá trứng Minh Tiến khay 200g
19.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 41/50 Miền Hạ Long gói 500g
157.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực 1 nắng APT gói 500 - 600 g Mực 1 nắng APT gói 500 - 600 g
Mực 1 nắng APT gói 500 - 600 g
96.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm thịt đông lạnh size 26/30 Đôi Đũa Vàng gói 450g Tôm thịt đông lạnh size 26/30 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 26/30 Đôi Đũa Vàng gói 450g
167.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực lá 1 nắng Hồng Nam gói 1kg Mực lá 1 nắng Hồng Nam gói 1kg
Mực lá 1 nắng Hồng Nam gói 1kg
401.900đ 412.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Basa phi lê đông lạnh Minh Tiến gói 500g Basa phi lê đông lạnh Minh Tiến gói 500g
Basa phi lê đông lạnh Minh Tiến gói 500g
44.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả cá đặc biệt đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 300g Chả cá đặc biệt đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 300g
Chả cá đặc biệt đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 300g
54.400đ 74.800đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lườn cá hồi An Vĩnh gói 250g Lườn cá hồi An Vĩnh gói 250g
Lườn cá hồi An Vĩnh gói 250g
47.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực đông lạnh Phi Long Ichiban gói 1kg Mực đông lạnh Phi Long Ichiban gói 1kg
Mực đông lạnh Phi Long Ichiban gói 1kg
148.200đ 159.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu phấn cắt khúc Minh Tiến gói 500g Cá thu phấn cắt khúc Minh Tiến gói 500g
Cá thu phấn cắt khúc Minh Tiến gói 500g
108.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gạch cua Hiền Nhung gói 200g Gạch cua Hiền Nhung gói 200g
Gạch cua Hiền Nhung gói 200g
190.200đ 225.900đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hố cắt khúc Hải Nam gói 500g Cá hố cắt khúc Hải Nam gói 500g
Cá hố cắt khúc Hải Nam gói 500g
73.100đ 80.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm sú cỡ 16/20 Đại An gói 500g Tôm sú cỡ 16/20 Đại An gói 500g
Tôm sú cỡ 16/20 Đại An gói 500g
155.700đ 179.400đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu cắt khúc Thabifood gói 500g Cá thu cắt khúc Thabifood gói 500g
Cá thu cắt khúc Thabifood gói 500g
70.400đ 75.600đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g Cá thu cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g
Cá thu cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g
65.900đ 78.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống 1 nắng Hồng Nam gói 1kg Mực ống 1 nắng Hồng Nam gói 1kg
Mực ống 1 nắng Hồng Nam gói 1kg
414.100đ 426.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm sú thịt tươi cỡ 31/40 Minh Phú gói 300g Tôm sú thịt tươi cỡ 31/40 Minh Phú gói 300g
Tôm sú thịt tươi cỡ 31/40 Minh Phú gói 300g
127.900đ 132.400đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm sú hấp - đông IQF Minh Phú gói 300g Tôm sú hấp - đông IQF Minh Phú gói 300g
Tôm sú hấp - đông IQF Minh Phú gói 300g
160.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả cá Hà Nội đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 200g Chả cá Hà Nội đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 200g
Chả cá Hà Nội đông lạnh Đôi Đũa Vàng gói 200g
36.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá cơm sữa đông lạnh An Vĩnh gói 200g Cá cơm sữa đông lạnh An Vĩnh gói 200g
Cá cơm sữa đông lạnh An Vĩnh gói 200g
48.000đ 49.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g
142.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá trứng Hải Lộc gói 200g Cá trứng Hải Lộc gói 200g
Cá trứng Hải Lộc gói 200g
29.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá basa phi lê Agfish gói 250g Cá basa phi lê Agfish gói 250g
Cá basa phi lê Agfish gói 250g
25.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá trứng sấy cao cấp Tân Hải Hòa gói 180g Cá trứng sấy cao cấp Tân Hải Hòa gói 180g
Cá trứng sấy cao cấp Tân Hải Hòa gói 180g
29.600đ 31.100đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
Tôm nõn size 21/25 Miền Hạ Long khay 500g
191.500đ 200.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá trứng Minh Tiến khay 400g Cá trứng Minh Tiến khay 400g
Cá trứng Minh Tiến khay 400g
46.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá saba Tân Hải Hòa con 650g - 750g Cá saba Tân Hải Hòa con 650g - 750g
Cá saba Tân Hải Hòa con 650g - 750g
58.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hồi cắt khúc Tân Hải Hòa gói 300g Cá hồi cắt khúc Tân Hải Hòa gói 300g
Cá hồi cắt khúc Tân Hải Hòa gói 300g
51.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực lá 1 nắng Hồng Nam gói 500g Mực lá 1 nắng Hồng Nam gói 500g
Mực lá 1 nắng Hồng Nam gói 500g
201.000đ 205.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống 1 nắng Hồng Nam gói 500g Mực ống 1 nắng Hồng Nam gói 500g
Mực ống 1 nắng Hồng Nam gói 500g
207.100đ 211.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy