text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Cá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500gCá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
Cá trứng nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
66.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hến sạch Hương Quê Việt gói 400gHến sạch Hương Quê Việt gói 400g
Hến sạch Hương Quê Việt gói 400g
27.200đ 28.900đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450gCá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g
Cá ngừ đại dương phi lê Home Food gói 450g
95.800đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng Thabifood khay 500gCá trứng Thabifood khay 500g
Cá trứng Thabifood khay 500g
67.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500gCá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
Cá trứng Nauy size 50 - 70 Thabifood gói 500g
54.800đ 68.500đ -20%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá kìm nguyên con Miền Hạ Long gói 500gCá kìm nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
Cá kìm nguyên con Miền Hạ Long gói 500g
36.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500gCá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g
Cá trứng 100% có trứng đông lạnh Home Food gói 500g
75.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đầu cá hồi Thabifood gói 600gĐầu cá hồi Thabifood gói 600g
Đầu cá hồi Thabifood gói 600g
39.000đ 40.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300gHải sản ngũ sắc SG Food gói 300g
Hải sản ngũ sắc SG Food gói 300g
39.400đ 41.700đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500gCá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
53.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500gCá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g
Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g
45.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500gCá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
Cá trứng đông lạnh Hoa Linh khay 500g
47.200đ 67.200đ -30%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450gTôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450g
Tôm thịt size 31/40 Thabifood gói 450g
101.200đ 159.900đ -37%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500gCá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g
Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g
28.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm thịt Home Food gói 382gTôm thịt Home Food gói 382g
Tôm thịt Home Food gói 382g
163.800đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá viên SG Food gói 500gCá viên SG Food gói 500g
Cá viên SG Food gói 500g
63.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450gTôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
Tôm thịt đông lạnh size 31/40 Đôi Đũa Vàng gói 450g
148.900đ 162.500đ -8%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350gCá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
Cá cơm đông lạnh Thabifood khay 350g
29.200đ 36.500đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng Minh Tiến khay 400gCá trứng Minh Tiến khay 400g
Cá trứng Minh Tiến khay 400g
36.500đ 49.700đ -27%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500gCá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
Cá trứng đông lạnh Đôi Đũa Vàng khay 500g
74.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá thu cắt khúc Thabifood gói 500gCá thu cắt khúc Thabifood gói 500g
Cá thu cắt khúc Thabifood gói 500g
82.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá thu một nắngCá thu một nắng
Cá thu một nắng
3 Khối lượng
108.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450gTôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 71/90 Hoa Linh khay 450g
99.500đ 142.100đ -30%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450gTôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
Tôm thịt size 26/30 Hoa Linh khay 450g
126.600đ 180.800đ -30%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 1kgCá thu một nắng Miền Hạ Long gói 1kg
Cá thu một nắng Miền Hạ Long gói 1kg
255.900đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500gCá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
Cá nục đông lạnh Hoa Linh gói 500g
31.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200gCá trứng Canada Thaibifood khay 200g
Cá trứng Canada Thaibifood khay 200g
31.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300gCá bống đông lạnh Thabifood khay 300g
Cá bống đông lạnh Thabifood khay 300g
29.100đ 39.100đ -26%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá basa phi lê Thabifood gói 500gCá basa phi lê Thabifood gói 500g
Cá basa phi lê Thabifood gói 500g
45.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400gCá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g
Cá basa cắt khúc đông lạnh Home Food gói 400g
47.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá nục một nắng Ngọc AnhCá nục một nắng Ngọc Anh
Cá nục một nắng Ngọc Anh
1 Khối lượng
50.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500gNem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g
Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g
52.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng Nauy Thabifood khay 450gCá trứng Nauy Thabifood khay 450g
Cá trứng Nauy Thabifood khay 450g
52.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá đối một nắng Ngọc AnhCá đối một nắng Ngọc Anh
Cá đối một nắng Ngọc Anh
1 Khối lượng
55.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500gLẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
Lẩu đầu cá hồi Việt Nam SG Food khay 500g
58.000đ 64.100đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420gCá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g
Cá mòi phơi một nắng Miền Hạ Long gói 420g
54.500đ 60.500đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá cam cắt khúc Miền Hạ Long gói 500gCá cam cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g
Cá cam cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g
60.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đầu mực Minh Tiến gói 500gĐầu mực Minh Tiến gói 500g
Đầu mực Minh Tiến gói 500g
62.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứng đông lạnh Vinmart Good vỉ 500gCá trứng đông lạnh Vinmart Good vỉ 500g
Cá trứng đông lạnh Vinmart Good vỉ 500g
68.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chả tôm Ngọc AnhChả tôm Ngọc Anh
Chả tôm Ngọc Anh
1 Khối lượng
80.700đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá thu cắt khúc Miền Hạ Long gói 500gCá thu cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g
Cá thu cắt khúc Miền Hạ Long gói 500g
79.000đ 87.800đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mực trứng loại A Home Food khay 300gMực trứng loại A Home Food khay 300g
Mực trứng loại A Home Food khay 300g
88.200đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mực hấp Cảnh Thành khay 300gMực hấp Cảnh Thành khay 300g
Mực hấp Cảnh Thành khay 300g
89.900đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500gĐầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g
Đầu râu mực Miền Hạ Long gói 500g
90.900đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mực ống nguyên con Miền Hạ Long 500g - 600gMực ống nguyên con Miền Hạ Long 500g - 600g
Mực ống nguyên con Miền Hạ Long 500g - 600g
95.800đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá thu cắt khúc Home Food gói 500gCá thu cắt khúc Home Food gói 500g
Cá thu cắt khúc Home Food gói 500g
98.300đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450gMực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g
Mực trứng đông lạnh loại A Thabifood khay 450g
106.300đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm nõn size 71/90 Miền Hạ Long gói 500gTôm nõn size 71/90 Miền Hạ Long gói 500g
Tôm nõn size 71/90 Miền Hạ Long gói 500g
91.400đ 121.900đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Bí kíp bảo quản và rã đông thủy hải sản đông lạnh

Khi nghĩ đến thực phẩm như thủy - hải sản, chúng ta đa phần đều thích ăn đồ tươi. Thế nhưng không phải lúc nào các bà nội trợ cũng có điều kiện mua thực phẩm tươi từng bữa. Ăn hải, thủy sản đông lạnh là giải pháp hữu hiệu và không hề kém chất lượng hơn như nhiều người nghĩ. Chỉ cần bạn biết chọn, rã đông và nấu thực phẩm đúng cách, những hộp cá, tôm, mực,... đóng đông cũng có thể chế biến thành bữa ăn ngon miệng như thường cho cả gia đình.

Nhờ công nghệ đông lạnh hiện đại, các công ty thực phẩm ngày nay hoàn toàn có thể đông lạnh hải thủy sản mà vẫn giữ nguyên toàn bộ chất dinh dưỡng và độ tươi ngon. Thậm chí hải sản đông lạnh còn chứa Omega-3 nhiều hơn và ít chất béo hơn thông thường. Việc của bà nội trợ là tìm mua sản phẩm từ nhà cung cấp uy tín trên thị trường, không mua những túi, hộp thức ăn đã chảy nước, không được bọc kín hay đóng băng tuyết.

Cũng tương tự như các loại thực phẩm rau củ quả, thịt lợn, bò, gà, chúng ta cần bảo quản hải sản đúng cách khi chưa dùng đến. Hãy để đồ vào ngăn đá tủ lạnh ở nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C và không nên thay đổi nhiệt độ đột ngột trong suốt quá trình bảo quản. Một gói đồ đông lạnh có thể để vài tuần, vài tháng hay thậm chí cả năm trời tùy từng loại.

Bạn có thể rã đông hải thủy sản bằng cách ngâm vào nước để rã đông tự nhiên hoặc dùng chức năng của lò vi sóng nếu không muốn chờ đợi lâu. Nếu sử dụng lò vi sóng nên lưu ý không rã đông quá lâu vì có thể sẽ làm chín thức ăn. Bà nội trợ cũng nên nhớ chế biến thực phẩm ngay sau khi chúng được rã đông xong để thành phẩm được ngon nhất.
Mua đồ đông lạnh tích trữ trong tủ lạnh giúp chúng ta luôn có thể chủ động trong mỗi lần nấu nướng. Ngoài ra, giá hải sản dạng đông lạnh cũng rẻ hơn so với đồ tươi sống mà vẫn ngon lành không kém nếu bạn thực hiện các bước đầy đủ như trên. Để tiện ích hơn nữa, bạn có thể đặt mua các loại thực phẩm này online ngay trên Adayroi.com rồi được giao hàng tận nhà mà không cần tới siêu thị hay cửa hàng tạp hóa nào cả.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín