text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Basa cắt khúcBasa cắt khúc
Basa cắt khúc
5 Khối lượng
41.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đầu cá hồiĐầu cá hồi
Đầu cá hồi
4 Khối lượng
20.000đ 35.000đ -43%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cua đồng xayCua đồng xay
Cua đồng xay
8 Khối lượng
57.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá basa không đầu 0.5kg UpCá basa không đầu 0.5kg Up
Cá basa không đầu 0.5kg Up
10 Khối lượng
68.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá nụcCá nục
Cá nục
5 Khối lượng
38.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bao tử cá basaBao tử cá basa
Bao tử cá basa
1 Khối lượng
31.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá rô phi lêCá rô phi lê
Cá rô phi lê
4 Khối lượng
33.000đ 37.500đ -12%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
TraiTrai
Trai
4 Khối lượng
19.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá hồi phi lêCá hồi phi lê
Cá hồi phi lê
7 Khối lượng
171.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hàu sữa sống 8-12 con/kgHàu sữa sống 8-12 con/kg
Hàu sữa sống 8-12 con/kg
7 Khối lượng
50.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá ngân tươiCá ngân tươi
Cá ngân tươi
5 Khối lượng
48.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá chim đen nước ngọtCá chim đen nước ngọt
Cá chim đen nước ngọt
2 Khối lượng
39.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thịt ốc làm sạchThịt ốc làm sạch
Thịt ốc làm sạch
2 Khối lượng
21.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá chỉ vàng tươiCá chỉ vàng tươi
Cá chỉ vàng tươi
2 Khối lượng
27.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mực ống tươi 20 - 30 cm/conMực ống tươi 20 - 30 cm/con
Mực ống tươi 20 - 30 cm/con
6 Khối lượng
329.900đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá bạc máCá bạc má
Cá bạc má
4 Khối lượng
45.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kgNghêu sạch Lenger khay 1.2kg
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
67.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá chim trắng biển tươi 0.5kg UpCá chim trắng biển tươi 0.5kg Up
Cá chim trắng biển tươi 0.5kg Up
7 Khối lượng
183.900đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trắm giòn cắt khúcTrắm giòn cắt khúc
Trắm giòn cắt khúc
1 Khối lượng
140.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá thu cắt khúcCá thu cắt khúc
Cá thu cắt khúc
3 Khối lượng
67.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá diêu hồng phi lêCá diêu hồng phi lê
Cá diêu hồng phi lê
3 Khối lượng
111.900đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trứngCá trứng
Cá trứng
1 Khối lượng
20.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Cá đổng (Cá hường biển) tươiCá đổng (Cá hường biển) tươi
Cá đổng (Cá hường biển) tươi
2 Khối lượng
48.900đ 49.500đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trùng trụcTrùng trục
Trùng trục
1 Khối lượng
12.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 12 - 15 con/kgTôm sú Phú Quốc đặc biệt size 12 - 15 con/kg
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 12 - 15 con/kg
2 Khối lượng
360.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm thẻ 70 - 80 con/kgTôm thẻ 70 - 80 con/kg
Tôm thẻ 70 - 80 con/kg
2 Khối lượng
195.900đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá chim đen tươiCá chim đen tươi
Cá chim đen tươi
2 Khối lượng
131.900đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá phèn hồng một nắng Ngọc AnhCá phèn hồng một nắng Ngọc Anh
Cá phèn hồng một nắng Ngọc Anh
1 Khối lượng
55.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
HếnHến
Hến
1 Khối lượng
12.500đ Siêu giảm giá -50%++
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá heCá he
Cá he
1 Khối lượng
76.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá sòngCá sòng
Cá sòng
1 Khối lượng
34.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/conCá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con
Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con
3 Khối lượng
2.513.100đ
Hoàn 75.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá đốiCá đối
Cá đối
2 Khối lượng
45.000đ 59.500đ -24%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kgNghêu sạch Lenger khay 1.2kg
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
54.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá lạt tươi 1Kg UpCá lạt tươi 1Kg Up
Cá lạt tươi 1Kg Up
1 Khối lượng
73.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
240x240
Cá thác lác tươi
4 Khối lượng
149.900đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bạch tuộc tươiBạch tuộc tươi
Bạch tuộc tươi
6 Khối lượng
169.900đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá thu cắt khúc Phú QuốcCá thu cắt khúc Phú Quốc
Cá thu cắt khúc Phú Quốc
1 Khối lượng
176.700đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá trắm giòn tươiCá trắm giòn tươi
Cá trắm giòn tươi
1 Khối lượng
228.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cua thịt Miền NamCua thịt Miền Nam
Cua thịt Miền Nam
1 Khối lượng
240.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cua thịt Miền BắcCua thịt Miền Bắc
Cua thịt Miền Bắc
1 Khối lượng
263.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mực lá tươiMực lá tươi
Mực lá tươi
1 Khối lượng
329.900đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 18 - 22 con/kgTôm sú Phú Quốc đặc biệt size 18 - 22 con/kg
Tôm sú Phú Quốc đặc biệt size 18 - 22 con/kg
1 Khối lượng
330.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ

ĐẶT MUA HẢI SẢN ONLINE CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT TẠI ADAYROI

Hải sản là món ăn mà không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ cũng đều yêu thích. Vừa có giá trị dinh dưỡng cao lại vừa có thể chế biến thành rất nhiều các món ngon khác nhau như xào, hấp, nướng… vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách chọn mua hải sản ngon, không những chất lượng món ăn không đảm bảo mà còn có nguy cơ gây ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng người ăn. Dưới đây sẽ là một số mẹo để bạn chọn được thủy sản sạch ngon.

1. Cách chọn tôm tươi: Tôm chỉ ngon khi lúc bạn mua phải còn nguyên đầu, râu ria, vỏ khi ấn vào phải cứng, không có mùi ươn. Bên cạnh đó, cũng giống như thịt heo, thịt gia cầm nếu đã ngả màu, chảy nước thì tuyệt đối bạn không nên mua bởi có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn.

2. Cách chọn mực tươi: Với mực, không cần phải chọn những con to mà hãy chọn con có phần thân dày mình, màu trắng đục đối với mực nang còn mực ống thì có màu hồng phớt là những con tươi ngon.

3. Cách chọn cua sống: Khi chọn cua bạn nên kiểm tra bằng cách ấn trực tiếp vào phần yếm cua, nếu cua tươi thì phần yếm phải cứng, chắc còn phần mai vẫn giữ nguyên màu sắc vốn có, không ngả màu. Những con cua mà bị rụng càng, mềm khi ấn vào là những con xốp, ít thịt.

4. Cách chọn sò, ngao, hến… tươi: Đối với những loại hải sản tươi này, tiêu chí hàng đầu là những con mà đóng mở lưỡi ra ngoài là những con tươi. Tuyệt đối không lấy những con ngậm chặt miệng, có mùi hôi tanh bởi chúng đã chết và đang trong quá trình phân hủy.
Bài viết trên đã giới thiệu cho mọi người biết cách chọn mua các loại thủy sản với chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt hải sản online tươi ngon chính hãng tại trang mua sắm Adayroi. Adayroi sẽ là địa chỉ hứa hẹn mang đến cho bạn nhiều ưu đãi hấp dẫn.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín