text.skipToContent

Basa cắt khúcBasa cắt khúc
Basa cắt khúc
5 Khối lượng
41.900đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kgNghêu sạch Lenger khay 1.2kg
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
65.600đ
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá quả (cá lóc) cắt khúcCá quả (cá lóc) cắt khúc
Cá quả (cá lóc) cắt khúc
1 Khối lượng
117.000đ
Hoàn 4.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Thịt ốc làm sạchThịt ốc làm sạch
Thịt ốc làm sạch
5 Khối lượng
41.900đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Đầu mực lá 6 - 10 chiếc/kgĐầu mực lá 6 - 10 chiếc/kg
Đầu mực lá 6 - 10 chiếc/kg
6 Khối lượng
184.900đ 213.000đ -13%
Hoàn 6.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Lươn làm sạchLươn làm sạch
Lươn làm sạch
5 Khối lượng
160.800đ
Hoàn 5.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kgNghêu sạch Lenger khay 1.2kg
Nghêu sạch Lenger khay 1.2kg
51.900đ 53.000đ -2%
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Nghêu sạch Lenger khay 600gNghêu sạch Lenger khay 600g
Nghêu sạch Lenger khay 600g
27.500đ 29.900đ -8%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá rô phi lêCá rô phi lê
Cá rô phi lê
1 Khối lượng
33.000đ 37.500đ -12%
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá trứngCá trứng
Cá trứng
2 Khối lượng
40.800đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/conCá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con
Cá hồi NaUy nguyên con 6 - 7kg/con
3 Khối lượng
2.612.300đ
Hoàn 78.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cua thịt Miền BắcCua thịt Miền Bắc
Cua thịt Miền Bắc
4 Khối lượng
263.000đ
Hoàn 8.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Mực lá tươiMực lá tươi
Mực lá tươi
2 Khối lượng
329.900đ
Hoàn 10.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá hồi phi lêCá hồi phi lê
Cá hồi phi lê
7 Khối lượng
290.000đ
Hoàn 9.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cua thịt Miền NamCua thịt Miền Nam
Cua thịt Miền Nam
2 Khối lượng
275.900đ
Hoàn 8.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá ngừ đại dươngCá ngừ đại dương
Cá ngừ đại dương
1 Khối lượng
156.000đ 167.100đ -7%
Hoàn 5.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá thu cắt khúcCá thu cắt khúc
Cá thu cắt khúc
5 Khối lượng
134.400đ
Hoàn 4.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Thịt hến làm sạchThịt hến làm sạch
Thịt hến làm sạch
1 Khối lượng
89.400đ
Hoàn 3.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá đổng (Cá hường biển) tươiCá đổng (Cá hường biển) tươi
Cá đổng (Cá hường biển) tươi
5 Khối lượng
78.200đ 79.200đ -1%
Hoàn 2.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Cá sòngCá sòng
Cá sòng
8 Khối lượng
17.400đ
Hoàn 1.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
Trùng trụcTrùng trục
Trùng trục
1 Khối lượng
12.000đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
TraiTrai
Trai
3 Khối lượng
9.500đ
Nhập mã VINMART5 -5% tối đa 60.000đ
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín