text.skipToContent

Thủy hải sản

Tìm thấy 148 sản phẩm
Trắm giòn cắt khúc Trắm giòn cắt khúc
Trắm giòn cắt khúc
41.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu cá trắm giòn Đầu cá trắm giòn
Đầu cá trắm giòn
10.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Basa cắt khúc Basa cắt khúc
Basa cắt khúc
15.000đ 19.800đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá basa phi lê Cá basa phi lê
Cá basa phi lê
21.600đ 26.300đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thác lác tươi Cá thác lác tươi
Cá thác lác tươi
24.300đ 30.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá diêu hồng làm sạch Cá diêu hồng làm sạch
Cá diêu hồng làm sạch
41.600đ 56.000đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá linh tươi Cá linh tươi
Cá linh tươi
20.100đ 20.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá đổng (Cá hường biển) tươi Cá đổng (Cá hường biển) tươi
Cá đổng (Cá hường biển) tươi
34.500đ 49.500đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống phi lê Mực ống phi lê
Mực ống phi lê
51.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống 8 - 15 cm/con Mực ống 8 - 15 cm/con
Mực ống 8 - 15 cm/con
82.900đ 99.500đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá trắm trắng cắt khúc Cá trắm trắng cắt khúc
Cá trắm trắng cắt khúc
63.500đ 65.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá khoai Cá khoai
Cá khoai
51.600đ 52.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm thẻ tươi 80 - 100 con/kg Tôm thẻ tươi 80 - 100 con/kg
Tôm thẻ tươi 80 - 100 con/kg
42.200đ 59.700đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá rô phi làm sạch Cá rô phi làm sạch
Cá rô phi làm sạch
27.300đ 43.400đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá lóc đen Cá lóc đen
Cá lóc đen
43.000đ 53.400đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá đuối làm sạch Cá đuối làm sạch
Cá đuối làm sạch
137.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bống trứng Cá bống trứng
Cá bống trứng
36.000đ 41.100đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá quả (cá lóc) làm sạch còn đầu Cá quả (cá lóc) làm sạch còn đầu
Cá quả (cá lóc) làm sạch còn đầu
71.000đ 127.600đ
-44%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá lăng đen tươi Cá lăng đen tươi
Cá lăng đen tươi
35.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá cam tươi Cá cam tươi
Cá cam tươi
42.400đ 58.500đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ đại dương Cá ngừ đại dương
Cá ngừ đại dương
83.000đ 104.000đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chim trắng biển tươi 0.5kg Up Cá chim trắng biển tươi 0.5kg Up
Cá chim trắng biển tươi 0.5kg Up
95.500đ 102.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá lăng đen cắt khúc Cá lăng đen cắt khúc
Cá lăng đen cắt khúc
48.800đ 77.400đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bông lau Cá bông lau
Cá bông lau
234.000đ 302.000đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá saba Cá saba
Cá saba
22.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt càng ghẹ Thịt càng ghẹ
Thịt càng ghẹ
72.400đ 92.900đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chim đen tươi Cá chim đen tươi
Cá chim đen tươi
95.900đ 99.700đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá đù Cá đù
Cá đù
32.900đ 42.500đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chép làm sạch Cá chép làm sạch
Cá chép làm sạch
73.400đ 119.200đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hú tươi Vinmart Cá hú tươi Vinmart
Cá hú tươi Vinmart
29.300đ 36.800đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn cá sấu Sườn cá sấu
Sườn cá sấu
52.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hoàng đế Cá hoàng đế
Cá hoàng đế
58.200đ 63.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá sóc (cá lanh) Cá sóc (cá lanh)
Cá sóc (cá lanh)
42.800đ 44.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu cá bóp VinMart Đầu cá bóp VinMart
Đầu cá bóp VinMart
59.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu cá hồi Đầu cá hồi
Đầu cá hồi
11.700đ 12.300đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá sòng Cá sòng
Cá sòng
16.800đ 18.400đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá ngừ đại dương phi lê Cá ngừ đại dương phi lê
Cá ngừ đại dương phi lê
59.800đ 63.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chép tươi Cá chép tươi
Cá chép tươi
55.200đ 63.200đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hố Cá hố
Cá hố
84.000đ 89.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trai Trai
Trai
9.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá trích Cá trích
Cá trích
26.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nang làm sạch có đầu 10 - 12 con/kg Mực nang làm sạch có đầu 10 - 12 con/kg
Mực nang làm sạch có đầu 10 - 12 con/kg
92.100đ 100.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá mối tươi Cá mối tươi
Cá mối tươi
12.000đ 18.600đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực lá tươi Mực lá tươi
Mực lá tươi
90.500đ 143.200đ
-37%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá tầm cắt khúc Cá tầm cắt khúc
Cá tầm cắt khúc
84.000đ 129.000đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực lá đại dương Mực lá đại dương
Mực lá đại dương
48.200đ 65.700đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm sú size 25 - 30 con/kg Tôm sú size 25 - 30 con/kg
Tôm sú size 25 - 30 con/kg
109.300đ 132.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá lăng đỏ tươi Cá lăng đỏ tươi
Cá lăng đỏ tươi
49.500đ 65.700đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm càng tươi Tôm càng tươi
Tôm càng tươi
140.000đ 152.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá nục Cá nục
Cá nục
14.700đ 18.400đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá cam Cá cam
Cá cam
33.000đ 38.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực lá đại dương cắt khúc Mực lá đại dương cắt khúc
Mực lá đại dương cắt khúc
99.500đ 119.500đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chẽm (cá vược) Cá chẽm (cá vược)
Cá chẽm (cá vược)
79.900đ 100.300đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm sú nhỏ tươi Tôm sú nhỏ tươi
Tôm sú nhỏ tươi
358.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lươn làm sạch Lươn làm sạch
Lươn làm sạch
108.500đ 114.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá he Cá he
Cá he
23.100đ 28.700đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thu Sanma Cá thu Sanma
Cá thu Sanma
22.100đ 24.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá diêu hồng Cá diêu hồng
Cá diêu hồng
39.200đ 76.000đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bống tượng Cá bống tượng
Cá bống tượng
36.600đ 39.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá lạt tươi 1Kg Up Cá lạt tươi 1Kg Up
Cá lạt tươi 1Kg Up
31.500đ 46.100đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy