text.skipToContent

Thước thủy đo nghiêng

Tìm thấy 51 sản phẩm
Thước thủy có từ Tolsen 35105 Thước thủy có từ Tolsen 35105
Thước thủy có từ Tolsen 35105
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Tolsen 35105 (80cm) Thước thủy Tolsen 35105 (80cm)
Thước thủy Tolsen 35105 (80cm)
109.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Tolsen 35104 Thước thủy có từ Tolsen 35104
Thước thủy có từ Tolsen 35104
109.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Tolsen 35114 Thước thủy có từ Tolsen 35114
Thước thủy có từ Tolsen 35114
360.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Tolsen 35111 Thước thủy có từ Tolsen 35111
Thước thủy có từ Tolsen 35111
231.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Tolsen 35102 Thước thủy có từ Tolsen 35102
Thước thủy có từ Tolsen 35102
92.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Tolsen 35113 Thước thủy có từ Tolsen 35113
Thước thủy có từ Tolsen 35113
311.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Tolsen 35066 Thước thủy Tolsen 35066
Thước thủy Tolsen 35066
124.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Tolsen 35100 Thước thủy có từ Tolsen 35100
Thước thủy có từ Tolsen 35100
80.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước đo độ nghiêng Bosi 30cm BS113203 Thước đo độ nghiêng Bosi 30cm BS113203
Thước đo độ nghiêng Bosi 30cm BS113203
68.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước đo độ nghiêng Bosi 30cm BS119203 Thước đo độ nghiêng Bosi 30cm BS119203
Thước đo độ nghiêng Bosi 30cm BS119203
55.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-600F (Đen) Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-600F (Đen)
Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-600F (Đen)
3.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Asaki AK-110 50cm (Xám) Thước thủy Asaki AK-110 50cm (Xám)
Thước thủy Asaki AK-110 50cm (Xám)
116.000đ 130.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 45cm Stanley 42-073 (Vàng) Thước thủy 45cm Stanley 42-073 (Vàng)
Thước thủy 45cm Stanley 42-073 (Vàng)
196.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 50cm Tolsen 35062 (Cam) Thước thủy 50cm Tolsen 35062 (Cam)
Thước thủy 50cm Tolsen 35062 (Cam)
175.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Asaki AK-252 80cm (Cam) Thước thủy Asaki AK-252 80cm (Cam)
Thước thủy Asaki AK-252 80cm (Cam)
289.000đ 320.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 22.5cm Stanley 42-465 Thước thủy 22.5cm Stanley 42-465
Thước thủy 22.5cm Stanley 42-465
157.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-280 (Đen) Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-280 (Đen)
Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-280 (Đen)
2.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Akita XBOL48M3 1,2m (Đỏ mẫu đơn) Thước thủy có từ Akita XBOL48M3 1,2m (Đỏ mẫu đơn)
Thước thủy có từ Akita XBOL48M3 1,2m (Đỏ mẫu đơn)
1.159.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy nhôm 24"/60cm Stanley 42-074 Thước thủy nhôm 24"/60cm Stanley 42-074
Thước thủy nhôm 24"/60cm Stanley 42-074
231.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 60cm Stanley 42-476 (Vàng) Thước thủy 60cm Stanley 42-476 (Vàng)
Thước thủy 60cm Stanley 42-476 (Vàng)
116.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Fatmax có từ 78"/195cm Stanley 43-558 Thước thủy Fatmax có từ 78"/195cm Stanley 43-558
Thước thủy Fatmax có từ 78"/195cm Stanley 43-558
705.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 40cm Tolsen 35060 (Cam) Thước thủy 40cm Tolsen 35060 (Cam)
Thước thủy 40cm Tolsen 35060 (Cam)
152.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Akita IBL48N3S 120cm (Đỏ) Thước thủy Akita IBL48N3S 120cm (Đỏ)
Thước thủy Akita IBL48N3S 120cm (Đỏ)
444.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Akita BOL24M3 60cm (Đỏ) Thước thủy có từ Akita BOL24M3 60cm (Đỏ)
Thước thủy có từ Akita BOL24M3 60cm (Đỏ)
472.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 60cm Stanley 42-074 Thước thủy 60cm Stanley 42-074
Thước thủy 60cm Stanley 42-074
230.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 120cm Stanley 43-556 Thước thủy 120cm Stanley 43-556
Thước thủy 120cm Stanley 43-556
503.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 90cm Stanley 42-075 Thước thủy 90cm Stanley 42-075
Thước thủy 90cm Stanley 42-075
278.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Asaki AK-253 100cm (Cam) Thước thủy Asaki AK-253 100cm (Cam)
Thước thủy Asaki AK-253 100cm (Cam)
339.000đ 370.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 195cm Stanley 43-558 Thước thủy 195cm Stanley 43-558
Thước thủy 195cm Stanley 43-558
705.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 120cm Stanley 42-076 (Bạc) Thước thủy 120cm Stanley 42-076 (Bạc)
Thước thủy 120cm Stanley 42-076 (Bạc)
470.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL-80E (Đen) Thước thủy bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL-80E (Đen)
Thước thủy bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL-80E (Đen)
1.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Asaki AK-111 60cm (Xám) Thước thủy Asaki AK-111 60cm (Xám)
Thước thủy Asaki AK-111 60cm (Xám)
125.000đ 140.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-200 (Đen) Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-200 (Đen)
Thước thủy điện tử Digi-Pas DWL-200 (Đen)
1.650.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Asaki AK-112 80cm (Xám) Thước thủy Asaki AK-112 80cm (Xám)
Thước thủy Asaki AK-112 80cm (Xám)
126.000đ 140.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 30cm Stanley 42-072 Thước thủy 30cm Stanley 42-072
Thước thủy 30cm Stanley 42-072
176.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy nhôm 48"/120cm Stanley 42-076 Thước thủy nhôm 48"/120cm Stanley 42-076
Thước thủy nhôm 48"/120cm Stanley 42-076
353.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy nhôm 36"/90cm Stanley 42-075 Thước thủy nhôm 36"/90cm Stanley 42-075
Thước thủy nhôm 36"/90cm Stanley 42-075
278.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Stanley 43-106 120cm (Vàng) Thước thủy Stanley 43-106 120cm (Vàng)
Thước thủy Stanley 43-106 120cm (Vàng)
585.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy kẹp bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL130 (Đen) Thước thủy kẹp bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL130 (Đen)
Thước thủy kẹp bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL130 (Đen)
1.329.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy đo thủy bắt vít/dán Digi-Pas DWL-180 Máy đo thủy bắt vít/dán Digi-Pas DWL-180
Máy đo thủy bắt vít/dán Digi-Pas DWL-180
1.300.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Fatmax có từ 24"/60cm Stanley 43-554 Thước thủy Fatmax có từ 24"/60cm Stanley 43-554
Thước thủy Fatmax có từ 24"/60cm Stanley 43-554
365.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy điện tử không thấm nước Digi-Pas DWL680Pro Thước thủy điện tử không thấm nước Digi-Pas DWL680Pro
Thước thủy điện tử không thấm nước Digi-Pas DWL680Pro
6.630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL-80Pro (Đen) Thước thủy bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL-80Pro (Đen)
Thước thủy bỏ túi điện tử Digi-Pas DWL-80Pro (Đen)
1.750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy nivo Sellery 24-300 12,5cm (Bạc) Thước thủy nivo Sellery 24-300 12,5cm (Bạc)
Thước thủy nivo Sellery 24-300 12,5cm (Bạc)
104.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy có từ Akita BOL48M3 1,2m (Đỏ) Thước thủy có từ Akita BOL48M3 1,2m (Đỏ)
Thước thủy có từ Akita BOL48M3 1,2m (Đỏ)
730.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy Akita IBL24N3S 60cm (Đỏ) Thước thủy Akita IBL24N3S 60cm (Đỏ)
Thước thủy Akita IBL24N3S 60cm (Đỏ)
284.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 40" Endura E8085 (Đỏ) Thước thủy 40" Endura E8085 (Đỏ)
Thước thủy 40" Endura E8085 (Đỏ)
253.000đ 280.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 32" Endura E8084 (Đỏ) Thước thủy 32" Endura E8084 (Đỏ)
Thước thủy 32" Endura E8084 (Đỏ)
218.000đ 240.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy 120cm Stanley 42-076 Thước thủy 120cm Stanley 42-076
Thước thủy 120cm Stanley 42-076
353.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước thủy mini Tolsen 35059 22,5cm (Vàng) Thước thủy mini Tolsen 35059 22,5cm (Vàng)
Thước thủy mini Tolsen 35059 22,5cm (Vàng)
77.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy