text.skipToContent

Thước kẹp

Tìm thấy 24 sản phẩm
Thước kẹp Tolsen 150mm 35048 (Xám)Thước kẹp Tolsen 150mm 35048 (Xám)
Thước kẹp Tolsen 150mm 35048 (Xám)
312.000đ 336.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước kẹp 150mm Tolsen 35053 (Bạc)Thước kẹp 150mm Tolsen 35053 (Bạc)
Thước kẹp 150mm Tolsen 35053 (Bạc)
685.500đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp du xích 8" Mitutoyo 530-108 (Bạc)Thước cặp du xích 8" Mitutoyo 530-108 (Bạc)
Thước cặp du xích 8" Mitutoyo 530-108 (Bạc)
1.256.000đ 1.380.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp cơ Asaki AK-119 5'' (Bạc)Thước cặp cơ Asaki AK-119 5'' (Bạc)
Thước cặp cơ Asaki AK-119 5'' (Bạc)
333.000đ 370.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước kẹp điện tử 8" Mitutoyo 500-182-30 (Đen)Thước kẹp điện tử 8" Mitutoyo 500-182-30 (Đen)
Thước kẹp điện tử 8" Mitutoyo 500-182-30 (Đen)
3.554.000đ 3.910.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp điện tử Shinwa 19976 20cm (Đen)Thước cặp điện tử Shinwa 19976 20cm (Đen)
Thước cặp điện tử Shinwa 19976 20cm (Đen)
2.446.300đ 2.575.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp cơ Shinwa 19913 30cm (Bạc)Thước cặp cơ Shinwa 19913 30cm (Bạc)
Thước cặp cơ Shinwa 19913 30cm (Bạc)
2.303.800đ 2.425.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-753-10 (Bạc)Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-753-10 (Bạc)
Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-753-10 (Bạc)
5.011.000đ 5.510.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp cơ Asaki AK-122 12'' (Bạc)Thước cặp cơ Asaki AK-122 12'' (Bạc)
Thước cặp cơ Asaki AK-122 12'' (Bạc)
670.000đ 740.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp cơ Asaki AK-120 6'' (Bạc)Thước cặp cơ Asaki AK-120 6'' (Bạc)
Thước cặp cơ Asaki AK-120 6'' (Bạc)
344.000đ 380.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp điện tử 6" Mitutoyo 500-196-30 (Đen)Thước cặp điện tử 6" Mitutoyo 500-196-30 (Đen)
Thước cặp điện tử 6" Mitutoyo 500-196-30 (Đen)
3.103.000đ 3.410.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp điện tử 12" Mitutoyo 500-754-10 (Bạc)Thước cặp điện tử 12" Mitutoyo 500-754-10 (Bạc)
Thước cặp điện tử 12" Mitutoyo 500-754-10 (Bạc)
8.744.000đ 9.620.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp cơ thân nhựa Shinwa 19514 70mm (Đen)Thước cặp cơ thân nhựa Shinwa 19514 70mm (Đen)
Thước cặp cơ thân nhựa Shinwa 19514 70mm (Đen)
175.800đ 185.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp du xích 6" Mitutoyo 530-101 (Bạc)Thước cặp du xích 6" Mitutoyo 530-101 (Bạc)
Thước cặp du xích 6" Mitutoyo 530-101 (Bạc)
889.000đ 980.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-197-30 (Đen)Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-197-30 (Đen)
Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-197-30 (Đen)
3.709.000đ 4.080.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312 (Bạc)Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312 (Bạc)
Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312 (Bạc)
889.000đ 980.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước kẹp hiển thị số Tolsen 150mm 35052 (Vàng)Thước kẹp hiển thị số Tolsen 150mm 35052 (Vàng)
Thước kẹp hiển thị số Tolsen 150mm 35052 (Vàng)
267.000đ 299.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp cơ Shinwa 19899 15cm (Bạc)Thước cặp cơ Shinwa 19899 15cm (Bạc)
Thước cặp cơ Shinwa 19899 15cm (Bạc)
849.300đ 894.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp điện tử 600mm Shinwa 19987 77,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)Thước cặp điện tử 600mm Shinwa 19987 77,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)
Thước cặp điện tử 600mm Shinwa 19987 77,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)
13.133.800đ 13.825.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp du xích 12" Mitutoyo 530-109 (Bạc)Thước cặp du xích 12" Mitutoyo 530-109 (Bạc)
Thước cặp du xích 12" Mitutoyo 530-109 (Bạc)
2.849.000đ 3.130.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp điện tử Shinwa 19975 15cm (Đen)Thước cặp điện tử Shinwa 19975 15cm (Đen)
Thước cặp điện tử Shinwa 19975 15cm (Đen)
1.776.500đ 1.870.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp điện tử 450mm Shinwa 19986 62,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)Thước cặp điện tử 450mm Shinwa 19986 62,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)
Thước cặp điện tử 450mm Shinwa 19986 62,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)
10.640.000đ 11.200.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thước cặp cơ Shinwa 19912 20cm (Bạc)Thước cặp cơ Shinwa 19912 20cm (Bạc)
Thước cặp cơ Shinwa 19912 20cm (Bạc)
1.324.300đ 1.394.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy