text.skipToContent

Thước kẹp

Tìm thấy 25 sản phẩm
Thước kẹp hiển thị số Tolsen 150mm 35052 (Vàng) Thước kẹp hiển thị số Tolsen 150mm 35052 (Vàng)
Thước kẹp hiển thị số Tolsen 150mm 35052 (Vàng)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước kẹp Tolsen 150mm 35048 (Xám) Thước kẹp Tolsen 150mm 35048 (Xám)
Thước kẹp Tolsen 150mm 35048 (Xám)
336.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước kẹp 150mm Tolsen 35053 (Bạc) Thước kẹp 150mm Tolsen 35053 (Bạc)
Thước kẹp 150mm Tolsen 35053 (Bạc)
687.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp điện tử Shinwa 19976 20cm (Đen) Thước cặp điện tử Shinwa 19976 20cm (Đen)
Thước cặp điện tử Shinwa 19976 20cm (Đen)
2.575.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp cơ Asaki AK-119 5'' (Bạc) Thước cặp cơ Asaki AK-119 5'' (Bạc)
Thước cặp cơ Asaki AK-119 5'' (Bạc)
333.000đ 370.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp cơ Asaki AK-121 8'' (Bạc) Thước cặp cơ Asaki AK-121 8'' (Bạc)
Thước cặp cơ Asaki AK-121 8'' (Bạc)
345.000đ 380.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp du xích 8" Mitutoyo 530-108 (Bạc) Thước cặp du xích 8" Mitutoyo 530-108 (Bạc)
Thước cặp du xích 8" Mitutoyo 530-108 (Bạc)
1.256.000đ 1.380.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp cơ Asaki AK-122 12'' (Bạc) Thước cặp cơ Asaki AK-122 12'' (Bạc)
Thước cặp cơ Asaki AK-122 12'' (Bạc)
670.000đ 740.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp cơ Shinwa 19913 30cm (Bạc) Thước cặp cơ Shinwa 19913 30cm (Bạc)
Thước cặp cơ Shinwa 19913 30cm (Bạc)
2.425.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-753-10 (Bạc) Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-753-10 (Bạc)
Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-753-10 (Bạc)
5.011.000đ 5.510.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước kẹp điện tử 8" Mitutoyo 500-182-30 (Đen) Thước kẹp điện tử 8" Mitutoyo 500-182-30 (Đen)
Thước kẹp điện tử 8" Mitutoyo 500-182-30 (Đen)
3.554.000đ 3.910.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp cơ thân nhựa Shinwa 19514 70mm (Đen) Thước cặp cơ thân nhựa Shinwa 19514 70mm (Đen)
Thước cặp cơ thân nhựa Shinwa 19514 70mm (Đen)
185.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp cơ Shinwa 19899 15cm (Bạc) Thước cặp cơ Shinwa 19899 15cm (Bạc)
Thước cặp cơ Shinwa 19899 15cm (Bạc)
894.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp điện tử 12" Mitutoyo 500-754-10 (Bạc) Thước cặp điện tử 12" Mitutoyo 500-754-10 (Bạc)
Thước cặp điện tử 12" Mitutoyo 500-754-10 (Bạc)
8.744.000đ 9.620.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp điện tử 6" Mitutoyo 500-196-30 (Đen) Thước cặp điện tử 6" Mitutoyo 500-196-30 (Đen)
Thước cặp điện tử 6" Mitutoyo 500-196-30 (Đen)
3.103.000đ 3.410.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp cơ Asaki AK-120 6'' (Bạc) Thước cặp cơ Asaki AK-120 6'' (Bạc)
Thước cặp cơ Asaki AK-120 6'' (Bạc)
344.000đ 380.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-197-30 (Đen) Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-197-30 (Đen)
Thước cặp điện tử 8" Mitutoyo 500-197-30 (Đen)
3.709.000đ 4.080.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312 (Bạc) Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312 (Bạc)
Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312 (Bạc)
889.000đ 980.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp du xích 6" Mitutoyo 530-101 (Bạc) Thước cặp du xích 6" Mitutoyo 530-101 (Bạc)
Thước cặp du xích 6" Mitutoyo 530-101 (Bạc)
889.000đ 980.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp du xích 12" Mitutoyo 530-109 (Bạc) Thước cặp du xích 12" Mitutoyo 530-109 (Bạc)
Thước cặp du xích 12" Mitutoyo 530-109 (Bạc)
2.849.000đ 3.130.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp điện tử 600mm Shinwa 19987 77,6 x 16,9 x 2 cm (Đen) Thước cặp điện tử 600mm Shinwa 19987 77,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)
Thước cặp điện tử 600mm Shinwa 19987 77,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)
13.825.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp đồng hồ Shinwa 19932 15cm (Bạc) Thước cặp đồng hồ Shinwa 19932 15cm (Bạc)
Thước cặp đồng hồ Shinwa 19932 15cm (Bạc)
813.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp điện tử 450mm Shinwa 19986 62,6 x 16,9 x 2 cm (Đen) Thước cặp điện tử 450mm Shinwa 19986 62,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)
Thước cặp điện tử 450mm Shinwa 19986 62,6 x 16,9 x 2 cm (Đen)
11.200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp cơ Shinwa 19912 20cm (Bạc) Thước cặp cơ Shinwa 19912 20cm (Bạc)
Thước cặp cơ Shinwa 19912 20cm (Bạc)
1.394.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thước cặp điện tử 1000mm Shinwa 19988 123,3 x 21,6 x 2,6 cm (Đen) Thước cặp điện tử 1000mm Shinwa 19988 123,3 x 21,6 x 2,6 cm (Đen)
Thước cặp điện tử 1000mm Shinwa 19988 123,3 x 21,6 x 2,6 cm (Đen)
24.525.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy