text.skipToContent

Thùng nhựa

Tìm thấy 91 sản phẩm
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size L 43L (Hồng) Thùng nhựa đựng đồ BestLock size L 43L (Hồng)
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size L 43L (Hồng)
243.500đ 280.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size M 25L (Xanh dương) Thùng nhựa đựng đồ BestLock size M 25L (Xanh dương)
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size M 25L (Xanh dương)
204.300đ 235.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Best Lock size S 38 x 28 x 20 cm Thùng nhựa Best Lock size S 38 x 28 x 20 cm
Thùng nhựa Best Lock size S 38 x 28 x 20 cm
130.400đ 150.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng chứa đa năng Uni-Ware K400 (35L) Thùng chứa đa năng Uni-Ware K400 (35L)
Thùng chứa đa năng Uni-Ware K400 (35L)
190.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng chứa đa năng Uni-Ware K300 (15L) Thùng chứa đa năng Uni-Ware K300 (15L)
Thùng chứa đa năng Uni-Ware K300 (15L)
127.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô nhựa Uncle Bills BL0382 9L (Nhiều màu) Xô nhựa Uncle Bills BL0382 9L (Nhiều màu)
Xô nhựa Uncle Bills BL0382 9L (Nhiều màu)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo nhỏ Tashing TGN Thùng gạo nhỏ Tashing TGN
Thùng gạo nhỏ Tashing TGN
54.000đ 72.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô nước có nắp DKW 4639-1 12L Xô nước có nắp DKW 4639-1 12L
Xô nước có nắp DKW 4639-1 12L
88.700đ 90.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng đựng đồ Richell W220C 220L (Màu kem) Thùng đựng đồ Richell W220C 220L (Màu kem)
Thùng đựng đồ Richell W220C 220L (Màu kem)
2.305.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 100L (Cam) Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 100L (Cam)
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 100L (Cam)
417.400đ 480.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 80L (Xanh dương) Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 80L (Xanh dương)
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 80L (Xanh dương)
382.600đ 440.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size XL 55L (Xanh lá) Thùng nhựa đựng đồ BestLock size XL 55L (Xanh lá)
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size XL 55L (Xanh lá)
287.000đ 330.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 50L (Xanh lá) Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 50L (Xanh lá)
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 50L (Xanh lá)
321.700đ 370.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím) Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím)
Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím)
121.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam) Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam)
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam)
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc) Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc)
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc)
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi) Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi)
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi)
169.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ) Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ)
Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non) Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non)
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non)
169.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa quai liền Song Long 220L (67 x 80 cm) Thùng nhựa quai liền Song Long 220L (67 x 80 cm)
Thùng nhựa quai liền Song Long 220L (67 x 80 cm)
390.000đ 499.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa quai liền Song Long 50L (41,5 x 44,5 cm) Thùng nhựa quai liền Song Long 50L (41,5 x 44,5 cm)
Thùng nhựa quai liền Song Long 50L (41,5 x 44,5 cm)
89.000đ 113.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa quai liền Song Long 160L (59 x 70 cm) Thùng nhựa quai liền Song Long 160L (59 x 70 cm)
Thùng nhựa quai liền Song Long 160L (59 x 70 cm)
289.000đ 375.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo 10kg Song Long 2048 Thùng gạo 10kg Song Long 2048
Thùng gạo 10kg Song Long 2048
59.000đ 75.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa quai liền Song Long 120L (55,5 x 63 cm) Thùng nhựa quai liền Song Long 120L (55,5 x 63 cm)
Thùng nhựa quai liền Song Long 120L (55,5 x 63 cm)
249.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa quai liền Song Long 80L (52 x 54,5 cm) Thùng nhựa quai liền Song Long 80L (52 x 54,5 cm)
Thùng nhựa quai liền Song Long 80L (52 x 54,5 cm)
169.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo 15kg Song Long 2041 Thùng gạo 15kg Song Long 2041
Thùng gạo 15kg Song Long 2041
79.000đ 109.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Best Lock size L 50 x 39 x 31 cm Thùng nhựa Best Lock size L 50 x 39 x 31 cm
Thùng nhựa Best Lock size L 50 x 39 x 31 cm
226.100đ 260.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Standard size S 28 x 19 x 14 cm Thùng nhựa cao cấp Standard size S 28 x 19 x 14 cm
Thùng nhựa cao cấp Standard size S 28 x 19 x 14 cm
67.000đ 77.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Standard size M 39 x 28 x 14 cm Thùng nhựa cao cấp Standard size M 39 x 28 x 14 cm
Thùng nhựa cao cấp Standard size M 39 x 28 x 14 cm
109.600đ 126.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Racket size S 25 x 20 x 11 cm Thùng nhựa cao cấp Racket size S 25 x 20 x 11 cm
Thùng nhựa cao cấp Racket size S 25 x 20 x 11 cm
56.500đ 65.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Standard size L 39 x 28 x 25 cm Thùng nhựa cao cấp Standard size L 39 x 28 x 25 cm
Thùng nhựa cao cấp Standard size L 39 x 28 x 25 cm
165.200đ 190.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo trung	Tashing TGT Thùng gạo trung	Tashing TGT
Thùng gạo trung Tashing TGT
65.000đ 87.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo nhỏ	Tashing TGN Thùng gạo nhỏ	Tashing TGN
Thùng gạo nhỏ Tashing TGN
54.000đ 72.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo đại	Tashing TGD Thùng gạo đại	Tashing TGD
Thùng gạo đại Tashing TGD
92.000đ 123.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Racket size L - 29 x 35 x 22 cm (Be) Thùng nhựa cao cấp Racket size L - 29 x 35 x 22 cm (Be)
Thùng nhựa cao cấp Racket size L - 29 x 35 x 22 cm (Be)
145.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng đựng gạo loại 12kg ILO 1000259 (Xanh nõn chuối) Thùng đựng gạo loại 12kg ILO 1000259 (Xanh nõn chuối)
Thùng đựng gạo loại 12kg ILO 1000259 (Xanh nõn chuối)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô đựng nước có nắp Song Long 2232 26,5 x 22 cm Xô đựng nước có nắp Song Long 2232 26,5 x 22 cm
Xô đựng nước có nắp Song Long 2232 26,5 x 22 cm
29.000đ 36.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô đựng nước Song Long XoHN Xô đựng nước Song Long XoHN
Xô đựng nước Song Long XoHN
25.000đ 31.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2L Thùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2L
Thùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2L
302.000đ 325.600đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá) Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá)
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá)
121.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục) Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)
74.000đ 99.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng rác nắp lật Song Long 9L (Xám nhạt) Thùng rác nắp lật Song Long 9L (Xám nhạt)
Thùng rác nắp lật Song Long 9L (Xám nhạt)
43.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Tím) Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Tím)
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Tím)
101.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời) Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời)
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời)
68.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
110.000đ 147.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
81.000đ 108.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp) Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp)
Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp)
49.000đ 63.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục) Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)
56.000đ 75.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam) Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
219.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Best Lock size S (Xanh lá cây) Thùng nhựa Best Lock size S (Xanh lá cây)
Thùng nhựa Best Lock size S (Xanh lá cây)
155.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời) Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô nhựa có nắp Sawady 11L (Xanh lá cây) Xô nhựa có nắp Sawady 11L (Xanh lá cây)
Xô nhựa có nắp Sawady 11L (Xanh lá cây)
129.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục) Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục)
118.000đ 158.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng) Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng)
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng)
68.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô đựng nước Song Long 6L Xô đựng nước Song Long 6L
Xô đựng nước Song Long 6L
15.000đ 16.900đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555 Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555
Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555
429.000đ 595.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng) Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be) Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be)
Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be)
251.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ) Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ)
Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ)
139.000đ 179.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng công nghiệp Song Long 65L Thùng công nghiệp Song Long 65L
Thùng công nghiệp Song Long 65L
149.000đ 195.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy