text.skipToContent

Thùng nhựa

Tìm thấy 91 sản phẩm
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size L 43L (Xanh dương)Thùng nhựa đựng đồ BestLock size L 43L (Xanh dương)
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size L 43L (Xanh dương)
280.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2LThùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2L
Thùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2L
302.000đ 325.600đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 80L (Xanh lá)Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 80L (Xanh lá)
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 80L (Xanh lá)
440.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)
74.000đ 99.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 100L (Xanh dương)Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 100L (Xanh dương)
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 100L (Xanh dương)
480.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá)Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá)
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá)
121.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)
145.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size XL 55L (Xanh dương)Thùng nhựa đựng đồ BestLock size XL 55L (Xanh dương)
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size XL 55L (Xanh dương)
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size M 25L (Hồng)Thùng nhựa đựng đồ BestLock size M 25L (Hồng)
Thùng nhựa đựng đồ BestLock size M 25L (Hồng)
235.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ senThùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
110.000đ 147.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
219.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng công nghiệp Song Long 65LThùng công nghiệp Song Long 65L
Thùng công nghiệp Song Long 65L
195.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi)Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi)
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi)
169.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Racket size S 25 x 20 x 11 cmThùng nhựa cao cấp Racket size S 25 x 20 x 11 cm
Thùng nhựa cao cấp Racket size S 25 x 20 x 11 cm
65.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa quai liền Song Long 80L (52 x 54,5 cm)Thùng nhựa quai liền Song Long 80L (52 x 54,5 cm)
Thùng nhựa quai liền Song Long 80L (52 x 54,5 cm)
152.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ)Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ)
Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ)
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam)Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam)
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam)
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ senThùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
81.000đ 108.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô nhựa Uncle Bills BL0382 9L (Nhiều màu)Xô nhựa Uncle Bills BL0382 9L (Nhiều màu)
Xô nhựa Uncle Bills BL0382 9L (Nhiều màu)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô đựng nước Song Long 14L (không có nắp)Xô đựng nước Song Long 14L (không có nắp)
Xô đựng nước Song Long 14L (không có nắp)
47.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô đựng nước Song Long 6LXô đựng nước Song Long 6L
Xô đựng nước Song Long 6L
16.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô nhựa Sawady 20L (Xanh lá cây)Xô nhựa Sawady 20L (Xanh lá cây)
Xô nhựa Sawady 20L (Xanh lá cây)
115.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be)Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be)
Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be)
251.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng quai liền Song Long 2523 35LThùng quai liền Song Long 2523 35L
Thùng quai liền Song Long 2523 35L
96.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp nhựa hai quai Đại Đồng Tiến L01002-3/7.2LHộp nhựa hai quai Đại Đồng Tiến L01002-3/7.2L
Hộp nhựa hai quai Đại Đồng Tiến L01002-3/7.2L
62.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 13L (Hồng)Thùng gạo Sawady 13L (Hồng)
Thùng gạo Sawady 13L (Hồng)
219.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím)Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím)
Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím)
121.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô Đại Đồng Tiến B954 20LXô Đại Đồng Tiến B954 20L
Xô Đại Đồng Tiến B954 20L
95.000đ 96.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)
56.000đ 75.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Best Lock size L 50 x 39 x 31 cmThùng nhựa Best Lock size L 50 x 39 x 31 cm
Thùng nhựa Best Lock size L 50 x 39 x 31 cm
260.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Tím)Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Tím)
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Tím)
101.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô đựng nước có nắp Song Long 10LXô đựng nước có nắp Song Long 10L
Xô đựng nước có nắp Song Long 10L
34.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp)Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp)
Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp)
63.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555
Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555
399.000đ 595.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Song Long 2555 - 1 43,5 x 31 x 25 cm (Trắng, xanh)Thùng nhựa Song Long 2555 - 1 43,5 x 31 x 25 cm (Trắng, xanh)
Thùng nhựa Song Long 2555 - 1 43,5 x 31 x 25 cm (Trắng, xanh)
138.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng)Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng)
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng)
68.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc)Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc)
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc)
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Song Long 2555 - 3 61,5 x 44 x 32,5 cm (Trắng, đỏ)Thùng nhựa Song Long 2555 - 3 61,5 x 44 x 32,5 cm (Trắng, đỏ)
Thùng nhựa Song Long 2555 - 3 61,5 x 44 x 32,5 cm (Trắng, đỏ)
278.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Best Lock size S 38 x 28 x 20 cmThùng nhựa Best Lock size S 38 x 28 x 20 cm
Thùng nhựa Best Lock size S 38 x 28 x 20 cm
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa quai liền Song Long 220L (67 x 80 cm)Thùng nhựa quai liền Song Long 220L (67 x 80 cm)
Thùng nhựa quai liền Song Long 220L (67 x 80 cm)
499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 13L (Hồng)Thùng gạo Sawady 13L (Hồng)
Thùng gạo Sawady 13L (Hồng)
210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 50L (Cam)Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 50L (Cam)
Thùng nhựa đựng đồ Sawady Thái Lan 50L (Cam)
370.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô nước có nắp DKW 4639-1 12LXô nước có nắp DKW 4639-1 12L
Xô nước có nắp DKW 4639-1 12L
88.700đ 90.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo nhỏ Tashing TGNThùng gạo nhỏ Tashing TGN
Thùng gạo nhỏ Tashing TGN
54.000đ 72.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non)Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non)
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non)
169.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời)Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời)
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời)
68.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng rác nắp lật Song Long 9L (Xám nhạt)Thùng rác nắp lật Song Long 9L (Xám nhạt)
Thùng rác nắp lật Song Long 9L (Xám nhạt)
43.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô nhựa có nắp Sawady 11L (Xanh lá cây)Xô nhựa có nắp Sawady 11L (Xanh lá cây)
Xô nhựa có nắp Sawady 11L (Xanh lá cây)
129.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng công nghiệp Song Long 85L (Xanh dương)Thùng công nghiệp Song Long 85L (Xanh dương)
Thùng công nghiệp Song Long 85L (Xanh dương)
318.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng công nghiệp Song Long 75LThùng công nghiệp Song Long 75L
Thùng công nghiệp Song Long 75L
250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
145.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ)Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ)
Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô Đại Đồng Tiến B953 14LXô Đại Đồng Tiến B953 14L
Xô Đại Đồng Tiến B953 14L
75.900đ 85.900đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lá cây)Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lá cây)
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lá cây)
210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô nhựa Sawady 20L (Xanh da trời)Xô nhựa Sawady 20L (Xanh da trời)
Xô nhựa Sawady 20L (Xanh da trời)
115.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lá cây)Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lá cây)
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lá cây)
219.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh lá cây)Thùng gạo Sawady 7L (Xanh lá cây)
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh lá cây)
149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy