text.skipToContent

Thùng nhựa

Tìm thấy 118 sản phẩm
Thùng công nghiệp Song Long 85L (Trắng) Thùng công nghiệp Song Long 85L (Trắng)
Thùng công nghiệp Song Long 85L (Trắng)
259.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng gạo nhỏ Tashing TGN Thùng gạo nhỏ Tashing TGN
Thùng gạo nhỏ Tashing TGN
54.000đ 72.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô đựng nước có nắp Song Long 2232 26,5 x 22 cm Xô đựng nước có nắp Song Long 2232 26,5 x 22 cm
Xô đựng nước có nắp Song Long 2232 26,5 x 22 cm
29.000đ 36.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục) Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục)
118.000đ 158.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục) Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)
56.000đ 75.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng công nghiệp Song Long 65L Thùng công nghiệp Song Long 65L
Thùng công nghiệp Song Long 65L
149.000đ 195.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ) Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ)
Thùng nhựa Song Long 2555 - 2 51,5 x 36 x 28 cm (Trắng, đỏ)
139.000đ 179.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng công nghiệp Song Long 85L Thùng công nghiệp Song Long 85L
Thùng công nghiệp Song Long 85L
318.000đ 333.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
81.000đ 108.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555 Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555
Bộ 3 thùng nhựa mỹ Song Long 2555
399.000đ 595.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô đựng nước Song Long 6L Xô đựng nước Song Long 6L
Xô đựng nước Song Long 6L
15.000đ 16.900đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng quai liền Song Long 2523 35L Thùng quai liền Song Long 2523 35L
Thùng quai liền Song Long 2523 35L
79.000đ 96.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
110.000đ 147.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp) Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp)
Xô đựng nước Song Long 22L (không có nắp)
49.000đ 63.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng công nghiệp Song Long 75L Thùng công nghiệp Song Long 75L
Thùng công nghiệp Song Long 75L
189.000đ 250.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa Song Long 2555 - 1 43,5 x 31 x 25 cm (Trắng, xanh) Thùng nhựa Song Long 2555 - 1 43,5 x 31 x 25 cm (Trắng, xanh)
Thùng nhựa Song Long 2555 - 1 43,5 x 31 x 25 cm (Trắng, xanh)
99.000đ 138.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô đựng nước Song Long 14 DT 26 x 28 cm Xô đựng nước Song Long 14 DT 26 x 28 cm
Xô đựng nước Song Long 14 DT 26 x 28 cm
35.000đ 44.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô đựng nước Song Long 2143 24 x 28,5 cm Xô đựng nước Song Long 2143 24 x 28,5 cm
Xô đựng nước Song Long 2143 24 x 28,5 cm
26.000đ 31.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô đựng nước có nắp Song Long 10L Xô đựng nước có nắp Song Long 10L
Xô đựng nước có nắp Song Long 10L
29.000đ 34.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô đựng nước Song Long XoHN Xô đựng nước Song Long XoHN
Xô đựng nước Song Long XoHN
25.000đ 31.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô đựng nước có nắp Song Long 2231 cỡ nhỡ Xô đựng nước có nắp Song Long 2231 cỡ nhỡ
Xô đựng nước có nắp Song Long 2231 cỡ nhỡ
27.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.214 140L (Trắng) Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.214 140L (Trắng)
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.214 140L (Trắng)
425.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng chữ nhật Duy Tân No.H115 10L (Trong suốt) Thùng chữ nhật Duy Tân No.H115 10L (Trong suốt)
Thùng chữ nhật Duy Tân No.H115 10L (Trong suốt)
60.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.747 90L (Trắng) Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.747 90L (Trắng)
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.747 90L (Trắng)
236.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng chữ nhật Duy Tân No.H117 30L (Trong suốt) Thùng chữ nhật Duy Tân No.H117 30L (Trong suốt)
Thùng chữ nhật Duy Tân No.H117 30L (Trong suốt)
146.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.748 55L (Trắng) Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.748 55L (Trắng)
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.748 55L (Trắng)
182.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.749 15L (Trắng) Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.749 15L (Trắng)
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.749 15L (Trắng)
87.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng chữ nhật Duy Tân No.H116 15L (Trong suốt) Thùng chữ nhật Duy Tân No.H116 15L (Trong suốt)
Thùng chữ nhật Duy Tân No.H116 15L (Trong suốt)
87.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục) Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)
74.000đ 99.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.750 30L (Trắng) Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.750 30L (Trắng)
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.750 30L (Trắng)
115.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.213 120L (Trắng) Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.213 120L (Trắng)
Thùng nhựa có bánh xe Duy Tân No.213 120L (Trắng)
382.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2L Thùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2L
Thùng nhựa gạo có bánh xe Lustroware B-1913PN 13.2L
302.000đ 325.600đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be) Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be)
Thùng rác nắp xoay Lustroware Iwasaki L-2001MW 11.5L (Be)
251.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng chứa đa năng Uni-Ware K300 (15L) Thùng chứa đa năng Uni-Ware K300 (15L)
Thùng chứa đa năng Uni-Ware K300 (15L)
127.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng chứa đa năng Uni-Ware K400 (35L) Thùng chứa đa năng Uni-Ware K400 (35L)
Thùng chứa đa năng Uni-Ware K400 (35L)
190.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô nước có nắp DKW 4639-1 12L Xô nước có nắp DKW 4639-1 12L
Xô nước có nắp DKW 4639-1 12L
88.700đ 90.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi) Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi)
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Ghi)
139.000đ 169.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ) Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ)
Thùng nhựa mini 19 x 22cm (Đỏ)
29.900đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non) Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non)
Thùng nhựa Richell Torne 9,5L (Xanh lá non)
139.000đ 169.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô nhựa Sawady 16L (Trắng) Xô nhựa Sawady 16L (Trắng)
Xô nhựa Sawady 16L (Trắng)
103.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc) Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc)
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Xanh ngọc)
79.000đ 99.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím) Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím)
Hộp nắp trên loại vừa 39 x 24 x 14 cm (Tím)
121.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam) Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam)
Thùng nhựa Richell Melty 4,6L (Cam)
79.000đ 99.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa cao cấp Racket size L - 29 x 35 x 22 cm (Be) Thùng nhựa cao cấp Racket size L - 29 x 35 x 22 cm (Be)
Thùng nhựa cao cấp Racket size L - 29 x 35 x 22 cm (Be)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá) Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá)
Hộp nắp trên loại nhỏ 27,5 x 17 x 14 cm (Xanh lá)
121.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng) Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
126.100đ 145.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng rác nắp lật Sawady 9L 19 x 19 x 38 cm (Xanh lá cây) Thùng rác nắp lật Sawady 9L 19 x 19 x 38 cm (Xanh lá cây)
Thùng rác nắp lật Sawady 9L 19 x 19 x 38 cm (Xanh lá cây)
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa Best Lock size S (Cam) Thùng nhựa Best Lock size S (Cam)
Thùng nhựa Best Lock size S (Cam)
155.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng rác nắp lật Sawady 9L 19 x 19 x 38 cm (Hồng) Thùng rác nắp lật Sawady 9L 19 x 19 x 38 cm (Hồng)
Thùng rác nắp lật Sawady 9L 19 x 19 x 38 cm (Hồng)
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời) Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời)
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Xanh da trời)
68.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng gạo Sawady 13L (Trắng) Thùng gạo Sawady 13L (Trắng)
Thùng gạo Sawady 13L (Trắng)
219.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời) Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)
Thùng gạo Sawady 7L (Xanh da trời)
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng) Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng)
Thùng nhựa cao cấp Racket S (Hồng)
68.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng) Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
Thùng gạo Sawady 7L (Hồng)
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô nhựa Sawady 20L (Hồng) Xô nhựa Sawady 20L (Hồng)
Xô nhựa Sawady 20L (Hồng)
115.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam) Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
182.600đ 210.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam) Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
Thùng gạo Sawady 13L (Xanh lam)
219.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô Đại Đồng Tiến B953 14L Xô Đại Đồng Tiến B953 14L
Xô Đại Đồng Tiến B953 14L
75.900đ 85.900đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thùng rác nhựa nắp bập bênh bằng 0160 (Hồng tím) Thùng rác nhựa nắp bập bênh bằng 0160 (Hồng tím)
Thùng rác nhựa nắp bập bênh bằng 0160 (Hồng tím)
136.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xô nhựa Sawady 16L (Hồng) Xô nhựa Sawady 16L (Hồng)
Xô nhựa Sawady 16L (Hồng)
103.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy