text.skipToContent

Thức uống

Tìm thấy 1.150 sản phẩm
Cà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336g Cà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336g
Cà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336g
52.900đ 56.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800g Cà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800g
Cà phê hòa tan 3in1 G7 gói 800g
117.700đ 129.500đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Heineken lon 330ml Bia Heineken lon 330ml
Bia Heineken lon 330ml
16.100đ 18.500đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng thiên nhiên Aquafina chai 500ml Nước khoáng thiên nhiên Aquafina chai 500ml
Nước khoáng thiên nhiên Aquafina chai 500ml
3.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml
Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml
6.500đ 8.200đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml
Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml
12.800đ 12.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà phê hạt rang xay Premium Blend King Coffe lon 450g Cà phê hạt rang xay Premium Blend King Coffe lon 450g
Cà phê hạt rang xay Premium Blend King Coffe lon 450g
197.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350ml Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350ml
Trà chanh dây và hạt chia Fuzetea chai 350ml
5.100đ 6.600đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 350ml Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 350ml
Trà đào và hạt chia Fuzetea chai 350ml
5.100đ 6.600đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà phê đen Birdy lon 170ml Cà phê đen Birdy lon 170ml
Cà phê đen Birdy lon 170ml
9.100đ 9.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng thiên nhiên LaVie chai 1.5L Nước khoáng thiên nhiên LaVie chai 1.5L
Nước khoáng thiên nhiên LaVie chai 1.5L
7.800đ 9.100đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
Trà xanh Matcha Tea+ (Plus) chai 350ml
4.700đ 6.300đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà phê đen uống liền Café Việt Nescafé lon 170ml Cà phê đen uống liền Café Việt Nescafé lon 170ml
Cà phê đen uống liền Café Việt Nescafé lon 170ml
11.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà Tân Cương quý tộc Trà Đại Gia hộp tết 100g Trà Tân Cương quý tộc Trà Đại Gia hộp tết 100g
Trà Tân Cương quý tộc Trà Đại Gia hộp tết 100g
150.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây nhiệt đới Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước trái cây nhiệt đới Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước trái cây nhiệt đới Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
56.400đ 61.600đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước Nectar cam 50% Glocken Gold hộp 1L Nước Nectar cam 50% Glocken Gold hộp 1L
Nước Nectar cam 50% Glocken Gold hộp 1L
46.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước Nectar anh đào 50% Glocken Gold hộp 1L Nước Nectar anh đào 50% Glocken Gold hộp 1L
Nước Nectar anh đào 50% Glocken Gold hộp 1L
51.800đ 56.600đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước Nectar đào 50% Glocken Gold hộp 1L Nước Nectar đào 50% Glocken Gold hộp 1L
Nước Nectar đào 50% Glocken Gold hộp 1L
44.600đ 50.900đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước táo Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước táo Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước táo Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
44.000đ 48.100đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước trái cây Nectar vitamin tổng hợp 50% Glocken Gold hộp 1L Nước trái cây Nectar vitamin tổng hợp 50% Glocken Gold hộp 1L
Nước trái cây Nectar vitamin tổng hợp 50% Glocken Gold hộp 1L
47.100đ 51.400đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước Nectar lý chua đen 25% Glocken Gold hộp 1L Nước Nectar lý chua đen 25% Glocken Gold hộp 1L
Nước Nectar lý chua đen 25% Glocken Gold hộp 1L
24.800đ 48.700đ
-49%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước bưởi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước bưởi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước bưởi Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
55.400đ 60.600đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam Premium 100% Glocken Gold hộp 1L Nước cam Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
Nước cam Premium 100% Glocken Gold hộp 1L
56.800đ 62.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trà xanh Matcha Atani Superior gói 100g Trà xanh Matcha Atani Superior gói 100g
Trà xanh Matcha Atani Superior gói 100g
231.000đ 330.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà phê hòa tan cao cấp 3 in 1 Wake up 20 gói x 17g Cà phê hòa tan cao cấp 3 in 1 Wake up 20 gói x 17g
Cà phê hòa tan cao cấp 3 in 1 Wake up 20 gói x 17g
42.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà phê thượng hạng Wake up hộp 10 gói x 24g Cà phê thượng hạng Wake up hộp 10 gói x 24g
Cà phê thượng hạng Wake up hộp 10 gói x 24g
34.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà phê hòa tan cao cấp 3 in 1 Wake up hộp 20 gói x 17g Cà phê hòa tan cao cấp 3 in 1 Wake up hộp 20 gói x 17g
Cà phê hòa tan cao cấp 3 in 1 Wake up hộp 20 gói x 17g
44.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml
Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml
316.800đ 323.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả việt quất nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả việt quất nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả việt quất nghiền nhuyễn Mixer 1L
455.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả xoài nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả xoài nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả xoài nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nươc ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Blackberry Mixer 1L Nươc ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Blackberry Mixer 1L
Nươc ép quả mâm xôi nghiền nhuyễn Blackberry Mixer 1L
455.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 1l Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 1l
Nước khoáng thiên nhiên Evian chai 1l
47.600đ 49.100đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng San Pellegrino 750ml Nước khoáng San Pellegrino 750ml
Nước khoáng San Pellegrino 750ml
55.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng San Pellegrino PET 1L Nước khoáng San Pellegrino PET 1L
Nước khoáng San Pellegrino PET 1L
58.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng San Pellegrino PET 500ml Nước khoáng San Pellegrino PET 500ml
Nước khoáng San Pellegrino PET 500ml
40.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng San Pellegrino 500ml Nước khoáng San Pellegrino 500ml
Nước khoáng San Pellegrino 500ml
41.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng Acqua Panna PET 500ml Nước khoáng Acqua Panna PET 500ml
Nước khoáng Acqua Panna PET 500ml
40.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vị hạt phỉ Premium Bar 1L Siro vị hạt phỉ Premium Bar 1L
Siro vị hạt phỉ Premium Bar 1L
303.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép trái cây rừng nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép trái cây rừng nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép trái cây rừng nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vị sôcôla Premium Bar 1L Siro vị sôcôla Premium Bar 1L
Siro vị sôcôla Premium Bar 1L
303.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vị bạc hà Premium 1L Siro vị bạc hà Premium 1L
Siro vị bạc hà Premium 1L
256.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả chanh nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả chanh nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả chanh nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam San Pellegrino Aranciata 330ml Nước cam San Pellegrino Aranciata 330ml
Nước cam San Pellegrino Aranciata 330ml
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vị dưa leo Premium Bar 0,75L Siro vị dưa leo Premium Bar 0,75L
Siro vị dưa leo Premium Bar 0,75L
266.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước chanh San Pellegrino Limonata 200ml Nước chanh San Pellegrino Limonata 200ml
Nước chanh San Pellegrino Limonata 200ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 200ml Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 200ml
Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 200ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 330ml Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 330ml
Nước cam hồng San Pellegrino Aranciata Rossa 330ml
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vị trà xanh Premium Bar 0,75L Siro vị trà xanh Premium Bar 0,75L
Siro vị trà xanh Premium Bar 0,75L
266.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng San Pellegrino 250ml Nước khoáng San Pellegrino 250ml
Nước khoáng San Pellegrino 250ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vị hoa cơm cháy Premium Bar 0,75L Siro vị hoa cơm cháy Premium Bar 0,75L
Siro vị hoa cơm cháy Premium Bar 0,75L
266.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cam San Pellegrino Aranciata Dolce 200ml Nước cam San Pellegrino Aranciata Dolce 200ml
Nước cam San Pellegrino Aranciata Dolce 200ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro dâu tây Siro dâu tây
Siro dâu tây
220.000đ 227.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vani Premium Bar 1L Siro vani Premium Bar 1L
Siro vani Premium Bar 1L
303.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vị caramen Premium Bar 1L Siro vị caramen Premium Bar 1L
Siro vị caramen Premium Bar 1L
303.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước xá xị San Pellegrino Chinotto 200ml Nước xá xị San Pellegrino Chinotto 200ml
Nước xá xị San Pellegrino Chinotto 200ml
29.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Siro vị lựu Pomegranate Syrup 750ml Siro vị lựu Pomegranate Syrup 750ml
Siro vị lựu Pomegranate Syrup 750ml
303.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng San Pellegrino 1L Nước khoáng San Pellegrino 1L
Nước khoáng San Pellegrino 1L
59.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng Acqua Panna 500ml Nước khoáng Acqua Panna 500ml
Nước khoáng Acqua Panna 500ml
41.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ép quả Maracuja nghiền nhuyễn Mixer 1L Nước ép quả Maracuja nghiền nhuyễn Mixer 1L
Nước ép quả Maracuja nghiền nhuyễn Mixer 1L
435.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước khoáng Acqua Panna 750ml Nước khoáng Acqua Panna 750ml
Nước khoáng Acqua Panna 750ml
55.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy