text.skipToContent

Thức uống bổ dưỡng

Tìm thấy 90 sản phẩm
Thức uống lúa mạch Milo Active-Go Néstle hộp 285g Thức uống lúa mạch Milo Active-Go Néstle hộp 285g
Thức uống lúa mạch Milo Active-Go Néstle hộp 285g
40.900đ 47.100đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống lúa mạch Milo Nestlé 3 trong 1 gói 220g Thức uống lúa mạch Milo Nestlé 3 trong 1 gói 220g
Thức uống lúa mạch Milo Nestlé 3 trong 1 gói 220g
30.900đ 40.500đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống từ mầm lúa mạch Milo Nestlé hộp 400g Thức uống từ mầm lúa mạch Milo Nestlé hộp 400g
Thức uống từ mầm lúa mạch Milo Nestlé hộp 400g
59.900đ 68.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml
Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml
12.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tổ yến thiên nhiên chưng sẵn hương gừng đường phèn Yến Việt lọ 65ml Tổ yến thiên nhiên chưng sẵn hương gừng đường phèn Yến Việt lọ 65ml
Tổ yến thiên nhiên chưng sẵn hương gừng đường phèn Yến Việt lọ 65ml
37.900đ 44.300đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống lúa mạch Milo 3 trong 1 Poly12 Nestlé 440g - Tặng bình nước thể thao Thức uống lúa mạch Milo 3 trong 1 Poly12 Nestlé 440g - Tặng bình nước thể thao
Thức uống lúa mạch Milo 3 trong 1 Poly12 Nestlé 440g - Tặng bình nước thể thao
70.000đ 71.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt lọ 65ml Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt lọ 65ml
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt lọ 65ml
37.900đ 44.300đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống tăng lực Redbull lon 250ml Nước uống tăng lực Redbull lon 250ml
Nước uống tăng lực Redbull lon 250ml
8.500đ 8.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm hộp 6 lon x 240ml Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm hộp 6 lon x 240ml
Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm hộp 6 lon x 240ml
46.900đ 52.900đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 70ml Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 70ml
Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 70ml
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine lọ 400g Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine lọ 400g
Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine lọ 400g
63.000đ 69.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước gạo Achimhesal chai 180ml Nước gạo Achimhesal chai 180ml
Nước gạo Achimhesal chai 180ml
16.000đ 18.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 6 lọ x 70ml Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 6 lọ x 70ml
Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 6 lọ x 70ml
240.100đ 254.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 70g Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 70g
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 70g
111.200đ 115.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến sào Khánh Hòa Sanest hộp 6 chai x 190ml Yến sào Khánh Hòa Sanest hộp 6 chai x 190ml
Yến sào Khánh Hòa Sanest hộp 6 chai x 190ml
44.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cốt gà Brand's hộp 70ml Nước cốt gà Brand's hộp 70ml
Nước cốt gà Brand's hộp 70ml
38.700đ 43.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 10 lon x 190ml Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 10 lon x 190ml
Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 10 lon x 190ml
92.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cacao Passion Cocoa Indochine hộp 150g Cacao Passion Cocoa Indochine hộp 150g
Cacao Passion Cocoa Indochine hộp 150g
28.900đ 35.500đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cacao Passion hộp 450g Cacao Passion hộp 450g
Cacao Passion hộp 450g
75.900đ 94.500đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cacao Passion Cocoa Indochine gói 480g Cacao Passion Cocoa Indochine gói 480g
Cacao Passion Cocoa Indochine gói 480g
79.000đ 79.600đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống tăng lực Redbull thùng 24 lon x 250ml Nước uống tăng lực Redbull thùng 24 lon x 250ml
Nước uống tăng lực Redbull thùng 24 lon x 250ml
204.000đ 213.600đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào cao cấp Sanest hộp 70ml Nước yến sào cao cấp Sanest hộp 70ml
Nước yến sào cao cấp Sanest hộp 70ml
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến thiên nhiên không đường Brand's hộp 6 lọ x 42g Nước yến thiên nhiên không đường Brand's hộp 6 lọ x 42g
Nước yến thiên nhiên không đường Brand's hộp 6 lọ x 42g
466.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước gạo rang Woongjin chai 1,5L Nước gạo rang Woongjin chai 1,5L
Nước gạo rang Woongjin chai 1,5L
67.000đ 69.700đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào không đường Khánh Hòa Sanet hộp 6 lon x 190ml Nước yến sào không đường Khánh Hòa Sanet hộp 6 lon x 190ml
Nước yến sào không đường Khánh Hòa Sanet hộp 6 lon x 190ml
58.400đ 62.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến hương yến tự nhiên Yến Việt lon 190ml Nước yến hương yến tự nhiên Yến Việt lon 190ml
Nước yến hương yến tự nhiên Yến Việt lon 190ml
10.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào nhân sâm Sanest hộp 70ml Nước yến sào nhân sâm Sanest hộp 70ml
Nước yến sào nhân sâm Sanest hộp 70ml
48.100đ 51.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Yến sào chưng đường phèn A1 hộp 6 hũ x 70ml Yến sào chưng đường phèn A1 hộp 6 hũ x 70ml
Yến sào chưng đường phèn A1 hộp 6 hũ x 70ml
271.900đ 276.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cacao không đường nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g Cacao không đường nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g
Cacao không đường nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g
76.200đ 82.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cốt gà với nhân sâm Brand's hộp 42ml Nước cốt gà với nhân sâm Brand's hộp 42ml
Nước cốt gà với nhân sâm Brand's hộp 42ml
29.300đ 34.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g
72.300đ 76.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột đậu đen có đường Vạn Hương gói 200g Bột đậu đen có đường Vạn Hương gói 200g
Bột đậu đen có đường Vạn Hương gói 200g
20.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sô cô la hòa tan MacChocolate gói 400g Sô cô la hòa tan MacChocolate gói 400g
Sô cô la hòa tan MacChocolate gói 400g
80.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cacao Vietnamcacao hộp 160g Cacao Vietnamcacao hộp 160g
Cacao Vietnamcacao hộp 160g
38.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cốt gà Brand's hộp 42ml Nước cốt gà Brand's hộp 42ml
Nước cốt gà Brand's hộp 42ml
25.500đ 27.700đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước I-on kiềm Alkaline chai 450ml Nước I-on kiềm Alkaline chai 450ml
Nước I-on kiềm Alkaline chai 450ml
4.800đ 4.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 65ml Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 65ml
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 65ml
37.900đ 44.300đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cacao nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g Cacao nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g
Cacao nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g
76.200đ 82.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml
Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml
6.800đ 8.200đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước tăng lực Monster lon 473ml Nước tăng lực Monster lon 473ml
Nước tăng lực Monster lon 473ml
43.900đ 48.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cacao 72% nguyên chất Cocoa Indochine gói 300g Cacao 72% nguyên chất Cocoa Indochine gói 300g
Cacao 72% nguyên chất Cocoa Indochine gói 300g
109.900đ 136.500đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống dinh dưỡng từ sữa Gotz hương cam lốc 4 hộp x 110ml Thức uống dinh dưỡng từ sữa Gotz hương cam lốc 4 hộp x 110ml
Thức uống dinh dưỡng từ sữa Gotz hương cam lốc 4 hộp x 110ml
23.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước tăng lực hương dâu Samurai chai 390ml Nước tăng lực hương dâu Samurai chai 390ml
Nước tăng lực hương dâu Samurai chai 390ml
6.800đ 8.200đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml
199.900đ 251.000đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g
71.900đ 76.200đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước uống dinh dưỡng bổ sung năng lượng Choco Boom LiF chai 240ml Nước uống dinh dưỡng bổ sung năng lượng Choco Boom LiF chai 240ml
Nước uống dinh dưỡng bổ sung năng lượng Choco Boom LiF chai 240ml
8.900đ 9.800đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào Collagen Sanest hộp 6 lọ x 70ml Nước yến sào Collagen Sanest hộp 6 lọ x 70ml
Nước yến sào Collagen Sanest hộp 6 lọ x 70ml
240.100đ 254.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống bổ sung dinh dưỡng Fristi vị cam lốc 6 chai x 80ml Thức uống bổ sung dinh dưỡng Fristi vị cam lốc 6 chai x 80ml
Thức uống bổ sung dinh dưỡng Fristi vị cam lốc 6 chai x 80ml
21.500đ 23.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước cốt gà với đông trùng hạ thảo Brand's hộp 42ml Nước cốt gà với đông trùng hạ thảo Brand's hộp 42ml
Nước cốt gà với đông trùng hạ thảo Brand's hộp 42ml
29.000đ 29.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến ngân nhĩ Tribeco lon 240ml Nước yến ngân nhĩ Tribeco lon 240ml
Nước yến ngân nhĩ Tribeco lon 240ml
6.600đ 7.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào chưng đường phèn có sâm A1 hộp 6 chai x 70ml Nước yến sào chưng đường phèn có sâm A1 hộp 6 chai x 70ml
Nước yến sào chưng đường phèn có sâm A1 hộp 6 chai x 70ml
294.400đ 299.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống lúa mạch 3 trong 1 Milo Nestlé túi 440g Thức uống lúa mạch 3 trong 1 Milo Nestlé túi 440g
Thức uống lúa mạch 3 trong 1 Milo Nestlé túi 440g
61.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào Khánh Hòa Sanest lon 190ml Nước yến sào Khánh Hòa Sanest lon 190ml
Nước yến sào Khánh Hòa Sanest lon 190ml
9.600đ 11.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml
232.500đ 258.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cacao nguyên chất Cocoa Indochine hộp 170g Cacao nguyên chất Cocoa Indochine hộp 170g
Cacao nguyên chất Cocoa Indochine hộp 170g
65.900đ 84.500đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Good cacao Hùng Phát hộp 500g Good cacao Hùng Phát hộp 500g
Good cacao Hùng Phát hộp 500g
66.900đ 77.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thức uống lúa mạch Milo Nestlé túi 30 gói x 15g Thức uống lúa mạch Milo Nestlé túi 30 gói x 15g
Thức uống lúa mạch Milo Nestlé túi 30 gói x 15g
65.300đ 68.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 8 lọ x 70ml Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 8 lọ x 70ml
Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 8 lọ x 70ml
320.000đ 339.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước yến sào collagen Sanest lọ 70ml Nước yến sào collagen Sanest lọ 70ml
Nước yến sào collagen Sanest lọ 70ml
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bột sắn dây CLC Việt San gói 200g Bột sắn dây CLC Việt San gói 200g
Bột sắn dây CLC Việt San gói 200g
15.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy