text.skipToContent

Thức uống bổ dưỡng

Tìm thấy 85 sản phẩm
Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml
Nước uống tăng lực Samurai chai 390ml
6.500đ 8.200đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml
Thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo Nestlé lon 240ml
12.800đ 12.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước gạo rang Woongjin chai 1,5L Nước gạo rang Woongjin chai 1,5L
Nước gạo rang Woongjin chai 1,5L
67.000đ 69.700đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tổ yến thiên nhiên chưng sẵn hương gừng đường phèn Yến Việt lọ 65ml Tổ yến thiên nhiên chưng sẵn hương gừng đường phèn Yến Việt lọ 65ml
Tổ yến thiên nhiên chưng sẵn hương gừng đường phèn Yến Việt lọ 65ml
43.900đ 44.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống lúa mạch Milo 3 trong 1 Poly12 Nestlé 440g - Tặng bình nước thể thao Thức uống lúa mạch Milo 3 trong 1 Poly12 Nestlé 440g - Tặng bình nước thể thao
Thức uống lúa mạch Milo 3 trong 1 Poly12 Nestlé 440g - Tặng bình nước thể thao
70.000đ 71.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt lọ 65ml Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt lọ 65ml
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn vị hạt sen Yến Việt lọ 65ml
43.900đ 44.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào không đường Khánh Hòa Sanet hộp 6 lon x 190ml Nước yến sào không đường Khánh Hòa Sanet hộp 6 lon x 190ml
Nước yến sào không đường Khánh Hòa Sanet hộp 6 lon x 190ml
58.400đ 62.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm hộp 6 lon x 240ml Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm hộp 6 lon x 240ml
Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm hộp 6 lon x 240ml
52.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine lọ 400g Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine lọ 400g
Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine lọ 400g
63.000đ 69.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cacao Passion hộp 450g Cacao Passion hộp 450g
Cacao Passion hộp 450g
88.500đ 94.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống tăng lực Redbull lon 250ml Nước uống tăng lực Redbull lon 250ml
Nước uống tăng lực Redbull lon 250ml
8.500đ 8.700đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước gạo Achimhesal chai 180ml Nước gạo Achimhesal chai 180ml
Nước gạo Achimhesal chai 180ml
16.000đ 18.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 70g Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 70g
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 70g
111.200đ 115.500đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Yến sào Khánh Hòa Sanest hộp 6 chai x 190ml Yến sào Khánh Hòa Sanest hộp 6 chai x 190ml
Yến sào Khánh Hòa Sanest hộp 6 chai x 190ml
44.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 6 lọ x 70ml Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 6 lọ x 70ml
Nước yến sào Khánh Hòa Sanet hộp 6 lọ x 70ml
240.100đ 254.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cacao Passion Cocoa Indochine hộp 150g Cacao Passion Cocoa Indochine hộp 150g
Cacao Passion Cocoa Indochine hộp 150g
35.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến thiên nhiên không đường Brand's hộp 6 lọ x 42g Nước yến thiên nhiên không đường Brand's hộp 6 lọ x 42g
Nước yến thiên nhiên không đường Brand's hộp 6 lọ x 42g
466.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 70ml Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 70ml
Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 70ml
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cốt gà Brand's hộp 70ml Nước cốt gà Brand's hộp 70ml
Nước cốt gà Brand's hộp 70ml
38.700đ 43.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Yến sào chưng đường phèn A1 hộp 6 hũ x 70ml Yến sào chưng đường phèn A1 hộp 6 hũ x 70ml
Yến sào chưng đường phèn A1 hộp 6 hũ x 70ml
271.900đ 276.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cacao không đường nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g Cacao không đường nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g
Cacao không đường nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g
76.200đ 82.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực hương dâu Samurai chai 390ml Nước tăng lực hương dâu Samurai chai 390ml
Nước tăng lực hương dâu Samurai chai 390ml
7.200đ 8.200đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực Monster lon 473ml Nước tăng lực Monster lon 473ml
Nước tăng lực Monster lon 473ml
43.900đ 48.500đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cốt gà với nhân sâm Brand's hộp 42ml Nước cốt gà với nhân sâm Brand's hộp 42ml
Nước cốt gà với nhân sâm Brand's hộp 42ml
29.300đ 34.000đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cacao 72% nguyên chất Cocoa Indochine gói 300g Cacao 72% nguyên chất Cocoa Indochine gói 300g
Cacao 72% nguyên chất Cocoa Indochine gói 300g
135.700đ 136.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 5 lọ x 65ml
232.500đ 251.000đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống lúa mạch Milo Active-Go Néstle hộp 285g Thức uống lúa mạch Milo Active-Go Néstle hộp 285g
Thức uống lúa mạch Milo Active-Go Néstle hộp 285g
45.500đ 47.100đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cốt gà Brand's hộp 42ml Nước cốt gà Brand's hộp 42ml
Nước cốt gà Brand's hộp 42ml
25.500đ 27.700đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cacao nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g Cacao nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g
Cacao nguyên chất Vietnamcacao hộp 150g
76.200đ 82.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 65ml Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 65ml
Tổ yến nguyên chất chưng sẵn không đường Yến Việt hộp 65ml
44.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cacao Vietnamcacao hộp 160g Cacao Vietnamcacao hộp 160g
Cacao Vietnamcacao hộp 160g
38.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống từ mầm lúa mạch Milo Nestlé hộp 400g Thức uống từ mầm lúa mạch Milo Nestlé hộp 400g
Thức uống từ mầm lúa mạch Milo Nestlé hộp 400g
60.900đ 68.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến hương yến tự nhiên Yến Việt lon 190ml Nước yến hương yến tự nhiên Yến Việt lon 190ml
Nước yến hương yến tự nhiên Yến Việt lon 190ml
10.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g
Nước yến thiên nhiên Brand's hộp 42g
72.300đ 76.200đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào nhân sâm Sanest hộp 70ml Nước yến sào nhân sâm Sanest hộp 70ml
Nước yến sào nhân sâm Sanest hộp 70ml
48.100đ 51.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cacao Passion Cocoa Indochine gói 480g Cacao Passion Cocoa Indochine gói 480g
Cacao Passion Cocoa Indochine gói 480g
79.000đ 79.600đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống tăng lực Redbull thùng 24 lon x 250ml Nước uống tăng lực Redbull thùng 24 lon x 250ml
Nước uống tăng lực Redbull thùng 24 lon x 250ml
204.000đ 213.600đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào Collagen Sanest hộp 6 lọ x 70ml Nước yến sào Collagen Sanest hộp 6 lọ x 70ml
Nước yến sào Collagen Sanest hộp 6 lọ x 70ml
240.100đ 254.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 8 lọ x 70ml Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 8 lọ x 70ml
Nước yến sào cao cấp Khánh Hòa Sanet hộp 8 lọ x 70ml
320.000đ 339.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước cốt gà với đông trùng hạ thảo Brand's hộp 42ml Nước cốt gà với đông trùng hạ thảo Brand's hộp 42ml
Nước cốt gà với đông trùng hạ thảo Brand's hộp 42ml
29.000đ 29.300đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống bổ sung dinh dưỡng Fristi vị cam lốc 6 chai x 80ml Thức uống bổ sung dinh dưỡng Fristi vị cam lốc 6 chai x 80ml
Thức uống bổ sung dinh dưỡng Fristi vị cam lốc 6 chai x 80ml
23.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột sắn dây CLC Việt San gói 200g Bột sắn dây CLC Việt San gói 200g
Bột sắn dây CLC Việt San gói 200g
15.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào chưng đường phèn có sâm A1 hộp 6 chai x 70ml Nước yến sào chưng đường phèn có sâm A1 hộp 6 chai x 70ml
Nước yến sào chưng đường phèn có sâm A1 hộp 6 chai x 70ml
294.400đ 299.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào Khánh Hòa Sanest lon 190ml Nước yến sào Khánh Hòa Sanest lon 190ml
Nước yến sào Khánh Hòa Sanest lon 190ml
9.600đ 11.000đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống dinh dưỡng bổ sung năng lượng Choco Boom LiF chai 240ml Nước uống dinh dưỡng bổ sung năng lượng Choco Boom LiF chai 240ml
Nước uống dinh dưỡng bổ sung năng lượng Choco Boom LiF chai 240ml
8.900đ 9.800đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến ngân nhĩ Tribeco lon 240ml Nước yến ngân nhĩ Tribeco lon 240ml
Nước yến ngân nhĩ Tribeco lon 240ml
6.600đ 7.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Good cacao Hùng Phát hộp 500g Good cacao Hùng Phát hộp 500g
Good cacao Hùng Phát hộp 500g
76.600đ 77.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến sào collagen Sanest lọ 70ml Nước yến sào collagen Sanest lọ 70ml
Nước yến sào collagen Sanest lọ 70ml
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm lon 240ml Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm lon 240ml
Nước yến ngân nhĩ Wonderfarm lon 240ml
6.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực Number 1 hương chanh chai 330ml Nước tăng lực Number 1 hương chanh chai 330ml
Nước tăng lực Number 1 hương chanh chai 330ml
8.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước gạo Morning Rice chai 500ml Nước gạo Morning Rice chai 500ml
Nước gạo Morning Rice chai 500ml
32.800đ 35.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước uống thể thao Aquarius chai 390ml Nước uống thể thao Aquarius chai 390ml
Nước uống thể thao Aquarius chai 390ml
7.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bột cacao hòa tan nguyên chất Rich Cocoa Indochine hộp 170g Bột cacao hòa tan nguyên chất Rich Cocoa Indochine hộp 170g
Bột cacao hòa tan nguyên chất Rich Cocoa Indochine hộp 170g
80.200đ 83.500đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống lúa mạch Milo Nestlé 3 trong 1 gói 220g Thức uống lúa mạch Milo Nestlé 3 trong 1 gói 220g
Thức uống lúa mạch Milo Nestlé 3 trong 1 gói 220g
30.900đ 40.500đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine hộp 285g Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine hộp 285g
Thức uống dinh dưỡng từ lúa mạch Ovaltine hộp 285g
43.500đ 46.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ lon 330ml Nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ lon 330ml
Nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ lon 330ml
8.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thức uống dinh dưỡng DeeDo hương cam lốc 6 chai x 150ml Thức uống dinh dưỡng DeeDo hương cam lốc 6 chai x 150ml
Thức uống dinh dưỡng DeeDo hương cam lốc 6 chai x 150ml
40.100đ 41.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực nhân sâm Sting chai 330ml Nước tăng lực nhân sâm Sting chai 330ml
Nước tăng lực nhân sâm Sting chai 330ml
7.400đ 7.600đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước tăng lực Sumo Vikoda chai 200ml Nước tăng lực Sumo Vikoda chai 200ml
Nước tăng lực Sumo Vikoda chai 200ml
4.900đ 5.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước sương sáo Yeo's lon 300ml Nước sương sáo Yeo's lon 300ml
Nước sương sáo Yeo's lon 300ml
8.400đ 9.500đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy