text.skipToContent

Thực phẩm khô dạng sợi

Tìm thấy 479 sản phẩm
Mì Ý Pavoni gói 400g Mì Ý Pavoni gói 400g
Mì Ý Pavoni gói 400g
27.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì gói Ngon Ngon Vifon vị tôm chua cay gói 70g Mì gói Ngon Ngon Vifon vị tôm chua cay gói 70g
Mì gói Ngon Ngon Vifon vị tôm chua cay gói 70g
3.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì gói Ngon Ngon Vifon vị vịt tiềm gói 70g Mì gói Ngon Ngon Vifon vị vịt tiềm gói 70g
Mì gói Ngon Ngon Vifon vị vịt tiềm gói 70g
3.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì gói Ngon Ngon Vifon vị thịt xào gói 70g Mì gói Ngon Ngon Vifon vị thịt xào gói 70g
Mì gói Ngon Ngon Vifon vị thịt xào gói 70g
3.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Ý Ottogi gói 500g Mì Ý Ottogi gói 500g
Mì Ý Ottogi gói 500g
30.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Kool trộn trứng muối Cung Đình hộp 90g Mì Kool trộn trứng muối Cung Đình hộp 90g
Mì Kool trộn trứng muối Cung Đình hộp 90g
14.400đ 16.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì khoai tây Omachi vị sườn hầm ngũ quả ly 68g Mì khoai tây Omachi vị sườn hầm ngũ quả ly 68g
Mì khoai tây Omachi vị sườn hầm ngũ quả ly 68g
10.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì khoai tây 5 sao Omachi vị tôm chua cay ly 67g Mì khoai tây 5 sao Omachi vị tôm chua cay ly 67g
Mì khoai tây 5 sao Omachi vị tôm chua cay ly 67g
10.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì khoai tây Omachi vị xốt bò hầm ly 68g Mì khoai tây Omachi vị xốt bò hầm ly 68g
Mì khoai tây Omachi vị xốt bò hầm ly 68g
10.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì spaghetti Ottogi tô 120g Mì spaghetti Ottogi tô 120g
Mì spaghetti Ottogi tô 120g
25.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì gói Ngon Ngon lẩu Thái tôm Vifon gói 70g Mì gói Ngon Ngon lẩu Thái tôm Vifon gói 70g
Mì gói Ngon Ngon lẩu Thái tôm Vifon gói 70g
3.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì khoai tây Sagami Omachi bò hầm rau thơm ngũ vị gói 65g Mì khoai tây Sagami Omachi bò hầm rau thơm ngũ vị gói 65g
Mì khoai tây Sagami Omachi bò hầm rau thơm ngũ vị gói 65g
3.100đ 3.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì khô gà cay Hàn Quốc Samyang ly 70g Mì khô gà cay Hàn Quốc Samyang ly 70g
Mì khô gà cay Hàn Quốc Samyang ly 70g
25.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Shin Nongshim ly 75g Mì Shin Nongshim ly 75g
Mì Shin Nongshim ly 75g
25.800đ 26.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì hương vị lẩu Thái tôm Modern Vina Acecook ly 65g Mì hương vị lẩu Thái tôm Modern Vina Acecook ly 65g
Mì hương vị lẩu Thái tôm Modern Vina Acecook ly 65g
5.500đ 6.100đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Hảo Hảo vị gà hầm hạt sen Acecook ly 67g Mì Hảo Hảo vị gà hầm hạt sen Acecook ly 67g
Mì Hảo Hảo vị gà hầm hạt sen Acecook ly 67g
8.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì hương vị lẩu tôm chua cay Enjoy Vina Acecook ly 77g Mì hương vị lẩu tôm chua cay Enjoy Vina Acecook ly 77g
Mì hương vị lẩu tôm chua cay Enjoy Vina Acecook ly 77g
15.100đ 15.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì hương vị bò hầm rau thơm Modern Vina Acecook Ly 65g Mì hương vị bò hầm rau thơm Modern Vina Acecook Ly 65g
Mì hương vị bò hầm rau thơm Modern Vina Acecook Ly 65g
5.500đ 6.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì hương vị thịt xào Modern Vina Acecook ly 65g Mì hương vị thịt xào Modern Vina Acecook ly 65g
Mì hương vị thịt xào Modern Vina Acecook ly 65g
5.500đ 6.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì hương vị xương hầm và tôm thịt Enjoy Vina Acecook ly 74g Mì hương vị xương hầm và tôm thịt Enjoy Vina Acecook ly 74g
Mì hương vị xương hầm và tôm thịt Enjoy Vina Acecook ly 74g
15.100đ 15.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì ăn liền SamYang ly 65g Mì ăn liền SamYang ly 65g
Mì ăn liền SamYang ly 65g
21.200đ 21.600đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì tàu hũ Ichiban gói 220g Mì tàu hũ Ichiban gói 220g
Mì tàu hũ Ichiban gói 220g
35.600đ 38.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì ly Handy Hảo Hảo Acecook vị thịt bằm bí đỏ 68g Mì ly Handy Hảo Hảo Acecook vị thịt bằm bí đỏ 68g
Mì ly Handy Hảo Hảo Acecook vị thịt bằm bí đỏ 68g
8.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Hảo Hảo vị tôm chua cay Acecook cốc 67g Mì Hảo Hảo vị tôm chua cay Acecook cốc 67g
Mì Hảo Hảo vị tôm chua cay Acecook cốc 67g
7.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Miến dong Phú Hải loại đặc biệt Miến dong Phú Hải loại đặc biệt
Miến dong Phú Hải loại đặc biệt
122.900đ 129.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Ý Fettuccine n.91 Castello gói 500g Mì Ý Fettuccine n.91 Castello gói 500g
Mì Ý Fettuccine n.91 Castello gói 500g
63.000đ 68.200đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nui ống tre Fiamma gói 500g Nui ống tre Fiamma gói 500g
Nui ống tre Fiamma gói 500g
36.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Bongoyang gói 200g Mì Bongoyang gói 200g
Mì Bongoyang gói 200g
11.500đ 15.000đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì hương vị bò ăn liền Ngon Ngon cốc 60g Mì hương vị bò ăn liền Ngon Ngon cốc 60g
Mì hương vị bò ăn liền Ngon Ngon cốc 60g
6.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì tôm chua cay 3 Miền Reeva gói 60g Mì tôm chua cay 3 Miền Reeva gói 60g
Mì tôm chua cay 3 Miền Reeva gói 60g
2.000đ 2.500đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Miến ăn liền Nhớ Mãi Mãi vị sườn heo Acecook thùng 12 bát x 65g Miến ăn liền Nhớ Mãi Mãi vị sườn heo Acecook thùng 12 bát x 65g
Miến ăn liền Nhớ Mãi Mãi vị sườn heo Acecook thùng 12 bát x 65g
133.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì tương đen Bắc Kinh Ottogi gói 135g Mì tương đen Bắc Kinh Ottogi gói 135g
Mì tương đen Bắc Kinh Ottogi gói 135g
20.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì ăn liền hương vị tương tàu A-One gói 85g Mì ăn liền hương vị tương tàu A-One gói 85g
Mì ăn liền hương vị tương tàu A-One gói 85g
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Ý spaghetti số 3 Pasta Zara gói 500g Mì Ý spaghetti số 3 Pasta Zara gói 500g
Mì Ý spaghetti số 3 Pasta Zara gói 500g
36.100đ 39.700đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì chua cay 3 Miền Gold Reeva thùng 30 gói x 75g Mì chua cay 3 Miền Gold Reeva thùng 30 gói x 75g
Mì chua cay 3 Miền Gold Reeva thùng 30 gói x 75g
103.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phở gà Đệ Nhất gói 65g Phở gà Đệ Nhất gói 65g
Phở gà Đệ Nhất gói 65g
5.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phở bò Phố Cổ gói 63g Phở bò Phố Cổ gói 63g
Phở bò Phố Cổ gói 63g
4.800đ 4.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì spaghetti Ottogi gói 150g Mì spaghetti Ottogi gói 150g
Mì spaghetti Ottogi gói 150g
18.500đ 25.000đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nui xoắn số 98 Barilla hộp 500g Nui xoắn số 98 Barilla hộp 500g
Nui xoắn số 98 Barilla hộp 500g
51.000đ 59.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Ý sợi dẹt số 14 Linguine Fiamma gói 500g Mì Ý sợi dẹt số 14 Linguine Fiamma gói 500g
Mì Ý sợi dẹt số 14 Linguine Fiamma gói 500g
33.800đ 35.200đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì vị bò cay Koreno Paldo gói 100g Mì vị bò cay Koreno Paldo gói 100g
Mì vị bò cay Koreno Paldo gói 100g
11.900đ 12.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Miến Phú Hương Yến tiệc Vina Acecook gói 210g Miến Phú Hương Yến tiệc Vina Acecook gói 210g
Miến Phú Hương Yến tiệc Vina Acecook gói 210g
25.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì khoai tây vị lẩu tôm chua cay Cung Đình thùng 30 gói x 80g Mì khoai tây vị lẩu tôm chua cay Cung Đình thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây vị lẩu tôm chua cay Cung Đình thùng 30 gói x 80g
180.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Spaghetti San Remo gói 500g Mì Spaghetti San Remo gói 500g
Mì Spaghetti San Remo gói 500g
36.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì trứng cao cấp Safoco gói 500g Mì trứng cao cấp Safoco gói 500g
Mì trứng cao cấp Safoco gói 500g
31.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Ý cọng dài số 11 Bucatini Granoro gói 500g Mì Ý cọng dài số 11 Bucatini Granoro gói 500g
Mì Ý cọng dài số 11 Bucatini Granoro gói 500g
43.500đ 45.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì trứng cao cấp Safoco gói 350g Mì trứng cao cấp Safoco gói 350g
Mì trứng cao cấp Safoco gói 350g
22.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì thịt bằm sa tế 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75g Mì thịt bằm sa tế 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75g
Mì thịt bằm sa tế 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75g
103.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì kim chi Nongshim cốc 75g Mì kim chi Nongshim cốc 75g
Mì kim chi Nongshim cốc 75g
23.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phở ăn liền Nhớ Mãi Mãi hương vị bò Acecook thùng 12 bát x 75g Phở ăn liền Nhớ Mãi Mãi hương vị bò Acecook thùng 12 bát x 75g
Phở ăn liền Nhớ Mãi Mãi hương vị bò Acecook thùng 12 bát x 75g
133.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh phở khô Bông Lúa Vàng Vifon gói 400g Bánh phở khô Bông Lúa Vàng Vifon gói 400g
Bánh phở khô Bông Lúa Vàng Vifon gói 400g
24.100đ 24.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì Udon Nhật Bản Vina Acecook gói 75g Mì Udon Nhật Bản Vina Acecook gói 75g
Mì Udon Nhật Bản Vina Acecook gói 75g
6.600đ 7.500đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì udon nguyên vị Bon Go Jang Hanil Food gói 225g Mì udon nguyên vị Bon Go Jang Hanil Food gói 225g
Mì udon nguyên vị Bon Go Jang Hanil Food gói 225g
24.800đ 26.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì tôm chua cay Hảo Hảo thùng 30 gói x 75g Mì tôm chua cay Hảo Hảo thùng 30 gói x 75g
Mì tôm chua cay Hảo Hảo thùng 30 gói x 75g
105.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh đa cua Vifon bát 125g Bánh đa cua Vifon bát 125g
Bánh đa cua Vifon bát 125g
15.000đ 16.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bún riêu cua ăn liền Vifon gói 80g Bún riêu cua ăn liền Vifon gói 80g
Bún riêu cua ăn liền Vifon gói 80g
6.300đ 6.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì khoai tây Cung Đình vị gà hầm thùng 30 gói x 80g Mì khoai tây Cung Đình vị gà hầm thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây Cung Đình vị gà hầm thùng 30 gói x 80g
180.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì hương vị bò Ngon Ngon Vifon thùng 24 cốc x 60g Mì hương vị bò Ngon Ngon Vifon thùng 24 cốc x 60g
Mì hương vị bò Ngon Ngon Vifon thùng 24 cốc x 60g
147.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mì sợi không cay Ottogi gói 120g Mì sợi không cay Ottogi gói 120g
Mì sợi không cay Ottogi gói 120g
18.000đ 19.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bún giò heo Hằng Nga Vina Acecook gói 75g Bún giò heo Hằng Nga Vina Acecook gói 75g
Bún giò heo Hằng Nga Vina Acecook gói 75g
5.800đ 6.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy