text.skipToContent

Thực phẩm khô dạng sợi

Tìm thấy 310 sản phẩm
Mì vị bò cay Paldo thùng 10 gói x 1kgMì vị bò cay Paldo thùng 10 gói x 1kg
Mì vị bò cay Paldo thùng 10 gói x 1kg
639.000đ 719.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì sợi dẹt Collezione Barilla hộp 500gMì sợi dẹt Collezione Barilla hộp 500g
Mì sợi dẹt Collezione Barilla hộp 500g
115.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mỳ sợi Kalkuksu Nongshim vị cá gói 98gMỳ sợi Kalkuksu Nongshim vị cá gói 98g
Mỳ sợi Kalkuksu Nongshim vị cá gói 98g
23.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ Neoguri Nongshim cốc 62gMỳ Neoguri Nongshim cốc 62g
Mỳ Neoguri Nongshim cốc 62g
24.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ Neoguri Nongshim túi 5 gói x 120gMỳ Neoguri Nongshim túi 5 gói x 120g
Mỳ Neoguri Nongshim túi 5 gói x 120g
104.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ Mupama Tangmyun Nongshim gói 122gMỳ Mupama Tangmyun Nongshim gói 122g
Mỳ Mupama Tangmyun Nongshim gói 122g
28.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ lạnh Hàn Quốc Choung Soo túi 50g x 4 góiMỳ lạnh Hàn Quốc Choung Soo túi 50g x 4 gói
Mỳ lạnh Hàn Quốc Choung Soo túi 50g x 4 gói
180.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ khoai tây Nongshim gói 117gMỳ khoai tây Nongshim gói 117g
Mỳ khoai tây Nongshim gói 117g
29.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ Mupama Nongshim cốc 112gMỳ Mupama Nongshim cốc 112g
Mỳ Mupama Nongshim cốc 112g
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ Shin Ramyun Nongshim túi 5 gói x 120gMỳ Shin Ramyun Nongshim túi 5 gói x 120g
Mỳ Shin Ramyun Nongshim túi 5 gói x 120g
90.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ Neoguri Nongshim cốc 115gMỳ Neoguri Nongshim cốc 115g
Mỳ Neoguri Nongshim cốc 115g
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mỳ mực ChamPong Nongshim cốc 115gMỳ mực ChamPong Nongshim cốc 115g
Mỳ mực ChamPong Nongshim cốc 115g
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mì Shin Ramyun Nongshim gói 120gMì Shin Ramyun Nongshim gói 120g
Mì Shin Ramyun Nongshim gói 120g
18.000đ 24.500đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mì ăn liền SamYang ly 65gMì ăn liền SamYang ly 65g
Mì ăn liền SamYang ly 65g
21.200đ 21.600đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì khoai tây Cung Đình vị bò hầm Micoem thùng 30 gói x 80gMì khoai tây Cung Đình vị bò hầm Micoem thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây Cung Đình vị bò hầm Micoem thùng 30 gói x 80g
155.000đ 180.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì khoai tây vị lẩu tôm chua cay Cung Đình thùng 30 gói x 80gMì khoai tây vị lẩu tôm chua cay Cung Đình thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây vị lẩu tôm chua cay Cung Đình thùng 30 gói x 80g
155.000đ 180.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì khoai tây Cung Đình vị gà hầm thùng 30 gói x 80gMì khoai tây Cung Đình vị gà hầm thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây Cung Đình vị gà hầm thùng 30 gói x 80g
155.000đ 180.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì khoai tây Cung Đình sườn hầm ngũ quả Micoem thùng 30 gói x 80gMì khoai tây Cung Đình sườn hầm ngũ quả Micoem thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây Cung Đình sườn hầm ngũ quả Micoem thùng 30 gói x 80g
155.000đ 180.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì gà nấm Micoem thùng 30 gói x 70gMì gà nấm Micoem thùng 30 gói x 70g
Mì gà nấm Micoem thùng 30 gói x 70g
104.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì khoai tây hương vị thịt hầm nấm Cung Đình thùng 30 gói x 80gMì khoai tây hương vị thịt hầm nấm Cung Đình thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây hương vị thịt hầm nấm Cung Đình thùng 30 gói x 80g
155.000đ 180.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì khoai tây vị sườn heo hầm măng Cung Đình thùng 30 gói x 80gMì khoai tây vị sườn heo hầm măng Cung Đình thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây vị sườn heo hầm măng Cung Đình thùng 30 gói x 80g
155.000đ 189.000đ
-18%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì khoai tây vị cua bể rau răm Cung Đình thùng 30 gói x 80gMì khoai tây vị cua bể rau răm Cung Đình thùng 30 gói x 80g
Mì khoai tây vị cua bể rau răm Cung Đình thùng 30 gói x 80g
155.000đ 180.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bánh đa cua Hoàng Gia Vifon thùng 18 gói x 120gBánh đa cua Hoàng Gia Vifon thùng 18 gói x 120g
Bánh đa cua Hoàng Gia Vifon thùng 18 gói x 120g
273.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì gà ăn liền Vifon thùng 12 bát x 75gMì gà ăn liền Vifon thùng 12 bát x 75g
Mì gà ăn liền Vifon thùng 12 bát x 75g
112.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì lẩu Thái Ngon Vifon thùng 12 bát x 75gMì lẩu Thái Ngon Vifon thùng 12 bát x 75g
Mì lẩu Thái Ngon Vifon thùng 12 bát x 75g
109.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì thịt bằm sa tế 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75gMì thịt bằm sa tế 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75g
Mì thịt bằm sa tế 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75g
103.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì chua cay 3 Miền Gold Reeva thùng 30 gói x 75gMì chua cay 3 Miền Gold Reeva thùng 30 gói x 75g
Mì chua cay 3 Miền Gold Reeva thùng 30 gói x 75g
103.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì tôm chua cay 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 60gMì tôm chua cay 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 60g
Mì tôm chua cay 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 60g
73.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì bò hầm rau thơm 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75gMì bò hầm rau thơm 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75g
Mì bò hầm rau thơm 3 Miền Reeva thùng 30 gói x 75g
103.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì 3 Miền tôm chua cay thùng 30 gói x 65gMì 3 Miền tôm chua cay thùng 30 gói x 65g
Mì 3 Miền tôm chua cay thùng 30 gói x 65g
88.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì 3 Miền chay lá đa Reeva thùng 30 gói x 65gMì 3 Miền chay lá đa Reeva thùng 30 gói x 65g
Mì 3 Miền chay lá đa Reeva thùng 30 gói x 65g
88.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì 3 Miền tôm hùm thùng 30 gói x 65gMì 3 Miền tôm hùm thùng 30 gói x 65g
Mì 3 Miền tôm hùm thùng 30 gói x 65g
88.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì khoai tây lẩu tôm chua cay Omachi gói 78gMì khoai tây lẩu tôm chua cay Omachi gói 78g
Mì khoai tây lẩu tôm chua cay Omachi gói 78g
5.900đ 7.000đ
-16%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì bò hầm rau thơm Mộc Việt 65gMì bò hầm rau thơm Mộc Việt 65g
Mì bò hầm rau thơm Mộc Việt 65g
4.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mì ly Modern Acecook vị hải sản biển ly 63gMì ly Modern Acecook vị hải sản biển ly 63g
Mì ly Modern Acecook vị hải sản biển ly 63g
5.500đ 6.200đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy