text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Xúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175gXúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175g
Xúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175g
19.600đ 20.100đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Pari Đức Việt gói 500gXúc xích Pari Đức Việt gói 500g
Xúc xích Pari Đức Việt gói 500g
39.700đ 57.900đ -31%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Kim chi cải thảo cắt lát Ông Kim's hộp 500gKim chi cải thảo cắt lát Ông Kim's hộp 500g
Kim chi cải thảo cắt lát Ông Kim's hộp 500g
47.600đ 52.200đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích bò Vissan gói 90gXúc xích bò Vissan gói 90g
Xúc xích bò Vissan gói 90g
9.800đ 10.400đ -6%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích bò Vissan gói 160gXúc xích bò Vissan gói 160g
Xúc xích bò Vissan gói 160g
18.100đ 20.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Tàu hũ trứng Fuji San Ichiban gói 140gTàu hũ trứng Fuji San Ichiban gói 140g
Tàu hũ trứng Fuji San Ichiban gói 140g
8.800đ 10.000đ -12%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 200gXúc xích Red tiệt trùng CP gói 200g
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 200g
23.800đ 24.600đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105gXúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105g
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105g
9.600đ 10.000đ -4%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200gXúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200g
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200g
23.800đ 24.600đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Há cảo tôm hẹ Bamboo gói 250gHá cảo tôm hẹ Bamboo gói 250g
Há cảo tôm hẹ Bamboo gói 250g
24.900đ 44.000đ -43%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Thịt ba rọi bò Mỹ gói 500gThịt ba rọi bò Mỹ gói 500g
Thịt ba rọi bò Mỹ gói 500g
152.300đ 269.300đ -43%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Chả giò rế tôm cua đặc biệt Vissan gói 400gChả giò rế tôm cua đặc biệt Vissan gói 400g
Chả giò rế tôm cua đặc biệt Vissan gói 400g
30.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích lắc kêu phô mai Vissan hộp 3 cây 49gXúc xích lắc kêu phô mai Vissan hộp 3 cây 49g
Xúc xích lắc kêu phô mai Vissan hộp 3 cây 49g
7.800đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Combo ba chỉ bò Mỹ 750g (King BBQ)Combo ba chỉ bò Mỹ 750g (King BBQ)
Combo ba chỉ bò Mỹ 750g (King BBQ)
218.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 90gXúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 90g
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 90g
9.800đ 10.400đ -6%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Khoai tây đông lạnh sợi lớn Lutosa gói 450gKhoai tây đông lạnh sợi lớn Lutosa gói 450g
Khoai tây đông lạnh sợi lớn Lutosa gói 450g
34.500đ 39.000đ -12%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175gXúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175g
Xúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175g
19.600đ 20.900đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích heo Vissan gói 160gXúc xích heo Vissan gói 160g
Xúc xích heo Vissan gói 160g
18.100đ 20.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Há cảo Vissan gói 250gHá cảo Vissan gói 250g
Há cảo Vissan gói 250g
22.600đ 24.500đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500gCá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g
Cá nục làm sạch Minh Tiến gói 500g
22.900đ 27.500đ -17%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích vườn bia Bucher gói 200gXúc xích vườn bia Bucher gói 200g
Xúc xích vườn bia Bucher gói 200g
31.500đ 42.900đ -27%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Nước dùng cô đặc vị lẩu Thái chay SG Food gói 150gNước dùng cô đặc vị lẩu Thái chay SG Food gói 150g
Nước dùng cô đặc vị lẩu Thái chay SG Food gói 150g
15.300đ 15.900đ -4%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Happy Vissan gói 500gXúc xích Happy Vissan gói 500g
Xúc xích Happy Vissan gói 500g
47.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Thịt bò Bít tết Fuji gói 200gThịt bò Bít tết Fuji gói 200g
Thịt bò Bít tết Fuji gói 200g
144.900đ 166.300đ -13%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P FreshfoodBa chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
4 Khối lượng
120.000đ 143.000đ -16%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Vealz CP gói 500gXúc xích Vealz CP gói 500g
Xúc xích Vealz CP gói 500g
56.400đ 75.300đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Tôm thịt Home Food gói 382gTôm thịt Home Food gói 382g
Tôm thịt Home Food gói 382g
112.400đ 163.800đ -31%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh cắt lát Fresh Foods túi 500gBa chỉ bò Mỹ đông lạnh cắt lát Fresh Foods túi 500g
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh cắt lát Fresh Foods túi 500g
119.500đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Mực viên Minh Tiến gói 400gMực viên Minh Tiến gói 400g
Mực viên Minh Tiến gói 400g
43.900đ 68.900đ -36%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500gCá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
Cá basa phi lê đông lạnh Home Food gói 500g
53.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500gCá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g
Cá basa cắt khúc Hoa Linh gói 500g
45.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh bao chay sữa dừa Phú Mỹ Bakery gói 200gBánh bao chay sữa dừa Phú Mỹ Bakery gói 200g
Bánh bao chay sữa dừa Phú Mỹ Bakery gói 200g
14.000đ 14.400đ -3%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100gXúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100g
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100g
10.600đ 16.200đ -35%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300gThịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g
Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g
91.400đ 125.500đ -27%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Khoai tây đông lạnh sợi lớn Fries - Frites Lutosa túi 1kgKhoai tây đông lạnh sợi lớn Fries - Frites Lutosa túi 1kg
Khoai tây đông lạnh sợi lớn Fries - Frites Lutosa túi 1kg
71.200đ 76.500đ -7%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ưu đãi 15,000đ
Hàu sữa Thái Bình Dương Hasubi gói 330gHàu sữa Thái Bình Dương Hasubi gói 330g
Hàu sữa Thái Bình Dương Hasubi gói 330g
76.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Những nguyên tắc khi sử dụng thực phẩm đông lạnh bạn nên biết

Để có thể mang đến những bữa ăn ngon và giàu dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình, bạn cần chú ý đến một số nguyên tắc khi sử dụng thực phẩm đông lạnh mà Adayroi mang đến qua bài viết sau đây:

Không sử dụng đồ đông lạnh lần 2

Sau một lần bạn làm rã thực phẩm đã đông lạnh để sử dụng cho món ăn của mình, bạn không nên cấp đông lại thực phẩm lần thứ 2, bởi nó sẽ phá vỡ cấu trúc của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, khiến chúng bị chảy nước và biến chất không tốt cho sức khỏe.

Để đảm bảo chất dinh dưỡng trong từng món ăn của mình, bạn nên chia thực phẩm thành nhiều phần khác nhau trước khi bảo quản lạnh chúng nhé.

Rửa thực phẩm

Môi trường bếp thường có chứa nhiều vi khuẩn, vì  vậy thực phẩm của bạn cũng có thể sẽ bị nhiễm khuẩn trong quá trình sơ chế. Bạn nên làm sạch thực phẩm mà mình có trước khi bảo quản chúng để giúp chúng tươi lâu, giữ được nguồn dinh dưỡng vốn có, không bị biến chất và hư hỏng. Đặc biệt là các loại rau, củ, quảthực phẩm tươi nhé.

Các thực phẩm nóng cần được để nguội trước khi bảo quản

Trước khi bảo quản thực phẩm của mình, bạn cần đảm bảo chúng đã nguội hoàn toàn để tránh các vi sinh vật phát triển mạnh. Quá trình kiểm soát được nguồn nhiệt của thực phẩm trước khi bảo quản là cách đơn giản và an toàn nhất để giúp những món ăn của bạn luôn tươi ngon, hấp dẫn.
Ngoài ra, đừng quên đến với Adayroi.com để có thể sở hữu rất nhiều hàng đông lạnh sạch, tươi ngon, hấp dẫn, phục vụ cho nhu cầu ăn uống và dinh dưỡng cho gia đình mình với giá thực phẩm đông lạnh ưu đãi nhất ngay hôm nay nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín