text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Nước giảm cân Cleanse Wonder 326mlNước giảm cân Cleanse Wonder 326ml
Nước giảm cân Cleanse Wonder 326ml
2.070.000đ
Hoàn 41.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên 150gTrà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên 150g
Trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên 150g
119.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's PrideCombo thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride
Combo thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride
742.000đ 923.000đ -20%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viên (HSD: 1/2020)Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viên (HSD: 1/2020)
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viên (HSD: 1/2020)
482.000đ 567.000đ -15%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 2 hộp viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (60 viên)Combo 2 hộp viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (60 viên)
Combo 2 hộp viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (60 viên)
650.000đ 1.170.000đ -44%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Trà giảm béo Slimutea 20 góiTrà giảm béo Slimutea 20 gói
Trà giảm béo Slimutea 20 gói
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng trà giảm cân Slimutea Học Viện Quân Y hộp 36g (20 gói x 1.8g)Thực phẩm chức năng trà giảm cân Slimutea Học Viện Quân Y hộp 36g (20 gói x 1.8g)
Thực phẩm chức năng trà giảm cân Slimutea Học Viện Quân Y hộp 36g (20 gói x 1.8g)
65.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên 30 túi lọcTrà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên 30 túi lọc
Trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên 30 túi lọc
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Trà giảm béo Slimomax 20 góiTrà giảm béo Slimomax 20 gói
Trà giảm béo Slimomax 20 gói
129.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Trà giảm cân Kingphar Slim 30 góiTrà giảm cân Kingphar Slim 30 gói
Trà giảm cân Kingphar Slim 30 gói
140.000đ 158.000đ -11%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimomax 20 gói/hộpThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimomax 20 gói/hộp
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimomax 20 gói/hộp
145.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Trà giảm béo Slimomax 20 góiTrà giảm béo Slimomax 20 gói
Trà giảm béo Slimomax 20 gói
145.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Trà giảm cân, hạ mỡ máu Slimomax Học Viện Quân Y hộp 20 gói x 2gTrà giảm cân, hạ mỡ máu Slimomax Học Viện Quân Y hộp 20 gói x 2g
Trà giảm cân, hạ mỡ máu Slimomax Học Viện Quân Y hộp 20 gói x 2g
145.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 4 hộp trà giảm béo Slimutea 20 gói/hộpCombo 4 hộp trà giảm béo Slimutea 20 gói/hộp
Combo 4 hộp trà giảm béo Slimutea 20 gói/hộp
190.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ 4 hộp trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên (30 túi lọc/hộp)Bộ 4 hộp trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên (30 túi lọc/hộp)
Bộ 4 hộp trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên (30 túi lọc/hộp)
199.000đ 335.000đ -41%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng bổ gan Thiên Diệu cà gai leo Extra 60 viênThực phẩm chức năng bổ gan Thiên Diệu cà gai leo Extra 60 viên
Thực phẩm chức năng bổ gan Thiên Diệu cà gai leo Extra 60 viên
199.000đ 250.000đ -20%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng Puritan's Pride Raspberry Ketones & White Kidney Bean Complex 60 viên (HSD 11/2019) giá gốc 432,000 đThực phẩm chức năng Puritan's Pride Raspberry Ketones & White Kidney Bean Complex 60 viên (HSD 11/2019) giá gốc 432,000 đ
Thực phẩm chức năng Puritan's Pride Raspberry Ketones & White Kidney Bean Complex 60 viên (HSD 11/2019) giá gốc 432,000 đ
199.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones 60 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones 60 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones 60 viên
225.000đ 267.000đ -16%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Newslim Beauty 30 viên/lọThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Newslim Beauty 30 viên/lọ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Newslim Beauty 30 viên/lọ
275.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Viên giảm béo Slimtosen Extra 100 viênViên giảm béo Slimtosen Extra 100 viên
Viên giảm béo Slimtosen Extra 100 viên
290.000đ 380.000đ -24%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 2 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimomax 20 gói/hộp x2Combo 2 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimomax 20 gói/hộp x2
Combo 2 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimomax 20 gói/hộp x2
290.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones 60 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones 60 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones 60 viên
294.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Bộ 6 hộp trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên (30 túi lọc/hộp)Bộ 6 hộp trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên (30 túi lọc/hộp)
Bộ 6 hộp trà lá sen thanh lọc cơ thể Hà Diệp Liên (30 túi lọc/hộp)
299.000đ 485.000đ -38%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Viên uống giảm cân Beauty Slimtosen lọ 60 viênViên uống giảm cân Beauty Slimtosen lọ 60 viên
Viên uống giảm cân Beauty Slimtosen lọ 60 viên
299.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên)Viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên)
Viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên)
329.000đ 642.000đ -49%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên) + Tặng 1 lọ tinh bột nghệ 50grViên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên) + Tặng 1 lọ tinh bột nghệ 50gr
Viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên) + Tặng 1 lọ tinh bột nghệ 50gr
339.000đ 656.000đ -48%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones With White Kidney 60 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones With White Kidney 60 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Raspberry Ketones With White Kidney 60 viên
340.000đ 475.000đ -28%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên) + Tặng mặt nạ dưỡng daViên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên) + Tặng mặt nạ dưỡng da
Viên uống giảm cân an toàn Omexxel Slim (Hộp 30 viên) + Tặng mặt nạ dưỡng da
349.000đ 642.000đ -46%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Slimtosen Extra Học Viện Quân Y (Hộp 100 viên)Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Slimtosen Extra Học Viện Quân Y (Hộp 100 viên)
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Slimtosen Extra Học Viện Quân Y (Hộp 100 viên)
375.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimtosen Extra 100 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimtosen Extra 100 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimtosen Extra 100 viên
380.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Viên uống giảm cân Slimtosen 100 viênViên uống giảm cân Slimtosen 100 viên
Viên uống giảm cân Slimtosen 100 viên
385.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Rocori Cambo 30 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Rocori Cambo 30 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Rocori Cambo 30 viên
390.000đ 429.000đ -9%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viên
415.000đ 576.000đ -28%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Viên uống giảm cân Slim Body 100 viênViên uống giảm cân Slim Body 100 viên
Viên uống giảm cân Slim Body 100 viên
450.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Fiber Diet 120 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Fiber Diet 120 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Fiber Diet 120 viên
454.000đ 555.000đ -18%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Fiber Diet 120 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Fiber Diet 120 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride Fiber Diet 120 viên
454.000đ 555.000đ -18%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân GNC Apple Cider Vinegar 120 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân GNC Apple Cider Vinegar 120 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân GNC Apple Cider Vinegar 120 viên
474.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng viên uống giảm cân Slim Body Học Viện Quân Y (Hộp 100 viên)Thực phẩm chức năng viên uống giảm cân Slim Body Học Viện Quân Y (Hộp 100 viên)
Thực phẩm chức năng viên uống giảm cân Slim Body Học Viện Quân Y (Hộp 100 viên)
480.000đ
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Puritan's Pride L-Carnitine 500mg 60 viên
525.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 2 lọ thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimtosen Extra 100 viên/lọCombo 2 lọ thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimtosen Extra 100 viên/lọ
Combo 2 lọ thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, giảm mỡ máu Slimtosen Extra 100 viên/lọ
549.000đ 720.000đ -24%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Alltimes Care Platinum Weightloss 3300mg 50 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Alltimes Care Platinum Weightloss 3300mg 50 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Alltimes Care Platinum Weightloss 3300mg 50 viên
650.000đ
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Combo 2 hộp thực phẩm chức năng giảm cân an toàn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng Omexxel Slim 30 viên/hộpCombo 2 hộp thực phẩm chức năng giảm cân an toàn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng Omexxel Slim 30 viên/hộp
Combo 2 hộp thực phẩm chức năng giảm cân an toàn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng Omexxel Slim 30 viên/hộp
650.000đ 1.170.000đ -44%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân SlimQQ 60 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân SlimQQ 60 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân SlimQQ 60 viên
668.000đ
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng giảm cân MegaSlim Hộp 30 viênThực phẩm chức năng giảm cân MegaSlim Hộp 30 viên
Thực phẩm chức năng giảm cân MegaSlim Hộp 30 viên
780.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân GNC Total Lean Brun 60 60 viênThực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân GNC Total Lean Brun 60 60 viên
Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân GNC Total Lean Brun 60 60 viên
849.000đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ
Thực phẩm hỗ trợ ăn kiêng Wellwisse Garcinia Cambogia Liquid Dietary Supplement 500mlThực phẩm hỗ trợ ăn kiêng Wellwisse Garcinia Cambogia Liquid Dietary Supplement 500ml
Thực phẩm hỗ trợ ăn kiêng Wellwisse Garcinia Cambogia Liquid Dietary Supplement 500ml
850.000đ
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 150,000đ
Ưu đãi 300,000đ

Tiêu mỡ thừa, giảm cân nặng là mục tiêu kiên định của các chị em có ngoại hình mũm mĩm từ năm này qua năm khác. Không tìm kiếm ra giải pháp giảm cân hiệu quả, không kiên trì với mục tiêu đó chính là một vài lý do cơ bản khiến chiến dịch giảm cân thất bại. Thực phẩm chức năng giảm cân đích thị là phương thức cao nhất và an toàn nhất nếu đáp ứng 3 tiêu chuẩn “vàng” sau đây.

Nguồn gốc – xuất xứ rõ ràng:

Trên thị trường sôi động, có rất nhiều mặt hàng thực phẩm chức năng đủ chủng loại, mẫu mã, trong nước, nước ngoài, nhập khẩu, xách tay. Điều này một mặt mang đến đa dạng sự lựa chọn cho người dùng nhưng cũng khiến các chị em phải đối mặt với sự lựa chọn sản phẩm nào, thậm chí “tiền mất tật mang” do trao nhầm niềm tin cho đơn vị cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng. Chính bởi vậy, khi có ý định mua thực phẩm chức năng giảm cân, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm. Chỉ nên sử dụng thực phẩm hỗ trợ giảm cân Baica được cung cấp tại các cơ sở uy tín, được các đơn vị chuyên môn đánh giá cao về chất lượng cũng như độ an toàn với người sử dụng.

Cơ chế giảm cân rõ ràng và khoa học:

Tiêu chí “vàng” thứ hai chọn lựa thực phẩm chức năng giảm cân hiệu quả đó là cơ chế rõ ràng, khoa học mới có thể mang lại kết quả giảm cân hiệu quả và an toàn. Theo các chuyên gia y tế, các sản phẩm được bày bán tràn lan trên thị trường thường gây ra một số tác hại nguy hiểm đến cơ thể. Cụ thể như làm cho người sử dụng mệt mỏi, gây ra những biến chứng suy tim, mù mắt. Như vậy, đừng ham rẻ mà thiệt thân, hãy kiểm tra và hỏi kỹ càng cơ chế tạo nên hiệu quả giảm cân của sản phẩm trước khi sử dụng.

Tác dụng phụ có thể gặp:

Trước khi mua viên uống giảm cân, bạn cần lưu ý tiêu chí “vàng” thứ ba để đánh giá tính an toàn của sản phẩm. Các sản phẩm kém chất lượng thường gây ra các tác dụng phụ như chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, hạ đường huyết, khó thở, hồi hộp, khô môi, tiêu chảy. Thậm chí chúng có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Hãy tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè đã từng sử dụng sản phẩm đó để đánh giá có nên dùng hay không hoặc truy cập trang website Adayroi.com để đặt hàng chất lượng với giá ưu đãi nhé!

Ưu đãi từ đối tác
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín