text.skipToContent

 

Vinmart
Wilmar
TH truemilk
Mondelez Kinh Đô
Heineken
Coca-Cola

 

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 100gTrái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 100g
Trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 100g
22.500đ 24.800đ -9%
Ưu đãi 15,000đ
Khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200gKhoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200g
41.000đ 45.100đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mít sấy Tâm Hữu Dũng 200gMít sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Mít sấy Tâm Hữu Dũng 200g
57.500đ 63.300đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 500gMứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 500g
Mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 500g
199.500đ 214.000đ -7%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 250gHạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 250g
Hạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 250g
112.000đ 123.000đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 5 gói mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 100gCombo 5 gói mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 100g
Combo 5 gói mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 100g
199.500đ 214.000đ -7%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 50gMứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 50g
Mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 50g
15.900đ 17.500đ -9%
Ưu đãi 15,000đ
Chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 100gChuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 100g
Chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 100g
18.500đ 20.400đ -9%
Ưu đãi 15,000đ
Khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 100gKhoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 100g
Khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 100g
21.500đ 23.700đ -9%
Ưu đãi 15,000đ
Khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100gKhoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100g
Khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100g
29.000đ 31.900đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mít sấy Tâm Hữu Dũng 100gMít sấy Tâm Hữu Dũng 100g
Mít sấy Tâm Hữu Dũng 100g
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200gChuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200g
Chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200g
35.500đ 39.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 100gMứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 100g
Mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 100g
39.900đ 43.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 200gTrái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 200g
Trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 200g
42.800đ 47.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt bí Tâm Hữu Dũng 250gHạt bí Tâm Hữu Dũng 250g
Hạt bí Tâm Hữu Dũng 250g
45.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 150gMứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 150g
Mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 150g
54.000đ 59.400đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 200gKhoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 200g
55.000đ 60.500đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Quả óc chó sấy Tâm Hữu Dũng 200gQuả óc chó sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Quả óc chó sấy Tâm Hữu Dũng 200g
57.500đ 63.200đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 200gMứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 200g
Mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 200g
77.900đ 85.700đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 4 gói trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 100gCombo 4 gói trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 100g
Combo 4 gói trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 100g
90.000đ 99.000đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạnh nhân vỏ Tâm Hữu Dũng 250gHạnh nhân vỏ Tâm Hữu Dũng 250g
Hạnh nhân vỏ Tâm Hữu Dũng 250g
92.000đ 101.000đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt điều rang muối vỏ lụa Tâm Hữu Dũng 250gHạt điều rang muối vỏ lụa Tâm Hữu Dũng 250g
Hạt điều rang muối vỏ lụa Tâm Hữu Dũng 250g
103.500đ 114.000đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 5 gói khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 100gCombo 5 gói khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 100g
Combo 5 gói khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 100g
107.500đ 118.200đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạnh nhân hạt Tâm Hữu Dũng 250gHạnh nhân hạt Tâm Hữu Dũng 250g
Hạnh nhân hạt Tâm Hữu Dũng 250g
112.000đ 123.000đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt dẻ cười Tâm Hữu Dũng 250gHạt dẻ cười Tâm Hữu Dũng 250g
Hạt dẻ cười Tâm Hữu Dũng 250g
117.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Quả macca Tâm Hữu Dũng 250gQuả macca Tâm Hữu Dũng 250g
Quả macca Tâm Hữu Dũng 250g
118.000đ 129.800đ -9%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 4 gói chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200gCombo 4 gói chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200g
Combo 4 gói chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 200g
142.000đ 156.200đ -9%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 5 gói khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100gCombo 5 gói khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100g
Combo 5 gói khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 100g
145.000đ 159.500đ -9%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 2 gói mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 200gCombo 2 gói mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 200g
Combo 2 gói mứt xoài sấy dẻo Tâm Hữu Dũng 200g
155.800đ 171.400đ -9%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 10 gói mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 50gCombo 10 gói mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 50g
Combo 10 gói mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 50g
159.000đ 174.900đ -9%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 4 gói khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200gCombo 4 gói khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Combo 4 gói khoai lang sấy Tâm Hữu Dũng 200g
164.000đ 180.400đ -9%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 3 gói mít sấy Tâm Hữu Dũng 200gCombo 3 gói mít sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Combo 3 gói mít sấy Tâm Hữu Dũng 200g
172.500đ 189.800đ -9%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 2 gói hạnh nhân vỏ Tâm Hữu Dũng 250gCombo 2 gói hạnh nhân vỏ Tâm Hữu Dũng 250g
Combo 2 gói hạnh nhân vỏ Tâm Hữu Dũng 250g
184.000đ 202.400đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 10 gói chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 100gCombo 10 gói chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 100g
Combo 10 gói chuối sấy giòn Tâm Hữu Dũng 100g
185.000đ 203.500đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 4 gói mít sấy Tâm Hữu Dũng 100gCombo 4 gói mít sấy Tâm Hữu Dũng 100g
Combo 4 gói mít sấy Tâm Hữu Dũng 100g
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt điều rang muối vỏ lụa Tâm Hữu Dũng 500gHạt điều rang muối vỏ lụa Tâm Hữu Dũng 500g
Hạt điều rang muối vỏ lụa Tâm Hữu Dũng 500g
207.000đ 227.700đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 5 gói trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 200gCombo 5 gói trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 200g
Combo 5 gói trái cây sấy tổng hợp Tâm Hữu Dũng 200g
214.000đ 235.400đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 4 hộp mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 150gCombo 4 hộp mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 150g
Combo 4 hộp mứt dừa sấy giòn Tâm Hữu Dũng 150g
216.000đ 237.600đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 4 gói khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 200gCombo 4 gói khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 200g
Combo 4 gói khoai môn sấy Tâm Hữu Dũng 200g
220.000đ 242.000đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 2 gói hạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 250gCombo 2 gói hạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 250g
Combo 2 gói hạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 250g
224.000đ 246.400đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Combo 2 gói hạnh nhân hạt Tâm Hữu Dũng 250gCombo 2 gói hạnh nhân hạt Tâm Hữu Dũng 250g
Combo 2 gói hạnh nhân hạt Tâm Hữu Dũng 250g
224.000đ 246.400đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Hạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 500gHạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 500g
Hạt điều rang muối Tâm Hữu Dũng 500g
224.000đ 246.400đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ

Thực phẩm TÂM HỮU DŨNG là thương hiệu chuyên sản xuất các mặt hàng đảm bảo an toàn với tiêu chí sạch từ quy trình sản xuất cho đến sản phẩm đầu ra. Thêm vào đó, các thực phẩm này đều được ghi thông tin rõ ràng, tem mác đầy đủ, hơn nữa lại có mã vạch để người mua có thể tự mình kiểm soát được nguồn gốc sản xuất của sản phẩm. Bên cạnh đó, nhà cung cấp này còn có đội ngũ kỹ sư, quản lý và cán bộ chất lượng luôn kiểm tra định kỳ chất lượng của các loại thực phẩm.

Đến với thương hiệu thực phẩm TÂM HỮU DŨNG bạn có thể thoải mái chọn lựa các sản phẩm, đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng trong từng bữa ăn của gia đình. Đây cũng là những tiêu chí mà nhãn hiệu này luôn mong muốn mang đến cho người tiêu dùng để góp phần tạo nên một nền công nghiệp chất lượng. Chính vì những lý do đó nên rất nhiều bà nội trợ, gia đình Việt tin tưởng và chọn mua thực phẩm TÂM HỮU DŨNG.
Các sản phẩm này bạn có thể tìm thấy tại trang thương mại điện tử Adayroi chỉ với vài thao tác dễ dàng. Giá thực phẩm TÂM HỮU DŨNG không chỉ vô cùng cạnh tranh mà khách hàng còn được tích điểm vào thẻ VinID giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn nữa.

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín