text.skipToContent
Image Map
Image Map

Thớt

Tìm thấy 177 sản phẩm
Thớt thái hình tròn đại Mỹ Nghệ 30 x 2,3 cmThớt thái hình tròn đại Mỹ Nghệ 30 x 2,3 cm
Thớt thái hình tròn đại Mỹ Nghệ 30 x 2,3 cm
87.200đ 109.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt thái hình tròn nhỏ Mỹ Nghệ 18 x 2,3 cmThớt thái hình tròn nhỏ Mỹ Nghệ 18 x 2,3 cm
Thớt thái hình tròn nhỏ Mỹ Nghệ 18 x 2,3 cm
28.000đ 35.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt thái hình chữ nhật nhỏ Mỹ Nghệ 22,5 x 14,5 x 2,3 cmThớt thái hình chữ nhật nhỏ Mỹ Nghệ 22,5 x 14,5 x 2,3 cm
Thớt thái hình chữ nhật nhỏ Mỹ Nghệ 22,5 x 14,5 x 2,3 cm
39.200đ 49.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt thái hình lục lăng Mỹ Nghệ 27 x 2,3 cmThớt thái hình lục lăng Mỹ Nghệ 27 x 2,3 cm
Thớt thái hình lục lăng Mỹ Nghệ 27 x 2,3 cm
87.600đ 109.500đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt thái hình tròn trung Mỹ Nghệ 25 x 2,3 cmThớt thái hình tròn trung Mỹ Nghệ 25 x 2,3 cm
Thớt thái hình tròn trung Mỹ Nghệ 25 x 2,3 cm
55.700đ 69.600đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt thái hình tròn to Mỹ Nghệ 27 x 2,3 cmThớt thái hình tròn to Mỹ Nghệ 27 x 2,3 cm
Thớt thái hình tròn to Mỹ Nghệ 27 x 2,3 cm
70.800đ 88.500đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt thái hình chữ nhật to Mỹ Nghệ 30 x 20,5 x 2,3 cmThớt thái hình chữ nhật to Mỹ Nghệ 30 x 20,5 x 2,3 cm
Thớt thái hình chữ nhật to Mỹ Nghệ 30 x 20,5 x 2,3 cm
64.800đ 81.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ không viền tiện dụngThớt gỗ không viền tiện dụng
Thớt gỗ không viền tiện dụng
179.000đ 229.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 4 thớt nhựa tiện dụngBộ 4 thớt nhựa tiện dụng
Bộ 4 thớt nhựa tiện dụng
549.000đ 829.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt sạch kháng khuẩn Kova Nano 43 x 23 x 14 cmThớt sạch kháng khuẩn Kova Nano 43 x 23 x 14 cm
Thớt sạch kháng khuẩn Kova Nano 43 x 23 x 14 cm
349.000đ 499.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt sạch kháng khuẩn Kova Nano 23 x 23 x 12 cmThớt sạch kháng khuẩn Kova Nano 23 x 23 x 12 cm
Thớt sạch kháng khuẩn Kova Nano 23 x 23 x 12 cm
249.000đ 499.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa màu công nghiệp 35 x 50 cm (Nhiều màu)Thớt nhựa màu công nghiệp 35 x 50 cm (Nhiều màu)
Thớt nhựa màu công nghiệp 35 x 50 cm (Nhiều màu)
458.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa màu công nghiệp 30 x 40 cm (Nhiều màu)Thớt nhựa màu công nghiệp 30 x 40 cm (Nhiều màu)
Thớt nhựa màu công nghiệp 30 x 40 cm (Nhiều màu)
325.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia (35 x 22 x 1,5 cm)Thớt tre Moriitalia (35 x 22 x 1,5 cm)
Thớt tre Moriitalia (35 x 22 x 1,5 cm)
159.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ dao thớt 8 món Joseph Joseph JJ600964 (Nhiều màu)Bộ dao thớt 8 món Joseph Joseph JJ600964 (Nhiều màu)
Bộ dao thớt 8 món Joseph Joseph JJ600964 (Nhiều màu)
3.299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ xà cừ Ichigo IG 4812 (Nâu vàng)Thớt gỗ xà cừ Ichigo IG 4812 (Nâu vàng)
Thớt gỗ xà cừ Ichigo IG 4812 (Nâu vàng)
109.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ Saluki SLK T30 30 x 30 x 2 cmThớt gỗ Saluki SLK T30 30 x 30 x 2 cm
Thớt gỗ Saluki SLK T30 30 x 30 x 2 cm
75.600đ 108.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ Saluki SLK T25 25 x 25 x 1,8 cmThớt gỗ Saluki SLK T25 25 x 25 x 1,8 cm
Thớt gỗ Saluki SLK T25 25 x 25 x 1,8 cm
63.000đ 90.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ Saluki SLK N24 34 x 24 x 2 cmThớt gỗ Saluki SLK N24 34 x 24 x 2 cm
Thớt gỗ Saluki SLK N24 34 x 24 x 2 cm
72.800đ 104.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ Saluki SLK N20 30 x 20 x 1,8 cmThớt gỗ Saluki SLK N20 30 x 20 x 1,8 cm
Thớt gỗ Saluki SLK N20 30 x 20 x 1,8 cm
63.000đ 90.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ Saluki SLK N22 32 x 22 x 2 cmThớt gỗ Saluki SLK N22 32 x 22 x 2 cm
Thớt gỗ Saluki SLK N22 32 x 22 x 2 cm
70.000đ 100.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ xà cừ nguyên khối Ichigo IG-7165 (21 x 29 cm)Thớt gỗ xà cừ nguyên khối Ichigo IG-7165 (21 x 29 cm)
Thớt gỗ xà cừ nguyên khối Ichigo IG-7165 (21 x 29 cm)
69.000đ 120.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7011 (28 x 2,8 cm)Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7011 (28 x 2,8 cm)
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7011 (28 x 2,8 cm)
69.000đ 120.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ vát tròn Ichigo IG-7097 (32 x 2,6 cm)Thớt gỗ vát tròn Ichigo IG-7097 (32 x 2,6 cm)
Thớt gỗ vát tròn Ichigo IG-7097 (32 x 2,6 cm)
89.000đ 140.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7028 (30 x 2,8 cm)Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7028 (30 x 2,8 cm)
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7028 (30 x 2,8 cm)
49.900đ 78.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ vát tròn Ichigo IG-7110 (26 x 2,8 cm)Thớt gỗ vát tròn Ichigo IG-7110 (26 x 2,8 cm)
Thớt gỗ vát tròn Ichigo IG-7110 (26 x 2,8 cm)
69.900đ 115.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7059 (23 x 2,3 cm)Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7059 (23 x 2,3 cm)
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7059 (23 x 2,3 cm)
88.000đ 130.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7066 (20 x 2,4 cm)Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7066 (20 x 2,4 cm)
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-7066 (20 x 2,4 cm)
48.000đ 60.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4904 (30 x 22 cm)Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4904 (30 x 22 cm)
Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4904 (30 x 22 cm)
55.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4898 (28 x 21 cm)Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4898 (28 x 21 cm)
Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4898 (28 x 21 cm)
55.000đ 105.000đ
-48%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-4867 (30 x 1,8 cm)Thớt gỗ tròn Ichigo IG-4867 (30 x 1,8 cm)
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-4867 (30 x 1,8 cm)
67.500đ 90.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-4843 (25 x 1,6 cm)Thớt gỗ tròn Ichigo IG-4843 (25 x 1,6 cm)
Thớt gỗ tròn Ichigo IG-4843 (25 x 1,6 cm)
72.000đ 96.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy