text.skipToContent
Image Map
Image Map

Thớt

Tìm thấy 186 sản phẩm
Thớt sạch Neoflam Flutto-M 37 x 26 cm (Hồng) Thớt sạch Neoflam Flutto-M 37 x 26 cm (Hồng)
Thớt sạch Neoflam Flutto-M 37 x 26 cm (Hồng)
164.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt sạch Neoflam Flutto-Mdeco 37 x 25 cm (Cam) Thớt sạch Neoflam Flutto-Mdeco 37 x 25 cm (Cam)
Thớt sạch Neoflam Flutto-Mdeco 37 x 25 cm (Cam)
196.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa dẻo thái cá Inomata 24 x 38,2 x 0,1 cm Thớt nhựa dẻo thái cá Inomata 24 x 38,2 x 0,1 cm
Thớt nhựa dẻo thái cá Inomata 24 x 38,2 x 0,1 cm
51.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 2 thớt lớn nhỏ làm bếp Tashuan TS-3367 (Trắng) Bộ 2 thớt lớn nhỏ làm bếp Tashuan TS-3367 (Trắng)
Bộ 2 thớt lớn nhỏ làm bếp Tashuan TS-3367 (Trắng)
69.000đ 99.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa OXO 26 x 36 x 1,1 cm (Trắng, đen) Thớt nhựa OXO 26 x 36 x 1,1 cm (Trắng, đen)
Thớt nhựa OXO 26 x 36 x 1,1 cm (Trắng, đen)
375.000đ 488.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa OXO 53 x 36 x 1,2 cm (Trắng, đen) Thớt nhựa OXO 53 x 36 x 1,2 cm (Trắng, đen)
Thớt nhựa OXO 53 x 36 x 1,2 cm (Trắng, đen)
622.000đ 809.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa OXO 26 x 18 x 1 cm (Trắng, đen) Thớt nhựa OXO 26 x 18 x 1 cm (Trắng, đen)
Thớt nhựa OXO 26 x 18 x 1 cm (Trắng, đen)
225.000đ 293.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt dẻo Norpro 38 x 29 x 1 cm Thớt dẻo Norpro 38 x 29 x 1 cm
Thớt dẻo Norpro 38 x 29 x 1 cm
102.000đ 133.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4904 (30 x 22 cm) Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4904 (30 x 22 cm)
Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4904 (30 x 22 cm)
84.900đ 120.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4898 (28 x 21 cm) Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4898 (28 x 21 cm)
Thớt gỗ vát xà cừ Ichigo IG-4898 (28 x 21 cm)
75.200đ 105.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa large Joseph Joseph JJ600438 (Xanh lá cây) Thớt nhựa large Joseph Joseph JJ600438 (Xanh lá cây)
Thớt nhựa large Joseph Joseph JJ600438 (Xanh lá cây)
599.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn khoen xoay Đức Thành D240 24cm (Nâu gỗ) Thớt gỗ tròn khoen xoay Đức Thành D240 24cm (Nâu gỗ)
Thớt gỗ tròn khoen xoay Đức Thành D240 24cm (Nâu gỗ)
79.000đ 92.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt chữ nhật Salle Ma (Đỏ) Thớt chữ nhật Salle Ma (Đỏ)
Thớt chữ nhật Salle Ma (Đỏ)
548.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 4 thớt nhựa tiện dụng Bộ 4 thớt nhựa tiện dụng
Bộ 4 thớt nhựa tiện dụng
699.000đ 829.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa nhỏ DKW HH2029 - 20,2 x 29,3 x 0,72 cm Thớt nhựa nhỏ DKW HH2029 - 20,2 x 29,3 x 0,72 cm
Thớt nhựa nhỏ DKW HH2029 - 20,2 x 29,3 x 0,72 cm
103.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bộ 4 thớt kèm giá đỡ Salle Ma (4 màu) Bộ 4 thớt kèm giá đỡ Salle Ma (4 màu)
Bộ 4 thớt kèm giá đỡ Salle Ma (4 màu)
1.296.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt chữ nhật Salle Ma (Cam) Thớt chữ nhật Salle Ma (Cam)
Thớt chữ nhật Salle Ma (Cam)
548.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ hình chữ nhật 350 Đức Thành 35 x 25 cm (Nâu gỗ) Thớt gỗ hình chữ nhật 350 Đức Thành 35 x 25 cm (Nâu gỗ)
Thớt gỗ hình chữ nhật 350 Đức Thành 35 x 25 cm (Nâu gỗ)
94.000đ 125.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ hình giọt nước Đức Thành 27cm (Nâu gỗ) Thớt gỗ hình giọt nước Đức Thành 27cm (Nâu gỗ)
Thớt gỗ hình giọt nước Đức Thành 27cm (Nâu gỗ)
99.000đ 115.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt chữ nhật Salle Ma (Xanh dương) Thớt chữ nhật Salle Ma (Xanh dương)
Thớt chữ nhật Salle Ma (Xanh dương)
548.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ hình quả táo nhỏ Đức Thành 30 x 25 cm (Nâu gỗ) Thớt gỗ hình quả táo nhỏ Đức Thành 30 x 25 cm (Nâu gỗ)
Thớt gỗ hình quả táo nhỏ Đức Thành 30 x 25 cm (Nâu gỗ)
127.000đ 165.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ không viền tiện dụng Thớt gỗ không viền tiện dụng
Thớt gỗ không viền tiện dụng
199.000đ 229.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tò vò Đức Thành 30 x 20 cm (Nâu gỗ) Thớt gỗ tò vò Đức Thành 30 x 20 cm (Nâu gỗ)
Thớt gỗ tò vò Đức Thành 30 x 20 cm (Nâu gỗ)
79.000đ 95.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ hình cà chua Đức Thành 24 x 23 cm (Nâu gỗ) Thớt gỗ hình cà chua Đức Thành 24 x 23 cm (Nâu gỗ)
Thớt gỗ hình cà chua Đức Thành 24 x 23 cm (Nâu gỗ)
75.000đ 95.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa trung DKW HH2338 - 22,8 x 38 x 0,9 cm Thớt nhựa trung DKW HH2338 - 22,8 x 38 x 0,9 cm
Thớt nhựa trung DKW HH2338 - 22,8 x 38 x 0,9 cm
162.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thớt chữ nhật Salle Ma (Xanh lá cây) Thớt chữ nhật Salle Ma (Xanh lá cây)
Thớt chữ nhật Salle Ma (Xanh lá cây)
548.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn khoen Đức Thành D300 (Nâu) Thớt gỗ tròn khoen Đức Thành D300 (Nâu)
Thớt gỗ tròn khoen Đức Thành D300 (Nâu)
73.000đ 115.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa dẻo Nhật Bản - Cam Thớt nhựa dẻo Nhật Bản - Cam
Thớt nhựa dẻo Nhật Bản - Cam
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ chữ nhật Trường Sơn CA385 38,5 x 26,5 x 2 cm (Nâu gỗ) Thớt gỗ chữ nhật Trường Sơn CA385 38,5 x 26,5 x 2 cm (Nâu gỗ)
Thớt gỗ chữ nhật Trường Sơn CA385 38,5 x 26,5 x 2 cm (Nâu gỗ)
92.000đ 105.000đ
-12%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thớt nhựa 29,7 x 21 x 0,2 cm Thớt nhựa 29,7 x 21 x 0,2 cm
Thớt nhựa 29,7 x 21 x 0,2 cm
36.500đ 40.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thớt gỗ hình chữ nhật có khoen tròn xoay Đức Thành (Nâu gỗ) Thớt gỗ hình chữ nhật có khoen tròn xoay Đức Thành (Nâu gỗ)
Thớt gỗ hình chữ nhật có khoen tròn xoay Đức Thành (Nâu gỗ)
72.000đ 85.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ hình oval có rãnh Đức Thành 280 (Nâu gỗ) Thớt gỗ hình oval có rãnh Đức Thành 280 (Nâu gỗ)
Thớt gỗ hình oval có rãnh Đức Thành 280 (Nâu gỗ)
68.000đ 85.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 2 thớt uốn Ikea Finfordela 36 x 28 x 0,1 (cm) Bộ 2 thớt uốn Ikea Finfordela 36 x 28 x 0,1 (cm)
Bộ 2 thớt uốn Ikea Finfordela 36 x 28 x 0,1 (cm)
71.500đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia NB78-L 39 x 26 x 2.5 cm (Nâu vàng) Thớt tre Moriitalia NB78-L 39 x 26 x 2.5 cm (Nâu vàng)
Thớt tre Moriitalia NB78-L 39 x 26 x 2.5 cm (Nâu vàng)
172.900đ 216.200đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa kháng khuẩn Homeselect SH3020 (Nhiều màu) Thớt nhựa kháng khuẩn Homeselect SH3020 (Nhiều màu)
Thớt nhựa kháng khuẩn Homeselect SH3020 (Nhiều màu)
83.200đ 104.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn Lâm Nguyên 27 x 1.8 cm (Nâu) Thớt gỗ tròn Lâm Nguyên 27 x 1.8 cm (Nâu)
Thớt gỗ tròn Lâm Nguyên 27 x 1.8 cm (Nâu)
78.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia NB22 30 x 1.5 cm (Nâu vàng) Thớt tre Moriitalia NB22 30 x 1.5 cm (Nâu vàng)
Thớt tre Moriitalia NB22 30 x 1.5 cm (Nâu vàng)
178.000đ 222.600đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia NB78-S 32 x 19 x 2.5 cm (Nâu vàng) Thớt tre Moriitalia NB78-S 32 x 19 x 2.5 cm (Nâu vàng)
Thớt tre Moriitalia NB78-S 32 x 19 x 2.5 cm (Nâu vàng)
113.800đ 142.300đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre tròn Moriitalia THOT00008112 23 x 2 cm (Nâu vàng) Thớt tre tròn Moriitalia THOT00008112 23 x 2 cm (Nâu vàng)
Thớt tre tròn Moriitalia THOT00008112 23 x 2 cm (Nâu vàng)
113.800đ 142.300đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia NB78-M 35.5 x 22.5 x 2.5 cm (Nâu vàng) Thớt tre Moriitalia NB78-M 35.5 x 22.5 x 2.5 cm (Nâu vàng)
Thớt tre Moriitalia NB78-M 35.5 x 22.5 x 2.5 cm (Nâu vàng)
131.000đ 185.100đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt gỗ tròn Lâm Nguyên 31.5 x 2.3 cm (Nâu) Thớt gỗ tròn Lâm Nguyên 31.5 x 2.3 cm (Nâu)
Thớt gỗ tròn Lâm Nguyên 31.5 x 2.3 cm (Nâu)
125.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia NB103 28 x 17 x 1.3 cm (Nâu vàng) Thớt tre Moriitalia NB103 28 x 17 x 1.3 cm (Nâu vàng)
Thớt tre Moriitalia NB103 28 x 17 x 1.3 cm (Nâu vàng)
82.200đ 112.500đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre tròn Moriitalia THOT00008129 28 x 2.5 cm (Nâu vàng) Thớt tre tròn Moriitalia THOT00008129 28 x 2.5 cm (Nâu vàng)
Thớt tre tròn Moriitalia THOT00008129 28 x 2.5 cm (Nâu vàng)
160.000đ 226.900đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia NB74-L 35 x 22 x 1.5 cm (Nâu vàng) Thớt tre Moriitalia NB74-L 35 x 22 x 1.5 cm (Nâu vàng)
Thớt tre Moriitalia NB74-L 35 x 22 x 1.5 cm (Nâu vàng)
109.600đ 137.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia NB74-S 25 x 18 x 1.5 cm (Nâu vàng) Thớt tre Moriitalia NB74-S 25 x 18 x 1.5 cm (Nâu vàng)
Thớt tre Moriitalia NB74-S 25 x 18 x 1.5 cm (Nâu vàng)
68.500đ 85.600đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt kháng khuẩn Kova TT (Xanh lá) Thớt kháng khuẩn Kova TT (Xanh lá)
Thớt kháng khuẩn Kova TT (Xanh lá)
219.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt tre Moriitalia NB79-M 34 x 23 x 1.3 cm (Nâu vàng) Thớt tre Moriitalia NB79-M 34 x 23 x 1.3 cm (Nâu vàng)
Thớt tre Moriitalia NB79-M 34 x 23 x 1.3 cm (Nâu vàng)
136.100đ 170.100đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thớt nhựa kháng khuẩn Homeselect CX0004 (Đỏ) Thớt nhựa kháng khuẩn Homeselect CX0004 (Đỏ)
Thớt nhựa kháng khuẩn Homeselect CX0004 (Đỏ)
100.800đ 126.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy