text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Sườn sụn nonSườn sụn non
Sườn sụn non
4 Khối lượng
82.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thịt vai bòThịt vai bò
Thịt vai bò
4 Khối lượng
84.000đ 90.000đ -7%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Đùi gà tháo khớp CPĐùi gà tháo khớp CP
Đùi gà tháo khớp CP
6 Khối lượng
28.400đ 33.600đ -15%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Đùi gà tỏi CPĐùi gà tỏi CP
Đùi gà tỏi CP
4 Khối lượng
57.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nạc vai heo Meat DeliNạc vai heo Meat Deli
Nạc vai heo Meat Deli
5 Khối lượng
39.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Lưỡi heoLưỡi heo
Lưỡi heo
7 Khối lượng
71.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Chân giò heo rút xương Meat DeliChân giò heo rút xương Meat Deli
Chân giò heo rút xương Meat Deli
4 Khối lượng
61.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Chân gà công nghiệpChân gà công nghiệp
Chân gà công nghiệp
2 Khối lượng
53.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Chim cút toChim cút to
Chim cút to
7 Khối lượng
49.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Bắp giò heo không xươngBắp giò heo không xương
Bắp giò heo không xương
5 Khối lượng
59.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Đùi gà công nghiệp tháo khớpĐùi gà công nghiệp tháo khớp
Đùi gà công nghiệp tháo khớp
6 Khối lượng
38.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Cánh gà công nghiệp CPCánh gà công nghiệp CP
Cánh gà công nghiệp CP
4 Khối lượng
35.200đ 36.800đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thịt ba rọi có daThịt ba rọi có da
Thịt ba rọi có da
6 Khối lượng
42.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nhộng tằmNhộng tằm
Nhộng tằm
5 Khối lượng
33.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nạc dăm heo (nạc vai)Nạc dăm heo (nạc vai)
Nạc dăm heo (nạc vai)
3 Khối lượng
39.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Gan gàGan gà
Gan gà
1 Khối lượng
8.700đ Siêu giảm giá -50%++
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thịt heo bằmThịt heo bằm
Thịt heo bằm
3 Khối lượng
65.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Sụn heo Meat DeliSụn heo Meat Deli
Sụn heo Meat Deli
5 Khối lượng
51.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nạc thăn heo Meat DeliNạc thăn heo Meat Deli
Nạc thăn heo Meat Deli
5 Khối lượng
35.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thăn bòThăn bò
Thăn bò
4 Khối lượng
94.800đ 96.800đ -2%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Tim heoTim heo
Tim heo
7 Khối lượng
80.400đ 84.900đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Móng heoMóng heo
Móng heo
8 Khối lượng
46.500đ 47.500đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Cánh gà công nghiệpCánh gà công nghiệp
Cánh gà công nghiệp
1 Khối lượng
56.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Đùi gà không xươngĐùi gà không xương
Đùi gà không xương
2 Khối lượng
39.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Xương cục heo Meat DeliXương cục heo Meat Deli
Xương cục heo Meat Deli
1 Khối lượng
35.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thịt vai heoThịt vai heo
Thịt vai heo
1 Khối lượng
30.900đ 33.900đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Bắp bò loại 1Bắp bò loại 1
Bắp bò loại 1
4 Khối lượng
87.000đ 93.000đ -6%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thịt vai heo Meat DeliThịt vai heo Meat Deli
Thịt vai heo Meat Deli
5 Khối lượng
50.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Tim gàTim gà
Tim gà
4 Khối lượng
63.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nạm bòNạm bò
Nạm bò
3 Khối lượng
97.500đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Đùi bòĐùi bò
Đùi bò
4 Khối lượng
87.000đ 103.200đ -16%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Cật heoCật heo
Cật heo
7 Khối lượng
23.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Phi lê gà công nghiệpPhi lê gà công nghiệp
Phi lê gà công nghiệp
5 Khối lượng
30.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Nạc thăn heoNạc thăn heo
Nạc thăn heo
5 Khối lượng
35.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Mề gàMề gà
Mề gà
3 Khối lượng
30.900đ 33.900đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Tai heoTai heo
Tai heo
5 Khối lượng
50.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Móng giò heo Meat DeliMóng giò heo Meat Deli
Móng giò heo Meat Deli
3 Khối lượng
83.900đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Bao tử heoBao tử heo
Bao tử heo
5 Khối lượng
90.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thăn chuột heo Meat DeliThăn chuột heo Meat Deli
Thăn chuột heo Meat Deli
4 Khối lượng
49.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Sườn non heo loại 1Sườn non heo loại 1
Sườn non heo loại 1
6 Khối lượng
75.000đ 80.000đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Tràng trứng gàTràng trứng gà
Tràng trứng gà
1 Khối lượng
55.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 10,000đ
Gầu bòGầu bò
Gầu bò
4 Khối lượng
120.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thăn bò xayThăn bò xay
Thăn bò xay
1 Khối lượng
105.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cốt lết heoCốt lết heo
Cốt lết heo
5 Khối lượng
39.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Đùi gà chặt miếngĐùi gà chặt miếng
Đùi gà chặt miếng
2 Khối lượng
45.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Thịt dải heoThịt dải heo
Thịt dải heo
1 Khối lượng
53.100đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tràng heoTràng heo
Tràng heo
4 Khối lượng
165.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ
Giò sốngGiò sống
Giò sống
3 Khối lượng
41.100đ 43.500đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 10,000đ

ĐI CHỢ ONLINE MUA THỊT TƯƠI NGON GIÁ TỐT CÙNG ADAYROI

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc mua bán hằng ngày cũng trở nên tiện lợi hơn với các trang thương mại điện tử đa dạng cho bạn thoải mái mua sắm tại nhà. Giờ đây, mức độ tiện ích càng tăng lên khi bạn có thể đi chợ ngay tại nhà, văn phòng, … với những người có lịch trình bận rộn không có thời gian đi siêu thị hay đi chợ để chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, nhất là việc mua những thực phẩm như thịt tươi, các sản phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, các sản phẩm ngoài thị trường rất khó cho người tiêu dùng xác định được nguồn gốc cũng như chất lượng thì việc tìm một nhà cung cấp có uy tín là vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho các thành viên trong gia đình.

Việc mua thực phẩm online không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức di chuyển, mà còn đem đến những sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chất lượng về nguồn gốc, giá cả hợp lý cùng chính sách giao hàng tận nơi nhanh chóng tiện lợi. Các sản phẩm thịt tươi đảm bảo chất lượng với nhiều lựa chọn cho bạn như thịt gà, thịt heo, bò, … mang đến những bữa ăn đa dạng đầy đủ dưỡng chất. Ngoài ra, bạn có thể chọn mua các loại thịt đông lạnh hay thịt nguội thơm ngon, cung cấp protein và năng lượng đem đến một tuần làm việc và học tập hiệu quả cho cả nhà!
Mua thịt online ghé ngay Adayroi để chọn cho mình những sản phẩm tươi ngon chất lượng cùng những ưu đãi cực lớn bạn nhé! Ngoài ra, bạn còn có thể tích điểm nhận voucher khi mua sắm với thẻ VinID dành cho khách hàng thành viên nữa đấy. Đừng quên đi chợ online cùng Adayroi ngay hôm nay!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín