text.skipToContent

Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500gXúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
66.900đ 86.300đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ba chỉ hun khói Ông Già Ika gói 300gBa chỉ hun khói Ông Già Ika gói 300g
Ba chỉ hun khói Ông Già Ika gói 300g
72.500đ 79.500đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 500gXúc xích Mỹ Đức Việt gói 500g
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 500g
57.700đ 61.300đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích bò Vissan gói 90gXúc xích bò Vissan gói 90g
Xúc xích bò Vissan gói 90g
10.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích vườn bia Bucher gói 450gXúc xích vườn bia Bucher gói 450g
Xúc xích vườn bia Bucher gói 450g
70.200đ 94.600đ
-26%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate Volaille Jean Floc'H hộp 78gPate Volaille Jean Floc'H hộp 78g
Pate Volaille Jean Floc'H hộp 78g
21.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate de Jambon Jean FLOC'H hộp 130gPate de Jambon Jean FLOC'H hộp 130g
Pate de Jambon Jean FLOC'H hộp 130g
35.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Phô mai xông khói Grand'Or gói 200gPhô mai xông khói Grand'Or gói 200g
Phô mai xông khói Grand'Or gói 200g
95.900đ 101.400đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate gan heo Tulip hộp 125gPate gan heo Tulip hộp 125g
Pate gan heo Tulip hộp 125g
36.700đ 39.500đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Đức Bucher CP gói 450gXúc xích Đức Bucher CP gói 450g
Xúc xích Đức Bucher CP gói 450g
80.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100gXúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100g
Xúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100g
10.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175gXúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175g
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175g
18.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100gXúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100g
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100g
10.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Dăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200gDăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200g
Dăm bông da bao Angst-Trường Vinh gói 200g
42.600đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thăn lưng xông khói Angst-Trường Vinh gói 200gThăn lưng xông khói Angst-Trường Vinh gói 200g
Thăn lưng xông khói Angst-Trường Vinh gói 200g
55.400đ 55.700đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175gXúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175g
Xúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175g
18.400đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích ngọt CP gói 500gXúc xích ngọt CP gói 500g
Xúc xích ngọt CP gói 500g
34.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Dăm bông vai Angst-Trường Vinh gói 200gDăm bông vai Angst-Trường Vinh gói 200g
Dăm bông vai Angst-Trường Vinh gói 200g
47.600đ 47.900đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Vealz CP gói 500gXúc xích Vealz CP gói 500g
Xúc xích Vealz CP gói 500g
63.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Vealz CP gói 250gXúc xích Vealz CP gói 250g
Xúc xích Vealz CP gói 250g
36.500đ 38.300đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Vealz CP gói 500gXúc xích Vealz CP gói 500g
Xúc xích Vealz CP gói 500g
52.500đ 75.300đ
-30%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 100gXúc xích Red tiệt trùng CP gói 100g
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 100g
12.000đ 16.200đ
-26%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200gXúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200g
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200g
19.200đ 24.600đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Vealz CP gói 500gXúc xích Vealz CP gói 500g
Xúc xích Vealz CP gói 500g
71.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích tiệt trùng Red CP gói 100gXúc xích tiệt trùng Red CP gói 100g
Xúc xích tiệt trùng Red CP gói 100g
9.500đ 11.900đ
-20%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Dăm bông vuông Mavin gói 250gDăm bông vuông Mavin gói 250g
Dăm bông vuông Mavin gói 250g
53.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Pháp Bucher CP gói 450gXúc xích Pháp Bucher CP gói 450g
Xúc xích Pháp Bucher CP gói 450g
90.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích Mavinia Mavin chuẩn hương vị Đức gói 500gXúc xích Mavinia Mavin chuẩn hương vị Đức gói 500g
Xúc xích Mavinia Mavin chuẩn hương vị Đức gói 500g
74.400đ 94.900đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích trộn đều sốt chanh dây Vissan hộp 55gXúc xích trộn đều sốt chanh dây Vissan hộp 55g
Xúc xích trộn đều sốt chanh dây Vissan hộp 55g
7.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate Rillettes Jean Floc'H hộp 125gPate Rillettes Jean Floc'H hộp 125g
Pate Rillettes Jean Floc'H hộp 125g
38.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate Foie Jean Floc'H hộp 130gPate Foie Jean Floc'H hộp 130g
Pate Foie Jean Floc'H hộp 130g
33.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate Campagne Jean Floc'H hộp 78gPate Campagne Jean Floc'H hộp 78g
Pate Campagne Jean Floc'H hộp 78g
21.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate Foie Jean Floc'H hộp 78gPate Foie Jean Floc'H hộp 78g
Pate Foie Jean Floc'H hộp 78g
21.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Xúc xích trộn đều vị BBQ Vissan hộp 3 cây 55gXúc xích trộn đều vị BBQ Vissan hộp 3 cây 55g
Xúc xích trộn đều vị BBQ Vissan hộp 3 cây 55g
8.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID