text.skipToContent

Thịt nguội

Tìm thấy 193 sản phẩm
Dăm bông giò heoDăm bông giò heo
Dăm bông giò heo
50.000đ 54.300đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích khô BatonXúc xích khô Baton
Xúc xích khô Baton
106.200đ 120.900đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích bò Vissan gói 160gXúc xích bò Vissan gói 160g
Xúc xích bò Vissan gói 160g
18.100đ 20.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 350gXúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 350g
Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 350g
38.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích heo Tupy Thực Phẩm Cầu Tre gói 100gXúc xích heo Tupy Thực Phẩm Cầu Tre gói 100g
Xúc xích heo Tupy Thực Phẩm Cầu Tre gói 100g
10.900đ 11.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100gXúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100g
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100g
10.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông xông khói Vissan gói 100gDăm bông xông khói Vissan gói 100g
Dăm bông xông khói Vissan gói 100g
23.300đ 23.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Đức Le Gourmet gói 200gXúc xích Đức Le Gourmet gói 200g
Xúc xích Đức Le Gourmet gói 200g
38.100đ 40.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 400gXúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 400g
Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 400g
48.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba rọi xông khói NH Food gói 500gBa rọi xông khói NH Food gói 500g
Ba rọi xông khói NH Food gói 500g
115.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích bò tiệt trùng Seaspimex gói 200gXúc xích bò tiệt trùng Seaspimex gói 200g
Xúc xích bò tiệt trùng Seaspimex gói 200g
25.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Klobasa Ông Già Ika gói 500gXúc xích Klobasa Ông Già Ika gói 500g
Xúc xích Klobasa Ông Già Ika gói 500g
119.000đ 125.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo xông khói Dabaco gói 300gThịt heo xông khói Dabaco gói 300g
Thịt heo xông khói Dabaco gói 300g
76.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích tiệt trùng Red CP gói 100gXúc xích tiệt trùng Red CP gói 100g
Xúc xích tiệt trùng Red CP gói 100g
9.500đ 11.900đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích bò tiệt trùng Every Day Halong Canfoco túi 250gXúc xích bò tiệt trùng Every Day Halong Canfoco túi 250g
Xúc xích bò tiệt trùng Every Day Halong Canfoco túi 250g
26.000đ 32.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 100gXúc xích Red tiệt trùng CP gói 100g
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 100g
11.100đ 16.200đ
-31%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175gXúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175g
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175g
18.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet gói 500gXúc xích Việt Mỹ Le Gourmet gói 500g
Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet gói 500g
60.600đ 62.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105gXúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105g
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105g
9.600đ 10.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích tiệt trùng hương vị heo Dabaco gói 100gXúc xích tiệt trùng hương vị heo Dabaco gói 100g
Xúc xích tiệt trùng hương vị heo Dabaco gói 100g
10.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích vườn bia Le Gourmet gói 500gXúc xích vườn bia Le Gourmet gói 500g
Xúc xích vườn bia Le Gourmet gói 500g
98.300đ 104.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông Standard Vissan gói 100gDăm bông Standard Vissan gói 100g
Dăm bông Standard Vissan gói 100g
19.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích heo xông khói mini Angst - Trường Vinh gói 200gXúc xích heo xông khói mini Angst - Trường Vinh gói 200g
Xúc xích heo xông khói mini Angst - Trường Vinh gói 200g
41.000đ 42.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 1kgXúc xích Mỹ Đức Việt gói 1kg
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 1kg
127.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Salami tỏi Ông Già Ika gói 200gSalami tỏi Ông Già Ika gói 200g
Salami tỏi Ông Già Ika gói 200g
51.900đ 55.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate gan heo Tulip hộp 125gPate gan heo Tulip hộp 125g
Pate gan heo Tulip hộp 125g
35.800đ 39.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích cocktail Việt Nam Vissan gói 500gXúc xích cocktail Việt Nam Vissan gói 500g
Xúc xích cocktail Việt Nam Vissan gói 500g
55.400đ 65.200đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Thụy Sĩ Angst-Trường Vinh gói 500gXúc xích Thụy Sĩ Angst-Trường Vinh gói 500g
Xúc xích Thụy Sĩ Angst-Trường Vinh gói 500g
101.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Winner CP gói 500gXúc xích Winner CP gói 500g
Xúc xích Winner CP gói 500g
58.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Da bao Le Gourmet gói 200gDa bao Le Gourmet gói 200g
Da bao Le Gourmet gói 200g
44.900đ 46.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 200gXúc xích Red tiệt trùng CP gói 200g
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 200g
20.000đ 24.600đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá hồi xông khói PS- nhập khẩu Đan Mạch gói 1kgCá hồi xông khói PS- nhập khẩu Đan Mạch gói 1kg
Cá hồi xông khói PS- nhập khẩu Đan Mạch gói 1kg
671.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 500gXúc xích Cocktail Đức Việt gói 500g
Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 500g
58.900đ 61.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 200gXúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 200g
Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 200g
24.100đ 25.900đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông da bao Việt Nam Vissan gói 200gDăm bông da bao Việt Nam Vissan gói 200g
Dăm bông da bao Việt Nam Vissan gói 200g
38.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dồi thịt heo Việt Nam Vissan gói 200gDồi thịt heo Việt Nam Vissan gói 200g
Dồi thịt heo Việt Nam Vissan gói 200g
34.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Salami khô Ông Già Ika gói 100gSalami khô Ông Già Ika gói 100g
Salami khô Ông Già Ika gói 100g
41.000đ 46.900đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba rọi nạc xông khói Le Gourmet gói 200gBa rọi nạc xông khói Le Gourmet gói 200g
Ba rọi nạc xông khói Le Gourmet gói 200g
55.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông xông khói NH Foods gói 200gDăm bông xông khói NH Foods gói 200g
Dăm bông xông khói NH Foods gói 200g
41.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Deli Le Gourmet gói 500gXúc xích Deli Le Gourmet gói 500g
Xúc xích Deli Le Gourmet gói 500g
70.400đ 75.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông vai xông khói Angst-Trường Vinh gói 500gDăm bông vai xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g
Dăm bông vai xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g
134.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate heo Tuyền Ký hộp 170gPate heo Tuyền Ký hộp 170g
Pate heo Tuyền Ký hộp 170g
25.000đ 29.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc Xích Vealz CP gói 10 cây 500gXúc Xích Vealz CP gói 10 cây 500g
Xúc Xích Vealz CP gói 10 cây 500g
73.600đ 77.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Lucky Vissan 8 cây gói 500gXúc xích Lucky Vissan 8 cây gói 500g
Xúc xích Lucky Vissan 8 cây gói 500g
48.400đ 56.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích vị thịt xiên nướng Hola Vissan gói 150gXúc xích vị thịt xiên nướng Hola Vissan gói 150g
Xúc xích vị thịt xiên nướng Hola Vissan gói 150g
15.000đ 16.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 500gXúc xích Hotdog Đức Việt gói 500g
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 500g
55.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích vườn bia Bucher gói 200gXúc xích vườn bia Bucher gói 200g
Xúc xích vườn bia Bucher gói 200g
40.000đ 41.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175gXúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175g
Xúc xích bò tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 175g
18.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thăn heo hong khói Đức Việt gói 200gThăn heo hong khói Đức Việt gói 200g
Thăn heo hong khói Đức Việt gói 200g
43.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thăn lưng xông khói Angst-Trường Vinh gói 500gThăn lưng xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g
Thăn lưng xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g
151.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Đức xông khói Nippon Con Heo Vàng NH Foods gói 200gXúc xích Đức xông khói Nippon Con Heo Vàng NH Foods gói 200g
Xúc xích Đức xông khói Nippon Con Heo Vàng NH Foods gói 200g
45.800đ 47.500đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Deli Sumo Le Gourmet gói 250gXúc xích Deli Sumo Le Gourmet gói 250g
Xúc xích Deli Sumo Le Gourmet gói 250g
38.800đ 39.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích heo xông khói mini Angst-Trường Vinh gói 500gXúc xích heo xông khói mini Angst-Trường Vinh gói 500g
Xúc xích heo xông khói mini Angst-Trường Vinh gói 500g
110.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích CocktailXúc xích Cocktail
Xúc xích Cocktail
39.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích vườn bia Đức Việt gói 200gXúc xích vườn bia Đức Việt gói 200g
Xúc xích vườn bia Đức Việt gói 200g
39.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 280gXúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 280g
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 280g
30.600đ 30.800đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Frankfurter CP gói 500gXúc xích Frankfurter CP gói 500g
Xúc xích Frankfurter CP gói 500g
47.800đ 57.900đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Vealz CP gói 250gXúc xích Vealz CP gói 250g
Xúc xích Vealz CP gói 250g
34.900đ 38.300đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500gXúc xích Roma Đức Việt gói 500g
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500g
123.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate đồng quê Le Gourmet gói 200gPate đồng quê Le Gourmet gói 200g
Pate đồng quê Le Gourmet gói 200g
34.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy