text.skipToContent

Thịt khô

Tìm thấy 144 sản phẩm
Mực khô còn daMực khô còn da
Mực khô còn da
276.900đ 291.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bò khôCá bò khô
Cá bò khô
83.700đ 94.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá đuối khôCá đuối khô
Cá đuối khô
42.500đ 47.200đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá kèo khôCá kèo khô
Cá kèo khô
64.700đ 70.600đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thiều khôCá thiều khô
Cá thiều khô
51.400đ 57.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chai khôCá chai khô
Cá chai khô
54.700đ 59.800đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bóng khôCá bóng khô
Cá bóng khô
59.100đ 63.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá cơm khôCá cơm khô
Cá cơm khô
38.000đ 50.000đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện hộp 200gTôm khô Phú Quốc Việt Thiện hộp 200g
Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện hộp 200g
113.400đ 119.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô cá cơm săn Cảnh Thành khay 200gKhô cá cơm săn Cảnh Thành khay 200g
Khô cá cơm săn Cảnh Thành khay 200g
44.900đ 50.900đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100gTôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100g
Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100g
60.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo Tuyền Ký gói 40gThịt heo Tuyền Ký gói 40g
Thịt heo Tuyền Ký gói 40g
21.800đ 27.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống khô còn da Hồng Nam gói 250gMực ống khô còn da Hồng Nam gói 250g
Mực ống khô còn da Hồng Nam gói 250g
268.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô bò Tiến Nga hộp 200gKhô bò Tiến Nga hộp 200g
Khô bò Tiến Nga hộp 200g
155.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Cảnh Thành hộp 200gTôm khô Cảnh Thành hộp 200g
Tôm khô Cảnh Thành hộp 200g
269.900đ 289.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200gMực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200g
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200g
72.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Việt Hoa túi 210gThịt bò khô Việt Hoa túi 210g
Thịt bò khô Việt Hoa túi 210g
127.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100gMực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100g
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100g
65.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tiến Nga gói 260gThịt bò khô Tiến Nga gói 260g
Thịt bò khô Tiến Nga gói 260g
139.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250gThịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250g
Thịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250g
142.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô An Vĩnh hộp 200gTôm khô An Vĩnh hộp 200g
Tôm khô An Vĩnh hộp 200g
196.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nướng ăn liền 3A An Phát gói 80gMực nướng ăn liền 3A An Phát gói 80g
Mực nướng ăn liền 3A An Phát gói 80g
57.700đ 71.400đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bóng khô Việt Thiện gói 200gCá bóng khô Việt Thiện gói 200g
Cá bóng khô Việt Thiện gói 200g
73.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500gLạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
107.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá cơm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100gCá cơm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g
Cá cơm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g
42.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Cảnh Thành hộp 100gTôm khô Cảnh Thành hộp 100g
Tôm khô Cảnh Thành hộp 100g
65.900đ 72.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200gLạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
41.000đ 50.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo khô Tuyền Ký gói 80gThịt heo khô Tuyền Ký gói 80g
Thịt heo khô Tuyền Ký gói 80g
54.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200gLạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200g
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200g
34.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500gLạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500g
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500g
82.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bống tẩm nướng cán Hainamfoods gói 70gCá bống tẩm nướng cán Hainamfoods gói 70g
Cá bống tẩm nướng cán Hainamfoods gói 70g
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60gMực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60g
Mực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60g
68.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 400gThịt bò khô Việt Hoa hộp 400g
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 400g
242.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá đuối khô Việt Thiện gói 200gCá đuối khô Việt Thiện gói 200g
Cá đuối khô Việt Thiện gói 200g
58.900đ 60.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ruốc gà Dabaco gói 200gRuốc gà Dabaco gói 200g
Ruốc gà Dabaco gói 200g
63.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá kèo khô Việt Thiện gói 200gCá kèo khô Việt Thiện gói 200g
Cá kèo khô Việt Thiện gói 200g
75.100đ 86.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Cảnh Thành hộp 200gTôm khô Cảnh Thành hộp 200g
Tôm khô Cảnh Thành hộp 200g
202.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200gMực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200g
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200g
79.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô bò Tiến Nga hộp 100gKhô bò Tiến Nga hộp 100g
Khô bò Tiến Nga hộp 100g
60.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô cá sặc An Vĩnh khay 200gKhô cá sặc An Vĩnh khay 200g
Khô cá sặc An Vĩnh khay 200g
74.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò Tiến Nga hộp 220gThịt bò Tiến Nga hộp 220g
Thịt bò Tiến Nga hộp 220g
133.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô mực loại SS Cảnh Thành gói 500gKhô mực loại SS Cảnh Thành gói 500g
Khô mực loại SS Cảnh Thành gói 500g
559.900đ 569.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng tươi Vissan gói 250gLạp xưởng tươi Vissan gói 250g
Lạp xưởng tươi Vissan gói 250g
56.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ruốc gà Dabaco gói 500gRuốc gà Dabaco gói 500g
Ruốc gà Dabaco gói 500g
159.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tiến Nga gói 60gThịt bò khô Tiến Nga gói 60g
Thịt bò khô Tiến Nga gói 60g
34.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50gMực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50g
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50g
63.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô cá cơm sữa Cảnh Thành hộp 200gKhô cá cơm sữa Cảnh Thành hộp 200g
Khô cá cơm sữa Cảnh Thành hộp 200g
59.000đ 60.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng Hoa mai Dabaco gói 500gLạp xưởng Hoa mai Dabaco gói 500g
Lạp xưởng Hoa mai Dabaco gói 500g
69.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo chà bông giòn Vissan hộp 80gThịt heo chà bông giòn Vissan hộp 80g
Thịt heo chà bông giòn Vissan hộp 80g
37.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nướng ăn liền Damex gói 80gMực nướng ăn liền Damex gói 80g
Mực nướng ăn liền Damex gói 80g
45.900đ 56.200đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nướng ăn liền Damex gói 230gMực nướng ăn liền Damex gói 230g
Mực nướng ăn liền Damex gói 230g
121.800đ 151.300đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100gTôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100g
Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100g
98.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô cá nục An Vĩnh khay 200gKhô cá nục An Vĩnh khay 200g
Khô cá nục An Vĩnh khay 200g
25.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp sườn gác bếp Diệu Anh gói 500gLạp sườn gác bếp Diệu Anh gói 500g
Lạp sườn gác bếp Diệu Anh gói 500g
129.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống gim An Vĩnh khay 200gMực ống gim An Vĩnh khay 200g
Mực ống gim An Vĩnh khay 200g
46.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô cá bống tẩm Cảnh Thành khay 200gKhô cá bống tẩm Cảnh Thành khay 200g
Khô cá bống tẩm Cảnh Thành khay 200g
73.500đ 76.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nướng ăn liền Damex gói 120gMực nướng ăn liền Damex gói 120g
Mực nướng ăn liền Damex gói 120g
57.700đ 71.400đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 200gThịt bò khô Tuyền Ký gói 200g
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 200g
120.800đ 125.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100gThịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
60.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100gThịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
81.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy