text.skipToContent

Thịt khô

Tìm thấy 140 sản phẩm
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
103.300đ 110.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khô cá cơm sữa Cảnh Thành hộp 200g Khô cá cơm sữa Cảnh Thành hộp 200g
Khô cá cơm sữa Cảnh Thành hộp 200g
59.000đ 60.700đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500g Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500g
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500g
82.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200g Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200g
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200g
33.500đ 34.700đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g
26.300đ 28.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp xưởng Vissan gói 500g Lạp xưởng Vissan gói 500g
Lạp xưởng Vissan gói 500g
97.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp xưởng Hoa mai Dabaco gói 500g Lạp xưởng Hoa mai Dabaco gói 500g
Lạp xưởng Hoa mai Dabaco gói 500g
71.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
107.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g
142.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp sườn gác bếp Diệu Anh gói 500g Lạp sườn gác bếp Diệu Anh gói 500g
Lạp sườn gác bếp Diệu Anh gói 500g
129.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp sườn Fansipan gói 300g Lạp sườn Fansipan gói 300g
Lạp sườn Fansipan gói 300g
99.000đ 150.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt lợn sấy Fansipan gói 200g Thịt lợn sấy Fansipan gói 200g
Thịt lợn sấy Fansipan gói 200g
85.000đ 120.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá đù cháy tỏi Đầm Sen hộp 120g Cá đù cháy tỏi Đầm Sen hộp 120g
Cá đù cháy tỏi Đầm Sen hộp 120g
63.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cơm sấy giòn Đầm Sen hộp 200g Cá cơm sấy giòn Đầm Sen hộp 200g
Cá cơm sấy giòn Đầm Sen hộp 200g
85.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bống cắt nướng Đầm Sen hộp 200g Cá bống cắt nướng Đầm Sen hộp 200g
Cá bống cắt nướng Đầm Sen hộp 200g
85.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực tẩm gia vị Tiến Nga gói 120g Mực tẩm gia vị Tiến Nga gói 120g
Mực tẩm gia vị Tiến Nga gói 120g
113.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá đuối khô Việt Thiện gói 200g Cá đuối khô Việt Thiện gói 200g
Cá đuối khô Việt Thiện gói 200g
58.900đ 60.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100g Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100g
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100g
65.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200g Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200g
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200g
72.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 200g Thịt bò khô Tiến Nga hộp 200g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 200g
118.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g
40.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 400g Thịt bò khô Việt Hoa hộp 400g
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 400g
242.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 200g Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 200g
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 200g
128.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khô bò sợi Tiến Nga hộp 200g Khô bò sợi Tiến Nga hộp 200g
Khô bò sợi Tiến Nga hộp 200g
118.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt heo chà bông Vissan hộp 200g Thịt heo chà bông Vissan hộp 200g
Thịt heo chà bông Vissan hộp 200g
120.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Nhật Anh gói 110g Thịt bò khô Nhật Anh gói 110g
Thịt bò khô Nhật Anh gói 110g
81.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200g Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200g
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200g
79.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100g Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100g
Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100g
109.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
41.000đ 50.000đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực nướng ăn liền Damex gói 230g Mực nướng ăn liền Damex gói 230g
Mực nướng ăn liền Damex gói 230g
121.800đ 151.300đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
60.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Tiến Nga gói 60g Thịt bò khô Tiến Nga gói 60g
Thịt bò khô Tiến Nga gói 60g
34.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tép sấy tẩm gia vị Việt Thiện hộp 200g Tép sấy tẩm gia vị Việt Thiện hộp 200g
Tép sấy tẩm gia vị Việt Thiện hộp 200g
50.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bóng khô Việt Thiện gói 200g Cá bóng khô Việt Thiện gói 200g
Cá bóng khô Việt Thiện gói 200g
73.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 185g Thịt bò khô Tuyền Ký gói 185g
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 185g
89.400đ 109.900đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt heo Tuyền Ký gói 40g Thịt heo Tuyền Ký gói 40g
Thịt heo Tuyền Ký gói 40g
21.800đ 27.000đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực nướng ăn liền Damex gói 120g Mực nướng ăn liền Damex gói 120g
Mực nướng ăn liền Damex gói 120g
57.700đ 71.400đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 300g Thịt bò khô Tiến Nga hộp 300g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 300g
203.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khô bò Tiến Nga hộp 100g Khô bò Tiến Nga hộp 100g
Khô bò Tiến Nga hộp 100g
60.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực nướng ăn liền Damex gói 120g Mực nướng ăn liền Damex gói 120g
Mực nướng ăn liền Damex gói 120g
57.700đ 71.400đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò Tiến Nga hộp 220g Thịt bò Tiến Nga hộp 220g
Thịt bò Tiến Nga hộp 220g
133.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khô mực loại SS Cảnh Thành gói 500g Khô mực loại SS Cảnh Thành gói 500g
Khô mực loại SS Cảnh Thành gói 500g
572.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực nướng ăn liền 3A An Phát gói 80g Mực nướng ăn liền 3A An Phát gói 80g
Mực nướng ăn liền 3A An Phát gói 80g
57.700đ 71.400đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 160g Thịt bò khô Việt Hoa hộp 160g
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 160g
97.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50g Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50g
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50g
63.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá mai tẩm mè Việt Thiện gói 70g Cá mai tẩm mè Việt Thiện gói 70g
Cá mai tẩm mè Việt Thiện gói 70g
29.000đ 29.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 35g Thịt bò khô Tuyền Ký gói 35g
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 35g
26.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100g Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100g
Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100g
60.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ruốc khô Dried baby Shrimp An Vĩnh gói 200g Ruốc khô Dried baby Shrimp An Vĩnh gói 200g
Ruốc khô Dried baby Shrimp An Vĩnh gói 200g
41.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60g Mực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60g
Mực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60g
68.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250g Thịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250g
Thịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250g
142.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cơm sấy Việt Thiện túi 70g Cá cơm sấy Việt Thiện túi 70g
Cá cơm sấy Việt Thiện túi 70g
26.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mực xé tẩm gia vị Tiến Nga gói 260g Mực xé tẩm gia vị Tiến Nga gói 260g
Mực xé tẩm gia vị Tiến Nga gói 260g
277.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tép khô Việt Thiện gói 200g Tép khô Việt Thiện gói 200g
Tép khô Việt Thiện gói 200g
44.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cơm kho giòn Phú Hải gói 160g Cá cơm kho giòn Phú Hải gói 160g
Cá cơm kho giòn Phú Hải gói 160g
45.400đ 48.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò khô Nhật Anh gói 350g Thịt bò khô Nhật Anh gói 350g
Thịt bò khô Nhật Anh gói 350g
295.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cơm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g Cá cơm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g
Cá cơm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g
42.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá bống tẩm nướng cán Hainamfoods gói 70g Cá bống tẩm nướng cán Hainamfoods gói 70g
Cá bống tẩm nướng cán Hainamfoods gói 70g
42.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khô cá hồng Phú Hải gói 200g Khô cá hồng Phú Hải gói 200g
Khô cá hồng Phú Hải gói 200g
59.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cá cơm sấy Việt Thiện hộp 200g Cá cơm sấy Việt Thiện hộp 200g
Cá cơm sấy Việt Thiện hộp 200g
72.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy