text.skipToContent

Thịt khô

Tìm thấy 138 sản phẩm
Cá cơm sấy giòn Đầm Sen hộp 200g Cá cơm sấy giòn Đầm Sen hộp 200g
Cá cơm sấy giòn Đầm Sen hộp 200g
85.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá đù cháy tỏi Đầm Sen hộp 120g Cá đù cháy tỏi Đầm Sen hộp 120g
Cá đù cháy tỏi Đầm Sen hộp 120g
63.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá cơm khô Cá cơm khô
Cá cơm khô
38.000đ 50.000đ
-24%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bò khô Cá bò khô
Cá bò khô
83.700đ 94.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực khô còn da Mực khô còn da
Mực khô còn da
276.900đ 291.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá đuối khô Cá đuối khô
Cá đuối khô
63.800đ 70.800đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá thiều khô Cá thiều khô
Cá thiều khô
51.400đ 57.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chai khô Cá chai khô
Cá chai khô
82.100đ 89.700đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá kèo khô Cá kèo khô
Cá kèo khô
64.700đ 70.600đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bóng khô Cá bóng khô
Cá bóng khô
88.700đ 95.700đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 200g Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 200g
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 200g
128.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tiến Nga gói 60g Thịt bò khô Tiến Nga gói 60g
Thịt bò khô Tiến Nga gói 60g
34.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
60.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực tẩm gia vị Tiến Nga gói 120g Mực tẩm gia vị Tiến Nga gói 120g
Mực tẩm gia vị Tiến Nga gói 120g
113.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500g Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500g
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 500g
82.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô bò sợi Tiến Nga hộp 200g Khô bò sợi Tiến Nga hộp 200g
Khô bò sợi Tiến Nga hộp 200g
118.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 400g Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 400g
Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 400g
392.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 200g Thịt bò khô Tiến Nga hộp 200g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 200g
118.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 100g
40.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100g Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100g
Tôm khô Dried Shrimp An Vĩnh hộp 100g
98.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô An Vĩnh hộp 200g Tôm khô An Vĩnh hộp 200g
Tôm khô An Vĩnh hộp 200g
196.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực khô M An Vĩnh khay 200g Mực khô M An Vĩnh khay 200g
Mực khô M An Vĩnh khay 200g
85.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực ống gim An Vĩnh khay 200g Mực ống gim An Vĩnh khay 200g
Mực ống gim An Vĩnh khay 200g
46.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá chỉ vàng khô Việt Thiện gói 200g Cá chỉ vàng khô Việt Thiện gói 200g
Cá chỉ vàng khô Việt Thiện gói 200g
60.700đ 69.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực khô còn da 17UP gói 200g Mực khô còn da 17UP gói 200g
Mực khô còn da 17UP gói 200g
225.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo chà bông Vissan hộp 200g Thịt heo chà bông Vissan hộp 200g
Thịt heo chà bông Vissan hộp 200g
120.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100g Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100g
Tôm khô Phú Quốc Việt Thiện túi 100g
60.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô cá nục An Vĩnh khay 200g Khô cá nục An Vĩnh khay 200g
Khô cá nục An Vĩnh khay 200g
25.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Nhật Anh gói 110g Thịt bò khô Nhật Anh gói 110g
Thịt bò khô Nhật Anh gói 110g
81.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100g Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100g
Mực tẩm gia vị Ngọc Lan gói 100g
65.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200g Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200g
Mực xé tẩm sấy giòn ăn liền An Vĩnh hộp 200g
79.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250g Thịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250g
Thịt bò khô sợi Tiến Nga hộp 250g
142.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ruốc khô Dried baby Shrimp An Vĩnh gói 200g Ruốc khô Dried baby Shrimp An Vĩnh gói 200g
Ruốc khô Dried baby Shrimp An Vĩnh gói 200g
41.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60g Mực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60g
Mực nướng cán duỗi tẩm ớt Hải Nam Food gói 60g
68.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng tươi Vissan gói 250g Lạp xưởng tươi Vissan gói 250g
Lạp xưởng tươi Vissan gói 250g
51.500đ 56.200đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá kèo khô Việt Thiện gói 200g Cá kèo khô Việt Thiện gói 200g
Cá kèo khô Việt Thiện gói 200g
75.100đ 86.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200g Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200g
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 200g
72.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò Tiến Nga hộp 400g Thịt bò Tiến Nga hộp 400g
Thịt bò Tiến Nga hộp 400g
217.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 400g Thịt bò khô Việt Hoa hộp 400g
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 400g
242.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 35g Thịt bò khô Tuyền Ký gói 35g
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 35g
26.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
41.000đ 50.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá đuối khô Việt Thiện gói 200g Cá đuối khô Việt Thiện gói 200g
Cá đuối khô Việt Thiện gói 200g
58.900đ 60.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nướng ăn liền Damex gói 230g Mực nướng ăn liền Damex gói 230g
Mực nướng ăn liền Damex gói 230g
121.800đ 151.300đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tép sấy tẩm gia vị Việt Thiện hộp 200g Tép sấy tẩm gia vị Việt Thiện hộp 200g
Tép sấy tẩm gia vị Việt Thiện hộp 200g
50.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200g Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200g
Lạp xưởng 3 Bông Mai Vissan gói 200g
30.500đ 34.700đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 185g Thịt bò khô Tuyền Ký gói 185g
Thịt bò khô Tuyền Ký gói 185g
89.400đ 109.900đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g
26.300đ 28.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
107.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ruốc gà Dabaco gói 200g Ruốc gà Dabaco gói 200g
Ruốc gà Dabaco gói 200g
63.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm khô Cảnh Thành hộp 200g Tôm khô Cảnh Thành hộp 200g
Tôm khô Cảnh Thành hộp 200g
269.900đ 289.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cá bóng khô Việt Thiện gói 200g Cá bóng khô Việt Thiện gói 200g
Cá bóng khô Việt Thiện gói 200g
73.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
96.500đ 110.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô cá đổng Cảnh Thành gói 300g Khô cá đổng Cảnh Thành gói 300g
Khô cá đổng Cảnh Thành gói 300g
50.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô bò Tiến Nga hộp 100g Khô bò Tiến Nga hộp 100g
Khô bò Tiến Nga hộp 100g
60.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khô cá bống tẩm Cảnh Thành khay 200g Khô cá bống tẩm Cảnh Thành khay 200g
Khô cá bống tẩm Cảnh Thành khay 200g
73.500đ 76.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50g Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50g
Mực tẩm gia vị Tiến Nga hộp 50g
63.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mực nướng ăn liền Damex gói 120g Mực nướng ăn liền Damex gói 120g
Mực nướng ăn liền Damex gói 120g
57.700đ 71.400đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo Tuyền Ký gói 40g Thịt heo Tuyền Ký gói 40g
Thịt heo Tuyền Ký gói 40g
21.800đ 27.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 300g Thịt bò khô Tiến Nga hộp 300g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 300g
203.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 160g Thịt bò khô Việt Hoa hộp 160g
Thịt bò khô Việt Hoa hộp 160g
97.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy