text.skipToContent

Thịt hộp VINMART - VINGROUP

Tìm thấy 31 sản phẩm
Thịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340gThịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340g
Thịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340g
64.700đ 85.000đ
-24%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Heo hầm Vissan hộp 150gHeo hầm Vissan hộp 150g
Heo hầm Vissan hộp 150g
22.100đ 24.600đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430gTôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430g
Tôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430g
61.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate gan gà vịt Paté Royal lọ 180gPate gan gà vịt Paté Royal lọ 180g
Pate gan gà vịt Paté Royal lọ 180g
120.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt hộp CJ Foods hộp 200gThịt hộp CJ Foods hộp 200g
Thịt hộp CJ Foods hộp 200g
47.300đ 52.600đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt xông khói American Pride hộp 340gThịt xông khói American Pride hộp 340g
Thịt xông khói American Pride hộp 340g
80.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180gPate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180g
Pate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180g
120.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate Royal gan lợn vị Cognac lọ 180gPate Royal gan lợn vị Cognac lọ 180g
Pate Royal gan lợn vị Cognac lọ 180g
120.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt heo hầm Vissan hộp 280gThịt heo hầm Vissan hộp 280g
Thịt heo hầm Vissan hộp 280g
42.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430gMắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430g
64.000đ 64.500đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430gMắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430g
Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430g
44.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bò 2 lát Halong Canfoco hộp 150gBò 2 lát Halong Canfoco hộp 150g
Bò 2 lát Halong Canfoco hộp 150g
14.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate đồng quê vị tiêu Paté Royal lọ 180gPate đồng quê vị tiêu Paté Royal lọ 180g
Pate đồng quê vị tiêu Paté Royal lọ 180g
120.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate thịt heo Vissan hộp 397gPate thịt heo Vissan hộp 397g
Pate thịt heo Vissan hộp 397g
55.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ragu bò chay Vissan hộp 170gRagu bò chay Vissan hộp 170g
Ragu bò chay Vissan hộp 170g
12.800đ 13.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bò kho Vissan hộp 397gBò kho Vissan hộp 397g
Bò kho Vissan hộp 397g
44.700đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bò hầm Vissan hộp 150gBò hầm Vissan hộp 150g
Bò hầm Vissan hộp 150g
29.100đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Heo hầm chay Vissan hộp 150gHeo hầm chay Vissan hộp 150g
Heo hầm chay Vissan hộp 150g
12.800đ 13.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Cà ri gà chay Vissan hộp 170gCà ri gà chay Vissan hộp 170g
Cà ri gà chay Vissan hộp 170g
12.800đ 13.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mắm ruốc chà Sông Hương lọ 200gMắm ruốc chà Sông Hương lọ 200g
Mắm ruốc chà Sông Hương lọ 200g
40.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt bò xay Halong Canfoco hộp 170gThịt bò xay Halong Canfoco hộp 170g
Thịt bò xay Halong Canfoco hộp 170g
23.800đ 31.000đ
-23%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt hộp Spam 20% Less Sodium 340gThịt hộp Spam 20% Less Sodium 340g
Thịt hộp Spam 20% Less Sodium 340g
89.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt Chopped Ham Bristol hộp 340gThịt Chopped Ham Bristol hộp 340g
Thịt Chopped Ham Bristol hộp 340g
105.500đ 113.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tôm chua Tâm Đức lọ 430gTôm chua Tâm Đức lọ 430g
Tôm chua Tâm Đức lọ 430g
170.800đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Bò hầm Vissan hộp 397gBò hầm Vissan hộp 397g
Bò hầm Vissan hộp 397g
65.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt Cooked Ham Bristol hộp 326gThịt Cooked Ham Bristol hộp 326g
Thịt Cooked Ham Bristol hộp 326g
126.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt Pork Luncheon Meat Tulip hộp 340gThịt Pork Luncheon Meat Tulip hộp 340g
Thịt Pork Luncheon Meat Tulip hộp 340g
74.200đ 79.800đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt heo hầm Dabaco hộp 170gThịt heo hầm Dabaco hộp 170g
Thịt heo hầm Dabaco hộp 170g
21.900đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Pate vịt tiêu xanh Paté Royal lọ 180gPate vịt tiêu xanh Paté Royal lọ 180g
Pate vịt tiêu xanh Paté Royal lọ 180g
120.200đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Mắm tôm bắc Sông Hương lọ 430gMắm tôm bắc Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm bắc Sông Hương lọ 430g
33.700đ 34.500đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID