text.skipToContent

Thịt hộp

Tìm thấy 92 sản phẩm
Bò hầm Vissan hộp 397g Bò hầm Vissan hộp 397g
Bò hầm Vissan hộp 397g
56.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dăm bông 3 bông mai Vissan hộp 150g Dăm bông 3 bông mai Vissan hộp 150g
Dăm bông 3 bông mai Vissan hộp 150g
19.800đ 21.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt xông khói American Pride hộp 340g Thịt xông khói American Pride hộp 340g
Thịt xông khói American Pride hộp 340g
80.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bào ngư ngâm sốt JS Korea hộp 8 lọ x 100g Bào ngư ngâm sốt JS Korea hộp 8 lọ x 100g
Bào ngư ngâm sốt JS Korea hộp 8 lọ x 100g
1.404.900đ 2.007.000đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt Chopped Ham Bristol hộp 340g Thịt Chopped Ham Bristol hộp 340g
Thịt Chopped Ham Bristol hộp 340g
105.500đ 113.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò kho Tuyền Ký hộp 200g Bò kho Tuyền Ký hộp 200g
Bò kho Tuyền Ký hộp 200g
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430g Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430g
Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430g
44.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Heo 2 lát Vissan hộp 150g Heo 2 lát Vissan hộp 150g
Heo 2 lát Vissan hộp 150g
21.000đ 21.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate thịt heo Vissan hộp 397g Pate thịt heo Vissan hộp 397g
Pate thịt heo Vissan hộp 397g
52.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò 2 lát Halong Canfoco hộp 150g Bò 2 lát Halong Canfoco hộp 150g
Bò 2 lát Halong Canfoco hộp 150g
14.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Heo 2 lát HaLong Canfoco hộp 150g Heo 2 lát HaLong Canfoco hộp 150g
Heo 2 lát HaLong Canfoco hộp 150g
14.900đ 15.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430g Mắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430g
64.000đ 64.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Heo hầm Vissan hộp 397g Heo hầm Vissan hộp 397g
Heo hầm Vissan hộp 397g
53.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bào ngư ngâm sốt JS Korea size L lon 400g Bào ngư ngâm sốt JS Korea size L lon 400g
Bào ngư ngâm sốt JS Korea size L lon 400g
888.300đ 1.269.000đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430g Tôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430g
Tôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430g
61.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo hai lát Vissan hộp 150g Thịt heo hai lát Vissan hộp 150g
Thịt heo hai lát Vissan hộp 150g
13.500đ 13.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gà ác tiềm bảo Bảo Long hộp 400g Gà ác tiềm bảo Bảo Long hộp 400g
Gà ác tiềm bảo Bảo Long hộp 400g
77.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate thịt heo Luncheon Meat hộp 340g Pate thịt heo Luncheon Meat hộp 340g
Pate thịt heo Luncheon Meat hộp 340g
75.400đ 81.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo xông khói Bacon Grill hộp 340g Thịt heo xông khói Bacon Grill hộp 340g
Thịt heo xông khói Bacon Grill hộp 340g
82.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt kho tàu Halong Canfoco hộp 175g Thịt kho tàu Halong Canfoco hộp 175g
Thịt kho tàu Halong Canfoco hộp 175g
24.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm tôm bắc Sông Hương lọ 430g Mắm tôm bắc Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm bắc Sông Hương lọ 430g
33.700đ 34.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate gan heo Tulip hộp 125g Pate gan heo Tulip hộp 125g
Pate gan heo Tulip hộp 125g
36.700đ 39.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà pháo mắm tôm chua Ngọc Liên lọ 400g Cà pháo mắm tôm chua Ngọc Liên lọ 400g
Cà pháo mắm tôm chua Ngọc Liên lọ 400g
30.600đ 31.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate thịt heo Halong Canfoco hộp 160g Pate thịt heo Halong Canfoco hộp 160g
Pate thịt heo Halong Canfoco hộp 160g
19.000đ 19.600đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò xay Vissan hộp 170g Thịt bò xay Vissan hộp 170g
Thịt bò xay Vissan hộp 170g
24.200đ 24.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180g Pate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180g
Pate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180g
96.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Heo hầm 3 bông mai Vissan hộp 150g Heo hầm 3 bông mai Vissan hộp 150g
Heo hầm 3 bông mai Vissan hộp 150g
17.900đ 18.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm tôm chua Sông Hương lọ 430g Mắm tôm chua Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm chua Sông Hương lọ 430g
107.500đ 109.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate thịt heo Vissan hộp 170g Pate thịt heo Vissan hộp 170g
Pate thịt heo Vissan hộp 170g
23.500đ 25.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm ruốc chà Sông Hương lọ 200g Mắm ruốc chà Sông Hương lọ 200g
Mắm ruốc chà Sông Hương lọ 200g
40.200đ 43.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò hầm Vissan hộp 150g Bò hầm Vissan hộp 150g
Bò hầm Vissan hộp 150g
25.500đ 28.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340g Thịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340g
Thịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340g
80.900đ 85.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xíu mại sốt cà Tuyền Ký hộp 200g Xíu mại sốt cà Tuyền Ký hộp 200g
Xíu mại sốt cà Tuyền Ký hộp 200g
21.000đ 25.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate thịt heo 3 Bông Mai Vissan hộp 150g Pate thịt heo 3 Bông Mai Vissan hộp 150g
Pate thịt heo 3 Bông Mai Vissan hộp 150g
16.400đ 17.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò hầm Halong Canfoco hộp 150g Bò hầm Halong Canfoco hộp 150g
Bò hầm Halong Canfoco hộp 150g
30.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt Spam Hot & Spicy Hormel Foods hộp 340g Thịt Spam Hot & Spicy Hormel Foods hộp 340g
Thịt Spam Hot & Spicy Hormel Foods hộp 340g
90.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt hộp Black Pepper Spam 340g Thịt hộp Black Pepper Spam 340g
Thịt hộp Black Pepper Spam 340g
90.100đ 120.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate gan Dabaco hộp 170g Pate gan Dabaco hộp 170g
Pate gan Dabaco hộp 170g
16.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Heo hầm tiêu xanh Tuyền Ký hộp 200g Heo hầm tiêu xanh Tuyền Ký hộp 200g
Heo hầm tiêu xanh Tuyền Ký hộp 200g
26.000đ 30.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò hầm Tuyền Ký hộp 200g Bò hầm Tuyền Ký hộp 200g
Bò hầm Tuyền Ký hộp 200g
28.000đ 33.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate Tulip Liver Pate hộp 125g Pate Tulip Liver Pate hộp 125g
Pate Tulip Liver Pate hộp 125g
36.700đ 38.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò kho Vissan hộp 397g Bò kho Vissan hộp 397g
Bò kho Vissan hộp 397g
40.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt gà xay Dabaco hộp 170g Thịt gà xay Dabaco hộp 170g
Thịt gà xay Dabaco hộp 170g
17.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt Spam Oven Roasted Turkey hộp 340g Thịt Spam Oven Roasted Turkey hộp 340g
Thịt Spam Oven Roasted Turkey hộp 340g
93.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt Spam Lite hộp 340g Thịt Spam Lite hộp 340g
Thịt Spam Lite hộp 340g
86.200đ 88.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt hộp Classic Spam 340g Thịt hộp Classic Spam 340g
Thịt hộp Classic Spam 340g
86.700đ 90.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tôm chua Tâm Đức lọ 430g Tôm chua Tâm Đức lọ 430g
Tôm chua Tâm Đức lọ 430g
170.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò 3 lát Tuyền Ký hộp 200g Bò 3 lát Tuyền Ký hộp 200g
Bò 3 lát Tuyền Ký hộp 200g
26.000đ 30.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt xay hương vị bò Dabaco hộp 170g Thịt xay hương vị bò Dabaco hộp 170g
Thịt xay hương vị bò Dabaco hộp 170g
20.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt Luncheon Meat Tulip hộp 200g Thịt Luncheon Meat Tulip hộp 200g
Thịt Luncheon Meat Tulip hộp 200g
55.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà ri gà chay Vissan hộp 170g Cà ri gà chay Vissan hộp 170g
Cà ri gà chay Vissan hộp 170g
12.800đ 13.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pate gan Tuyền Ký hộp 170g Pate gan Tuyền Ký hộp 170g
Pate gan Tuyền Ký hộp 170g
20.800đ 25.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt heo hầm Vissan hộp 280g Thịt heo hầm Vissan hộp 280g
Thịt heo hầm Vissan hộp 280g
42.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm tôm chua Sông Hương lọ 220g Mắm tôm chua Sông Hương lọ 220g
Mắm tôm chua Sông Hương lọ 220g
55.000đ 56.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò sốt cà Vissan hộp 170g Bò sốt cà Vissan hộp 170g
Bò sốt cà Vissan hộp 170g
24.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Heo 2 lát Tuyền Ký hộp 186g Heo 2 lát Tuyền Ký hộp 186g
Heo 2 lát Tuyền Ký hộp 186g
24.500đ 29.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt hầm hương vị bò Dabaco hộp 170g Thịt hầm hương vị bò Dabaco hộp 170g
Thịt hầm hương vị bò Dabaco hộp 170g
23.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lợn nạc Ha Long Canfoco hộp 170g Giò lợn nạc Ha Long Canfoco hộp 170g
Giò lợn nạc Ha Long Canfoco hộp 170g
26.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò xay Halong Canfoco hộp 170g Thịt bò xay Halong Canfoco hộp 170g
Thịt bò xay Halong Canfoco hộp 170g
23.800đ 31.000đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bò kho Vissan hộp 200g Bò kho Vissan hộp 200g
Bò kho Vissan hộp 200g
21.800đ 24.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy