text.skipToContent

Thịt hộp

Tìm thấy 91 sản phẩm
Ốc sên lột vỏ Escargots đóng hộp 800g Ốc sên lột vỏ Escargots đóng hộp 800g
Ốc sên lột vỏ Escargots đóng hộp 800g
599.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180g Pate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180g
Pate vịt Armagnac Paté Royal lọ 180g
96.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340g Thịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340g
Thịt Luncheon Loaf Bristol hộp 340g
76.500đ 85.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt Chopped Ham Bristol hộp 340g Thịt Chopped Ham Bristol hộp 340g
Thịt Chopped Ham Bristol hộp 340g
89.700đ 113.000đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt Cooked Ham Bristol hộp 326g Thịt Cooked Ham Bristol hộp 326g
Thịt Cooked Ham Bristol hộp 326g
119.900đ 126.900đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pate vịt tiêu xanh Paté Royal lọ 180g Pate vịt tiêu xanh Paté Royal lọ 180g
Pate vịt tiêu xanh Paté Royal lọ 180g
96.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt heo xông khói Bacon Grill hộp 340g Thịt heo xông khói Bacon Grill hộp 340g
Thịt heo xông khói Bacon Grill hộp 340g
82.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt hộp CJ Foods hộp 200g Thịt hộp CJ Foods hộp 200g
Thịt hộp CJ Foods hộp 200g
52.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt xông khói American Pride hộp 340g Thịt xông khói American Pride hộp 340g
Thịt xông khói American Pride hộp 340g
80.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm chua Ngọc Liên lọ 430g Tôm chua Ngọc Liên lọ 430g
Tôm chua Ngọc Liên lọ 430g
106.000đ 109.900đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430g Mắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm chua trộn đu đủ Sông Hương lọ 430g
64.000đ 64.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm tôm chua Sông Hương lọ 220g Mắm tôm chua Sông Hương lọ 220g
Mắm tôm chua Sông Hương lọ 220g
55.000đ 56.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm ruốc chà Sông Hương lọ 200g Mắm ruốc chà Sông Hương lọ 200g
Mắm ruốc chà Sông Hương lọ 200g
40.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm tôm chua trộn kiệu Sông Hương lọ 400g Mắm tôm chua trộn kiệu Sông Hương lọ 400g
Mắm tôm chua trộn kiệu Sông Hương lọ 400g
76.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà pháo mắm tôm chua Ngọc Liên lọ 400g Cà pháo mắm tôm chua Ngọc Liên lọ 400g
Cà pháo mắm tôm chua Ngọc Liên lọ 400g
30.600đ 31.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430g Tôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430g
Tôm chua đu đủ Ngọc Liên lọ 430g
61.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tôm chua cà pháo Ngọc Liên lọ 430g Tôm chua cà pháo Ngọc Liên lọ 430g
Tôm chua cà pháo Ngọc Liên lọ 430g
57.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dăm bông 3 bông mai Vissan hộp 150g Dăm bông 3 bông mai Vissan hộp 150g
Dăm bông 3 bông mai Vissan hộp 150g
19.800đ 21.400đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt heo xay Dabaco hộp 170g Thịt heo xay Dabaco hộp 170g
Thịt heo xay Dabaco hộp 170g
18.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt gà xay Dabaco hộp 170g Thịt gà xay Dabaco hộp 170g
Thịt gà xay Dabaco hộp 170g
17.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xíu mại sốt cà Tuyền Ký hộp 200g Xíu mại sốt cà Tuyền Ký hộp 200g
Xíu mại sốt cà Tuyền Ký hộp 200g
21.000đ 25.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt lợn xay Hiến Thành hộp 185g Thịt lợn xay Hiến Thành hộp 185g
Thịt lợn xay Hiến Thành hộp 185g
22.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Heo hầm Vissan hộp 397g Heo hầm Vissan hộp 397g
Heo hầm Vissan hộp 397g
53.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò hầm Vissan hộp 150g Bò hầm Vissan hộp 150g
Bò hầm Vissan hộp 150g
25.500đ 28.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Heo hầm 3 bông mai Vissan hộp 150g Heo hầm 3 bông mai Vissan hộp 150g
Heo hầm 3 bông mai Vissan hộp 150g
17.900đ 18.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pate thịt heo Vissan hộp 397g Pate thịt heo Vissan hộp 397g
Pate thịt heo Vissan hộp 397g
52.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt xay hương vị bò Dabaco hộp 170g Thịt xay hương vị bò Dabaco hộp 170g
Thịt xay hương vị bò Dabaco hộp 170g
20.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt chưng mắm tép Hàng Bè Phú Hải lọ 450g Thịt chưng mắm tép Hàng Bè Phú Hải lọ 450g
Thịt chưng mắm tép Hàng Bè Phú Hải lọ 450g
115.600đ 121.900đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430g Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430g
Mắm ruốc Huế Sông Hương lọ 430g
44.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt heo hầm Vissan hộp 280g Thịt heo hầm Vissan hộp 280g
Thịt heo hầm Vissan hộp 280g
42.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Heo 2 lát Vissan hộp 150g Heo 2 lát Vissan hộp 150g
Heo 2 lát Vissan hộp 150g
21.000đ 21.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò 3 lát Tuyền Ký hộp 200g Bò 3 lát Tuyền Ký hộp 200g
Bò 3 lát Tuyền Ký hộp 200g
26.000đ 30.000đ
-13%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Heo 2 lát Tuyền Ký hộp 186g Heo 2 lát Tuyền Ký hộp 186g
Heo 2 lát Tuyền Ký hộp 186g
24.500đ 29.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò xay Vissan hộp 170g Thịt bò xay Vissan hộp 170g
Thịt bò xay Vissan hộp 170g
24.200đ 24.400đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò hầm Tuyền Ký hộp 200g Bò hầm Tuyền Ký hộp 200g
Bò hầm Tuyền Ký hộp 200g
28.000đ 33.000đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Heo hầm chay Vissan hộp 150g Heo hầm chay Vissan hộp 150g
Heo hầm chay Vissan hộp 150g
12.800đ 13.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà ri gà chay Vissan hộp 170g Cà ri gà chay Vissan hộp 170g
Cà ri gà chay Vissan hộp 170g
12.800đ 13.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò sốt cà Vissan hộp 170g Bò sốt cà Vissan hộp 170g
Bò sốt cà Vissan hộp 170g
24.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò nấu đậu chay Vissan hộp 170g Bò nấu đậu chay Vissan hộp 170g
Bò nấu đậu chay Vissan hộp 170g
12.800đ 13.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pate thịt heo Vissan hộp 170g Pate thịt heo Vissan hộp 170g
Pate thịt heo Vissan hộp 170g
23.500đ 25.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt hầm hương vị bò Dabaco hộp 170g Thịt hầm hương vị bò Dabaco hộp 170g
Thịt hầm hương vị bò Dabaco hộp 170g
23.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pate gan heo Tulip hộp 125g Pate gan heo Tulip hộp 125g
Pate gan heo Tulip hộp 125g
36.700đ 39.500đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pate gan Tuyền Ký hộp 170g Pate gan Tuyền Ký hộp 170g
Pate gan Tuyền Ký hộp 170g
20.800đ 25.000đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt heo hai lát Vissan hộp 150g Thịt heo hai lát Vissan hộp 150g
Thịt heo hai lát Vissan hộp 150g
13.500đ 13.900đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò 2 lát Halong Canfoco hộp 150g Bò 2 lát Halong Canfoco hộp 150g
Bò 2 lát Halong Canfoco hộp 150g
14.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò kho Vissan hộp 397g Bò kho Vissan hộp 397g
Bò kho Vissan hộp 397g
40.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ragu bò chay Vissan hộp 170g Ragu bò chay Vissan hộp 170g
Ragu bò chay Vissan hộp 170g
12.800đ 13.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt lợn hấp Halong Canfoco hộp 175g Thịt lợn hấp Halong Canfoco hộp 175g
Thịt lợn hấp Halong Canfoco hộp 175g
24.700đ 38.000đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pate gan Dabaco hộp 170g Pate gan Dabaco hộp 170g
Pate gan Dabaco hộp 170g
16.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Pate gan Halong Canfoco hộp 170g Pate gan Halong Canfoco hộp 170g
Pate gan Halong Canfoco hộp 170g
19.900đ 21.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò kho Tuyền Ký hộp 200g Bò kho Tuyền Ký hộp 200g
Bò kho Tuyền Ký hộp 200g
27.000đ 30.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò xay Halong Canfoco hộp 170g Thịt bò xay Halong Canfoco hộp 170g
Thịt bò xay Halong Canfoco hộp 170g
23.800đ 31.000đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt xay Halong Canfoco hộp 170g Thịt xay Halong Canfoco hộp 170g
Thịt xay Halong Canfoco hộp 170g
20.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm tôm chua Sông Hương lọ 430g Mắm tôm chua Sông Hương lọ 430g
Mắm tôm chua Sông Hương lọ 430g
107.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thịt bò sốt cà chua Halong Canfoco hộp 175g Thịt bò sốt cà chua Halong Canfoco hộp 175g
Thịt bò sốt cà chua Halong Canfoco hộp 175g
29.500đ 32.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giò lợn nạc Ha Long Canfoco hộp 170g Giò lợn nạc Ha Long Canfoco hộp 170g
Giò lợn nạc Ha Long Canfoco hộp 170g
26.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò kho Vissan hộp 200g Bò kho Vissan hộp 200g
Bò kho Vissan hộp 200g
21.800đ 24.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bào ngư ngâm sốt JS Korea hộp 8 lọ x 100g Bào ngư ngâm sốt JS Korea hộp 8 lọ x 100g
Bào ngư ngâm sốt JS Korea hộp 8 lọ x 100g
799.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bò hầm Vissan hộp 397g Bò hầm Vissan hộp 397g
Bò hầm Vissan hộp 397g
56.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Heo 2 lát HaLong Canfoco hộp 150g Heo 2 lát HaLong Canfoco hộp 150g
Heo 2 lát HaLong Canfoco hộp 150g
14.900đ 15.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy