text.skipToContent

Thịt bò Bít tết Fuji gói 200gThịt bò Bít tết Fuji gói 200g
Thịt bò Bít tết Fuji gói 200g
144.900đ 166.300đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Chân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400gChân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400g
Chân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400g
86.000đ 99.000đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300gThịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g
Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g
91.400đ 125.500đ
-27%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Gầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P FreshfoodGầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P Freshfood
Gầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P Freshfood
155.000đ 165.000đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P FreshfoodBa chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
120.000đ 143.000đ
-16%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Ba rọi có da cắt látBa rọi có da cắt lát
Ba rọi có da cắt lát
42.300đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID