text.skipToContent

Thịt đông lạnh

Tìm thấy 33 sản phẩm
Ba chỉ bò Úc đông lạnh Dream Food khay 250gBa chỉ bò Úc đông lạnh Dream Food khay 250g
Ba chỉ bò Úc đông lạnh Dream Food khay 250g
101.800đ 108.200đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn non bò Mỹ Icook gói 300gSườn non bò Mỹ Icook gói 300g
Sườn non bò Mỹ Icook gói 300g
175.800đ 184.300đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lõi thịt vai bò Mỹ Texas Beef hộp 300gLõi thịt vai bò Mỹ Texas Beef hộp 300g
Lõi thịt vai bò Mỹ Texas Beef hộp 300g
158.500đ 182.000đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt vùng cổ bò Mỹ Thảo Tiến gói 500gThịt vùng cổ bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g
Thịt vùng cổ bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g
251.800đ 272.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn bò Mỹ có xương Texas Beef khay 300gSườn bò Mỹ có xương Texas Beef khay 300g
Sườn bò Mỹ có xương Texas Beef khay 300g
160.100đ 194.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn bò Mỹ có xương Mỹ Texas Beef hộp 500gSườn bò Mỹ có xương Mỹ Texas Beef hộp 500g
Sườn bò Mỹ có xương Mỹ Texas Beef hộp 500g
276.400đ 323.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc vai bò Úc Dream Food gói 250gNạc vai bò Úc Dream Food gói 250g
Nạc vai bò Úc Dream Food gói 250g
109.900đ 116.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300gThịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g
Thịt ba rọi bò Mỹ Mỹ Texas Beef gói 300g
91.400đ 125.500đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 300gThịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 300g
Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 300g
136.400đ 150.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gầu bò Mỹ Icook gói 250gGầu bò Mỹ Icook gói 250g
Gầu bò Mỹ Icook gói 250g
98.400đ 103.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gàu bò Úc Dream Food gói 250gGàu bò Úc Dream Food gói 250g
Gàu bò Úc Dream Food gói 250g
81.500đ 86.700đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp bò Úc đông lạnh Dream Food gói 250gBắp bò Úc đông lạnh Dream Food gói 250g
Bắp bò Úc đông lạnh Dream Food gói 250g
113.400đ 120.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn bò Mỹ không xương Mỹ Texas Beef hộp 300gSườn bò Mỹ không xương Mỹ Texas Beef hộp 300g
Sườn bò Mỹ không xương Mỹ Texas Beef hộp 300g
283.800đ 323.000đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba chỉ bò Mỹ iCook khay 300gBa chỉ bò Mỹ iCook khay 300g
Ba chỉ bò Mỹ iCook khay 300g
98.400đ 103.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba rọi bò Mỹ kèm nước sốt Thảo Tiên Food gói 300gBa rọi bò Mỹ kèm nước sốt Thảo Tiên Food gói 300g
Ba rọi bò Mỹ kèm nước sốt Thảo Tiên Food gói 300g
91.400đ 119.300đ
-23%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400gChân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400g
Chân giò hong khói rút xương Đức Việt gói 400g
90.800đ 99.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 500gThịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g
Thịt gầu bò Mỹ Thảo Tiến gói 500g
227.300đ 250.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt vùng cổ bò Texas Beef gói 300gThịt vùng cổ bò Texas Beef gói 300g
Thịt vùng cổ bò Texas Beef gói 300g
141.800đ 163.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn non xông khói Angst-Trường Vinh gói 500gSườn non xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g
Sườn non xông khói Angst-Trường Vinh gói 500g
157.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P FreshfoodBa chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
69.000đ 72.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P FreshfoodGầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P Freshfood
Gầu bò Mỹ cắt lát đông lạnh T&P Freshfood
152.800đ 165.000đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò mỹ lúc lắc/ súp Fine Food gói 400gThịt bò mỹ lúc lắc/ súp Fine Food gói 400g
Thịt bò mỹ lúc lắc/ súp Fine Food gói 400g
162.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn bò mỹ có xương nướng Fine Food gói 400gSườn bò mỹ có xương nướng Fine Food gói 400g
Sườn bò mỹ có xương nướng Fine Food gói 400g
249.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu thăn bò Úc Hokubee Thảo Tiến hộp 300gĐầu thăn bò Úc Hokubee Thảo Tiến hộp 300g
Đầu thăn bò Úc Hokubee Thảo Tiến hộp 300g
227.600đ 288.500đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh T&P Freshfood gói 500gSườn non bò Mỹ có xương đông lạnh T&P Freshfood gói 500g
Sườn non bò Mỹ có xương đông lạnh T&P Freshfood gói 500g
240.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt ba rọi bò mỹ nướng Fine Food gói 400gThịt ba rọi bò mỹ nướng Fine Food gói 400g
Thịt ba rọi bò mỹ nướng Fine Food gói 400g
141.400đ 157.100đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò Bít tết Fuji gói 200gThịt bò Bít tết Fuji gói 200g
Thịt bò Bít tết Fuji gói 200g
129.200đ 166.300đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt gầu bò mỹ Fine Food gói 400gThịt gầu bò mỹ Fine Food gói 400g
Thịt gầu bò mỹ Fine Food gói 400g
189.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc vai bò Mỹ đông lạnh T&P FreshfoodNạc vai bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
Nạc vai bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood
172.800đ 189.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bò Úc xay Thảo Tiến gói 400gThịt bò Úc xay Thảo Tiến gói 400g
Thịt bò Úc xay Thảo Tiến gói 400g
102.600đ 113.600đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt ba rọi bò Mỹ gói 500gThịt ba rọi bò Mỹ gói 500g
Thịt ba rọi bò Mỹ gói 500g
152.300đ 269.300đ
-43%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt vai bò mỹ nướng Fine Food gói 400gThịt vai bò mỹ nướng Fine Food gói 400g
Thịt vai bò mỹ nướng Fine Food gói 400g
216.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt cổ bò mỹ nướng Fine Food gói 400gThịt cổ bò mỹ nướng Fine Food gói 400g
Thịt cổ bò mỹ nướng Fine Food gói 400g
190.200đ 211.300đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy