text.skipToContent

Thịt

Tìm thấy 68 sản phẩm
Tràng heo Tràng heo
Tràng heo
132.800đ 163.000đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phi lê gà công nghiệp Phi lê gà công nghiệp
Phi lê gà công nghiệp
49.000đ 49.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thăn bò Thăn bò
Thăn bò
57.900đ 63.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà CP túi 500g Cánh gà CP túi 500g
Cánh gà CP túi 500g
39.900đ 48.500đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn non heo loại 1 Sườn non heo loại 1
Sườn non heo loại 1
33.900đ 48.000đ
-29%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mỡ phần heo Mỡ phần heo
Mỡ phần heo
49.500đ 74.900đ
-34%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc dăm heo (nạc vai) Nạc dăm heo (nạc vai)
Nạc dăm heo (nạc vai)
28.000đ 33.600đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gà H'Mông Gà H'Mông
Gà H'Mông
90.300đ 128.100đ
-30%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương đuôi heo Xương đuôi heo
Xương đuôi heo
29.000đ 46.800đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương ức gà CP Xương ức gà CP
Xương ức gà CP
7.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương gà công nghiệp Xương gà công nghiệp
Xương gà công nghiệp
13.000đ 17.500đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chân gà công nghiệp Chân gà công nghiệp
Chân gà công nghiệp
48.000đ 49.800đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương đuôi heo Xương đuôi heo
Xương đuôi heo
29.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gầu bò Gầu bò
Gầu bò
65.700đ 72.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà công nghiệp Cánh gà công nghiệp
Cánh gà công nghiệp
52.000đ 53.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sườn sụn non Sườn sụn non
Sườn sụn non
19.800đ 32.600đ
-39%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tim bò Tim bò
Tim bò
80.000đ 84.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lòng gà CP Lòng gà CP
Lòng gà CP
19.200đ 19.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Diềm thăn bò Diềm thăn bò
Diềm thăn bò
82.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi gà chặt miếng Đùi gà chặt miếng
Đùi gà chặt miếng
30.200đ 45.200đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ba rọi heo rút sườn Vietgap Ba rọi heo rút sườn Vietgap
Ba rọi heo rút sườn Vietgap
41.100đ 42.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạm bò Nạm bò
Nạm bò
53.700đ 58.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi gà tỏi CP Đùi gà tỏi CP
Đùi gà tỏi CP
43.500đ 46.500đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp bò loại 1 Bắp bò loại 1
Bắp bò loại 1
85.400đ 93.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gà ta Tam Nông Gà ta Tam Nông
Gà ta Tam Nông
128.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vịt không đầu, chân Vịt không đầu, chân
Vịt không đầu, chân
163.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chim cút to Chim cút to
Chim cút to
31.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp bò lõi rùa Bắp bò lõi rùa
Bắp bò lõi rùa
232.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Má đùi gà công nghiệp CP Má đùi gà công nghiệp CP
Má đùi gà công nghiệp CP
31.900đ 33.800đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gan gà Gan gà
Gan gà
8.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gà ác Gà ác
Gà ác
29.000đ 36.900đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xương ống heo Xương ống heo
Xương ống heo
16.400đ 31.600đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Móng heo Móng heo
Móng heo
21.000đ 28.500đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bao tử heo Bao tử heo
Bao tử heo
56.600đ 82.500đ
-31%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt lợn Mán rút xương Thịt lợn Mán rút xương
Thịt lợn Mán rút xương
95.000đ 99.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tim heo Tim heo
Tim heo
50.800đ 84.900đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi bò Đùi bò
Đùi bò
84.800đ 103.200đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bắp giò heo không xương Bắp giò heo không xương
Bắp giò heo không xương
18.400đ 22.600đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lưỡi heo Lưỡi heo
Lưỡi heo
32.200đ 48.000đ
-33%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cật heo Cật heo
Cật heo
31.500đ 49.500đ
-36%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt vai heo Thịt vai heo
Thịt vai heo
23.100đ 33.900đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi tỏi gà Đùi tỏi gà
Đùi tỏi gà
25.800đ 30.000đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà Cánh gà
Cánh gà
39.100đ 52.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc đùi heo Nạc đùi heo
Nạc đùi heo
25.600đ 32.900đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò sống Giò sống
Giò sống
21.000đ 29.000đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt vai bò Thịt vai bò
Thịt vai bò
122.900đ 150.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốt lết heo Cốt lết heo
Cốt lết heo
46.200đ 75.000đ
-38%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nạc thăn heo Nạc thăn heo
Nạc thăn heo
26.400đ 38.700đ
-32%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chim bồ câu Chim bồ câu
Chim bồ câu
88.800đ 122.000đ
-27%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngan không đầu không chân Ngan không đầu không chân
Ngan không đầu không chân
219.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt đùi heo Thịt đùi heo
Thịt đùi heo
21.000đ 32.400đ
-35%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt dải bò Thịt dải bò
Thịt dải bò
68.100đ 69.900đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà khúc giữa Cánh gà khúc giữa
Cánh gà khúc giữa
45.800đ 56.500đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt bê rút xương Thịt bê rút xương
Thịt bê rút xương
86.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mề gà CP gói 500g Mề gà CP gói 500g
Mề gà CP gói 500g
40.500đ 42.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà góc Cánh gà góc
Cánh gà góc
41.300đ 43.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đùi gà tháo khớp CP Đùi gà tháo khớp CP
Đùi gà tháo khớp CP
34.500đ 42.000đ
-18%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cánh gà công nghiệp CP Cánh gà công nghiệp CP
Cánh gà công nghiệp CP
44.000đ 46.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thịt lợn xay Thịt lợn xay
Thịt lợn xay
43.300đ 49.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gan heo Gan heo
Gan heo
7.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy