text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy hút bụi Hitachi CV-SF20V 1.6L 2000W (Nâu nhạt)Máy hút bụi Hitachi CV-SF20V 1.6L 2000W (Nâu nhạt)
  • Nâu nhạt
  • Đỏ
Máy hút bụi Hitachi CV-SF20V 1.6L 2000W (Nâu nhạt)
2 Màu sắc
2.550.000đ 3.200.000đ -20%
Hoàn 51.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SF18 1800W (Xanh dương)Máy hút bụi Hitachi CV-SF18 1800W (Xanh dương)
Máy hút bụi Hitachi CV-SF18 1800W (Xanh dương)
2.180.000đ 4.150.000đ -47%
Hoàn 44.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SF16 0.6L 1600W (Xanh lá cây)Máy hút bụi Hitachi CV-SF16 0.6L 1600W (Xanh lá cây)
  • Xanh lá cây
  • Đỏ
Máy hút bụi Hitachi CV-SF16 0.6L 1600W (Xanh lá cây)
2 Màu sắc
1.750.000đ 2.000.000đ -13%
Hoàn 35.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1.5L (Xanh)Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1.5L (Xanh)
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16 1600W 1.5L (Xanh)
1.868.900đ 3.000.000đ -38%
Hoàn 37.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SF18 1800W (Cam Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-SF18 1800W (Cam Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-SF18 1800W (Cam Đỏ)
2.180.000đ 2.300.000đ -5%
Hoàn 44.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-BA18 1800W 6L (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-BA18 1800W 6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA18 1800W 6L (Đỏ)
2.399.000đ 3.700.000đ -35%
Hoàn 48.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W (Trắng phối đen)Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W (Trắng phối đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W (Trắng phối đen)
3.079.000đ 3.550.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 256.583đ/tháng
Hoàn 62.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ)
3.085.000đ 3.739.800đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 257.083đ/tháng
Hoàn 62.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng)Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng)
3.090.000đ 4.200.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 257.500đ/tháng
Hoàn 62.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Xám)Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Xám)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Xám)
3.189.000đ 3.624.500đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 265.750đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Đỏ)
3.290.000đ 3.739.800đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 274.167đ/tháng
Hoàn 66.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng)Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng)
3.299.000đ 4.690.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 274.917đ/tháng
Hoàn 66.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Nâu)Máy hút bụi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Nâu)
Máy hút bụi Hitachi CV-940Y 1600W 15L (Nâu)
3.413.000đ 3.700.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 284.417đ/tháng
Hoàn 68.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Xám)Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Xám)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA20V 2000W 6L (Xám)
3.550.000đ 4.690.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 295.833đ/tháng
Hoàn 71.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)
3.599.000đ 4.429.800đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 299.917đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-950Y 2000W 18L (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-950Y 2000W 18L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-950Y 2000W 18L (Đỏ)
3.620.000đ 3.900.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 301.667đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-BA22V 2200W 6L (Đen)
3.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 324.167đ/tháng
Hoàn 78.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L, hàng chính hãngMáy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L, hàng chính hãng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L, hàng chính hãng
3.990.000đ 4.990.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng đen)Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V 2000W 1,6L (Trắng đen)
4.127.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 343.917đ/tháng
Hoàn 83.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Xám)Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Xám)
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y 2100W 21L (Xám)
4.189.000đ 4.650.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 349.083đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SE22V (BRE) 2200W (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-SE22V (BRE) 2200W (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-SE22V (BRE) 2200W (Đỏ)
4.231.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 352.583đ/tháng
Hoàn 85.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V 2200W 1,6L (Kem)Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V 2200W 1,6L (Kem)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V 2200W 1,6L (Kem)
4.399.000đ 6.690.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 366.583đ/tháng
Hoàn 88.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than)Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V (Xanh tím than)
4.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 366.667đ/tháng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than)Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than)
4.450.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 370.833đ/tháng
Hoàn 89.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than)Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V 2100W 1,6L (Xanh tím than)
4.539.000đ 5.630.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 378.250đ/tháng
Hoàn 91.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim) - Hàng chính hãngMáy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim) - Hàng chính hãng
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim) - Hàng chính hãng
4.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 382.500đ/tháng
Hoàn 92.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-980D 2200W (Đen)Máy hút bụi Hitachi CV-980D 2200W (Đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-980D 2200W (Đen)
4.999.000đ 7.590.000đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 416.583đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SE23V (RBL) 2300W (Xanh dương)Máy hút bụi Hitachi CV-SE23V (RBL) 2300W (Xanh dương)
Máy hút bụi Hitachi CV-SE23V (RBL) 2300W (Xanh dương)
5.058.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 421.500đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1,6L (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1,6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1,6L (Đỏ)
5.190.000đ 7.999.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 432.500đ/tháng
Hoàn 104.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim)Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim)
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y 2200W 21L (Vàng kim)
5.224.000đ 6.050.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 435.333đ/tháng
Hoàn 104.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-975FC 18L 2200W (Vàng phối đen)Máy hút bụi Hitachi CV-975FC 18L 2200W (Vàng phối đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-975FC 18L 2200W (Vàng phối đen)
5.679.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 473.250đ/tháng
Hoàn 114.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SE230V (ORM) 2300W (Cam)Máy hút bụi Hitachi CV-SE230V (ORM) 2300W (Cam)
Máy hút bụi Hitachi CV-SE230V (ORM) 2300W (Cam)
5.741.000đ 8.899.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 478.417đ/tháng
Hoàn 115.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W (Đỏ)
5.790.000đ 8.689.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 482.500đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V-24CVMáy hút bụi Hitachi CV-SU23V-24CV
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V-24CV
6.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 512.500đ/tháng
Máy hút bụi Hitachi CV-975YR 2200W 21L (Vàng kim)Máy hút bụi Hitachi CV-975YR 2200W 21L (Vàng kim)
Máy hút bụi Hitachi CV-975YR 2200W 21L (Vàng kim)
6.196.000đ 7.500.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 516.333đ/tháng
Hoàn 124.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SC22 2200W (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-SC22 2200W (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-SC22 2200W (Đỏ)
6.225.000đ 7.000.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 518.750đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1.6L (Đỏ)Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1.6L (Đỏ)
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V 2300W 1.6L (Đỏ)
6.290.000đ 8.140.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 524.167đ/tháng
Hoàn 126.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-985DC 2200W (Đen phối vàng)Máy hút bụi Hitachi CV-985DC 2200W (Đen phối vàng)
Máy hút bụi Hitachi CV-985DC 2200W (Đen phối vàng)
7.127.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 593.917đ/tháng
Hoàn 143.000đ
Máy hút bụi Hitachi CV-SC23V 2300W 2L (Đen)Máy hút bụi Hitachi CV-SC23V 2300W 2L (Đen)
Máy hút bụi Hitachi CV-SC23V 2300W 2L (Đen)
7.299.000đ 9.500.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 608.250đ/tháng
Hoàn 146.000đ

Việc lau chùi nhà cửa luôn khiến bạn bị áp lực bởi công việc nếu không làm thường xuyên sẽ trở nên chồng chất và mang tính liên tục. Chính vì đó, việc sở hữu những thiết bị vệ sinh - chăm sóc trong ngôi nhà là điều rất nên cần. Những sản phẩm này sẽ giúp các công việc nhà trở nên nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như công sức.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các nhãn hiệu bày bán nhưng thiết bị vệ sinh - chăm sóc gia đình Hitachi là được ưa chuộng hơn cả vì đa dạng sản phẩm, chất lượng lại rất tốt, bền theo thời gian. Hơn nữa, giá thiết bị vệ sinh - chăm sóc gia đình Hitachi vừa phải, phù hợp với đại đa số túi tiền của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thiết bị vệ sinh - chăm sóc gia đình Hitachi không chỉ tốt mà còn liên tục được nhà sản xuất cải tiến và cập nhật tính năng mới cho các sản phẩm.
Bạn có thể mua thiết bị vệ sinh - chăm sóc gia đình Hitachi chất lượng tốt tại Adayroi. Adayroi tự hào là nơi chuyên cung cấp các sản phẩm chính hãng, giá thành phải chăng đến tay người tiêu dùng.

Thưởng thức ẩm thực 4 phương - Tặng code đến 80.000đ
X
Vinpro - Bão sale giá sốc
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín