text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy xay sinh tố Hitachi BL-603G 600WMáy xay sinh tố Hitachi BL-603G 600W
Máy xay sinh tố Hitachi BL-603G 600W
1.570.000đ 2.440.000đ -36%
Hoàn 31.000đ
Nồi cơm điện Hitachi PMA10Y 450W 1L (Trắng)Nồi cơm điện Hitachi PMA10Y 450W 1L (Trắng)
Nồi cơm điện Hitachi PMA10Y 450W 1L (Trắng)
1.590.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 32.000đ
Nồi cơm điện Hitachi VMC10Y 540W 1L (Trắng)Nồi cơm điện Hitachi VMC10Y 540W 1L (Trắng)
Nồi cơm điện Hitachi VMC10Y 540W 1L (Trắng)
1.790.000đ 3.299.000đ -46%
Hoàn 36.000đ
Nồi cơm điện Hitachi PMA18Y 630W 1,8L (Trắng)Nồi cơm điện Hitachi PMA18Y 630W 1,8L (Trắng)
Nồi cơm điện Hitachi PMA18Y 630W 1,8L (Trắng)
1.990.000đ 3.000.000đ -34%
Hoàn 40.000đ
Nồi cơm điện Hitachi PMA10Y 450W 1L (Trắng)Nồi cơm điện Hitachi PMA10Y 450W 1L (Trắng)
Nồi cơm điện Hitachi PMA10Y 450W 1L (Trắng)
2.070.000đ 2.790.000đ -26%
Hoàn 41.000đ
Nồi cơm điện Hitachi PMA18Y 630W 1,8L (Trắng)Nồi cơm điện Hitachi PMA18Y 630W 1,8L (Trắng)
Nồi cơm điện Hitachi PMA18Y 630W 1,8L (Trắng)
2.190.000đ 3.170.000đ -31%
Hoàn 44.000đ
Nồi cơm điện Hitachi ZMA18Y 630W 1,8L (Trắng)Nồi cơm điện Hitachi ZMA18Y 630W 1,8L (Trắng)
Nồi cơm điện Hitachi ZMA18Y 630W 1,8L (Trắng)
2.280.000đ 2.940.000đ -22%
Hoàn 46.000đ
Nồi cơm điện Hitachi VMC18Y 820W 1,8L (Trắng)Nồi cơm điện Hitachi VMC18Y 820W 1,8L (Trắng)
Nồi cơm điện Hitachi VMC18Y 820W 1,8L (Trắng)
2.490.000đ 3.500.000đ -29%
Hoàn 50.000đ
Nồi cơm điện Hitachi DMD18Y 1000W 1,8L (Đỏ)Nồi cơm điện Hitachi DMD18Y 1000W 1,8L (Đỏ)
Nồi cơm điện Hitachi DMD18Y 1000W 1,8L (Đỏ)
3.199.000đ 4.990.000đ -36%
Trả góp 0%
Chỉ 266.583đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Nồi cơm điện tử Hitachi RZ - D18WFY 1000W 1.8L (Đỏ)Nồi cơm điện tử Hitachi RZ - D18WFY 1000W 1.8L (Đỏ)
Nồi cơm điện tử Hitachi RZ - D18WFY 1000W 1.8L (Đỏ)
3.199.000đ 3.500.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 266.583đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Nồi cơm điện tử Hitachi RZ - D18WFY 1000W 1.8L (Đen)Nồi cơm điện tử Hitachi RZ - D18WFY 1000W 1.8L (Đen)
Nồi cơm điện tử Hitachi RZ - D18WFY 1000W 1.8L (Đen)
3.275.000đ 3.600.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 272.917đ/tháng
Hoàn 66.000đ
Nồi cơm điện Hitachi DMD18Y 1000W 1,8L (Đỏ)Nồi cơm điện Hitachi DMD18Y 1000W 1,8L (Đỏ)
  • Đỏ
Nồi cơm điện Hitachi DMD18Y 1000W 1,8L (Đỏ)
1 Màu sắc
3.289.000đ 4.620.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 274.083đ/tháng
Hoàn 66.000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín