text.skipToContent

Thiết bị điện

Tìm thấy 42 sản phẩm
Cáp nối dài LiOA 10m 10A C10-2-10A (Nhiều màu) Cáp nối dài LiOA 10m 10A C10-2-10A (Nhiều màu)
Cáp nối dài LiOA 10m 10A C10-2-10A (Nhiều màu)
119.000đ 165.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cáp nối dài LiOA 3m 10A C3-2-10A (Nhiều màu) Cáp nối dài LiOA 3m 10A C3-2-10A (Nhiều màu)
Cáp nối dài LiOA 3m 10A C3-2-10A (Nhiều màu)
53.000đ 99.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đui đèn cảm ứng Duxa S16 (Không báo động) Đui đèn cảm ứng Duxa S16 (Không báo động)
Đui đèn cảm ứng Duxa S16 (Không báo động)
198.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Relay điện F&G TS 1001 3500W (Trắng) Relay điện F&G TS 1001 3500W (Trắng)
Relay điện F&G TS 1001 3500W (Trắng)
131.000đ 160.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-15000 15kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-15000 15kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-15000 15kVA (Nâu đậm)
13.740.000đ 16.500.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn bulb KSLED KS-B5Y 5W (Trắng) Đèn bulb KSLED KS-B5Y 5W (Trắng)
Đèn bulb KSLED KS-B5Y 5W (Trắng)
265.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-5000 5kVA (Nâu) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-5000 5kVA (Nâu)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-5000 5kVA (Nâu)
3.630.000đ 4.400.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN015 1,5kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN015 1,5kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN015 1,5kVA (Đen)
590.000đ 1.000.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 0.4kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 0.4kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 0.4kVA (Đen)
409.000đ 500.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P SH LiOA SH-20000 20kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-20000 20kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-20000 20kVA (Nâu)
12.370.000đ 14.800.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 0.6kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 0.6kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 0.6kVA (Đen)
433.000đ 500.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN020 2,0kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN020 2,0kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN020 2,0kVA (Đen)
815.000đ 1.000.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-7500 7.5kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-7500 7.5kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-7500 7.5kVA (Nâu đậm)
7.130.000đ 8.600.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn bulb KSLED KS-B8W 8W (Trắng) Đèn bulb KSLED KS-B8W 8W (Trắng)
Đèn bulb KSLED KS-B8W 8W (Trắng)
350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Công tắc cảm biến ánh sáng Duxa SL06 Công tắc cảm biến ánh sáng Duxa SL06
Công tắc cảm biến ánh sáng Duxa SL06
198.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem) Đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem)
Đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem)
20.000đ 26.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn bulb KSLED KS-B8Y 8W (Trắng) Đèn bulb KSLED KS-B8Y 8W (Trắng)
Đèn bulb KSLED KS-B8Y 8W (Trắng)
350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-5000 5kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-5000 5kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-5000 5kVA (Nâu đậm)
4.810.000đ 5.800.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P SH LiOA SH-7500 7,5kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-7500 7,5kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-7500 7,5kVA (Nâu)
4.510.000đ 5.400.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P SH LiOA SH-500 0,5kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-500 0,5kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-500 0,5kVA (Nâu)
1.010.000đ 1.200.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 0.2kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 0.2kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 0.2kVA (Đen)
308.000đ 400.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-7500 7.5kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-7500 7.5kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-7500 7.5kVA (Nâu đậm)
5.760.000đ 6.900.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN012 1,2kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN012 1,2kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN012 1,2kVA (Đen)
565.000đ 1.000.000đ
-44%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT-3100TDL (Đỏ) Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT-3100TDL (Đỏ)
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT-3100TDL (Đỏ)
500.000đ 650.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-2000 2kVA (Nâu) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-2000 2kVA (Nâu)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-2000 2kVA (Nâu)
2.150.000đ 2.600.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn chiếu sáng ngoài trời LiOA DSDP (Trắng) Đèn chiếu sáng ngoài trời LiOA DSDP (Trắng)
Đèn chiếu sáng ngoài trời LiOA DSDP (Trắng)
200.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-10000 10kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-10000 10kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-10000 10kVA (Nâu đậm)
7.460.000đ 9.000.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn bulb KSLED KS-B5W 5W (Trắng) Đèn bulb KSLED KS-B5W 5W (Trắng)
Đèn bulb KSLED KS-B5W 5W (Trắng)
265.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA (Đen)
505.000đ 600.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn bulb cảm ứng KSLED KS-B6W 6W (Trắng) Đèn bulb cảm ứng KSLED KS-B6W 6W (Trắng)
Đèn bulb cảm ứng KSLED KS-B6W 6W (Trắng)
485.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 3 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem) Bộ 3 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem)
Bộ 3 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem)
40.000đ 65.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-20000 20kVA (Trắng) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-20000 20kVA (Trắng)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-20000 20kVA (Trắng)
18.090.000đ 21.700.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Siêu sắc thuốc tự động Trường Thọ BA2086 450W 2,8L (Nâu) Siêu sắc thuốc tự động Trường Thọ BA2086 450W 2,8L (Nâu)
Siêu sắc thuốc tự động Trường Thọ BA2086 450W 2,8L (Nâu)
345.000đ 449.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 5 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (kem) Bộ 5 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (kem)
Bộ 5 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (kem)
65.000đ 91.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 3200PL (Đỏ) Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 3200PL (Đỏ)
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 3200PL (Đỏ)
549.000đ 714.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Xanh lá nhạt) Công tắc ngang Vena Thái Lan (Xanh lá nhạt)
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Xanh lá nhạt)
25.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Trắng) Công tắc ngang Vena Thái Lan (Trắng)
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Trắng)
25.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Hồng) Công tắc ngang Vena Thái Lan (Hồng)
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Hồng)
25.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Công tắc tròn Vena Thái Lan (Trắng) Công tắc tròn Vena Thái Lan (Trắng)
Công tắc tròn Vena Thái Lan (Trắng)
29.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Nhiều màu) Công tắc ngang Vena Thái Lan (Nhiều màu)
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Nhiều màu)
25.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy