text.skipToContent

Thiết bị điện

Tìm thấy 65 sản phẩm
Cáp nối dài LiOA 10m 10A C10-2-10A (Nhiều màu) Cáp nối dài LiOA 10m 10A C10-2-10A (Nhiều màu)
Cáp nối dài LiOA 10m 10A C10-2-10A (Nhiều màu)
119.000đ 165.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cáp nối dài LiOA 3m 10A C3-2-10A (Nhiều màu) Cáp nối dài LiOA 3m 10A C3-2-10A (Nhiều màu)
Cáp nối dài LiOA 3m 10A C3-2-10A (Nhiều màu)
53.000đ 99.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đui đèn cảm ứng Duxa S16 (Không báo động) Đui đèn cảm ứng Duxa S16 (Không báo động)
Đui đèn cảm ứng Duxa S16 (Không báo động)
198.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Relay điện F&G TS 1001 3500W (Trắng) Relay điện F&G TS 1001 3500W (Trắng)
Relay điện F&G TS 1001 3500W (Trắng)
131.000đ 160.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-1000 1kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-1000 1kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-1000 1kVA (Nâu)
1.310.000đ 1.600.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-15000 15kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-15000 15kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-15000 15kVA (Nâu đậm)
13.740.000đ 16.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn bulb KSLED KS-B5Y 5W (Trắng) Đèn bulb KSLED KS-B5Y 5W (Trắng)
Đèn bulb KSLED KS-B5Y 5W (Trắng)
265.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-5000 5kVA (Nâu) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-5000 5kVA (Nâu)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-5000 5kVA (Nâu)
3.630.000đ 4.400.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-1000 1kVA (Nâu) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-1000 1kVA (Nâu)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-1000 1kVA (Nâu)
1.410.000đ 1.700.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Quạt để bàn mini hình xe đạp Ichibai 34 x 16 x 31 cm (Xanh) Quạt để bàn mini hình xe đạp Ichibai 34 x 16 x 31 cm (Xanh)
Quạt để bàn mini hình xe đạp Ichibai 34 x 16 x 31 cm (Xanh)
459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN015 1,5kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN015 1,5kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN015 1,5kVA (Đen)
590.000đ 1.000.000đ
-41%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 0.4kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 0.4kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN004 0.4kVA (Đen)
409.000đ 500.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-20000 20kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-20000 20kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-20000 20kVA (Nâu)
12.370.000đ 14.800.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 0.6kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 0.6kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN006 0.6kVA (Đen)
433.000đ 500.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN020 2,0kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN020 2,0kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN020 2,0kVA (Đen)
815.000đ 1.000.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-2000 2kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-2000 2kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-2000 2kVA (Nâu)
2.070.000đ 2.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-15000 15kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-15000 15kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-15000 15kVA (Nâu)
9.290.000đ 11.100.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-10000 10kVA (Nâu nhạt) Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-10000 10kVA (Nâu nhạt)
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-10000 10kVA (Nâu nhạt)
8.810.000đ 10.600.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-100K 100kVA (Trắng) Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-100K 100kVA (Trắng)
Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-100K 100kVA (Trắng)
72.050.000đ 86.500.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-7500 7.5kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-7500 7.5kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-7500 7.5kVA (Nâu đậm)
7.130.000đ 8.600.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn bulb KSLED KS-B8W 8W (Trắng) Đèn bulb KSLED KS-B8W 8W (Trắng)
Đèn bulb KSLED KS-B8W 8W (Trắng)
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-15000 15kVA (Nâu nhạt) Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-15000 15kVA (Nâu nhạt)
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-15000 15kVA (Nâu nhạt)
16.840.000đ 20.200.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-30K 30kVA (Nâu) Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-30K 30kVA (Nâu)
Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-30K 30kVA (Nâu)
24.380.000đ 29.300.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-10K 10kVA (Nâu) Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-10K 10kVA (Nâu)
Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-10K 10kVA (Nâu)
8.530.000đ 10.200.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Công tắc cảm biến ánh sáng Duxa SL06 Công tắc cảm biến ánh sáng Duxa SL06
Công tắc cảm biến ánh sáng Duxa SL06
198.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 2300PL (Trắng) - Tặng bóng đèn LED tích điện thông minh 7W Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 2300PL (Trắng) - Tặng bóng đèn LED tích điện thông minh 7W
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 2300PL (Trắng) - Tặng bóng đèn LED tích điện thông minh 7W
539.000đ 701.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn sạc Kentom KT-3300PL 13W (Xanh dương) Đèn sạc Kentom KT-3300PL 13W (Xanh dương)
Đèn sạc Kentom KT-3300PL 13W (Xanh dương)
500.000đ 650.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tiết kiệm điện thông minh Factor F1-2017 Us04398 Bộ tiết kiệm điện thông minh Factor F1-2017 Us04398
Bộ tiết kiệm điện thông minh Factor F1-2017 Us04398
99.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem) Đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem)
Đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem)
20.000đ 26.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0064 70W (Trong suốt) Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0064 70W (Trong suốt)
Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0064 70W (Trong suốt)
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn bulb KSLED KS-B8Y 8W (Trắng) Đèn bulb KSLED KS-B8Y 8W (Trắng)
Đèn bulb KSLED KS-B8Y 8W (Trắng)
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-5000 5kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-5000 5kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRII LiOA DRII-5000 5kVA (Nâu đậm)
4.810.000đ 5.800.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-60K 60kVA (Trắng) Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-60K 60kVA (Trắng)
Ổn áp 3P khô SH3 LiOA SH3-60K 60kVA (Trắng)
46.910.000đ 56.300.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-7500 7,5kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-7500 7,5kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-7500 7,5kVA (Nâu)
4.510.000đ 5.400.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-500 0,5kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-500 0,5kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-500 0,5kVA (Nâu)
1.010.000đ 1.200.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 0.2kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 0.2kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN002 0.2kVA (Đen)
308.000đ 400.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-7500 7.5kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-7500 7.5kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-7500 7.5kVA (Nâu đậm)
5.760.000đ 6.900.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-5000 5kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-5000 5kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-5000 5kVA (Nâu)
3.180.000đ 3.800.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-30000 30kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-30000 30kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-30000 30kVA (Nâu đậm)
27.460.000đ 33.000.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN012 1,2kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN012 1,2kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha LiOA DN012 1,2kVA (Đen)
565.000đ 1.000.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT-3100TDL (Đỏ) Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT-3100TDL (Đỏ)
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT-3100TDL (Đỏ)
500.000đ 650.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-2000 2kVA (Nâu) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-2000 2kVA (Nâu)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-2000 2kVA (Nâu)
2.150.000đ 2.600.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-3000 3kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-3000 3kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-3000 3kVA (Nâu)
2.720.000đ 3.300.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn chiếu sáng ngoài trời LiOA DSDP (Trắng) Đèn chiếu sáng ngoài trời LiOA DSDP (Trắng)
Đèn chiếu sáng ngoài trời LiOA DSDP (Trắng)
200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-10000 10kVA (Nâu đậm) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-10000 10kVA (Nâu đậm)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-10000 10kVA (Nâu đậm)
7.460.000đ 9.000.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-3000 3kVA (Nâu) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-3000 3kVA (Nâu)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-3000 3kVA (Nâu)
2.810.000đ 3.400.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn bulb KSLED KS-B5W 5W (Trắng) Đèn bulb KSLED KS-B5W 5W (Trắng)
Đèn bulb KSLED KS-B5W 5W (Trắng)
265.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA (Đen) Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA (Đen)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1P LiOA DN010 1kVA (Đen)
505.000đ 600.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn bulb cảm ứng KSLED KS-B6W 6W (Trắng) Đèn bulb cảm ứng KSLED KS-B6W 6W (Trắng)
Đèn bulb cảm ứng KSLED KS-B6W 6W (Trắng)
485.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem) Bộ 3 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem)
Bộ 3 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (Kem)
50.000đ 65.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-20000 20kVA (Trắng) Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-20000 20kVA (Trắng)
Ổn áp 1P DRI LiOA DRI-20000 20kVA (Trắng)
18.090.000đ 21.700.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0063 42W (Trong suốt) Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0063 42W (Trong suốt)
Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0063 42W (Trong suốt)
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ổn áp 1P SH LiOA SH-10000 10kVA (Nâu) Ổn áp 1P SH LiOA SH-10000 10kVA (Nâu)
Ổn áp 1P SH LiOA SH-10000 10kVA (Nâu)
5.150.000đ 6.200.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0062 28W (Trong suốt) Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0062 28W (Trong suốt)
Bóng đèn halogen Uncle Bills IL0062 28W (Trong suốt)
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (kem) Bộ 5 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (kem)
Bộ 5 đuôi bóng đèn có công tắc Onestar (kem)
70.000đ 91.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 3200PL (Đỏ) Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 3200PL (Đỏ)
Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT 3200PL (Đỏ)
549.000đ 714.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Xanh lá nhạt) Công tắc ngang Vena Thái Lan (Xanh lá nhạt)
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Xanh lá nhạt)
25.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Trắng) Công tắc ngang Vena Thái Lan (Trắng)
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Trắng)
25.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Hồng) Công tắc ngang Vena Thái Lan (Hồng)
Công tắc ngang Vena Thái Lan (Hồng)
25.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Công tắc tròn Vena Thái Lan (Trắng) Công tắc tròn Vena Thái Lan (Trắng)
Công tắc tròn Vena Thái Lan (Trắng)
29.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy