text.skipToContent

Thiết bị chiếu sáng

Tìm thấy 212 sản phẩm
Đèn cổng năng lượng mặt trời SolarV 2 tấm pin (Đen) Đèn cổng năng lượng mặt trời SolarV 2 tấm pin (Đen)
Đèn cổng năng lượng mặt trời SolarV 2 tấm pin (Đen)
1.900.000đ 3.513.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn compact V-Light PL 9W (Trắng) Bóng đèn compact V-Light PL 9W (Trắng)
Bóng đèn compact V-Light PL 9W (Trắng)
41.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn compact V-Light PL 13W (Trắng) Bóng đèn compact V-Light PL 13W (Trắng)
Bóng đèn compact V-Light PL 13W (Trắng)
41.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED BULB 5W - Ánh sáng vàng Bóng đèn LED BULB 5W - Ánh sáng vàng
Bóng đèn LED BULB 5W - Ánh sáng vàng
25.000đ 30.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED cảm ứng thông minh tự động tắt mở khi có người đến gần 12W (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED cảm ứng thông minh tự động tắt mở khi có người đến gần 12W (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED cảm ứng thông minh tự động tắt mở khi có người đến gần 12W (Ánh sáng trắng)
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Bulb MPE LB-20T 20W/6500K (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED Bulb MPE LB-20T 20W/6500K (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED Bulb MPE LB-20T 20W/6500K (Ánh sáng trắng)
123.000đ 154.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đui đèn thả trang trí E27 100cm (Xanh lá cây) Đui đèn thả trang trí E27 100cm (Xanh lá cây)
Đui đèn thả trang trí E27 100cm (Xanh lá cây)
43.000đ 53.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED bulb Gsun 36W-3000K/6500K Đèn LED bulb Gsun 36W-3000K/6500K
Đèn LED bulb Gsun 36W-3000K/6500K
211.000đ 258.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn Led cảm ứng tích điện 9W (Tặng kèm chui sạc) Bóng đèn Led cảm ứng tích điện 9W (Tặng kèm chui sạc)
Bóng đèn Led cảm ứng tích điện 9W (Tặng kèm chui sạc)
69.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Xanh lá cây) Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Xanh lá cây)
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Xanh lá cây)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Vàng) Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Vàng)
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Vàng)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Đen) Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Đen)
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Đen)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Xanh dương) Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Xanh dương)
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Xanh dương)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED BULB 3W - Ánh sáng vàng Bóng đèn LED BULB 3W - Ánh sáng vàng
Bóng đèn LED BULB 3W - Ánh sáng vàng
19.000đ 30.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Bulb T-9W - Ánh sáng trắng Bóng đèn LED Bulb T-9W - Ánh sáng trắng
Bóng đèn LED Bulb T-9W - Ánh sáng trắng
29.000đ 40.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đui bóng đèn cảm ứng hồng ngoại Đại Phát Tài 60W (Trắng) Đui bóng đèn cảm ứng hồng ngoại Đại Phát Tài 60W (Trắng)
Đui bóng đèn cảm ứng hồng ngoại Đại Phát Tài 60W (Trắng)
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A150 30W/6500K (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A150 30W/6500K (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A150 30W/6500K (Ánh sáng trắng)
138.000đ 198.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A90 20W/6500K (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A90 20W/6500K (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A90 20W/6500K (Ánh sáng trắng)
128.000đ 153.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn Led cảm ứng thông minh 12W (tự động tắt mở khi có người đến gần) Bóng đèn Led cảm ứng thông minh 12W (tự động tắt mở khi có người đến gần)
Bóng đèn Led cảm ứng thông minh 12W (tự động tắt mở khi có người đến gần)
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A45 5W/6500K (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A45 5W/6500K (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A45 5W/6500K (Ánh sáng trắng)
48.000đ 51.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A45 5W/4000K (Ánh sáng vàng) Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A45 5W/4000K (Ánh sáng vàng)
Bóng đèn LED Bulb Bi&bil A45 5W/4000K (Ánh sáng vàng)
48.000đ 60.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED BULB 12W - Ánh sáng vàng Bóng đèn LED BULB 12W - Ánh sáng vàng
Bóng đèn LED BULB 12W - Ánh sáng vàng
39.000đ 50.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Bulb T-5W - Ánh sáng trắng Bóng đèn LED Bulb T-5W - Ánh sáng trắng
Bóng đèn LED Bulb T-5W - Ánh sáng trắng
25.000đ 30.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED BULB 9W - Ánh sáng vàng Bóng đèn LED BULB 9W - Ánh sáng vàng
Bóng đèn LED BULB 9W - Ánh sáng vàng
29.000đ 40.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Bulb T-3W - Ánh sáng trắng Bóng đèn LED Bulb T-3W - Ánh sáng trắng
Bóng đèn LED Bulb T-3W - Ánh sáng trắng
19.000đ 30.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 4W/6000K​ (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 4W/6000K​ (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 4W/6000K​ (Ánh sáng trắng)
88.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Filament B35 Bi&bil 4W/2700K​ (Ánh sáng vàng) Bóng đèn LED Filament B35 Bi&bil 4W/2700K​ (Ánh sáng vàng)
Bóng đèn LED Filament B35 Bi&bil 4W/2700K​ (Ánh sáng vàng)
78.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 6W/2700K (Ánh sáng vàng) Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 6W/2700K (Ánh sáng vàng)
Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 6W/2700K (Ánh sáng vàng)
98.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 6W/6000K (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 6W/6000K (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED Filament A60 Bi&bil 6W/6000K (Ánh sáng trắng)
98.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Filament B35 Bi&bil 4W/6000K (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED Filament B35 Bi&bil 4W/6000K (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED Filament B35 Bi&bil 4W/6000K (Ánh sáng trắng)
78.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED trang trí hoa sen viền vàng LED - 0001A Đèn LED trang trí hoa sen viền vàng LED - 0001A
Đèn LED trang trí hoa sen viền vàng LED - 0001A
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Đỏ) Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Đỏ)
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Đỏ)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED quả cầu xoay pha lê cảm biến theo nhạc + Remote + USB XC-01 Đèn LED quả cầu xoay pha lê cảm biến theo nhạc + Remote + USB XC-01
Đèn LED quả cầu xoay pha lê cảm biến theo nhạc + Remote + USB XC-01
249.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED trang trí LED G80LED (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED trang trí LED G80LED (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED trang trí LED G80LED (Ánh sáng trắng)
119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Nhiều màu) Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Nhiều màu)
Đuôi đèn thả trang trí Đại Phát Tài ĐPT- Đ05 (Nhiều màu)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED bulb Gsun 24W-3000K/6500K Đèn LED bulb Gsun 24W-3000K/6500K
Đèn LED bulb Gsun 24W-3000K/6500K
156.000đ 190.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn Led ngoài trời LED-40W Bóng đèn Led ngoài trời LED-40W
Bóng đèn Led ngoài trời LED-40W
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED 3W cầu xoay pha lê nhiều màu Đèn LED 3W cầu xoay pha lê nhiều màu
Đèn LED 3W cầu xoay pha lê nhiều màu
100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn trần phòng trẻ em Philips Pig LED 62237 22W Đèn trần phòng trẻ em Philips Pig LED 62237 22W
Đèn trần phòng trẻ em Philips Pig LED 62237 22W
949.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn đọc sách để bàn Kentom KT-8200 PE (Trắng) Đèn đọc sách để bàn Kentom KT-8200 PE (Trắng)
Đèn đọc sách để bàn Kentom KT-8200 PE (Trắng)
399.000đ 519.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Ecolife 5W (Ánh sáng vàng) Bóng đèn LED Ecolife 5W (Ánh sáng vàng)
Bóng đèn LED Ecolife 5W (Ánh sáng vàng)
46.400đ 58.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED cảm ứng tích điện Onestar 15W - Tặng kèm chuôi sạc (Trắng) Bóng đèn LED cảm ứng tích điện Onestar 15W - Tặng kèm chuôi sạc (Trắng)
Bóng đèn LED cảm ứng tích điện Onestar 15W - Tặng kèm chuôi sạc (Trắng)
150.000đ 195.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED năng lượng mặt trời 3 trong 1 Suntek XF-5800T (Vàng) Đèn LED năng lượng mặt trời 3 trong 1 Suntek XF-5800T (Vàng)
Đèn LED năng lượng mặt trời 3 trong 1 Suntek XF-5800T (Vàng)
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn cổng năng lượng mặt trời SolarV 1 tấm pin (Đen) Đèn cổng năng lượng mặt trời SolarV 1 tấm pin (Đen)
Đèn cổng năng lượng mặt trời SolarV 1 tấm pin (Đen)
3.327.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED Nanolight 3W (Ánh sáng trắng) Đèn LED Nanolight 3W (Ánh sáng trắng)
Đèn LED Nanolight 3W (Ánh sáng trắng)
93.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ đèn 1 bóng tube LED Bi&bil 1,2 m - 18W/4000K (Ánh sáng vàng) - Mua 7 bộ + thêm 1 bộ cùng loại Bộ đèn 1 bóng tube LED Bi&bil 1,2 m - 18W/4000K (Ánh sáng vàng) - Mua 7 bộ + thêm 1 bộ cùng loại
Bộ đèn 1 bóng tube LED Bi&bil 1,2 m - 18W/4000K (Ánh sáng vàng) - Mua 7 bộ + thêm 1 bộ cùng loại
136.000đ 163.400đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Ecolife 9W (Ánh sáng vàng) Bóng đèn LED Ecolife 9W (Ánh sáng vàng)
Bóng đèn LED Ecolife 9W (Ánh sáng vàng)
56.000đ 70.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn Led Bulb tích điện thông minh Smartcharge 7W Bóng đèn Led Bulb tích điện thông minh Smartcharge 7W
Bóng đèn Led Bulb tích điện thông minh Smartcharge 7W
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 đèn chiếu sáng USB Điện Tử Siêu Sáng 5W (Nhiều màu) Bộ 2 đèn chiếu sáng USB Điện Tử Siêu Sáng 5W (Nhiều màu)
Bộ 2 đèn chiếu sáng USB Điện Tử Siêu Sáng 5W (Nhiều màu)
110.000đ 132.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Ecolife 12W (Ánh sáng vàng) Bóng đèn LED Ecolife 12W (Ánh sáng vàng)
Bóng đèn LED Ecolife 12W (Ánh sáng vàng)
85.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn tuýp LED T8/18W 120cm liền máng ECO T8M-18T (Ánh sáng trắng) Đèn tuýp LED T8/18W 120cm liền máng ECO T8M-18T (Ánh sáng trắng)
Đèn tuýp LED T8/18W 120cm liền máng ECO T8M-18T (Ánh sáng trắng)
110.400đ 138.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED Nanolight 3W (Ánh sáng vàng) Đèn LED Nanolight 3W (Ánh sáng vàng)
Đèn LED Nanolight 3W (Ánh sáng vàng)
93.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED ốp trần Eco 6W (Ánh sáng trắng) Đèn LED ốp trần Eco 6W (Ánh sáng trắng)
Đèn LED ốp trần Eco 6W (Ánh sáng trắng)
59.200đ 74.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED năng lượng mặt trời Onestar 9cm (Vàng đồng) Đèn LED năng lượng mặt trời Onestar 9cm (Vàng đồng)
Đèn LED năng lượng mặt trời Onestar 9cm (Vàng đồng)
129.000đ 168.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED Ecolife 3W (Ánh sáng trắng) Bóng đèn LED Ecolife 3W (Ánh sáng trắng)
Bóng đèn LED Ecolife 3W (Ánh sáng trắng)
33.600đ 42.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 bóng đèn LED tích điện cảm ứng 12W Bộ 5 bóng đèn LED tích điện cảm ứng 12W
Bộ 5 bóng đèn LED tích điện cảm ứng 12W
400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng đèn LED tích điện cảm ứng 15W Bóng đèn LED tích điện cảm ứng 15W
Bóng đèn LED tích điện cảm ứng 15W
140.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bóng mắt trâu MT9WT 9W (Ánh sáng trắng) Bóng mắt trâu MT9WT 9W (Ánh sáng trắng)
Bóng mắt trâu MT9WT 9W (Ánh sáng trắng)
900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đèn LED NanoLight 9W (Ánh sáng trắng) Đèn LED NanoLight 9W (Ánh sáng trắng)
Đèn LED NanoLight 9W (Ánh sáng trắng)
135.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bòng đèn LED tròn Eco 7W (Ánh sáng vàng) Bòng đèn LED tròn Eco 7W (Ánh sáng vàng)
Bòng đèn LED tròn Eco 7W (Ánh sáng vàng)
50.400đ 63.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy