text.skipToContent

Thiết bị an ninh

Tìm thấy 180 sản phẩm
Camera IP giám sát V380 con kiến (Trắng) Camera IP giám sát V380 con kiến (Trắng)
Camera IP giám sát V380 con kiến (Trắng)
319.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera mini siêu nhỏ SQ8 DV 1080P Full HD (Đen) Camera mini siêu nhỏ SQ8 DV 1080P Full HD (Đen)
Camera mini siêu nhỏ SQ8 DV 1080P Full HD (Đen)
499.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera hành trình Procam T98 4G Pro 10 inch 2018 Camera hành trình Procam T98 4G Pro 10 inch 2018
Camera hành trình Procam T98 4G Pro 10 inch 2018
5.900.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy kiểm soát ra vào vân tay-thẻ ZKTeco X7 (Xám) Máy kiểm soát ra vào vân tay-thẻ ZKTeco X7 (Xám)
Máy kiểm soát ra vào vân tay-thẻ ZKTeco X7 (Xám)
1.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa vân tay ADEL iDLK US3-8912 Gold (Vàng) Khóa vân tay ADEL iDLK US3-8912 Gold (Vàng)
Khóa vân tay ADEL iDLK US3-8912 Gold (Vàng)
11.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa vân tay ADEL iDLK US3-8912 (Bạc) Khóa vân tay ADEL iDLK US3-8912 (Bạc)
Khóa vân tay ADEL iDLK US3-8912 (Bạc)
11.588.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay ADEL iDLK US3-8908 (Bạc) Khóa cửa vân tay ADEL iDLK US3-8908 (Bạc)
Khóa cửa vân tay ADEL iDLK US3-8908 (Bạc)
7.688.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa thẻ, mật mả Adel IDLK 5600MF (Bạc) Khóa thẻ, mật mả Adel IDLK 5600MF (Bạc)
Khóa thẻ, mật mả Adel IDLK 5600MF (Bạc)
3.488.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay ADEL 5500 (Bạc) Khóa cửa vân tay ADEL 5500 (Bạc)
Khóa cửa vân tay ADEL 5500 (Bạc)
5.188.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay-thẻ 4in1 ADEL 5500 (Bạc) Khóa cửa vân tay-thẻ 4in1 ADEL 5500 (Bạc)
Khóa cửa vân tay-thẻ 4in1 ADEL 5500 (Bạc)
5.488.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay Adel IDLK US3-6 (Bạc) Khóa cửa bằng vân tay Adel IDLK US3-6 (Bạc)
Khóa cửa bằng vân tay Adel IDLK US3-6 (Bạc)
13.588.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay ADEL E7F4 (Bạc) Khóa cửa vân tay ADEL E7F4 (Bạc)
Khóa cửa vân tay ADEL E7F4 (Bạc)
7.888.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay Adel IDLK US3-6 (Vàng) Khóa cửa bằng vân tay Adel IDLK US3-6 (Vàng)
Khóa cửa bằng vân tay Adel IDLK US3-6 (Vàng)
14.088.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay-thẻ 4in1 ZKTeco TL100 (Đen) Khóa cửa bằng vân tay-thẻ 4in1 ZKTeco TL100 (Đen)
Khóa cửa bằng vân tay-thẻ 4in1 ZKTeco TL100 (Đen)
6.288.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa thẻ từ ADEL HOH Plus One (Bạc) Khóa thẻ từ ADEL HOH Plus One (Bạc)
Khóa thẻ từ ADEL HOH Plus One (Bạc)
2.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay ADEL iDLK US3-8908 Gold (Vàng) Khóa cửa vân tay ADEL iDLK US3-8908 Gold (Vàng)
Khóa cửa vân tay ADEL iDLK US3-8908 Gold (Vàng)
8.588.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng khuôn mặt 3in1 ZKTeco FL1000 (Bạc) Khóa cửa bằng khuôn mặt 3in1 ZKTeco FL1000 (Bạc)
Khóa cửa bằng khuôn mặt 3in1 ZKTeco FL1000 (Bạc)
8.188.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay-thẻ-mật mã Baling NF21 (Bạc) Khóa cửa bằng vân tay-thẻ-mật mã Baling NF21 (Bạc)
Khóa cửa bằng vân tay-thẻ-mật mã Baling NF21 (Bạc)
5.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa số Adel DIY 3798 (Bạc) Khóa số Adel DIY 3798 (Bạc)
Khóa số Adel DIY 3798 (Bạc)
2.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay-thẻ 4in1 HOH Me One (Bạc) Khóa cửa bằng vân tay-thẻ 4in1 HOH Me One (Bạc)
Khóa cửa bằng vân tay-thẻ 4in1 HOH Me One (Bạc)
4.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay H-Gang Guardian TR821 (Đen) Khóa cửa bằng vân tay H-Gang Guardian TR821 (Đen)
Khóa cửa bằng vân tay H-Gang Guardian TR821 (Đen)
4.788.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa vân tay Hàn Quốc H-Gang Guardian TM901KV (Đen) Khóa vân tay Hàn Quốc H-Gang Guardian TM901KV (Đen)
Khóa vân tay Hàn Quốc H-Gang Guardian TM901KV (Đen)
6.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay H-Gang Guardian TR811 (Đen) Khóa cửa vân tay H-Gang Guardian TR811 (Đen)
Khóa cửa vân tay H-Gang Guardian TR811 (Đen)
4.488.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay Samsung SHP-DP920 (Đen viền vàng) Khóa cửa bằng vân tay Samsung SHP-DP920 (Đen viền vàng)
Khóa cửa bằng vân tay Samsung SHP-DP920 (Đen viền vàng)
10.088.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy chấm công vân tay-thẻ ZKTeco K14 (Đen) Máy chấm công vân tay-thẻ ZKTeco K14 (Đen)
Máy chấm công vân tay-thẻ ZKTeco K14 (Đen)
2.188.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy chấm công vân tay-thẻ ZKTeco SF200ID (Đen) Máy chấm công vân tay-thẻ ZKTeco SF200ID (Đen)
Máy chấm công vân tay-thẻ ZKTeco SF200ID (Đen)
3.088.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy chấm công vân tay ZKTeco Software F702S (Đen) Máy chấm công vân tay ZKTeco Software F702S (Đen)
Máy chấm công vân tay ZKTeco Software F702S (Đen)
4.688.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Hione H7090EU (Vàng) Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Hione H7090EU (Vàng)
Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Hione H7090EU (Vàng)
8.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Hione H7090 (Vàng) Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Hione H7090 (Vàng)
Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Hione H7090 (Vàng)
8.288.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Nuon G9F (Đen) Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Nuon G9F (Đen)
Khóa cửa vân tay-mật mã-thẻ Nuon G9F (Đen)
7.588.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705 (Đen) Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705 (Đen)
Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705 (Đen)
8.688.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705 Gold (Vàng) Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705 Gold (Vàng)
Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705 Gold (Vàng)
9.188.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Kiểm soát ra vào vân tay ZK Software F702S Kiểm soát ra vào vân tay ZK Software F702S
Kiểm soát ra vào vân tay ZK Software F702S
4.688.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay-thẻ ZKTeco ML10D-ID (Đen) Khóa cửa bằng vân tay-thẻ ZKTeco ML10D-ID (Đen)
Khóa cửa bằng vân tay-thẻ ZKTeco ML10D-ID (Đen)
4.288.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khóa cửa bằng vân tay-bluetooth ZKTeco ML10DB (Đen) Khóa cửa bằng vân tay-bluetooth ZKTeco ML10DB (Đen)
Khóa cửa bằng vân tay-bluetooth ZKTeco ML10DB (Đen)
4.488.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Kiểm soát ra vào vân tay ZKTeco SF200ID Kiểm soát ra vào vân tay ZKTeco SF200ID
Kiểm soát ra vào vân tay ZKTeco SF200ID
3.088.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera hành trình Procam T4K Dual Lens, camera kép, quay 4K Camera hành trình Procam T4K Dual Lens, camera kép, quay 4K
Camera hành trình Procam T4K Dual Lens, camera kép, quay 4K
2.800.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera HDCVI hồng ngoại KBVISION KX-2003C4 Camera HDCVI hồng ngoại KBVISION KX-2003C4
Camera HDCVI hồng ngoại KBVISION KX-2003C4
1.360.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera Dome HDCVI hồng ngoại KBVISION KX-2002C4 Camera Dome HDCVI hồng ngoại KBVISION KX-2002C4
Camera Dome HDCVI hồng ngoại KBVISION KX-2002C4
976.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera hành trình Procam T98 4G Camera hành trình Procam T98 4G
Camera hành trình Procam T98 4G
3.999.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Két sắt vân tay ADEL FP 1.0 (Đen) Két sắt vân tay ADEL FP 1.0 (Đen)
Két sắt vân tay ADEL FP 1.0 (Đen)
3.788.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Két sắt vân tay ADEL FP 2.0 (Đen) Két sắt vân tay ADEL FP 2.0 (Đen)
Két sắt vân tay ADEL FP 2.0 (Đen)
5.788.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Két sắt vân tay ADEL FP 1.5 (Đen) Két sắt vân tay ADEL FP 1.5 (Đen)
Két sắt vân tay ADEL FP 1.5 (Đen)
4.988.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera IP ArirangLife  AR-7800W Camera IP ArirangLife  AR-7800W
Camera IP ArirangLife AR-7800W
899.000đ 1.350.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera hành trình Transcend TS16GDP50M Camera hành trình Transcend TS16GDP50M
Camera hành trình Transcend TS16GDP50M
2.390.000đ 2.700.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera IP ArirangLife  AR-6801W Camera IP ArirangLife  AR-6801W
Camera IP ArirangLife AR-6801W
559.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera AHD Elitek ECA-L50913 (Trắng) Camera AHD Elitek ECA-L50913 (Trắng)
Camera AHD Elitek ECA-L50913 (Trắng)
399.000đ 698.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera IP thông minh iThink HandView Q1 Camera IP thông minh iThink HandView Q1
Camera IP thông minh iThink HandView Q1
639.000đ 850.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 2 báo trộm hồng ngoại PG HT1A Xám Bộ 2 báo trộm hồng ngoại PG HT1A Xám
Bộ 2 báo trộm hồng ngoại PG HT1A Xám
489.000đ 900.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ổ cắm Xiaomi thông minh Wifi 6 ổ cắm Trắng Ổ cắm Xiaomi thông minh Wifi 6 ổ cắm Trắng
Ổ cắm Xiaomi thông minh Wifi 6 ổ cắm Trắng
359.000đ 499.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Camera giám sát Elitek ECC-1017 (Trắng) Camera giám sát Elitek ECC-1017 (Trắng)
Camera giám sát Elitek ECC-1017 (Trắng)
659.000đ 759.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy