text.skipToContent

Thìa muỗng, nĩa

Tìm thấy 409 sản phẩm
Thìa inox Kinhoo 12010ET 13cm (Bạc) Thìa inox Kinhoo 12010ET 13cm (Bạc)
Thìa inox Kinhoo 12010ET 13cm (Bạc)
79.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng ăn Echo 1704-166 Muỗng ăn Echo 1704-166
Muỗng ăn Echo 1704-166
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dĩa ăn Echo 1704-167 Dĩa ăn Echo 1704-167
Dĩa ăn Echo 1704-167
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dĩa ăn Echo 1704-169 Dĩa ăn Echo 1704-169
Dĩa ăn Echo 1704-169
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng vớt 0136-024 Muỗng vớt 0136-024
Muỗng vớt 0136-024
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cài muỗng cơm Inomata 1151 Bộ cài muỗng cơm Inomata 1151
Bộ cài muỗng cơm Inomata 1151
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 muỗng ăn Inomata 1347 (Nhiều màu) Bộ 4 muỗng ăn Inomata 1347 (Nhiều màu)
Bộ 4 muỗng ăn Inomata 1347 (Nhiều màu)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 dĩa ăn Inomata 1348 (Nhiều màu) Bộ 4 dĩa ăn Inomata 1348 (Nhiều màu)
Bộ 4 dĩa ăn Inomata 1348 (Nhiều màu)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi gỗ tròn OXO 31 x 6 x 3 cm Muôi gỗ tròn OXO 31 x 6 x 3 cm
Muôi gỗ tròn OXO 31 x 6 x 3 cm
149.000đ 194.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi gỗ OXO cỡ to 31 x 6 x 3 cm Muôi gỗ OXO cỡ to 31 x 6 x 3 cm
Muôi gỗ OXO cỡ to 31 x 6 x 3 cm
149.000đ 194.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi gỗ OXO cỡ vừa 27 x 5 x 2.5 cm Muôi gỗ OXO cỡ vừa 27 x 5 x 2.5 cm
Muôi gỗ OXO cỡ vừa 27 x 5 x 2.5 cm
124.000đ 162.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi tròn có rãnh gỗ tre Norpro 30.5 x 7 x 2 cm Muôi tròn có rãnh gỗ tre Norpro 30.5 x 7 x 2 cm
Muôi tròn có rãnh gỗ tre Norpro 30.5 x 7 x 2 cm
172.000đ 224.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi gỗ tròn Norpro 30,5cm Muôi gỗ tròn Norpro 30,5cm
Muôi gỗ tròn Norpro 30,5cm
86.000đ 112.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phới silicone dạng thìa Lexliving (Vàng) Phới silicone dạng thìa Lexliving (Vàng)
Phới silicone dạng thìa Lexliving (Vàng)
109.000đ 137.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 thìa đong 0,6 - 15 ml Jamie Oliver (Xanh) Bộ 6 thìa đong 0,6 - 15 ml Jamie Oliver (Xanh)
Bộ 6 thìa đong 0,6 - 15 ml Jamie Oliver (Xanh)
250.000đ 313.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 cái dụng cụ trộn salad Jamie Oliver Bộ 2 cái dụng cụ trộn salad Jamie Oliver
Bộ 2 cái dụng cụ trộn salad Jamie Oliver
249.000đ 312.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xẻng nhựa xúc Epicurean 29cm Xẻng nhựa xúc Epicurean 29cm
Xẻng nhựa xúc Epicurean 29cm
246.000đ 308.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Phới silicone dạng thìa Cuisipro (Đỏ) Phới silicone dạng thìa Cuisipro (Đỏ)
Phới silicone dạng thìa Cuisipro (Đỏ)
299.000đ 374.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi gỗ Rd Edge 30cm Muôi gỗ Rd Edge 30cm
Muôi gỗ Rd Edge 30cm
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thìa rưới sốt Norpro Bộ 2 thìa rưới sốt Norpro
Bộ 2 thìa rưới sốt Norpro
536.000đ 697.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi gỗ tròn có rãnh OXO 30 x 7 x 2,5 cm Muôi gỗ tròn có rãnh OXO 30 x 7 x 2,5 cm
Muôi gỗ tròn có rãnh OXO 30 x 7 x 2,5 cm
149.000đ 194.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thìa silicone OXO 45 x 8 x 5 cm (Đen) Thìa silicone OXO 45 x 8 x 5 cm (Đen)
Thìa silicone OXO 45 x 8 x 5 cm (Đen)
249.000đ 324.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thìa xúc my favorite Norpro Thìa xúc my favorite Norpro
Thìa xúc my favorite Norpro
101.000đ 132.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thìa khuấy pha chế cocktail OXO Thìa khuấy pha chế cocktail OXO
Thìa khuấy pha chế cocktail OXO
375.000đ 488.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi xới cơm Sia Huat 22,5cm Muôi xới cơm Sia Huat 22,5cm
Muôi xới cơm Sia Huat 22,5cm
69.000đ 87.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 nĩa nhỏ Maxim Opal 89458 - 13,8 x 0,2 cm Bộ 6 nĩa nhỏ Maxim Opal 89458 - 13,8 x 0,2 cm
Bộ 6 nĩa nhỏ Maxim Opal 89458 - 13,8 x 0,2 cm
138.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 nĩa lớn Maxim Opal 89434 - 19,6 x 0,22 cm Bộ 6 nĩa lớn Maxim Opal 89434 - 19,6 x 0,22 cm
Bộ 6 nĩa lớn Maxim Opal 89434 - 19,6 x 0,22 cm
170.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 nĩa nhỏ Maxim Evata 92793 - 16,5 x 0,22 cm Bộ 4 nĩa nhỏ Maxim Evata 92793 - 16,5 x 0,22 cm
Bộ 4 nĩa nhỏ Maxim Evata 92793 - 16,5 x 0,22 cm
112.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng nấu ăn Maxim Utensil 12225 (Đen) Muỗng nấu ăn Maxim Utensil 12225 (Đen)
Muỗng nấu ăn Maxim Utensil 12225 (Đen)
48.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 nĩa lớn Maxim Evata 92779 - 18,45 x 0,3 cm Bộ 4 nĩa lớn Maxim Evata 92779 - 18,45 x 0,3 cm
Bộ 4 nĩa lớn Maxim Evata 92779 - 18,45 x 0,3 cm
153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng nấu ăn có rãnh Maxim Utensil 12224 (Đen) Muỗng nấu ăn có rãnh Maxim Utensil 12224 (Đen)
Muỗng nấu ăn có rãnh Maxim Utensil 12224 (Đen)
48.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 muỗng lớn Maxim Evata 92762 - 18,65 x 0,3 cm Bộ 4 muỗng lớn Maxim Evata 92762 - 18,65 x 0,3 cm
Bộ 4 muỗng lớn Maxim Evata 92762 - 18,65 x 0,3 cm
153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 muỗng lớn Maxim Bamboo 92731 - 20,25 x 0,3 cm Bộ 4 muỗng lớn Maxim Bamboo 92731 - 20,25 x 0,3 cm
Bộ 4 muỗng lớn Maxim Bamboo 92731 - 20,25 x 0,3 cm
166.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng Spaghetti Maxim Utensil 12226 (Đen) Muỗng Spaghetti Maxim Utensil 12226 (Đen)
Muỗng Spaghetti Maxim Utensil 12226 (Đen)
48.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 nĩa nhỏ Maxim Bamboo 92861 - 17,25 x 0,3 cm Bộ 4 nĩa nhỏ Maxim Bamboo 92861 - 17,25 x 0,3 cm
Bộ 4 nĩa nhỏ Maxim Bamboo 92861 - 17,25 x 0,3 cm
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 muỗng lớn Maxim Opal 89427 - 19,7 x 0,22 cm Bộ 6 muỗng lớn Maxim Opal 89427 - 19,7 x 0,22 cm
Bộ 6 muỗng lớn Maxim Opal 89427 - 19,7 x 0,22 cm
170.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 muỗng nhỏ Maxim Opal 89441 - 13,8 x 0,2 cm Bộ 6 muỗng nhỏ Maxim Opal 89441 - 13,8 x 0,2 cm
Bộ 6 muỗng nhỏ Maxim Opal 89441 - 13,8 x 0,2 cm
138.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng nấu ăn Maxim 02332 - 35cm Muỗng nấu ăn Maxim 02332 - 35cm
Muỗng nấu ăn Maxim 02332 - 35cm
109.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 muỗng nhỏ Maxim Evata 92786 - 16 x 0,25 cm Bộ 4 muỗng nhỏ Maxim Evata 92786 - 16 x 0,25 cm
Bộ 4 muỗng nhỏ Maxim Evata 92786 - 16 x 0,25 cm
112.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 nĩa lớn Maxim Bamboo 92748 - 20,65 x 0,3 cm Bộ 4 nĩa lớn Maxim Bamboo 92748 - 20,65 x 0,3 cm
Bộ 4 nĩa lớn Maxim Bamboo 92748 - 20,65 x 0,3 cm
166.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng làm Spaghetti Maxim 02336 Muỗng làm Spaghetti Maxim 02336
Muỗng làm Spaghetti Maxim 02336
118.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng inox dài 18,5 x 2 cm Muỗng inox dài 18,5 x 2 cm
Muỗng inox dài 18,5 x 2 cm
38.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nĩa mứt nhỏ 12,5 x 1 cm Nĩa mứt nhỏ 12,5 x 1 cm
Nĩa mứt nhỏ 12,5 x 1 cm
29.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 4 muỗng nhỏ Maxim Bamboo 92854 - 16 x 0,25 cm Bộ 4 muỗng nhỏ Maxim Bamboo 92854 - 16 x 0,25 cm
Bộ 4 muỗng nhỏ Maxim Bamboo 92854 - 16 x 0,25 cm
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng canh Luckywood MLCT 18 x 3 cm Muỗng canh Luckywood MLCT 18 x 3 cm
Muỗng canh Luckywood MLCT 18 x 3 cm
41.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nĩa Luckywood NLCT 18 x 2 cm Nĩa Luckywood NLCT 18 x 2 cm
Nĩa Luckywood NLCT 18 x 2 cm
46.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ thìa và nĩa lớn Luckywood (Bạc) Bộ thìa và nĩa lớn Luckywood (Bạc)
Bộ thìa và nĩa lớn Luckywood (Bạc)
91.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 thìa cafe Luckywood 11,5cm (Bạc) Bộ 5 thìa cafe Luckywood 11,5cm (Bạc)
Bộ 5 thìa cafe Luckywood 11,5cm (Bạc)
158.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 chiếc thìa ăn Luckywood 5MS 18.5cm (Bạc) Bộ 5 chiếc thìa ăn Luckywood 5MS 18.5cm (Bạc)
Bộ 5 chiếc thìa ăn Luckywood 5MS 18.5cm (Bạc)
196.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 chiếc thìa ăn Luckywood 3MS 18.5cm (Bạc) Bộ 3 chiếc thìa ăn Luckywood 3MS 18.5cm (Bạc)
Bộ 3 chiếc thìa ăn Luckywood 3MS 18.5cm (Bạc)
108.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muôi inox Sunflower BB-1 32.5 cm (Xanh dương) Muôi inox Sunflower BB-1 32.5 cm (Xanh dương)
Muôi inox Sunflower BB-1 32.5 cm (Xanh dương)
28.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dĩa Luckywood 2NL 18.5cm Dĩa Luckywood 2NL 18.5cm
Dĩa Luckywood 2NL 18.5cm
96.900đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Muỗng cafe Luckywood MCT 12,5 x 2 cm Muỗng cafe Luckywood MCT 12,5 x 2 cm
Muỗng cafe Luckywood MCT 12,5 x 2 cm
28.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dĩa mứt Luckywood 5NN 13.2cm Dĩa mứt Luckywood 5NN 13.2cm
Dĩa mứt Luckywood 5NN 13.2cm
158.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dao, thìa, dĩa Luckywood DMN Bộ dao, thìa, dĩa Luckywood DMN
Bộ dao, thìa, dĩa Luckywood DMN
169.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thìa ăn inox Luckywood 2MS 18.5cm (Bạc) Bộ 2 thìa ăn inox Luckywood 2MS 18.5cm (Bạc)
Bộ 2 thìa ăn inox Luckywood 2MS 18.5cm (Bạc)
80.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thìa canh Luckywood 2ML 18.5cm (Bạc) Bộ 2 thìa canh Luckywood 2ML 18.5cm (Bạc)
Bộ 2 thìa canh Luckywood 2ML 18.5cm (Bạc)
86.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 5 thìa cà phê Luckywood 5MN 10cm (Bạc) Bộ 5 thìa cà phê Luckywood 5MN 10cm (Bạc)
Bộ 5 thìa cà phê Luckywood 5MN 10cm (Bạc)
128.000đ 141.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dao, dĩa Luckywood DN Bộ dao, dĩa Luckywood DN
Bộ dao, dĩa Luckywood DN
129.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ muỗng đo lường KA0090 Bộ muỗng đo lường KA0090
Bộ muỗng đo lường KA0090
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy