text.skipToContent

Thẻ nhớ - đầu đọc thẻ

Tìm thấy 34 sản phẩm
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro U3 V30 32GB 95MB/sThẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro U3 V30 32GB 95MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro U3 V30 32GB 95MB/s
535.000đ 615.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ nhớ USB 2.0 Transcend RDF8K (Hàng chính hãng)Đầu đọc thẻ nhớ USB 2.0 Transcend RDF8K (Hàng chính hãng)
Đầu đọc thẻ nhớ USB 2.0 Transcend RDF8K (Hàng chính hãng)
270.000đ 350.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 32GB 120MB/s 800xThẻ nhớ CF SanDisk Extreme 32GB 120MB/s 800x
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 32GB 120MB/s 800x
880.000đ 960.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ nhớ USB 3.0 Transcend RDF8K (Hàng chính hãng)Đầu đọc thẻ nhớ USB 3.0 Transcend RDF8K (Hàng chính hãng)
Đầu đọc thẻ nhớ USB 3.0 Transcend RDF8K (Hàng chính hãng)
380.000đ 460.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A1 667x 64GB (100MB/s)Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A1 667x 64GB (100MB/s)
Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A1 667x 64GB (100MB/s)
950.000đ 1.030.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro SDHC 633x 95MB/s 32GBThẻ nhớ SanDisk Extreme Pro SDHC 633x 95MB/s 32GB
Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro SDHC 633x 95MB/s 32GB
550.000đ 630.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Ultra CF 333x 50MB/s 16GBThẻ nhớ SanDisk Ultra CF 333x 50MB/s 16GB
Thẻ nhớ SanDisk Ultra CF 333x 50MB/s 16GB
450.000đ 530.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDXH SanDisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 64GB 95MB/sThẻ nhớ SDXH SanDisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 64GB 95MB/s
Thẻ nhớ SDXH SanDisk Extreme Pro UHS-I U3 V30 64GB 95MB/s
950.000đ 1.030.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk CF 1067X 160MB/s 64GBThẻ nhớ SanDisk CF 1067X 160MB/s 64GB
Thẻ nhớ SanDisk CF 1067X 160MB/s 64GB
2.000.000đ 3.000.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB Class10 48MB/sThẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB Class10 48MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB Class10 48MB/s
300.000đ 380.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk CF 1067X 160MB/s 32GBThẻ nhớ SanDisk CF 1067X 160MB/s 32GB
Thẻ nhớ SanDisk CF 1067X 160MB/s 32GB
1.300.000đ 1.800.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Ultra SDHC Class 10 80MB/s 32GBThẻ nhớ SanDisk Ultra SDHC Class 10 80MB/s 32GB
Thẻ nhớ SanDisk Ultra SDHC Class 10 80MB/s 32GB
320.000đ 400.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDXH SanDisk Extreme Pro UHS-II U3 64GB 300MB/sThẻ nhớ SDXH SanDisk Extreme Pro UHS-II U3 64GB 300MB/s
Thẻ nhớ SDXH SanDisk Extreme Pro UHS-II U3 64GB 300MB/s
3.090.000đ 5.090.000đ
-39%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB Class10 48MB/sThẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB Class10 48MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB Class10 48MB/s
180.000đ 260.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Micro SDXC 100/60MB/s 64GBThẻ nhớ SanDisk Micro SDXC 100/60MB/s 64GB
Thẻ nhớ SanDisk Micro SDXC 100/60MB/s 64GB
850.000đ 1.050.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/sThẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
280.000đ 330.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GBThẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
180.000đ 230.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc Quik Key (USB-C) cho GoPro (Đen)Đầu đọc Quik Key (USB-C) cho GoPro (Đen)
Đầu đọc Quik Key (USB-C) cho GoPro (Đen)
675.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ Sony SR-32UY3A 32GBThẻ nhớ Sony SR-32UY3A 32GB
Thẻ nhớ Sony SR-32UY3A 32GB
890.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ Sony SR-16UY3A 16GBThẻ nhớ Sony SR-16UY3A 16GB
Thẻ nhớ Sony SR-16UY3A 16GB
475.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ Elitek Micro SD 32GB Class 10Thẻ nhớ Elitek Micro SD 32GB Class 10
Thẻ nhớ Elitek Micro SD 32GB Class 10
229.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GBThẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GB
Thẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GB
499.000đ 599.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GBThẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
250.000đ 300.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk SDSDXPA-064G-X46 95MB/s 64GBThẻ nhớ SanDisk SDSDXPA-064G-X46 95MB/s 64GB
Thẻ nhớ SanDisk SDSDXPA-064G-X46 95MB/s 64GB
960.000đ 1.125.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GBThẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GB
Thẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GB
1.290.000đ 1.790.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GBThẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GB
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GB
500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/sThẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
400.000đ 600.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/sThẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/s
490.000đ 690.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/sThẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
750.000đ 1.050.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãngĐầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãng
Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãng
199.000đ 350.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x)Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x)
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x)
490.000đ 749.900đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0
Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0
150.000đ 250.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 32GB 160MB/sThẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 32GB 160MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 32GB 160MB/s
1.050.000đ 1.550.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy