text.skipToContent

Thẻ nhớ - đầu đọc thẻ

Tìm thấy 44 sản phẩm
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 64GB 160MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 64GB 160MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 64GB 160MB/s
1.990.000đ 2.190.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GB Thẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GB
Thẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GB
1.290.000đ 1.500.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 64GB 120MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 64GB 120MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 64GB 120MB/s
1.250.000đ 1.490.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 32GB 160MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 32GB 160MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 32GB 160MB/s
1.300.000đ 1.349.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk CF64GB 120MB-800x Đen Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk CF64GB 120MB-800x Đen
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk CF64GB 120MB-800x Đen
1.390.000đ 1.499.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ Elitek Micro SD 32GB Class 10 Thẻ nhớ Elitek Micro SD 32GB Class 10
Thẻ nhớ Elitek Micro SD 32GB Class 10
229.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SD Toshiba 16GB WiFi Class 10 Thẻ nhớ SD Toshiba 16GB WiFi Class 10
Thẻ nhớ SD Toshiba 16GB WiFi Class 10
650.000đ 899.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
209.000đ 250.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 64GB SDXC UHS-I U3 Class 10 90MB/s Thẻ nhớ SanDisk Extreme 64GB SDXC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 64GB SDXC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
790.000đ 830.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0 Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0
Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0
150.000đ 250.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ Elitek Micro SD 16GB Class 10 Thẻ nhớ Elitek Micro SD 16GB Class 10
Thẻ nhớ Elitek Micro SD 16GB Class 10
129.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
250.000đ 300.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 32GB Ultra 320X (48MB/s) Thẻ nhớ SDHC SanDisk 32GB Ultra 320X (48MB/s)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 32GB Ultra 320X (48MB/s)
399.000đ 450.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 64GB Ultra 320X (48MB/s) Thẻ nhớ SDHC SanDisk 64GB Ultra 320X (48MB/s)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 64GB Ultra 320X (48MB/s)
650.000đ 790.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ Elitek Micro SD 8GB Class 10 Thẻ nhớ Elitek Micro SD 8GB Class 10
Thẻ nhớ Elitek Micro SD 8GB Class 10
101.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ máy ảnh Toshiba FlashAir SD Wifi 32GB Class 10 Thẻ nhớ máy ảnh Toshiba FlashAir SD Wifi 32GB Class 10
Thẻ nhớ máy ảnh Toshiba FlashAir SD Wifi 32GB Class 10
730.000đ 949.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 95MB/s Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 95MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 95MB/s
699.000đ 849.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 16GB 800x 120MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 16GB 800x 120MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 16GB 800x 120MB/s
750.000đ 990.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ  SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s Thẻ nhớ  SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
850.000đ 1.290.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GB
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GB
500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 16GB 160MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 16GB 160MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 16GB 160MB/s
950.000đ 990.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/s Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/s
660.000đ 800.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk 16GB Ultra 50MB/s 333X Thẻ nhớ CF SanDisk 16GB Ultra 50MB/s 333X
Thẻ nhớ CF SanDisk 16GB Ultra 50MB/s 333X
549.000đ 649.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
480.000đ 500.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s
919.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s
950.000đ 1.500.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 16GB 50MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 16GB 50MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 16GB 50MB/s
490.000đ 550.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme Pro SD 16GB 95MB-633x Đen Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme Pro SD 16GB 95MB-633x Đen
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme Pro SD 16GB 95MB-633x Đen
500.000đ 630.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
329.000đ 350.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X
Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X
699.000đ 899.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWH Trắng Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWH Trắng
Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWH Trắng
159.000đ 162.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãng Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãng
Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãng
199.000đ 350.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
559.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x) Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x)
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x)
549.900đ 1.000.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
559.000đ 650.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ  SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s Thẻ nhớ  SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
949.000đ 1.490.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWHF1 Trắng Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWHF1 Trắng
Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWHF1 Trắng
159.000đ 162.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GB
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 32GB
329.000đ 350.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X
Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X
600.000đ 800.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Đầu đọc thẻ nhớ Transcend 2.0 Đen Đầu đọc thẻ nhớ Transcend 2.0 Đen
Đầu đọc thẻ nhớ Transcend 2.0 Đen
290.000đ 390.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
690.000đ 790.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Thẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GB Thẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GB
Thẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GB
499.000đ 800.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy