text.skipToContent

Thẻ nhớ - đầu đọc thẻ

Tìm thấy 66 sản phẩm
Thẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GB Thẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GB
Thẻ nhớ Sandisk SD 48MB/s 32GB
499.000đ 800.000đ
-38%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 32GB Ultra 320X (48MB/s) Thẻ nhớ SDHC SanDisk 32GB Ultra 320X (48MB/s)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 32GB Ultra 320X (48MB/s)
380.000đ 450.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SanDisk SDSDXPA-064G-X46 95MB/s 64GB Thẻ nhớ SanDisk SDSDXPA-064G-X46 95MB/s 64GB
Thẻ nhớ SanDisk SDSDXPA-064G-X46 95MB/s 64GB
960.000đ 1.125.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 64GB Ultra 320X (48MB/s) Thẻ nhớ SDHC SanDisk 64GB Ultra 320X (48MB/s)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 64GB Ultra 320X (48MB/s)
650.000đ 790.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 16GB Ultra 320X (48MB/s) Thẻ nhớ SDHC SanDisk 16GB Ultra 320X (48MB/s)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk 16GB Ultra 320X (48MB/s)
189.000đ 249.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SD Toshiba 16GB WiFi Class 10 Thẻ nhớ SD Toshiba 16GB WiFi Class 10
Thẻ nhớ SD Toshiba 16GB WiFi Class 10
650.000đ 899.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Xanh dương Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Xanh dương
Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Xanh dương
49.000đ 62.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GB Thẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GB
Thẻ nhớ SDHC Toshiba FlashAir Class 10 Wifi 32GB
1.290.000đ 1.500.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 16GB 800x 120MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 16GB 800x 120MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 16GB 800x 120MB/s
750.000đ 990.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 16GB 160MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 16GB 160MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 16GB 160MB/s
950.000đ 990.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Vàng Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Vàng
Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Vàng
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
480.000đ 500.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/s Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme PRO 32GB UHS-I/U3 95MB/s
660.000đ 800.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
329.000đ 350.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 16GB
209.000đ 250.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk 16GB Ultra 50MB/s 333X Thẻ nhớ CF SanDisk 16GB Ultra 50MB/s 333X
Thẻ nhớ CF SanDisk 16GB Ultra 50MB/s 333X
649.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 95MB/s Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 95MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 95MB/s
849.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 64GB 160MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 64GB 160MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme PRO 64GB 160MB/s
1.990.000đ 2.190.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Action Camera 600x 64GB Class 10 UHS-I/U3 90MB/s Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Action Camera 600x 64GB Class 10 UHS-I/U3 90MB/s
Thẻ nhớ Micro SDXC SanDisk Extreme Action Camera 600x 64GB Class 10 UHS-I/U3 90MB/s
887.000đ 950.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X
Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X
899.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ  SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s Thẻ nhớ  SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
850.000đ 1.290.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ máy ảnh Toshiba FlashAir SD Wifi 32GB Class 10 Thẻ nhớ máy ảnh Toshiba FlashAir SD Wifi 32GB Class 10
Thẻ nhớ máy ảnh Toshiba FlashAir SD Wifi 32GB Class 10
730.000đ 949.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s
950.000đ 1.500.000đ
-37%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme Pro SD 16GB 95MB-633x Đen Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme Pro SD 16GB 95MB-633x Đen
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme Pro SD 16GB 95MB-633x Đen
500.000đ 630.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 8GB 50MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 8GB 50MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 8GB 50MB/s
370.000đ 420.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme Pro 64GB UHS-1/U3 Class 10 95MB/s (Đen) Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme Pro 64GB UHS-1/U3 Class 10 95MB/s (Đen)
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme Pro 64GB UHS-1/U3 Class 10 95MB/s (Đen)
1.011.000đ 1.340.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme Pro 633x 128GB Class 10 UHS-I/U3 95MB/s (Đen) Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme Pro 633x 128GB Class 10 UHS-I/U3 95MB/s (Đen)
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme Pro 633x 128GB Class 10 UHS-I/U3 95MB/s (Đen)
1.896.000đ 2.300.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 16GB 50MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 16GB 50MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Ultra 16GB 50MB/s
490.000đ 550.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SanDisk SDHC 8GB Ultra Class 10 40MB/s Thẻ nhớ SanDisk SDHC 8GB Ultra Class 10 40MB/s
Thẻ nhớ SanDisk SDHC 8GB Ultra Class 10 40MB/s
199.000đ 299.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Extreme PRO 64GB UHS-I/U3 95MB/s
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia USB tích hợp đầu đọc thẻ nhớ Orico CH3SF.BK (Đen) Bộ chia USB tích hợp đầu đọc thẻ nhớ Orico CH3SF.BK (Đen)
Bộ chia USB tích hợp đầu đọc thẻ nhớ Orico CH3SF.BK (Đen)
589.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ Micro SD 32GB Đen Thẻ nhớ Micro SD 32GB Đen
Thẻ nhớ Micro SD 32GB Đen
239.000đ 299.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chia usb tích hợp đầu đọc thẻ nhớ Orico CH3SF Đen Bộ chia usb tích hợp đầu đọc thẻ nhớ Orico CH3SF Đen
Bộ chia usb tích hợp đầu đọc thẻ nhớ Orico CH3SF Đen
609.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ Micro SD 16GB Đen Thẻ nhớ Micro SD 16GB Đen
Thẻ nhớ Micro SD 16GB Đen
139.000đ 169.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWH Trắng Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWH Trắng
Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWH Trắng
159.000đ 162.000đ
-2%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãng Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãng
Đầu đọc thẻ nhớ SSK III All in one SCRM025 hộp thiếc, chính hãng
199.000đ 350.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDCFXS SanDisk Extreme 128GB 120MB/s (Vàng) Thẻ nhớ SDCFXS SanDisk Extreme 128GB 120MB/s (Vàng)
Thẻ nhớ SDCFXS SanDisk Extreme 128GB 120MB/s (Vàng)
2.414.000đ 2.560.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám) Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 32GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám)
341.000đ 390.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 16GB Class 10 95MB/s Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 16GB Class 10 95MB/s
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 16GB Class 10 95MB/s
749.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 UHS-I 95MB/s (Đen) Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 UHS-I 95MB/s (Đen)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme Pro 32GB Class 10 UHS-I 95MB/s (Đen)
559.000đ 630.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme 32GB Class 10 90MB/s (Vàng) Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme 32GB Class 10 90MB/s (Vàng)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme 32GB Class 10 90MB/s (Vàng)
479.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ Sony Memory Stick Pro HX Duo 16GB Thẻ nhớ Sony Memory Stick Pro HX Duo 16GB
Thẻ nhớ Sony Memory Stick Pro HX Duo 16GB
330.000đ 450.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC Lexar Professional 1000x UHS-II 32GB Thẻ nhớ SDHC Lexar Professional 1000x UHS-II 32GB
Thẻ nhớ SDHC Lexar Professional 1000x UHS-II 32GB
690.000đ 800.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x) Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x)
Thẻ nhớ máy ảnh SanDisk Extreme PRO SDHC 32GB (633x)
849.000đ 1.000.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
559.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám) Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Ultra 16GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám)
186.000đ 216.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ Compact Flash SanDisk Ultra 333x 16GB 50MB/s (Bạc) Thẻ nhớ Compact Flash SanDisk Ultra 333x 16GB 50MB/s (Bạc)
Thẻ nhớ Compact Flash SanDisk Ultra 333x 16GB 50MB/s (Bạc)
465.700đ 555.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra 320x 64GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám) Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra 320x 64GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám)
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra 320x 64GB Class 10 UHS-1 48MB/s (Xám)
695.000đ 760.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWHF1 Trắng Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWHF1 Trắng
Đầu đọc thẻ Elecom MR-A39HWHF1 Trắng
159.000đ 162.000đ
-2%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme 16GB Class 10 UHS-I/U3 90MB/s (Vàng) Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme 16GB Class 10 UHS-I/U3 90MB/s (Vàng)
Thẻ nhớ SDHC SanDisk Extreme 16GB Class 10 UHS-I/U3 90MB/s (Vàng)
287.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Đen Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Đen
Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Đen
49.000đ 62.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Đỏ Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Đỏ
Đầu đọc thẻ nhớ Siyoteam SY-662 Đỏ
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 16GB SDHC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
449.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ  SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s Thẻ nhớ  SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 32GB 800x 120MB/s
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
Thẻ nhớ SDXC SanDisk Ultra Class 10 48MB/s 64GB
559.000đ 650.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X
Thẻ nhớ CF SanDisk 32GB Ultra 50MB/s 333X
600.000đ 800.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 64GB 120MB/s Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 64GB 120MB/s
Thẻ nhớ CF SanDisk Extreme 64GB 120MB/s
1.250.000đ 1.490.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 64GB SDXC UHS-I U3 Class 10 90MB/s Thẻ nhớ SanDisk Extreme 64GB SDXC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
Thẻ nhớ SanDisk Extreme 64GB SDXC UHS-I U3 Class 10 90MB/s
790.000đ 830.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0 Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0
Đầu đọc thẻ nhớ đa năng Pisen 2.0
150.000đ 250.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy