text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
5.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng

76 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 106.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng

62 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 316.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
9.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 825.000đ/tháng

33 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 198.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
30.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.525.000đ/tháng

18 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 606.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố Và Mẹ - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố Và Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố Và Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
3.788.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 315.667đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 76.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Quốc Tịch Việt Nam, Mua Kèm Bố Và MẹThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Quốc Tịch Việt Nam, Mua Kèm Bố Và Mẹ
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Quốc Tịch Việt Nam, Mua Kèm Bố Và Mẹ
3.788.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 315.667đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 76.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố/Mẹ - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố/Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1 - Mua Kèm Bố/Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
4.230.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 352.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 85.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH Vietinbank
4.986.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1, Không Mua Kèm Bố/ Mẹ - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1, Không Mua Kèm Bố/ Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Trẻ Em 1, Không Mua Kèm Bố/ Mẹ - Liên Kết BH Vietinbank
5.112.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 426.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 102.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
5.748.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 479.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 115.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank
5.748.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 479.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 115.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH Vietinbank
6.102.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 508.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 122.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 6 - Liên Kết BH Vietinbank
6.133.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 511.083đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 123.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 4 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 4 - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Từ 1 Tuổi Đến 5 Tuổi - IP-OP 4 - Liên Kết BH Vietinbank
6.558.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 546.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 131.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
7.172.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 597.667đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 143.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH VietinbankThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH Vietinbank
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Medishield Cho Trẻ Dưới 1 Tuổi - IP-OP 5 - Liên Kết BH Vietinbank
7.528.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 627.333đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 151.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
8.268.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 689.000đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 165.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
9.478.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 789.833đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 190.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 1 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
10.471.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 872.583đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 209.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Không Kèm Thai Sản
10.564.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 880.333đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 211.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
12.021.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.001.750đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 240.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
12.211.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.017.583đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 244.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Không Kèm Thai Sản
13.434.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.119.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 269.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Việt Nam, Kèm Thai Sản
13.867.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.155.583đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 277.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership Người Lớn 2 - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
15.574.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.297.833đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 311.000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai SảnThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Hồng Ngọc Membership VIP - Liên Kết BH Vietinbank - Quốc Tịch Nước Ngoài, Kèm Thai Sản
17.727.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.477.250đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 355.000đ
Ưu đãi 200,000đ

Lợi ích tuyệt vời khi mua thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Thẻ bảo hiểm sức khỏe là sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình. Đồng thời, sự bình an và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng là những lợi ích không thể phủ nhận của dịch vụ này. Cùng Adayroi tìm hiểu những lợi ích hữu hiệu của chúng ngay sau đây!

1. Được khám sức khỏe định kỳ chất lượng cao:

Con người ta không thể tránh khỏi những mối nguy hại từ môi trường đến sức khỏe nên tỉ lệ mắc bệnh ngày càng tăng vọt. Việc khám bảo hiểm sức khỏe cao cấp sẽ giúp bạn phát hiện sớm các căn bệnh tiềm ẩn với mức chi phí thấp nhất. Điều này cũng giúp tăng khả năng điều trị thành công, đồng thời, giảm bớt những gánh nặng tài chính cho bạn và cả gia đình nếu bệnh tình đã bước vào giai đoạn trầm trọng. Đồng thời, các y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm sẽ đáp ứng nhu cầu thăm khám, điều trị bệnh của bạn và người thân một cách trọn vẹn.

2. Tiết kiệm tối đa tiền bạc, công sức và thời gian:

Đã từng có rất nhiều gia đình kinh tế trở nên kiệt quệ khi tai nạn bất ngờ ập đến và gia đình bạn không có khả năng chi trả viện phí? Nối lo lắng sẽ được giải tỏa bởi chiếc thẻ bảo hiểm sức khỏe gia đình. Không cần phải nghĩ đến thủ tục nhập viện rườm rà, thời gian chờ đợi mệt mỏi mà vẫn có thể sử dụng dịch vụ y tế chuyên nghiệp, tận tâm.

3. Một số những quyền lợi bảo hiểm đầy hấp dẫn khác:

Từ kiểm tra sức khỏe tổng quát chất lượng, khám chuyên khoa áp dụng kỹ thuật cao cho đến dịch vụ thai sản trọn gói hoàn hảo đều được bảo hiểm hỗ trợ chi trả toàn bộ hoặc phần đa tùy theo mức phí hàng tháng bạn nộp. Bạn có quyền chọn lựa bất cứ dịch vụ y tế, bệnh viện, phòng khám hợp pháp nào và được bảo lãnh viện phí trên toàn quốc.

Trên đây là những lý do hấp dẫn khiến bạn nên sở hữu ngay một thẻ bảo hiểm sức khỏe. Hãy dành một khoản chi phí đóng bảo hiểm cho cả gia đình để có một cuộc sống an yên, không lo nghĩ nhiều về gánh nặng tài chính. Tải app Adayroi tiện ích về máy, đăng ký dịch vụ bảo hiểm mình ưng ý với giá thành cực ưu đãi các bạn ơi!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín