text.skipToContent

Thau, sọt nhựa

Tìm thấy 150 sản phẩm
Thau rổ oval Tự Lập TL380 (Nhiều màu) Thau rổ oval Tự Lập TL380 (Nhiều màu)
Thau rổ oval Tự Lập TL380 (Nhiều màu)
51.700đ 58.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sóng 8 tầng 2170 60 x 41,5 x 36 cm Sóng 8 tầng 2170 60 x 41,5 x 36 cm
Sóng 8 tầng 2170 60 x 41,5 x 36 cm
135.000đ 189.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 3T thái nhũ 9 x 27 cm Chậu nhựa Song Long 3T thái nhũ 9 x 27 cm
Chậu nhựa Song Long 3T thái nhũ 9 x 27 cm
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ combo sọt vuông 001, sọt vuông 002 và sọt vuông 003 Tashing Bộ combo sọt vuông 001, sọt vuông 002 và sọt vuông 003 Tashing
Bộ combo sọt vuông 001, sọt vuông 002 và sọt vuông 003 Tashing
67.000đ 90.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Thái nhũ Song Long 4T 39 x 13 cm Chậu nhựa Thái nhũ Song Long 4T 39 x 13 cm
Chậu nhựa Thái nhũ Song Long 4T 39 x 13 cm
25.000đ 29.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2355 50 x 17 cm Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2355 50 x 17 cm
Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2355 50 x 17 cm
49.000đ 68.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 3T6 11,5 x 35 cm Chậu nhựa Song Long 3T6 11,5 x 35 cm
Chậu nhựa Song Long 3T6 11,5 x 35 cm
15.000đ 17.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 5T5 cao 53 x 23 cm Chậu nhựa Song Long 5T5 cao 53 x 23 cm
Chậu nhựa Song Long 5T5 cao 53 x 23 cm
59.000đ 75.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 750 67 x 25 cm Chậu nhựa Song Long 750 67 x 25 cm
Chậu nhựa Song Long 750 67 x 25 cm
120.000đ 145.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 3T cao 10 x 29,5 cm Chậu nhựa Song Long 3T cao 10 x 29,5 cm
Chậu nhựa Song Long 3T cao 10 x 29,5 cm
14.000đ 16.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2357 62 x 20 cm Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2357 62 x 20 cm
Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2357 62 x 20 cm
79.000đ 95.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 4T2 cao 42 x 14 cm Chậu nhựa Song Long 4T2 cao 42 x 14 cm
Chậu nhựa Song Long 4T2 cao 42 x 14 cm
25.000đ 29.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 400 40 x 11,5 cm Chậu nhựa Song Long 400 40 x 11,5 cm
Chậu nhựa Song Long 400 40 x 11,5 cm
19.000đ 24.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 sọt vuông Tự Lập TL1-996 (Nhiều màu) Bộ 2 sọt vuông Tự Lập TL1-996 (Nhiều màu)
Bộ 2 sọt vuông Tự Lập TL1-996 (Nhiều màu)
77.000đ 96.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 5T mới 48 x 16 cm Chậu nhựa Song Long 5T mới 48 x 16 cm
Chậu nhựa Song Long 5T mới 48 x 16 cm
39.000đ 45.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2287 30,5 x 10 cm Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2287 30,5 x 10 cm
Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2287 30,5 x 10 cm
17.000đ 19.800đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 3T6 cao 12,5 x 35 cm Chậu nhựa Song Long 3T6 cao 12,5 x 35 cm
Chậu nhựa Song Long 3T6 cao 12,5 x 35 cm
19.000đ 21.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2293 45 x 15 cm Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2293 45 x 15 cm
Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2293 45 x 15 cm
39.000đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 460 45 x 14 cm Chậu nhựa Song Long 460 45 x 14 cm
Chậu nhựa Song Long 460 45 x 14 cm
26.000đ 32.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 5T5 thấp 54 x 20 cm Chậu nhựa Song Long 5T5 thấp 54 x 20 cm
Chậu nhựa Song Long 5T5 thấp 54 x 20 cm
55.000đ 69.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ nhựa Song Long 2171 48 x 53 cm Giỏ nhựa Song Long 2171 48 x 53 cm
Giỏ nhựa Song Long 2171 48 x 53 cm
59.000đ 75.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2289 39 x 13 cm Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2289 39 x 13 cm
Chậu nhựa hoa hai màu Song Long 2289 39 x 13 cm
29.000đ 36.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 361 33 x 13 cm Chậu nhựa Song Long 361 33 x 13 cm
Chậu nhựa Song Long 361 33 x 13 cm
18.000đ 21.500đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Thái Song Long 5T 48 x 16 cm Chậu nhựa Thái Song Long 5T 48 x 16 cm
Chậu nhựa Thái Song Long 5T 48 x 16 cm
39.000đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long cỡ đại 60 x 22 cm Chậu nhựa Song Long cỡ đại 60 x 22 cm
Chậu nhựa Song Long cỡ đại 60 x 22 cm
75.000đ 88.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 5T bầu 49,5 x 20 cm Chậu nhựa Song Long 5T bầu 49,5 x 20 cm
Chậu nhựa Song Long 5T bầu 49,5 x 20 cm
45.000đ 52.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 340 34 x 10 cm Chậu nhựa Song Long 340 34 x 10 cm
Chậu nhựa Song Long 340 34 x 10 cm
13.000đ 16.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thau rổ Tự Lập TL330 16cm (Nhiều màu) Bộ 2 thau rổ Tự Lập TL330 16cm (Nhiều màu)
Bộ 2 thau rổ Tự Lập TL330 16cm (Nhiều màu)
25.300đ 29.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau tắm em bé Tự Lập TL01 (Nhiều màu) Thau tắm em bé Tự Lập TL01 (Nhiều màu)
Thau tắm em bé Tự Lập TL01 (Nhiều màu)
133.100đ 148.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2354 45 x 16,5 cm Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2354 45 x 16,5 cm
Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2354 45 x 16,5 cm
35.000đ 43.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2356 55 x 17 cm Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2356 55 x 17 cm
Chậu nhựa dáng Hàn Quốc Song Long 2356 55 x 17 cm
59.000đ 79.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt vuông Tự Lập TL941 21cm (Nhiều màu) Sọt vuông Tự Lập TL941 21cm (Nhiều màu)
Sọt vuông Tự Lập TL941 21cm (Nhiều màu)
29.700đ 33.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chậu nhựa Song Long 4T5 thấp Chậu nhựa Song Long 4T5 thấp
Chậu nhựa Song Long 4T5 thấp
29.000đ 38.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Nâu) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Nâu)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Nâu)
43.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xám) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xám)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xám)
43.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau tròn Tự Lập 52cm (Hồng) Thau tròn Tự Lập 52cm (Hồng)
Thau tròn Tự Lập 52cm (Hồng)
72.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xám) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xám)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xám)
31.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xanh ngọc) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xanh ngọc)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xanh ngọc)
31.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xanh lá) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xanh lá)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Xanh lá)
31.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Đen) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Đen)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Đen)
31.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xanh lá) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xanh lá)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xanh lá)
43.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Nâu) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Nâu)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6003 26cm (Nâu)
31.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau tròn Tự Lập 52cm (Xanh lá) Thau tròn Tự Lập 52cm (Xanh lá)
Thau tròn Tự Lập 52cm (Xanh lá)
72.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xanh ngọc) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xanh ngọc)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Xanh ngọc)
43.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Đen) Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Đen)
Sọt đan tròn Tự Lập TL1-6004 30cm (Đen)
43.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sọt nhỏ 4 khoanh màu neon Uncle Bills KA0122 (Nhiều màu) Sọt nhỏ 4 khoanh màu neon Uncle Bills KA0122 (Nhiều màu)
Sọt nhỏ 4 khoanh màu neon Uncle Bills KA0122 (Nhiều màu)
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 sọt đựng Uncle Bills KS0079 (Nhiều màu) Bộ 2 sọt đựng Uncle Bills KS0079 (Nhiều màu)
Bộ 2 sọt đựng Uncle Bills KS0079 (Nhiều màu)
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ đựng quần áo giặt Como (Hồng) Giỏ đựng quần áo giặt Como (Hồng)
Giỏ đựng quần áo giặt Como (Hồng)
222.500đ 235.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ đựng đồ Como (Hồng) Giỏ đựng đồ Como (Hồng)
Giỏ đựng đồ Como (Hồng)
222.500đ 235.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa có nắp 12L (Trắng) Rổ nhựa có nắp 12L (Trắng)
Rổ nhựa có nắp 12L (Trắng)
290.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau nhựa chữ nhật Inomata 9L (Vàng) Thau nhựa chữ nhật Inomata 9L (Vàng)
Thau nhựa chữ nhật Inomata 9L (Vàng)
99.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Xanh đậm) Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Xanh đậm)
Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Xanh đậm)
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau nhựa chữ nhật Inomata 9L (Trắng) Thau nhựa chữ nhật Inomata 9L (Trắng)
Thau nhựa chữ nhật Inomata 9L (Trắng)
99.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay nhựa đựng vật dụng VinMart N0.S9046 (Nâu) Khay nhựa đựng vật dụng VinMart N0.S9046 (Nâu)
Khay nhựa đựng vật dụng VinMart N0.S9046 (Nâu)
270.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Xanh) Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Xanh)
Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Xanh)
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đựng đồ bằng nhựa Inplus Lock&Lock INP488GR - 34,5 x 25 x 11 cm (Xanh lá cây) Rổ đựng đồ bằng nhựa Inplus Lock&Lock INP488GR - 34,5 x 25 x 11 cm (Xanh lá cây)
Rổ đựng đồ bằng nhựa Inplus Lock&Lock INP488GR - 34,5 x 25 x 11 cm (Xanh lá cây)
105.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp nhựa đựng đồ dạng mây đan 16L Lock&Lock INP493 - 39 x 27 x 16,5 cm Hộp nhựa đựng đồ dạng mây đan 16L Lock&Lock INP493 - 39 x 27 x 16,5 cm
Hộp nhựa đựng đồ dạng mây đan 16L Lock&Lock INP493 - 39 x 27 x 16,5 cm
265.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Hồng đậm) Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Hồng đậm)
Giỏ nhựa đựng vật dụng Sanka 42 x 28 x 30,5 cm (Hồng đậm)
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đựng đồ bằng nhựa Inplus Lock&Lock INP482Gy - 30 x 15 x 13,5 cm (Xám) Rổ đựng đồ bằng nhựa Inplus Lock&Lock INP482Gy - 30 x 15 x 13,5 cm (Xám)
Rổ đựng đồ bằng nhựa Inplus Lock&Lock INP482Gy - 30 x 15 x 13,5 cm (Xám)
75.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ đựng quần áo giặt Como (Cam) Giỏ đựng quần áo giặt Como (Cam)
Giỏ đựng quần áo giặt Como (Cam)
222.500đ 235.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy