text.skipToContent

Thau, rổ

Tìm thấy 571 sản phẩm
Bộ thau rổ thuyền Song Long 2129 Bộ thau rổ thuyền Song Long 2129
Bộ thau rổ thuyền Song Long 2129
24.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa Song Long 2269 Rổ nhựa Song Long 2269
Rổ nhựa Song Long 2269
28.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đôi táo Tashing T-TR 003 Rổ đôi táo Tashing T-TR 003
Rổ đôi táo Tashing T-TR 003
31.000đ 42.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nắp trung 2521 33 x 23 x 18,5 cm Rổ nắp trung 2521 33 x 23 x 18,5 cm
Rổ nắp trung 2521 33 x 23 x 18,5 cm
39.000đ 48.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nắp 2518 37 x 26 x 20,5 cm Rổ nắp 2518 37 x 26 x 20,5 cm
Rổ nắp 2518 37 x 26 x 20,5 cm
49.000đ 59.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ mây chữ nhật đại Tự Lập TL1-953 (Nhiều màu) Rổ mây chữ nhật đại Tự Lập TL1-953 (Nhiều màu)
Rổ mây chữ nhật đại Tự Lập TL1-953 (Nhiều màu)
47.300đ 53.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ quai 2225 45,5 x 31,5 x 40 cm Giỏ quai 2225 45,5 x 31,5 x 40 cm
Giỏ quai 2225 45,5 x 31,5 x 40 cm
50.000đ 69.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ đan chữ nhật Tự Lập TL349 29cm (Nhiều màu) Bộ 2 rổ đan chữ nhật Tự Lập TL349 29cm (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ đan chữ nhật Tự Lập TL349 29cm (Nhiều màu)
41.000đ 54.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ mây chữ nhật trung Tự Lập TL1- 952 (Nhiều màu) Bộ 2 rổ mây chữ nhật trung Tự Lập TL1- 952 (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ mây chữ nhật trung Tự Lập TL1- 952 (Nhiều màu)
44.000đ 49.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ có tay cầm Echo Metal 0247-045 Rổ có tay cầm Echo Metal 0247-045
Rổ có tay cầm Echo Metal 0247-045
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đôi 001 31 x 24,5 x 11 cm Rổ đôi 001 31 x 24,5 x 11 cm
Rổ đôi 001 31 x 24,5 x 11 cm
26.000đ 31.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ tròn đại 2065 40 x 39 x 38 cm Giỏ tròn đại 2065 40 x 39 x 38 cm
Giỏ tròn đại 2065 40 x 39 x 38 cm
33.000đ 42.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ inox đựng rau, củ, quả Echo 0299-222 Rổ inox đựng rau, củ, quả Echo 0299-222
Rổ inox đựng rau, củ, quả Echo 0299-222
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ có tay cầm Echo Metal 0247-044 Rổ có tay cầm Echo Metal 0247-044
Rổ có tay cầm Echo Metal 0247-044
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau rổ lớn Tự Lập TL1-951 (Nhiều màu) Thau rổ lớn Tự Lập TL1-951 (Nhiều màu)
Thau rổ lớn Tự Lập TL1-951 (Nhiều màu)
29.700đ 33.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ chữ nhật 32 cm Tự Lập 934 (Nhiều màu) Rổ chữ nhật 32 cm Tự Lập 934 (Nhiều màu)
Rổ chữ nhật 32 cm Tự Lập 934 (Nhiều màu)
38.500đ 43.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ mỹ trung Song Long 2592 Rổ mỹ trung Song Long 2592
Rổ mỹ trung Song Long 2592
11.000đ 15.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ nhựa vuông Tự Lập TL1-992 (Nhiều màu) Bộ 2 rổ nhựa vuông Tự Lập TL1-992 (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ nhựa vuông Tự Lập TL1-992 (Nhiều màu)
36.000đ 44.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa mùi vuông Song Long 15,5 x 5,5 cm Rổ nhựa mùi vuông Song Long 15,5 x 5,5 cm
Rổ nhựa mùi vuông Song Long 15,5 x 5,5 cm
2.000đ 2.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ chữ nhật liên kết Tự Lập TL350 32cm (Nhiều màu) Rổ chữ nhật liên kết Tự Lập TL350 32cm (Nhiều màu)
Rổ chữ nhật liên kết Tự Lập TL350 32cm (Nhiều màu)
25.300đ 29.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thau hình tim Tự Lập (Nhiều màu) Bộ 2 thau hình tim Tự Lập (Nhiều màu)
Bộ 2 thau hình tim Tự Lập (Nhiều màu)
35.000đ 43.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ thau rổ xoay Tự Lập TL 1-6009 26 x 21 x 10 cm (Nhiều màu) Bộ thau rổ xoay Tự Lập TL 1-6009 26 x 21 x 10 cm (Nhiều màu)
Bộ thau rổ xoay Tự Lập TL 1-6009 26 x 21 x 10 cm (Nhiều màu)
27.000đ 40.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau vuông 40 cm Tự Lập TL823 (Nhiều màu) Thau vuông 40 cm Tự Lập TL823 (Nhiều màu)
Thau vuông 40 cm Tự Lập TL823 (Nhiều màu)
46.200đ 52.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 tô vuông 13,5 cm Tự Lập TL822 (Nhiều màu) Bộ 3 tô vuông 13,5 cm Tự Lập TL822 (Nhiều màu)
Bộ 3 tô vuông 13,5 cm Tự Lập TL822 (Nhiều màu)
24.000đ 30.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ tròn 27 cm Tự Lập 935 (Nhiều màu) Bộ 2 rổ tròn 27 cm Tự Lập 935 (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ tròn 27 cm Tự Lập 935 (Nhiều màu)
24.200đ 27.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ chữ nhật có quai Tự Lập TL930 (Nhiều màu) Bộ 2 rổ chữ nhật có quai Tự Lập TL930 (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ chữ nhật có quai Tự Lập TL930 (Nhiều màu)
29.700đ 33.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 rổ tròn hình tim Tự Lập 209 (Nhiều màu) Bộ 3 rổ tròn hình tim Tự Lập 209 (Nhiều màu)
Bộ 3 rổ tròn hình tim Tự Lập 209 (Nhiều màu)
19.800đ 22.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ tròn Tự Lập TL908 (Nhiều màu) Bộ 2 rổ tròn Tự Lập TL908 (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ tròn Tự Lập TL908 (Nhiều màu)
34.100đ 38.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng đồ nhà bếp Inomata 0354 13,6 x 30 x 9 cm Khay đựng đồ nhà bếp Inomata 0354 13,6 x 30 x 9 cm
Khay đựng đồ nhà bếp Inomata 0354 13,6 x 30 x 9 cm
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa Song Long 2290 14,5 x 39,5 cm Rổ nhựa Song Long 2290 14,5 x 39,5 cm
Rổ nhựa Song Long 2290 14,5 x 39,5 cm
19.000đ 22.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thau rổ tròn Tự Lập TL988 (Nhiều màu) Bộ 2 thau rổ tròn Tự Lập TL988 (Nhiều màu)
Bộ 2 thau rổ tròn Tự Lập TL988 (Nhiều màu)
37.000đ 46.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ thiên thần 18 cm Tự Lập 926 (Nhiều màu) Bộ 2 rổ thiên thần 18 cm Tự Lập 926 (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ thiên thần 18 cm Tự Lập 926 (Nhiều màu)
27.500đ 31.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đựng miếng cọ nhà bếp Inomata 0650 20,2 x 13,8 x 13,5 cm (Xanh ngọc) Rổ đựng miếng cọ nhà bếp Inomata 0650 20,2 x 13,8 x 13,5 cm (Xanh ngọc)
Rổ đựng miếng cọ nhà bếp Inomata 0650 20,2 x 13,8 x 13,5 cm (Xanh ngọc)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa mùi hoa Song Long 7 x 15 cm Rổ nhựa mùi hoa Song Long 7 x 15 cm
Rổ nhựa mùi hoa Song Long 7 x 15 cm
2.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa Song Long 209 10 x 28 cm Rổ nhựa Song Long 209 10 x 28 cm
Rổ nhựa Song Long 209 10 x 28 cm
8.000đ 9.500đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ thau Tự Lập 5008 (Nhiều màu) Rổ thau Tự Lập 5008 (Nhiều màu)
Rổ thau Tự Lập 5008 (Nhiều màu)
25.300đ 29.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa Song Long 211 13 x 37,5 cm Rổ nhựa Song Long 211 13 x 37,5 cm
Rổ nhựa Song Long 211 13 x 37,5 cm
15.000đ 18.500đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ đan chữ nhật Tự Lập TL348 18cm (Nhiều màu) Bộ 2 rổ đan chữ nhật Tự Lập TL348 18cm (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ đan chữ nhật Tự Lập TL348 18cm (Nhiều màu)
21.000đ 27.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ đan vuông Tự Lập 346 21cm (Nhiều màu) Bộ 2 rổ đan vuông Tự Lập 346 21cm (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ đan vuông Tự Lập 346 21cm (Nhiều màu)
40.000đ 53.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ mỹ đại Song Long 2593 Rổ mỹ đại Song Long 2593
Rổ mỹ đại Song Long 2593
14.000đ 18.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đan chữ nhật Tự Lập TL345 (Nhiều màu) Rổ đan chữ nhật Tự Lập TL345 (Nhiều màu)
Rổ đan chữ nhật Tự Lập TL345 (Nhiều màu)
36.000đ 47.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 rổ tròn Tự lập TL341 (Nhiều màu) Bộ 3 rổ tròn Tự lập TL341 (Nhiều màu)
Bộ 3 rổ tròn Tự lập TL341 (Nhiều màu)
26.400đ 30.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 rổ vuông Tự Lập TL106 (Nhiều màu) Bộ 3 rổ vuông Tự Lập TL106 (Nhiều màu)
Bộ 3 rổ vuông Tự Lập TL106 (Nhiều màu)
19.800đ 22.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ inox đựng rau, củ, quả Echo 0299-221 Rổ inox đựng rau, củ, quả Echo 0299-221
Rổ inox đựng rau, củ, quả Echo 0299-221
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay đựng đồ nhà bếp Inomata 0355 19,7 x 30,3 x 6,3 cm Khay đựng đồ nhà bếp Inomata 0355 19,7 x 30,3 x 6,3 cm
Khay đựng đồ nhà bếp Inomata 0355 19,7 x 30,3 x 6,3 cm
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ vuông mây Song Long 2623 Rổ vuông mây Song Long 2623
Rổ vuông mây Song Long 2623
13.000đ 18.200đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ vuông 19,5cm Tự Lập 925 (Nhiều màu) Bộ 2 rổ vuông 19,5cm Tự Lập 925 (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ vuông 19,5cm Tự Lập 925 (Nhiều màu)
38.500đ 43.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ mây chữ nhật nhỏ 20 cm Tự Lập TL1-949 (Nhiều màu) Bộ 2 rổ mây chữ nhật nhỏ 20 cm Tự Lập TL1-949 (Nhiều màu)
Bộ 2 rổ mây chữ nhật nhỏ 20 cm Tự Lập TL1-949 (Nhiều màu)
27.500đ 31.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đôi chữ nhật Tashing RD3545 35 x 45 cm (Đỏ) Rổ đôi chữ nhật Tashing RD3545 35 x 45 cm (Đỏ)
Rổ đôi chữ nhật Tashing RD3545 35 x 45 cm (Đỏ)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 rổ chữ nhật Tự Lập 929 (Nhiều màu) Bộ 3 rổ chữ nhật Tự Lập 929 (Nhiều màu)
Bộ 3 rổ chữ nhật Tự Lập 929 (Nhiều màu)
38.500đ 43.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ mỹ bé Song Long 2591 Rổ mỹ bé Song Long 2591
Rổ mỹ bé Song Long 2591
9.000đ 11.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau tròn 40 cm Tự Lập TL1- 828 (Nhiều màu) Thau tròn 40 cm Tự Lập TL1- 828 (Nhiều màu)
Thau tròn 40 cm Tự Lập TL1- 828 (Nhiều màu)
47.300đ 53.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thau tròn 28.5 cm Tự Lập TL826 (Nhiều màu) Thau tròn 28.5 cm Tự Lập TL826 (Nhiều màu)
Thau tròn 28.5 cm Tự Lập TL826 (Nhiều màu)
26.400đ 30.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đựng rau quả Inomata 0207 15 x 7 cm (Trắng) Rổ đựng rau quả Inomata 0207 15 x 7 cm (Trắng)
Rổ đựng rau quả Inomata 0207 15 x 7 cm (Trắng)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đựng rau quả Inomata 0103 27 x 27 x 9,5 cm (Xanh lá cây) Rổ đựng rau quả Inomata 0103 27 x 27 x 9,5 cm (Xanh lá cây)
Rổ đựng rau quả Inomata 0103 27 x 27 x 9,5 cm (Xanh lá cây)
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ đựng rau quả Inomata 0210 26 x 13,5 x 5,1 cm Rổ đựng rau quả Inomata 0210 26 x 13,5 x 5,1 cm
Rổ đựng rau quả Inomata 0210 26 x 13,5 x 5,1 cm
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 rổ 25 cm Tự Lập 980 (Nhiều màu) Bộ 3 rổ 25 cm Tự Lập 980 (Nhiều màu)
Bộ 3 rổ 25 cm Tự Lập 980 (Nhiều màu)
35.000đ 43.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa Song Long 3T2-2253 9,5 x 32 cm Rổ nhựa Song Long 3T2-2253 9,5 x 32 cm
Rổ nhựa Song Long 3T2-2253 9,5 x 32 cm
8.000đ 9.500đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa Song Long 205 8,5 x 22 cm Rổ nhựa Song Long 205 8,5 x 22 cm
Rổ nhựa Song Long 205 8,5 x 22 cm
5.000đ 5.500đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ nhựa Song Long 4T5 12 x 42,5 cm Rổ nhựa Song Long 4T5 12 x 42,5 cm
Rổ nhựa Song Long 4T5 12 x 42,5 cm
18.000đ 20.500đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy