text.skipToContent

Thang

Tìm thấy 155 sản phẩm
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-05Thang gấp chữ A Nikawa NKD-05
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-05
891.000đ 990.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI (Bạc)Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI (Bạc)
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI (Bạc)
3.300.000đ 4.059.500đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKA-05Thang ghế Nikawa NKA-05
Thang ghế Nikawa NKA-05
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-04Thang gấp chữ A Nikawa NKD-04
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-04
800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế 3 bậc PAL ST-3Thang ghế 3 bậc PAL ST-3
Thang ghế 3 bậc PAL ST-3
870.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-03Thang gấp chữ A Nikawa NKD-03
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-03
585.000đ 650.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang vuông inox 5 bậc Qui Phúc QP-194 (Bạc)Thang vuông inox 5 bậc Qui Phúc QP-194 (Bạc)
Thang vuông inox 5 bậc Qui Phúc QP-194 (Bạc)
751.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C 52 x 203 cm (Đỏ)Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C 52 x 203 cm (Đỏ)
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C 52 x 203 cm (Đỏ)
2.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm Apple Family KF-D05 52 x 107 x 136 cm (Bạc)Thang nhôm Apple Family KF-D05 52 x 107 x 136 cm (Bạc)
Thang nhôm Apple Family KF-D05 52 x 107 x 136 cm (Bạc)
1.138.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-44Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-44
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-44
2.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang xếp đôi đa năng Ameca AMI-560 5,6mThang xếp đôi đa năng Ameca AMI-560 5,6m
Thang xếp đôi đa năng Ameca AMI-560 5,6m
3.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp 4 đoạn khoá tự động PAL B6-245Thang gấp 4 đoạn khoá tự động PAL B6-245
Thang gấp 4 đoạn khoá tự động PAL B6-245
6.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-04Thang gấp chữ A Nikawa NKD-04
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-04
800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AIThang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI
3.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AIThang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI
3.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đơn Unigawa UN-38P 3.8m (Bạc)Thang nhôm rút đơn Unigawa UN-38P 3.8m (Bạc)
Thang nhôm rút đơn Unigawa UN-38P 3.8m (Bạc)
2.650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-560M 5.6m (Bạc)Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-560M 5.6m (Bạc)
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-560M 5.6m (Bạc)
4.358.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang xếp đôi Ameca AMI-440 4,4mThang xếp đôi Ameca AMI-440 4,4m
Thang xếp đôi Ameca AMI-440 4,4m
3.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120 50 x 515 cm (Vàng)Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120 50 x 515 cm (Vàng)
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120 50 x 515 cm (Vàng)
20.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90 43 x 530 cm (Vàng)Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90 43 x 530 cm (Vàng)
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90 43 x 530 cm (Vàng)
12.500.000đ 13.499.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang rút Telesteps HPS-38BCThang rút Telesteps HPS-38BC
Thang rút Telesteps HPS-38BC
8.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKS-06Thang ghế Nikawa NKS-06
Thang ghế Nikawa NKS-06
1.700.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm Apple Family KF-D04 49 x 87 x 108 cm (Bạc)Thang nhôm Apple Family KF-D04 49 x 87 x 108 cm (Bạc)
Thang nhôm Apple Family KF-D04 49 x 87 x 108 cm (Bạc)
828.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút Nikawa NK-48 100 x 50 x 10 cm (Xanh dương)Thang nhôm rút Nikawa NK-48 100 x 50 x 10 cm (Xanh dương)
Thang nhôm rút Nikawa NK-48 100 x 50 x 10 cm (Xanh dương)
3.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60 43 x 360 cm (Vàng)Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60 43 x 360 cm (Vàng)
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60 43 x 360 cm (Vàng)
8.500.000đ 9.149.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80 43 x 460 cm (Vàng)Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80 43 x 460 cm (Vàng)
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80 43 x 460 cm (Vàng)
11.400.000đ 11.999.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKS-05 51 x 6 x 169 cmThang ghế Nikawa NKS-05 51 x 6 x 169 cm
Thang ghế Nikawa NKS-05 51 x 6 x 169 cm
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Kachi 2,8m (Bạc)Thang nhôm rút gọn Kachi 2,8m (Bạc)
Thang nhôm rút gọn Kachi 2,8m (Bạc)
2.590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 81 x 50 x 10 cm (Xanh)Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 81 x 50 x 10 cm (Xanh)
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 81 x 50 x 10 cm (Xanh)
2.680.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AIThang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI
4.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C (Xám)Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C (Xám)
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C (Xám)
1.595.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm Apple Family KF-B03 49 x 60 x 124 cm (Bạc)Thang nhôm Apple Family KF-B03 49 x 60 x 124 cm (Bạc)
Thang nhôm Apple Family KF-B03 49 x 60 x 124 cm (Bạc)
828.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKS-04 49 x 6 x 144 cmThang ghế Nikawa NKS-04 49 x 6 x 144 cm
Thang ghế Nikawa NKS-04 49 x 6 x 144 cm
950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKA-05Thang ghế Nikawa NKA-05
Thang ghế Nikawa NKA-05
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-06Thang gấp chữ A Nikawa NKD-06
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-06
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C 45 x 133 cm (Bạc)Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C 45 x 133 cm (Bạc)
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C 45 x 133 cm (Bạc)
1.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp đa năng Ameca AMB-44 4,14mThang gấp đa năng Ameca AMB-44 4,14m
Thang gấp đa năng Ameca AMB-44 4,14m
2.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm bản to 4 bậc Hasegawa SRA-11Thang nhôm bản to 4 bậc Hasegawa SRA-11
Thang nhôm bản to 4 bậc Hasegawa SRA-11
2.750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm Hasegawa RS-18 (1,8m)Thang nhôm Hasegawa RS-18 (1,8m)
Thang nhôm Hasegawa RS-18 (1,8m)
2.450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Salvo 020B 3,2mThang nhôm rút gọn Salvo 020B 3,2m
Thang nhôm rút gọn Salvo 020B 3,2m
3.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp đa năng Ameca 4 đoạn AMC-M203Thang nhôm gấp đa năng Ameca 4 đoạn AMC-M203
Thang nhôm gấp đa năng Ameca 4 đoạn AMC-M203
1.550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100
15.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ)Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ)
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ)
1.850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32
2.380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C 51 x 187 cm (Xám)Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C 51 x 187 cm (Xám)
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C 51 x 187 cm (Xám)
1.850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm bản to 3 bậc Hasegawa SREW-8Thang nhôm bản to 3 bậc Hasegawa SREW-8
Thang nhôm bản to 3 bậc Hasegawa SREW-8
1.450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44 (Đen)Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44 (Đen)
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44 (Đen)
2.800.000đ 3.299.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang rút dây hợp kim nhôm PAL AP-70Thang rút dây hợp kim nhôm PAL AP-70
Thang rút dây hợp kim nhôm PAL AP-70
10.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-440M 4.4m (Bạc)Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-440M 4.4m (Bạc)
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-440M 4.4m (Bạc)
3.783.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Salvo ZT-T27 4,4mThang nhôm rút gọn Salvo ZT-T27 4,4m
Thang nhôm rút gọn Salvo ZT-T27 4,4m
5.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang bậc to 3 bậc Lucano ML2.0-3Thang bậc to 3 bậc Lucano ML2.0-3
Thang bậc to 3 bậc Lucano ML2.0-3
3.600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-380M 3.8m (Bạc)Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-380M 3.8m (Bạc)
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-380M 3.8m (Bạc)
3.438.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110 50 x 475 cm (Vàng)Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110 50 x 475 cm (Vàng)
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110 50 x 475 cm (Vàng)
18.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKP-03 (Xám)Thang ghế Nikawa NKP-03 (Xám)
Thang ghế Nikawa NKP-03 (Xám)
1.573.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44
3.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Salvo HY-1511-1B 4,4mThang nhôm rút gọn Salvo HY-1511-1B 4,4m
Thang nhôm rút gọn Salvo HY-1511-1B 4,4m
4.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Salvo ZT-T28 5,0mThang nhôm rút gọn Salvo ZT-T28 5,0m
Thang nhôm rút gọn Salvo ZT-T28 5,0m
5.600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32 (Bạc)Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32 (Bạc)
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32 (Bạc)
2.100.000đ 2.299.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút Nikawa NK-38 NewThang nhôm rút Nikawa NK-38 New
Thang nhôm rút Nikawa NK-38 New
2.580.000đ 2.680.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-500M 5m (Bạc)Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-500M 5m (Bạc)
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-500M 5m (Bạc)
4.013.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy