text.skipToContent

Thang

Tìm thấy 161 sản phẩm
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK041 (Xanh dương) Thang nhôm rút đơn Nikawa NK041 (Xanh dương)
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK041 (Xanh dương)
2.790.000đ 3.190.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đơn 3.8m DIY LT-I-38 81 x 50 x 10 cm (Bạc, đen) + Cưa tay Sata 93-404 Thang nhôm rút đơn 3.8m DIY LT-I-38 81 x 50 x 10 cm (Bạc, đen) + Cưa tay Sata 93-404
Thang nhôm rút đơn 3.8m DIY LT-I-38 81 x 50 x 10 cm (Bạc, đen) + Cưa tay Sata 93-404
1.959.000đ 2.865.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đôi DIY LT-AI-50 95 x 50 x 20 cm (Bạc, đen) + Cưa tay Sata 93-404 + Búa Sata 92-322 Thang nhôm rút đôi DIY LT-AI-50 95 x 50 x 20 cm (Bạc, đen) + Cưa tay Sata 93-404 + Búa Sata 92-322
Thang nhôm rút đôi DIY LT-AI-50 95 x 50 x 20 cm (Bạc, đen) + Cưa tay Sata 93-404 + Búa Sata 92-322
2.999.000đ 4.200.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm Apple Family KF-D04 49 x 87 x 108 cm (Bạc) Thang nhôm Apple Family KF-D04 49 x 87 x 108 cm (Bạc)
Thang nhôm Apple Family KF-D04 49 x 87 x 108 cm (Bạc)
828.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm Apple Family KF-D05 52 x 107 x 136 cm (Bạc) Thang nhôm Apple Family KF-D05 52 x 107 x 136 cm (Bạc)
Thang nhôm Apple Family KF-D05 52 x 107 x 136 cm (Bạc)
1.138.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế nhôm Nikawa NKS-05 (Cam) Thang ghế nhôm Nikawa NKS-05 (Cam)
Thang ghế nhôm Nikawa NKS-05 (Cam)
1.574.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-440M 4.4m (Bạc) Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-440M 4.4m (Bạc)
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-440M 4.4m (Bạc)
3.783.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90 43 x 530 cm (Vàng) Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90 43 x 530 cm (Vàng)
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90 43 x 530 cm (Vàng)
12.500.000đ 13.499.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-560M 5.6m (Bạc) Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-560M 5.6m (Bạc)
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-560M 5.6m (Bạc)
4.358.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI
3.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI
4.600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKP-03 (Xám) Thang ghế Nikawa NKP-03 (Xám)
Thang ghế Nikawa NKP-03 (Xám)
1.573.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C (Xám) Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C (Xám)
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C (Xám)
1.595.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm Little Gian 10410BA Thang nhôm Little Gian 10410BA
Thang nhôm Little Gian 10410BA
5.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ) Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ)
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ)
1.850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI
4.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32 Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32
2.380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang rút Telesteps HPX-32 Thang rút Telesteps HPX-32
Thang rút Telesteps HPX-32
7.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-380M 3.8m (Bạc) Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-380M 3.8m (Bạc)
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-380M 3.8m (Bạc)
3.438.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm Apple Family KF-A05 57 x 101 x 141.5 - 295 cm (Bạc) Thang nhôm Apple Family KF-A05 57 x 101 x 141.5 - 295 cm (Bạc)
Thang nhôm Apple Family KF-A05 57 x 101 x 141.5 - 295 cm (Bạc)
1.483.500đ 1.700.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp 4 đoạn khoá tự động PAL B6-205 Thang gấp 4 đoạn khoá tự động PAL B6-205
Thang gấp 4 đoạn khoá tự động PAL B6-205
4.650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế 4 bậc PAL ST-4 Thang ghế 4 bậc PAL ST-4
Thang ghế 4 bậc PAL ST-4
1.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C (Đỏ) Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C (Đỏ)
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C (Đỏ)
1.539.000đ 1.881.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80 43 x 460 cm (Vàng) Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80 43 x 460 cm (Vàng)
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80 43 x 460 cm (Vàng)
11.400.000đ 11.999.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKS-04 49 x 6 x 144 cm Thang ghế Nikawa NKS-04 49 x 6 x 144 cm
Thang ghế Nikawa NKS-04 49 x 6 x 144 cm
950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKS-05 51 x 6 x 169 cm Thang ghế Nikawa NKS-05 51 x 6 x 169 cm
Thang ghế Nikawa NKS-05 51 x 6 x 169 cm
1.090.000đ 1.300.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60 43 x 360 cm (Vàng) Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60 43 x 360 cm (Vàng)
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60 43 x 360 cm (Vàng)
8.500.000đ 9.149.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C (Xám) Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C (Xám)
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C (Xám)
2.090.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C 52 x 203 cm (Đỏ) Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C 52 x 203 cm (Đỏ)
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C 52 x 203 cm (Đỏ)
2.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 81 x 50 x 10 cm (Xanh) Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 81 x 50 x 10 cm (Xanh)
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 81 x 50 x 10 cm (Xanh)
2.680.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKA-04 (Bạc) Thang ghế Nikawa NKA-04 (Bạc)
Thang ghế Nikawa NKA-04 (Bạc)
999.000đ 1.429.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C 46 x 147 cm (Đỏ) Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C 46 x 147 cm (Đỏ)
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C 46 x 147 cm (Đỏ)
1.650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút đôi DIY LT-AI-50 95 x 50 x 20 cm (Bạc, đen) Thang nhôm rút đôi DIY LT-AI-50 95 x 50 x 20 cm (Bạc, đen)
Thang nhôm rút đôi DIY LT-AI-50 95 x 50 x 20 cm (Bạc, đen)
2.999.000đ 4.200.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32 New Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32 New
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32 New
2.100.000đ 2.200.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKA-05 Thang ghế Nikawa NKA-05
Thang ghế Nikawa NKA-05
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ) Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ)
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C 49 x 175 cm (Đỏ)
1.850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI (Bạc) Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI (Bạc)
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI (Bạc)
4.369.000đ 4.850.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C 46 x 147 cm (Đỏ) Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C 46 x 147 cm (Đỏ)
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C 46 x 147 cm (Đỏ)
1.650.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C 45 x 133 cm (Bạc) Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C 45 x 133 cm (Bạc)
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C 45 x 133 cm (Bạc)
1.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100 Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100
15.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế 3 bậc Nikawa NKP-03 (Bạc) Thang ghế 3 bậc Nikawa NKP-03 (Bạc)
Thang ghế 3 bậc Nikawa NKP-03 (Bạc)
999.000đ 1.429.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế Nikawa NKS-05 (Cam) Thang ghế Nikawa NKS-05 (Cam)
Thang ghế Nikawa NKS-05 (Cam)
1.179.000đ 1.319.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45 63,8 x 155 cm (Đen) Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45 63,8 x 155 cm (Đen)
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45 63,8 x 155 cm (Đen)
3.060.000đ 3.739.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang xếp đơn Ameca AMC-480 4,8m Thang xếp đơn Ameca AMC-480 4,8m
Thang xếp đơn Ameca AMC-480 4,8m
2.750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-44 Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-44
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-44
2.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-38 (Bạc) Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-38 (Bạc)
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-38 (Bạc)
2.599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44 (Đen) Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44 (Đen)
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44 (Đen)
2.925.000đ 3.299.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp Hòa Phát T4B Thang gấp Hòa Phát T4B
Thang gấp Hòa Phát T4B
1.210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang ghế 4 bậc Nikawa NKP-04 52 x 6 x 165 cm Thang ghế 4 bậc Nikawa NKP-04 52 x 6 x 165 cm
Thang ghế 4 bậc Nikawa NKP-04 52 x 6 x 165 cm
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70 43 x 420 cm (Vàng) Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70 43 x 420 cm (Vàng)
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70 43 x 420 cm (Vàng)
9.500.000đ 10.999.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút Nikawa NK-48 Thang nhôm rút Nikawa NK-48
Thang nhôm rút Nikawa NK-48
2.929.000đ 3.500.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút Nikawa NK-48 Thang nhôm rút Nikawa NK-48
Thang nhôm rút Nikawa NK-48
3.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp đa năng Ameca AMB-44 4,14m Thang gấp đa năng Ameca AMB-44 4,14m
Thang gấp đa năng Ameca AMB-44 4,14m
2.200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI 100 x 50 x 20 cm (Bạc) Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI 100 x 50 x 20 cm (Bạc)
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI 100 x 50 x 20 cm (Bạc)
3.879.000đ 5.999.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang rút Telesteps HPX-38 Thang rút Telesteps HPX-38
Thang rút Telesteps HPX-38
9.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp 2 đoạn 10 bậc Hasegawa RS2.0-15 Thang gấp 2 đoạn 10 bậc Hasegawa RS2.0-15
Thang gấp 2 đoạn 10 bậc Hasegawa RS2.0-15
2.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46 30 x 183 cm (Đen) Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46 30 x 183 cm (Đen)
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46 30 x 183 cm (Đen)
3.649.000đ 4.399.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100 50 x 445 cm Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100 50 x 445 cm
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100 50 x 445 cm
15.300.000đ 17.655.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-06 Thang gấp chữ A Nikawa NKD-06
Thang gấp chữ A Nikawa NKD-06
1.179.000đ 1.500.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thang nhôm gấp đa năng Ameca 4 đoạn AMC-M203 Thang nhôm gấp đa năng Ameca 4 đoạn AMC-M203
Thang nhôm gấp đa năng Ameca 4 đoạn AMC-M203
1.550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy