text.skipToContent

Thảm nhà tắm

Tìm thấy 64 sản phẩm
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời) Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Karlstad​ Gold 70 x 120 cm (Xám) Thảm phòng tắm Karlstad​ Gold 70 x 120 cm (Xám)
Thảm phòng tắm Karlstad​ Gold 70 x 120 cm (Xám)
599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm nhựa con sò Hùng Phát Phát 65 x 34 cm (Nhiều màu) Thảm nhựa con sò Hùng Phát Phát 65 x 34 cm (Nhiều màu)
Thảm nhựa con sò Hùng Phát Phát 65 x 34 cm (Nhiều màu)
63.000đ 75.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chống trơn MA0017 Thảm chống trơn MA0017
Thảm chống trơn MA0017
179.000đ 188.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản size L Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản size L
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản size L
449.000đ 718.000đ
-37%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 6 thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời) Combo 6 thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
Combo 6 thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
888.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá) Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá)
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá)
350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết bồ nông Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết bồ nông
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết bồ nông
190.000đ 360.000đ
-47%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Karlstad Gold 70cm (Xanh dương) Thảm phòng tắm Karlstad Gold 70cm (Xanh dương)
Thảm phòng tắm Karlstad Gold 70cm (Xanh dương)
349.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Raksta Gold 50 x 80 cm (Trắng) Thảm phòng tắm Raksta Gold 50 x 80 cm (Trắng)
Thảm phòng tắm Raksta Gold 50 x 80 cm (Trắng)
349.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết chim và quả dứa Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết chim và quả dứa
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết chim và quả dứa
219.000đ 360.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thảm phòng tắm Liatorp Plus (Xanh da trời) Bộ 2 thảm phòng tắm Liatorp Plus (Xanh da trời)
Bộ 2 thảm phòng tắm Liatorp Plus (Xanh da trời)
799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Kronborg Karlstad​ Gold 50 x 80 cm (Be) (Màu sắc: Be) Thảm phòng tắm Kronborg Karlstad​ Gold 50 x 80 cm (Be) (Màu sắc: Be)
Thảm phòng tắm Kronborg Karlstad​ Gold 50 x 80 cm (Be) (Màu sắc: Be)
349.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Fagersta Plus 50 x 80 cm (Trắng kem) Thảm phòng tắm Fagersta Plus 50 x 80 cm (Trắng kem)
Thảm phòng tắm Fagersta Plus 50 x 80 cm (Trắng kem)
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm hai bàn chân gai Hùng Phát Phát 55 x 35 cm (Nhiều màu) Thảm hai bàn chân gai Hùng Phát Phát 55 x 35 cm (Nhiều màu)
Thảm hai bàn chân gai Hùng Phát Phát 55 x 35 cm (Nhiều màu)
50.000đ 59.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411P (Tím) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411P (Tím)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411P (Tím)
220.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm nhựa Welcome KCK6438 60 x 90 cm (Đỏ) Thảm nhựa Welcome KCK6438 60 x 90 cm (Đỏ)
Thảm nhựa Welcome KCK6438 60 x 90 cm (Đỏ)
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm nhựa Welcome KCK6437 50 x 70 cm (Xanh dương) Thảm nhựa Welcome KCK6437 50 x 70 cm (Xanh dương)
Thảm nhựa Welcome KCK6437 50 x 70 cm (Xanh dương)
83.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ thảm phòng tắm 2 món Penny (Xanh dương) Bộ thảm phòng tắm 2 món Penny (Xanh dương)
Bộ thảm phòng tắm 2 món Penny (Xanh dương)
550.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cuộn thảm hãm tốc Uncle Bilss BC0088 150 x 46 cm (Nhiều màu) Cuộn thảm hãm tốc Uncle Bilss BC0088 150 x 46 cm (Nhiều màu)
Cuộn thảm hãm tốc Uncle Bilss BC0088 150 x 46 cm (Nhiều màu)
55.000đ 58.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Trắng) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Trắng)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Trắng)
222.300đ 297.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm loại dài Penny 50 x 120 cm (Xanh dương đậm) Thảm phòng tắm loại dài Penny 50 x 120 cm (Xanh dương đậm)
Thảm phòng tắm loại dài Penny 50 x 120 cm (Xanh dương đậm)
550.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm CAYLA 45 x 120 cm (Xanh dương) Thảm phòng tắm CAYLA 45 x 120 cm (Xanh dương)
Thảm phòng tắm CAYLA 45 x 120 cm (Xanh dương)
550.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chống trơn nhà tắm Ikea Patrull 90 x 33 cm Thảm chống trơn nhà tắm Ikea Patrull 90 x 33 cm
Thảm chống trơn nhà tắm Ikea Patrull 90 x 33 cm
264.000đ 330.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ thảm phòng tắm 2 món Rosee (Hồng) Bộ thảm phòng tắm 2 món Rosee (Hồng)
Bộ thảm phòng tắm 2 món Rosee (Hồng)
435.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Hồng) Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Hồng)
Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Hồng)
80.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thảm phòng tắm LUCCA (Xanh lá cây) Bộ 2 thảm phòng tắm LUCCA (Xanh lá cây)
Bộ 2 thảm phòng tắm LUCCA (Xanh lá cây)
435.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Xanh ngọc) Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Xanh ngọc)
Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Xanh ngọc)
80.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm MURA 45 x 120 cm (Cam đỏ) Thảm phòng tắm MURA 45 x 120 cm (Cam đỏ)
Thảm phòng tắm MURA 45 x 120 cm (Cam đỏ)
435.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Mixy 50 x 80 cm (Xanh dương) Thảm phòng tắm Mixy 50 x 80 cm (Xanh dương)
Thảm phòng tắm Mixy 50 x 80 cm (Xanh dương)
350.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm loại dài Liona 45 x 120 cm (Nâu) Thảm phòng tắm loại dài Liona 45 x 120 cm (Nâu)
Thảm phòng tắm loại dài Liona 45 x 120 cm (Nâu)
550.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm loại dài Laccy 45 x 120 cm (Xanh dương) Thảm phòng tắm loại dài Laccy 45 x 120 cm (Xanh dương)
Thảm phòng tắm loại dài Laccy 45 x 120 cm (Xanh dương)
435.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm tắm hình bàn chân/hình cá Uncle Bills MA0012 (Nhiều màu) Thảm tắm hình bàn chân/hình cá Uncle Bills MA0012 (Nhiều màu)
Thảm tắm hình bàn chân/hình cá Uncle Bills MA0012 (Nhiều màu)
79.000đ 83.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 thảm phòng tắm MURA (Cam đỏ) Bộ 2 thảm phòng tắm MURA (Cam đỏ)
Bộ 2 thảm phòng tắm MURA (Cam đỏ)
435.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm loại dài Bloc 45 x 120 cm (Nâu) Thảm phòng tắm loại dài Bloc 45 x 120 cm (Nâu)
Thảm phòng tắm loại dài Bloc 45 x 120 cm (Nâu)
435.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm CINDER 45 x 120 cm (Xám) Thảm phòng tắm CINDER 45 x 120 cm (Xám)
Thảm phòng tắm CINDER 45 x 120 cm (Xám)
435.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu)
222.300đ 297.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm ROLANDA 45 x 120 cm (Xanh, hồng) Thảm phòng tắm ROLANDA 45 x 120 cm (Xanh, hồng)
Thảm phòng tắm ROLANDA 45 x 120 cm (Xanh, hồng)
550.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu nhạt) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu nhạt)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu nhạt)
222.300đ 297.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Ziggie 45 x 70 cm (Nâu) Thảm phòng tắm Ziggie 45 x 70 cm (Nâu)
Thảm phòng tắm Ziggie 45 x 70 cm (Nâu)
125.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm nhựa nút tròn Hùng Phát Phát 68 x 37 cm (Nhiều màu) Thảm nhựa nút tròn Hùng Phát Phát 68 x 37 cm (Nhiều màu)
Thảm nhựa nút tròn Hùng Phát Phát 68 x 37 cm (Nhiều màu)
75.000đ 89.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Rosee 45 x 70 cm (Hồng nhạt) Thảm phòng tắm Rosee 45 x 70 cm (Hồng nhạt)
Thảm phòng tắm Rosee 45 x 70 cm (Hồng nhạt)
235.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Xanh da trời) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Xanh da trời)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Xanh da trời)
222.300đ 297.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản Imat size M Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản Imat size M
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản Imat size M
538.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm nhà tắm Ikea Falaren 80 x 50 cm (Xám) Thảm nhà tắm Ikea Falaren 80 x 50 cm (Xám)
Thảm nhà tắm Ikea Falaren 80 x 50 cm (Xám)
330.000đ 413.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm nhà tắm Ikea Blanksjon 80 x 50 cm (Xanh) Thảm nhà tắm Ikea Blanksjon 80 x 50 cm (Xanh)
Thảm nhà tắm Ikea Blanksjon 80 x 50 cm (Xanh)
330.000đ 413.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GY 63 x 43 cm (Xám) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GY 63 x 43 cm (Xám)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GY 63 x 43 cm (Xám)
220.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chống trượt Uncle Bills MA0011 65 x 180 cm (Họa tiết) Thảm chống trượt Uncle Bills MA0011 65 x 180 cm (Họa tiết)
Thảm chống trượt Uncle Bills MA0011 65 x 180 cm (Họa tiết)
219.000đ 230.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411B 63 x 43 cm (Xanh tím than) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411B 63 x 43 cm (Xanh tím than)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411B 63 x 43 cm (Xanh tím than)
220.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411O 63 x 43 cm (Cam) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411O 63 x 43 cm (Cam)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411O 63 x 43 cm (Cam)
220.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chống trơn Uncle Bills MR0003 40 x 65 cm (Nhiều màu) Thảm chống trơn Uncle Bills MR0003 40 x 65 cm (Nhiều màu)
Thảm chống trơn Uncle Bills MR0003 40 x 65 cm (Nhiều màu)
69.000đ 73.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm IGBY 40 x 60 cm (Trắng) Thảm phòng tắm IGBY 40 x 60 cm (Trắng)
Thảm phòng tắm IGBY 40 x 60 cm (Trắng)
120.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Mixy 50 x 80 cm (Cam) Thảm phòng tắm Mixy 50 x 80 cm (Cam)
Thảm phòng tắm Mixy 50 x 80 cm (Cam)
350.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Xanh dương) Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Xanh dương)
Thảm phòng tắm Rozsa 45 x 70 cm (Xanh dương)
80.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GR 63 x 43 cm (Xanh lá cây) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GR 63 x 43 cm (Xanh lá cây)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GR 63 x 43 cm (Xanh lá cây)
220.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ thảm phòng tắm 2 món Thyly (Xanh lá cây) Bộ thảm phòng tắm 2 món Thyly (Xanh lá cây)
Bộ thảm phòng tắm 2 món Thyly (Xanh lá cây)
550.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ64_CB3 45 x 65 cm (Trắng) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ64_CB3 45 x 65 cm (Trắng)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ64_CB3 45 x 65 cm (Trắng)
289.800đ 360.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm nhựa Welcome KCK6436 40 x 60 cm (Đỏ) Thảm nhựa Welcome KCK6436 40 x 60 cm (Đỏ)
Thảm nhựa Welcome KCK6436 40 x 60 cm (Đỏ)
57.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời) Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Hồng) Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Hồng)
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Hồng)
150.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy