text.skipToContent

Thảm nhà tắm

Tìm thấy 48 sản phẩm
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu)
211.900đ 222.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Trắng) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Trắng)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Trắng)
211.900đ 222.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu nhạt) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu nhạt)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Nâu nhạt)
211.900đ 222.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Xanh da trời) Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Xanh da trời)
Combo 3 thảm chùi chân Belleto FQ90_CB3 40 x 60 cm (Xanh da trời)
211.900đ 222.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm Carmi Cat 32 x 53 cm Thảm Carmi Cat 32 x 53 cm
Thảm Carmi Cat 32 x 53 cm
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa oval 2 bàn chân Hùng Phát Phát 65 x 37 cm (Nhiều màu) Thảm nhựa oval 2 bàn chân Hùng Phát Phát 65 x 37 cm (Nhiều màu)
Thảm nhựa oval 2 bàn chân Hùng Phát Phát 65 x 37 cm (Nhiều màu)
72.000đ 73.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản size L Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản size L
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản size L
718.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411P (Tím) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411P (Tím)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411P (Tím)
220.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời) Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng tắm Fagersta Plus 50 x 80 cm (Xanh lam) Thảm phòng tắm Fagersta Plus 50 x 80 cm (Xanh lam)
Thảm phòng tắm Fagersta Plus 50 x 80 cm (Xanh lam)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 thảm phòng tắm Liatorp Plus (Xanh da trời) Bộ 2 thảm phòng tắm Liatorp Plus (Xanh da trời)
Bộ 2 thảm phòng tắm Liatorp Plus (Xanh da trời)
799.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá) Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá)
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá)
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411O 63 x 43 cm (Cam) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411O 63 x 43 cm (Cam)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411O 63 x 43 cm (Cam)
220.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411B 63 x 43 cm (Xanh tím than) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411B 63 x 43 cm (Xanh tím than)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411B 63 x 43 cm (Xanh tím than)
220.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GY 63 x 43 cm (Xám) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GY 63 x 43 cm (Xám)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GY 63 x 43 cm (Xám)
220.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GR 63 x 43 cm (Xanh lá cây) Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GR 63 x 43 cm (Xanh lá cây)
Thảm chùi chân 2 mặt Lock&Lock MAT411GR 63 x 43 cm (Xanh lá cây)
220.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa oval 2 bàn chân Hùng Phát Phát 65 x 37 cm (Nhiều màu) Thảm nhựa oval 2 bàn chân Hùng Phát Phát 65 x 37 cm (Nhiều màu)
Thảm nhựa oval 2 bàn chân Hùng Phát Phát 65 x 37 cm (Nhiều màu)
67.000đ 79.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết rùa Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết rùa
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết rùa
190.000đ 360.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm hai bàn chân gai Hùng Phát Phát 55 x 35 cm (Nhiều màu) Thảm hai bàn chân gai Hùng Phát Phát 55 x 35 cm (Nhiều màu)
Thảm hai bàn chân gai Hùng Phát Phát 55 x 35 cm (Nhiều màu)
50.000đ 59.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết cây xương rồng Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết cây xương rồng
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm họa tiết cây xương rồng
360.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa con sò Hùng Phát Phát 65 x 34 cm (Nhiều màu) Thảm nhựa con sò Hùng Phát Phát 65 x 34 cm (Nhiều màu)
Thảm nhựa con sò Hùng Phát Phát 65 x 34 cm (Nhiều màu)
63.000đ 75.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa nhà tắm hình lá Leavz Thảm nhựa nhà tắm hình lá Leavz
Thảm nhựa nhà tắm hình lá Leavz
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm lau chân Ohi@ma HMM-TC4060 40 x 60 cm (Nhiều màu) Thảm lau chân Ohi@ma HMM-TC4060 40 x 60 cm (Nhiều màu)
Thảm lau chân Ohi@ma HMM-TC4060 40 x 60 cm (Nhiều màu)
50.000đ 60.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm lau chân Ohi@ma HMM-TC3050 30 x 50 cm (Xám) Thảm lau chân Ohi@ma HMM-TC3050 30 x 50 cm (Xám)
Thảm lau chân Ohi@ma HMM-TC3050 30 x 50 cm (Xám)
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm lau chân Ohi@ma HMM-4060 60 x 30 cm (Nhiều màu) Thảm lau chân Ohi@ma HMM-4060 60 x 30 cm (Nhiều màu)
Thảm lau chân Ohi@ma HMM-4060 60 x 30 cm (Nhiều màu)
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chống trơn MA0017 Thảm chống trơn MA0017
Thảm chống trơn MA0017
179.000đ 188.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm tắm hình bàn chân/hình cá Uncle Bills MA0012 (Nhiều màu) Thảm tắm hình bàn chân/hình cá Uncle Bills MA0012 (Nhiều màu)
Thảm tắm hình bàn chân/hình cá Uncle Bills MA0012 (Nhiều màu)
79.000đ 83.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhà tắm Ikea Blanksjon 80 x 50 cm (Xanh) Thảm nhà tắm Ikea Blanksjon 80 x 50 cm (Xanh)
Thảm nhà tắm Ikea Blanksjon 80 x 50 cm (Xanh)
330.000đ 413.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa nhà tắm hình hoa Blumz Thảm nhựa nhà tắm hình hoa Blumz
Thảm nhựa nhà tắm hình hoa Blumz
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản Imat size M Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản Imat size M
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản Imat size M
538.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa nhà tắm hình đá Pebblz Thảm nhựa nhà tắm hình đá Pebblz
Thảm nhựa nhà tắm hình đá Pebblz
450.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chống trơn Uncle Bills MA0013 Thảm chống trơn Uncle Bills MA0013
Thảm chống trơn Uncle Bills MA0013
69.000đ 73.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhà tắm Ikea Falaren 80 x 50 cm (Xám) Thảm nhà tắm Ikea Falaren 80 x 50 cm (Xám)
Thảm nhà tắm Ikea Falaren 80 x 50 cm (Xám)
330.000đ 413.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa nút tròn Hùng Phát Phát 68 x 37 cm (Nhiều màu) Thảm nhựa nút tròn Hùng Phát Phát 68 x 37 cm (Nhiều màu)
Thảm nhựa nút tròn Hùng Phát Phát 68 x 37 cm (Nhiều màu)
75.000đ 89.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá) Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá)
Combo 2 thảm nhà bếp, phòng tắm phối màu (Xanh lá)
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm cỏ Ohi@ma HMC-5070 50 x 70 cm (Nhiều màu) Thảm cỏ Ohi@ma HMC-5070 50 x 70 cm (Nhiều màu)
Thảm cỏ Ohi@ma HMC-5070 50 x 70 cm (Nhiều màu)
120.000đ 150.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm lau chân Ohi@ma HMM-3045 45 x 30 cm (Nhiều màu) Thảm lau chân Ohi@ma HMM-3045 45 x 30 cm (Nhiều màu)
Thảm lau chân Ohi@ma HMM-3045 45 x 30 cm (Nhiều màu)
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chống trơn Uncle Bills MR0003 40 x 65 cm (Nhiều màu) Thảm chống trơn Uncle Bills MR0003 40 x 65 cm (Nhiều màu)
Thảm chống trơn Uncle Bills MR0003 40 x 65 cm (Nhiều màu)
69.000đ 73.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhà tắm London Thảm nhà tắm London
Thảm nhà tắm London
1.870.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm phòng tắm Karlstad​ Gold 70 x 120 cm (Xám) Thảm phòng tắm Karlstad​ Gold 70 x 120 cm (Xám)
Thảm phòng tắm Karlstad​ Gold 70 x 120 cm (Xám)
599.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa Welcome KCK6438 60 x 90 cm (Đỏ) Thảm nhựa Welcome KCK6438 60 x 90 cm (Đỏ)
Thảm nhựa Welcome KCK6438 60 x 90 cm (Đỏ)
129.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa Welcome KCK6436 40 x 60 cm (Đỏ) Thảm nhựa Welcome KCK6436 40 x 60 cm (Đỏ)
Thảm nhựa Welcome KCK6436 40 x 60 cm (Đỏ)
57.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời) Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
Thảm cứng siêu thấm Nhật Bản 60 x 39 x 0,9 cm (Xanh da trời)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhựa Welcome KCK6437 50 x 70 cm (Xanh dương) Thảm nhựa Welcome KCK6437 50 x 70 cm (Xanh dương)
Thảm nhựa Welcome KCK6437 50 x 70 cm (Xanh dương)
83.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm chống trơn nhà tắm Ikea Patrull 90 x 33 cm Thảm chống trơn nhà tắm Ikea Patrull 90 x 33 cm
Thảm chống trơn nhà tắm Ikea Patrull 90 x 33 cm
264.000đ 330.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cuộn thảm hãm tốc Uncle Bilss BC0088 150 x 46 cm (Nhiều màu) Cuộn thảm hãm tốc Uncle Bilss BC0088 150 x 46 cm (Nhiều màu)
Cuộn thảm hãm tốc Uncle Bilss BC0088 150 x 46 cm (Nhiều màu)
55.000đ 58.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thảm nhà tắm chấm tròn Glee Thảm nhà tắm chấm tròn Glee
Thảm nhà tắm chấm tròn Glee
830.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy